Change language to CzechEnglish Selected
doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085230
jana.kotkova@geologycz

Recent papers

Ackerman, L. – Kotková, J. – Čopjaková, R. – Sláma, J. – Trubač, J. (2020): Petrogenesis and Lu–Hf dating of (ultra)mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex: implications for the Devonian evolution of the Bohemian Massif. – Journal of Petrology 61, 8 : egaa075, nestránkováno. ISSN 0022-3530. DOI 10.1093/petrology/egaa075

Callender, V. G. - Kotková, J. (2008): The Amulets from Necho’s burial. In Bareš L., Smoláriková K: The shaft tomb of Iufaa, Vol.I - Archaeology, s. 139-145. – Český egyptologický ústav. Praha. ISBN 978-80-7308-238-3

Cempírek, J. - Novák, M. - Dolníček, Z. - Kotková, J. - Škoda, R. (2010): Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite and werdingite from the Bory Granulite Massif , Czech Republic. – American Mineralogist 95, 10, 1533-1547. ISSN 0003-004X

Dudíková Schulmannová, B. - Barnet, I. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Hroch, T. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Košuličová, M. - Kotková, J. - Kryštofová, E. - Krupička, J. - Martínek, K. - Nahodilová, R. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Verner, K. - Žáčková, E. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Vlachovo Březí 22-344. 177 s. MS Archív ČGS

Haifler, J. – Kotková, J. (2014): P-T evolution of diamond-bearing intermediate granjulites from north Bohemia: first results. In Macek I: Proceedings of the international Symposium CEMC Skalský Dvůr, Czech Republic, s. 39-40. – Masarykova univerzita Brno. Brno

Haifler, J. – Kotková, J. (2015): Garnet-clinopyroxene-bearing ultrahigh-pressure rocks from Eger Crystalline Complex: their P-T evolution. In neuveden: Abstract volume, 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 22.- 25.4.2015, s. 25. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Haifler, J. – Kotková, J. (2016): UHP-UHT peak conditions and near-adiabatic exhumation path of diamond-bearing garnet-clinopyroxene rocks from the Eger Crystalline Complex, North Bohemian Massif. – Lithos 248-251, April, 366-381. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2016.02.001

Hradecký, P. - Adamová, M. - Bohdánek, P. - Elznic, A. - Godány, J. - Hrazdíra, P. - Kotková, J. - Manová, M. - Mlčoch, B. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň. Výzkumná zpráva, 66 s

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Jakubová, P. – Kotková, J. – Králová, V. – Leichmann, J. (2013a): SEM-CL imaging of microdiamonds in kyanites and garnets. In Žák J., Zulauf G., Röhling H.-G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 54. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Jakubová, P. – Kotková, J. – Leichmann, J. (2014): Morphology of microdiamonds from the North Bohemian granulites. In Macek I: Proceedings of the international Symposium CEMC2014, Skalský Dvůr, Czech Republic, s. 48-49. – Masarykova univerzita Brno. Brno

Jakubová, P. – Kotková, J. – Wirth, R. (2016): Microdiamonds and piezobarometry: polycrystalline and multiphase inclusions revealed by FIB-TEM. EMC2016 - 2nd European Mineralogical Conference Abstracts, – Neuveden. Neuveden

Jakubová, P. – Kotková, J. – Wirth, R. – Škoda, R. (2022): Morphology and Raman spectral parameters of Bohemian microdiamonds: implications to elastic geothermobarometry. – Journal of Geosciences 67, 3, 239-357. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.356

Jakubová, P. – Králová, V. – Kotková, J. – Leichmann, J. (2013b): Panchromatic SEM-CL imaging of microdiamonds and other minerals in uncoated thin sections. In Nasdala L. et al: CORALS-2013 (Conference on Raman and Luminescence Spectroscopy in the Earth Sciences) July 3-6, Vienna, Austria, book of abstracts, s. 47-48. – Institut für Mineralogie und Kristallographie Universität Wien. Vienna

Klingohrová, A. – Kotková, J. – Lokajíček, T. (2012): Kolský vrt. Víkend. 30.10.2012 21.50. TV Nova

Kotková, J. (2008): High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions. 30.4.2008. Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Kotková, J. (2009): Evidence for high-pressure melting producing leucogranulites of the Bohemian Massif. In O. Lexa: Granulites & Granulites Conference Abstracts, s. 38. – Karlova univerzita. Praha

Kotková, J. (2009): Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 103-104. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Kotková, J. (2011a): Diamond and coesite in Bohemian high-pressure granulites: new results. 17.7.2011. Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Universität Potsdam

Kotková, J. (2011b): Diamond and coesite discovered in Variscan granulites in Central Europe: implications for granulite – garnet peridotite association. 17.11.2011. Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden

Kotková, J. (2011c): Nové české diamanty. 23.11.2011. Seminář odboru krystalinika, Česká geologická služba, Praha 1 - Klárov

Kotková, J. (2013): Diamond, coesite and other (ultra)high-pressure/temperature phases from the North Bohemian granulites. Institut für Mineralogie und Kristallographie, Universität Wien. 29.11.2013. Vídeň

Kotková, J. (2013): České diamanty a jejich výzkum. Humboldt klub ČR. 18.11. Praha

Kotková, J. (2014): České diamanty. – Vesmír 93, 9, 514-518. ISSN 0042-4544

Kotková, J. (2016): Bohemian microdiamonds: Diamond-forming media and carbon source. Vyzvaná přednáška. Programme and Abstract of the IGCP-649 Workshop II, Probing the oceanic mantle: Troodos ophiolite as a case study. Agros-Cyprus, 14-20 May 2016, s. 10-13. – Neuveden. Neuveden

Kotková, J. - Dörr, W. - Finger, F. (1999): A very-HP garnetite from the South Bohemian Moldanubicum: Chemistry and geochronology. Terra Nostra, svazek 99. s. 12. ISBN 0946-8978

Kotková, J. - Dörr, W. - Finger, F. (1999): Very-high pressure Variscan metamorphism in the Gföhl Unit, south-central Bohemia: Evidence from crustal pyropic garnetite. Journal of Conference Abstracts, s. 85. Strasbourg. ISBN 1362-0886

Kotková, J. - Gerdes, A. - Parrish, R. R. (2000): Lower Carboniferous granulite metamorphism of clasts from the Upper Visean conglomerates - evidence for high exhumation rate at the E margin of the Bohemian Massif. Europrobe (TESZ) and PACE Projects Abstracts Volume, s. 42. – Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Warsaw

Kotková, J. - Harley, S. L. (1999): Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues. – Physics and Chemistry of the Earth. Part A, Solid earth and geodesy 24, 3, 299-304. ISSN 1464-1895

Kotková, J. - Harley, S. L. (2010): Anatexis during high-pressure crustal metamorphism: evidence from garnet-whole rock REE relationships and zircon-rutile Ti-Zr thermometry in leucogranulites from the Bohemian Massif. – Journal of Petrology 51, 10, 1967-2001. ISSN 0022-3530. DOI 10.1093/petrology/egq045

Kotková, J. - Harley, S. L. - Fišera, M. (1997): A vestige of very high - pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic. – European Journal of Mineralogy 9, 5, 1017-1033. ISSN 0935-1221

Kotková, J. - Kröner, A. - Todt, W. - Fiala, J. (1996): Zircon dating of North Bohemian granulites, Czech Republic: further evidence for the Lower Carboniferous high-pressure event in the Bohemian Massif. – Geologische Rundschau 85, 1, 154-161. ISSN 1437-3254

Kotková, J. - Leichmann, J. - Schaltegger, U. (2008): Dva typy ultrapotasických plutonických hornin v Českém masívu - intruze stejného stáří v odlišných hloubkách. 21.11.2008. ČGS - Barrandov

Kotková, J. - Mazur, S. - Aleksandrowski, P. (1999): The gneiss complexes of the northern Bohemian Massif: what are the possible correlations?. PACE Midterm Meeting Abstracts, s. 6. – xxxxxxxxxx

Kotková, J. - Mlčoch, B. (1999): Granulite xenoliths from the Doupov Volcanic Complex area - petrology and geochemistry. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 40. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Kotková, J. - O´Brien, P. J. - Ziemann, M. A. (2011a): Diamond and coesite discovered in Saxony-type granulite: Solution to the Variscan garnet peridotite enigma. – Geology 39, 7, 667-670. ISSN 0091-7613. DOI 10.1130/G31971.1

Kotková, J. - O´Brien, P. J. - Ziemann, M. A. (2011b): Diamonds in the Bohemian Massif – evidence for ultrahigh-pressure metamorphism. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 35-38. ISSN 1212-6209

Kotková, J. - O´Brien, P. J. - Ziemann, M. A. (2011d): Diamonds in high-pressure granulites: implications for Variscan geodynamics in central Europe. In Lexa O: 9th International Eclogite Conference. Abstract Volume. 6.-9.8. 2011. Mariánské Lázně, Czech Republic, s. 36. – PřF UK Praha. Mariánské Lázně. ISBN 978-80-7075-072-8

Kotková, J. - O´Brien, P. J. - Ziemann, M. A. (2011e): Discovery of diamond and coesite in Bohemian granulites. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75(3). s. 1228. – Mineralogical Society. http://goldschmidt.info/2011/abstracts/finalPDFs/1228.pdf. Twickenham

Kotková, J. - Parrish, R. R. (2000): Evidence for high exhumation rate in Central European Variscides: U-Pb ages of granulite metamorphism of clasts deposited in Upper Visean conglomerates. In Svojtka M: Geolines, svazek 10. s. 41-42. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Kotková, J. - Parrish, R. R. (2000): Metamorphic ages for HP/HT rock pebbles - evidence for high exhumation rates at the E margin of European Variscides. 31IGC abstracts, s. neuved. – 31st International Geological Congress. Rio de Janeiro

Kotková, J. - Plašienka, D. - Leichmann, J. - Müllerová, H. - Hanžl, P. - Janoušek, V. - Kohút, M. - Petrík, I. (2003): Geology Without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides. Blansko

Kotková, J. - Schaltegger, U. - Leichmann, J. (2010): Two types of ultrapotassic plutonic rocks in the Bohemian Massif – coeval intrusions at different crustal levels. – Lithos 115, March, 163-176. ISSN 0024-4937

Kotková, J. – Fedortchouk, Y. – Jakubová, P. – Whitehouse, M. J. – Wirth, R. (2016): Bohemian microdiamonds: diamond-forming media and carbon source. In neuveden: Acta Geologica Sinica (English version). Abstracts from IGCP-649 Workshop II, Probing the oceanic mantle: Troodos ophiolite as a case study, svazek 90,Supp.1. s. 217-219. – Wiley.Blackwell. neuveden

Kotková, J. – Fedortchouk, Y. – Wirth, R. – Jakubová, P. (2017): UHP-UHT melting and diamond formation. Goldschmidt Conference, Paris. Goldschmidt Conference Abstracts, – European Geochemical Society. Neuveden

Kotková, J. – Fedortchouk, Y. – Wirth, R. – Whitehouse, M. J. (2021a): Metamorphic microdiamond formation is controlled by water activity, phase transitions and temperature. – Scientific Reports 11, 1 : 7694, nestránkováno. ISSN 2045-2322 (on line). DOI 10.1038/s41598-021-87272-1

Kotková, J. – Haifler, J. – Jakubová, P. – Leichmann, J. – Škoda, R. – Fedortchouk, Y. – Whitehouse, M. J. – Wirth, R. (2015): Diamant a zirkon – svědci procesů při subdukci kontinentální kůry do plášťových hloubek. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10.2015, s. 57. – Masarykova univerzita a Česká geologická společnost. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-9

Kotková, J. – Janák, M. (2013a): Subduction-related kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites from northern Bohemian Massif. In Castelli D. et al: 10th International Eclogite Conference Abstract Volume, s. 64. – University of Torino. Torino

Kotková, J. – Janák, M. (2013b): Ultrahigh-pressure kyanite-bearing eclogite associated with the diamond-bearing granulites, northern Bohemian Massif. In Žák J., Zulauf G., Röhling H.-G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 65. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Kotková, J. – Janák, M. (2015): UHP kyanite eclogite associated with garnet peridotite and diamond-bearing granulite, northern Bohemian Massif. – Lithos 226, June, 255-264. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2015.01.016

Kotková, J. – Klapetek, P. (2012): Surface structure of micro-diamond from ultrahigh-pressure felsic granulite, Bohemian Massif: AFM study of growth and resorption phenomena. In neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 14. s. EGU2012-8649. – European Geoscience Union. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-8649.pdf. Wien

Kotková, J. – Kullerud, K. – Šrein, V. – Drábek, M. – Škoda, R. (2018): The Kongsberg silver deposits,Norway: Ag-Hg-Sb mineralization and constraints for the formation of the deposits. – Mineralium Deposita 53, 4, 531-545. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0757-1

Kotková, J. – Leichmann, J. (2008): Two types of ultrapotassic magmatic rocks in the Bohemian Massif – coeval intrusions at different crustal levels. In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, svazek 32. s. 99. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków. ISBN 1896-2203

Kotková, J. – O´Brien, P. J. – Ziemann, M. A. (2011c): Diamond and coesite in Bohemian granulites. In Lexa O., Jeřábek P., Závada P., Ulrich S: Travaux Géophysiques, svazek XL. s. 44. – Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha

Kotková, J. – Schmadicke, E. – Kroner, U. (2014): Metamorphism at ultrahigh-temperature and ultrahigh-pressure conditions: what comes first?. In neuveden: EGU Vienna abstracts, s. 521. – Neuveden. neuveden

Kotková, J. – Whitehouse, M. J. – Fedortchouk, Y. (2014): Microdiamonds from the European Variscan Orogenic Belt. In Neuveden: AGU San Francisco, 15.-19.12.2014, s. online. – Neuveden. San Francisco

Kotková, J. – Whitehouse, M. J. – Schaltegger, U. – D’Abzac, F. (2016): The fate of zircon during UHT-UHP metamorphism: isotopic (U/Pb, δ18O, Hf) and trace element constraints. – Journal of Metamorphic Geology 34, 7, 719-739. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12206

Kotková, J. – Wirth, R. – Fedortchouk, Y. – Whitehouse, M. J. – Jakubová, P. (2015): From what media were North Bohemian microdiamonds formed?. In neuveden: Abstracts, Goldschmidt Conference, Prague, 16.-21.8. 2015, s. pdf. – Neuveden. neuveden

Kotková, J. – Wirth, R. – Jakubová, P. (2015): Internally flawless microdiamonds: FIB TEM study. In Neuveden: Abstract Volume, XI International Eclogite Conference, Dominican Republic. 31.1. – 7.2. 2015, s. 63. – Neuveden. Rio San Juan

Kotková, J. – Škoda, R. – Machovič, V. (2013): Kumdykolite, a high-temperature polymorph of albite, from north Bohemian granulites. In Castelli D. et al: 10th International Eclogite Conference Abstract Volume, s. 66. – University of Torino. Torino

Kotková, J. – Škoda, R. – Machovič, V. (2014): Kumdykolite from ultrahigh-pressure granulite of the Bohemian Massif. – American Mineralogist 99, 8-9, 1798-1801. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am.2014.4889

Kotková, J. – Šrein, V. – Kullerud, K. – Škoda, R. – Drábek, M. (2015): Obsahy Hg a Sb ve stříbře a doprovodných minerálech z ložiska Kongsberg, Norsko, a srovnání s českými výskyty Ag-Ni-Co mineralizace. Knížek M., Táborský Z., Ivanov M. (eds), Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10. 2015, s. 57. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, Mikulov, 14.-17.10. 2015, s. 57. – Masarykova Univerzita a Česká geologická služba. Mikulov. ISBN 978-80-210-7980-

Kotková, J. – Čopjaková, R. (2016): Kinoshitalite-bearing multiphase inclusions – crustal contamination of the mantle. EMC2016 - 2nd European Mineralogical Conference Abstracts, – Neuveden. Neuveden

Kotková, J. – Čopjaková, R. (2017): Kinoshitalite-bearing multiphase solid inclusions in garnet in peridotites – evidence for crust-mantle interaction in deep subduction zone environment. IEC12, Are, Švédsko, 20.-29.8.2017. 12th International Eclogite Conference Abstracts

Kotková, J. – Čopjaková, R. (2018): Composition of barian mica in multiphase solid inclusions from orogenic garnet peridotites as evidence of mantle metasomatism in a subduction zone setting. – Contributions to Mineralogy and Petrology 173, 12 : 106, nestránkováno. ISSN 0010-7999. DOI 10.1007/s00410-018-1534-6

Kotková, J. – Čopjaková, R. – Škoda, R. (2021b): Multiphase solid inclusions reveal the origin and fate of carbonate-silicate melts in metasomatised peridotite. – Lithos 398-399, October : 106309, nestránkováno. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2021.106309

Kubeš, M. – Leichmann, J. – Kotková, J. – Čopjaková, R. – Holá, M. – Sláma, J. (2022c): Diversity of origin and geodynamic evolution of the mantle beneath the Variscan Orogen indicating rapid exhumation within subduction-related mélange (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). – Lithos 422-423, August : 106726, nestránkováno. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2022.106726

Kubeš, M. – Čopjaková, R. – Kotková, J. – Leichmann, J. (2022a): Polyphase geodynamic evolution of heterogenous mantle beneath the Variscan Orogenic Belt (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). In Université Claude-Bernard-Lyon-I: 14th International Eclogite Conference, – Université Claude-Bernard-Lyon-I. Lyon, Francie

Kukal, Z. – Breiterová, H. – Maděra, P. – Čech, P. – Čechová, V. – Kotková, J. – Lobkowicz, M. – Riedlová, E. – Sattran, V. – Šebesta, J. – Vlček, V. – Zemánek, P. – Žáček, V. (2022): Zdeněk Kukal. Osobnosti české geologie sv. 2. 92 s. – Česká geologická služba. Praha

Kullerud, K. – Kotková, J. – Škoda, R. (2015): Silver and Ni-Co sulphoarsenides from the Kongsberg silver deposit, Norway. In Neuveden: Abstract Volume. EGU General Assembly, Vienna, 12.-17. April 2015, s. el. – Meuveden. Neuveden

Kullerud, K. – Kotková, J. – Škoda, R. (2016): Ag-Sb bearing minerals from the Kongsberg Silver Deposit. Norsk Mineralsymposium 2016, s. 53-59. – Neuveden. Neuveden

Kullerud, K. – Kotková, J. – Škoda, R. (2016): Element mobility during formation of the Kongsberg silver deposit. EMC2016 - 2nd European Mineralogical Conferenc Abstracts, – Norsk Mineralsymposium. Neuveden

Kullerud, K. – Kotková, J. – Šrein, V. – Drábek, M. – Škoda, R. (2018): Solid solutions in the system acanthite (Ag2S)–naumannite (Ag2Se) and the Se-bearing polybasite from the Kongsberg silver district, Norway, with implications for sulfur–selenium fractionation. – Contributions to Mineralogy and Petrology 173, 9: 71, nestránkováno. ISSN 0010-7999. DOI 10.1007/s00410-018-1500-3

Martínková, M. - Pros, Z. - Klíma, K. - Lokajíček, T. - Kotková, J. (2000): Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region. – Studia geophysica et geodaetica 44, 2000, 581-589. ISSN 0039-3169

Medaris Jr, G. L. – Ackerman, L. – Jelínek, E. – Michels, Z. D. – Erban, V. – Kotková, J. (2015): Depletion, cryptic metasomatism, and modal metasomatism (refertilization) of Variscan lithospheric mantle: Evidence from major elements, trace elements,and Sr‒Nd‒Os isotopes in a Saxothuringian garnet peridotite. – Lithos 226, special issue, 81-97. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2014.10.007

Medaris Jr, G. L. – Ackerman, L. – Jelínek, E. – Michels, Z. S. – Kotková, J. (2013): Characteristics of Depleted and Refertilized Saxothuringian Garnet Peridotite, Bohemian Massif. In Castelli D. et al: 10th International Eclogite Conference Abstract Volume, s. 88. – University of Torino. Torino

Novák, M. – Andronikov, A. – Šebek, O. – Kotková, J. – Erban Kočergina, J. – Štěpánová, M. – Strnad, L. – Krám, P. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Čuřík, J. – Chrastný, V. – Přechová, E. – Housková, M. – Farkaš, J. (2022): Chromium isotope systematics in three mantle-derived domains of Central European Variscides: Relationship between δ53Cr values and progressive weathering of serpentinized ultramafic rocks. – Chemical Geology 604, August : 120940, nestránkováno. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2022.120940

O´Brien, P. J. - Kotková, J. - Ziemann, M. A. (2010): Diamond and coesite discovered in Saxony-type granulite: solution to the Variscan garnet peridotite enigma?. In Neuveden: Abstract, 2010 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 13-17 Dec, s. V248-06. – Neuveden. San Francisco

O´Brien, P. J. - Kotková, J. - Ziemann, M. A. (2010): Ultrahigh pressure metamorphism in the Bohemian Massif: more widespread than previously thought ?. In neuveden: From dust to dust. 88th Annual Meeting of the German Mineralogical Society, 19-22.9., Münster, s. 39. – Westfälische Wilhelm-Universität Münster. Münster

Petáková, Z. – Kotková, J. (2011): Diamantová lady. – Akademický bulletin 2011, listopad, 20-21. ISSN 1210-9525

Pros, Z. - Klíma, K. - Lokajíček, T. - Kotková, J. - Přikryl, R. (1999): Ultrasonic investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks. In Neuveden: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Palaeontologie, svazek 4. s. 160. – Fakultät für Geowissenschaften und Geographie. ISBN 0534-0403

Schaltegger, U. – Gaynor, S. – Widmann, P. – Kotková, J. (2021): Comment on “Ultrapotassic magmatism in the heyday of the Variscan Orogeny: the story of the Třebíč Pluton, the largest durbachitic body in the Bohemian Massif” by Janoušek et al. – International Journal of Earth Sciences 110, 3, 1127-1132. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-020-01975-w

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016c): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vokáč, M. M. – Kotková, J. (2011): Vědci našli v Česku diamanty. – Dnes neuveden, říjen, 1

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2018): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-323 Podmokly. neuveden. 126 s. – Česká geologická služba. Praha

Winchester, J. A. - PACE TMR Network, T. - Kotková, J. (2002): Palaeozoic amalgamation of Central Europe: new results from recent geological and geophysical investigations. – Tectonophysics 360, 1, 5-21. ISSN 0040-1951

Zulauf, G. - Dörr, W. - Fiala, J. - Kotková, J. - Maluski, H. - Valverde-Vaquero, P. (2002): Evidence for high-temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic). – Terra Nova 14, 5, 343-354. ISSN 0954-4879

Zulauf, G. - Dörr, W. - Fiala, J. - Kotková, J. - Scheuvens, D. - Vejnar, Z. (1999): Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - a consequence of a collapsing crustal root. In Neuveden: Terra Nostra, svazek 99. s. 217. – GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung. ISBN 0946-8978

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. (2012b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha. 125 s. MS Archiv ČGS Praha

Štědrá, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Kotková, J. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Martínek, K. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Trubačová, A. – Verner, K. – Kunceová, E. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 32-122 Zbytiny. Základní geologická mapa ČR. 80 s. – ČGS Praha. Praha

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016e): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Havlín Nováková, D. – Hošek, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Martínek, K. – Metelka, V. – Přechová, E. – Riedlová, E. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk. 155 s. MS Archiv ČGS Praha

Žáček, V. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Škoda, R. – Verner, K. (2022a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-341 Vacov. 1 s. MS Praha

© Jana Kotkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top