RNDr. Jana Drábková
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085214110
jana.drabkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Bashforth, A. R. - Drábková, J. - Opluštil, S. - Gibling, M. R. - Falcon-Lang, H. J. (2011): Landscape gradients and patchiness in riparian vegetation on a Middle Pennsylvanian braided-river plain prone to flood disturbance (Nýřany Member, Central and Western Bohemian Basin, Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology 163, 3-4, 153-189. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2010.10.001

Bek, J. - Dašková, J. - Chitaley, S. - Drábková, J. (2006b): Carboniferous and Devonian Polysporia and its spores. In Bek J., Brocker R., Dašková J., Fatka O: Paleozoic palynology in space and time, CIMP General Meeting 2006, s. 12-13. – Institut of Geology, Academy of Sciences of the CR. Prague. ISBN 80-903511-3-1

Bek, J. - Drábková, J. (2005): Role of palynology in the reconstruction of plant assemblages. In Pšenička J: 16th International Plant Taphonomy meeting, – West Bohemian Museum,Plzeň. Plzeń

Bek, J. - Drábková, J. (2007b): Palynology of the Radnice Basin, Pennsylvanian (Bolsovian)of the Czech Republic. In Hilton, J: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts, s. 16-17. – University of Birmingham. Birmingham

Bek, J. - Drábková, J. (2007c): Spore assemblage of the Radnice Basin, Bolsovian of the Czech Republic. In Pereira, Z., Oliveria, J. T. and Wicander, R: CIMP Lisabon´07 Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions,Abstracts, s. 35. – INETI. Lisabon

Bek, J. - Drábková, J. (2008): Palynology and paleoecology of the Radnice Basin, Lower Bolsovian of the Czech Republic. In Pešek, J. Pešková, J: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Bek, J. - Drábková, J. - Dašková, J. - Libertín, M. (2008a): The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 152, 3-4, 176-199. ISSN 0034-6667

Bek, J. - Drábková, J. - Dašková, J. - Shya, C. (2006a): Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the devonian to the present. In Kvaček, Z. et al: 7th European Palaeobotany-Palynology conference, s. 13. – National Museum Prague. Prague. ISBN 80-7036-198-0

Bek, J. - Drábková, J. - Opluštil, S. - Libertín, M. - Pšenička, J. (2007a): Spores of Carboniferous lycopsids(abstract). In Hilton, J: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts, s. 10-11. – University of Birmingham. ISSN neuvedeno

Bek, J. - Libertín, M. - Drábková, J. (2009a): Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 155, 3-4, 101-115. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2007.12.010

Bek, J. - Libertín, M. - Drábková, J. (2009b): Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 155, 3-4, 116-132. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2007.12.007

Bek, J. - Opluštil, S. - Drábková, J. (2001): Two species of Selaginella cones and their spores from the Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 114, 1-2, 57-81. ISSN 0034-6667

Bek, J. – Opluštil, S. – Drábková, J. (2022): Palynology of Late Pennsylvanian – Asselian strata of the Krkonoše-Piedmont Basin, Czech Republic. – International Journal of Coal Geology 263, Nov : 104118, nestránkováno. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2022.104118

Bek, J. – Opluštil, S. – Drábková, J. – Pšenička, J. (2015): The sub-arborescent lycopsid Omphalophloios feistmantelii (O. Feistmantel) comb. nov. emend. from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 90, 1, 227-279. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1505

Bek, J. – Pšenička, J. – Drábková, J. – Zhou, W. – Wang, J. (2023): Thomasites gen. nov. a new herbaceous lycophyte and its spores from late Duckmantian of the Radnice Basin, Czech Republic and palynological grouping of Palaeozoic herbaceous lycophytes. – Review of Palaeobotany and Palynology 310, 1-21. ISSN 0034-6667

Burda, J. - Myslil, V. - Čtyroká, J. - Drábková, J. - Pošmourný, K. - Táborský, Z. (2008): První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 228-231. ISSN 0514-8057

Bureš, J. – Šimůnek, Z. – Pšenička, J. – Bek, J. – Drábková, J. – Bruthansová, J. (v tisku): Fertile cordaitalean leafy branch with in situ pollen from the volcanic Whetstone Horizon (Radnice Member, early Moscovian, Plzeň Basin, Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology, ISSN 0034-6667

Cleal, C. J. - Opluštil, S. - Thomas, B. A. - Tenchov, Y. - Abbink, O. A. - Bek, J. - Dimitrova, T. - Drábková, J. - Hardkopf-Fröder, C. - van Hoof, T. - Kedzior, A. - Jarzembowski, E. - Jasper, K. - Libertín, M. - McLean, D. - Oliwkiewicz-Miklasinska, M. - Pšenička, J. - Ptak, B. - Schneider, J. W. - Schultka, S. - Šimůnek, Z. - Uhl, D. - Waksmundzka, M. I. - van Waveren, I. - Zodrow, E. L. (2009): Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica. – Netherlands Journal of Geosciences - Geologie en Mijnbouw 88, 4, 181-278. ISSN 0016-7746

Dašková, J. - Drábková, J. - Bek, J. - Opluštil, S. - Libertín, M. (2003): Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic. In Wong E. et al: XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy - Abstracts, – Universiteit Utrecht. Utrecht. ISBN 90-5986-024-1

Drábková, J. (2004): Preliminary palynological research in the Permian horizons of the Boskovice furrow. In Pešek J. et al: Abstracts, 10th Coal Geology Conference, – Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Drábková, J. (2005): Carboniferous megaspores and their hypothetical parent plants from the Nýřany Member (Westphalian D - Cantabrian) of the Plzeň Basin (Czech Republic). In Popa M. E: IGCP 469 meeting in Bucharest, – University of Bucharest. Bucharest

Drábková, J. (2006): Goldenbergites gen. nov, a new genus of herbaceous lycophytes and its spores from the Radnice Member (Bolsovian) of the Radnice Basin (Czech Republic). In Bek J., Brocker R., Dašková J., Fatka O: Paleozoic palynology in space and time,CIMP General Meeting 2006, s. 65. – Institut of Geology, Academy of Sciences of the CR. Prague. ISBN 80-903511-3-1

Drábková, J. - Bek, J. (2006c): Carboniferous seed-like megaspores of the Cystosporites-type, their microspores and their parent plants from the Pennsylvanian of the Czech Republic. In Bek J., Brocker R., Dašková J., Fatka O: Paleozoic palynology in space and time, CIMP General Meeting 2006, s. 20-21. – Institut of Geology, Academy of Sciences of the CR. Prague. ISBN 80-903511-3-1

Drábková, J. - Bek, J. - Opluštil, S. (2004): The first compression fossils of Spencerites (Scott) emend., and its isospores, from the Bolsovian (Pennsylvanian) of the Kladno-Rakovník and Radnice basins, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 130, 1-4, 59-88. ISSN 0034-6667

Drábková, J. - Bek, J. - Opluštil, S. - Dašková, J. - Libertín, M. - Šimůnek, Z. (2003): The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic. In Wong E. et al: XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy - Abstracts, – Universiteit Utrecht. Utrecht. ISBN 90-5986-024-1

Drábková, J. - Fürych, V. - Hrazdíra, P. - Manová, M. - Mašek, J. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Pašava, J. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Šimůnek, Z. - Vlčková, L. - Stárková, M. (2000): Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222. Výzkumná zpráva, 88 s

Drábková, J. - Libertín, M. - Bek, J. - Opluštil, S. (2006b): Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsids from the Pennsylvanian of the Czech Republic. In Kvaček, Z. et al: 7th European Palaeobotany-Palynology conference, s. 35. – National Museum Prague. Prague. ISBN 80-7036-198-0

Drábková, J. - Lojka, R. - Šimůnek, Z. (2005): Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 30-33. ISSN 0514-8057

Drábková, J. – Lojka, R. (2014): Upper Pennsylvanian spore and pollen assemblages from the clastic deposits of the Central and Western Bohemian basins (Czech Republic). In Kustatscher E: Abstract book 9th European Palaeobotany – Palynology Conference 26-31 August 2014 Padova – Italy, s. 57-58. – Coop. Libraria Editrice Universitá di Padova, Via G. Belzoni, 118/3 - Padova. Padova

Grygar, T. - Bláhová, A. - Drábková, J. - Lojka, R. (2008): Elementary climate cycles of the Upper Palaeozoic continental cyclothems in the east equatorial Pangaea. Mšec Lake, the largest European Lake during the Stephanian B. European Geoscience Union, Abstracts, 2008, – European Geoscience Union, EGU. Wienna

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Libertín, M. - Bek, J. - Drábková, J. (2008b): Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the CzechRepublic. – Acta Palaeontologica Polonica 53, 4, 723-732. ISSN 0567-7920

Libertín, M. - Bek, J. - Drábková, J. (2014): New sphenophyllaleans from the Pennsylvanian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 200, January, 196-210. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2013.09.008

Lojka, R. - Drábková, J. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Grygar, T. (2008): Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins). 26th Regional Meeting of the IAS, Abstract Volume, 173, svazek 173. – IAS (International Association of Sedimentologists). Bochum. ISBN 978-3-510-49205-3

Lojka, R. - Drábková, J. - Zajíc, J. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Grygar, T. (2008): Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia). In Zajíc, J., Štamberk, S: Special Publication to 5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas, svazek 18. – Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové. ISBN 978-80-85031

Lojka, R. - Drábková, J. - Zajíc, J. - Sýkorová, I. - Franců, J. - Bláhová, A. - Grygar, T. (2009): Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno–Rakovník Basin, Czech Republic). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 280, září, 78-93. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2009.06.001

Lojka, R. - Grygar, T. - Bláhová, A. - Drábková, J. - Hradil, D. (2007): Record of climate seasonality and large-scale cyclicity in the stephanian lacustrine sequence (mšec member, stephanian B, kladno-rakovnik basin, central Bohemia) - abstract. In Hilton, J: IGCP Project 649 Birmingham Meeting 2007 - ABSTRACTS, – University of Birmingham. Birmingham

Lojka, R. - Grygar, T. - Drábková, J. - Sýkorová, I. - Franců, J. (2009): Paleoklimatický záznam mladšího karbonu (stefan B) v jezerních sedimentech mšeckých vrstev (plzeňská a kladensko-rakovnická pánev). 1. dubna 2009. Geofyzikální ústav, AV ČR, v. v. i

Lojka, R. - Grygar, T. - Laurin, J. - Sýkorová, I. - Drábková, J. (2009): Roční cyklus v sedimentárním záznamu tropického sladkovodního jezera (malesické vrstvy, stefan B, plzeňská a kladensko-rakovnická pánev). 4. května 2009. Sedimentární seminář, Přírodovědecká fakulta, UK, Praha

Lojka, R. - Hroch, T. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Tasáryová, Z. - Sidorinová, T. - Drábková, J. - Ďuriš, M. - Hrazdíra, P. - Šimůnek, Z. - Lukeš, P. - Kycl, P. - Petáková, Z. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12–313 Kaznějov. 123 s. MS ČGS-Praha

Lojka, R. – Drábková, J. – Sýkorová, I. – Franců, J. – Grygar, T. (2009): Extended freshwater reservoir in the eastern tropical Pangea: record of climate change in the lacustrine depositional system (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins). In Wojewoda, J: Baseny śródgórskie: kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji, materialy konferencyjne, POKOS 3, svazek 13. s. 69-69. – POKOS (Asociace polskych sedimentologů). Wroclaw. ISBN 978-83-922330-2-2

Martínek, K. - Drábková, J. - Mikuláš, R. (2004): Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary. sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin. In Pešek J. et al: Abstracts, 10th Coal Geology Conference, – Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Opluštil, S. - Bek, J. - Drábková, J. (2006b): Cystosporites and Cappasporites-bearing lycopsids fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic. In Kvaček Z. et al: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, s. 101. – National Museum Prague. Prague. ISBN 80-7036-198-0

Opluštil, S. - Bek, J. - Drábková, J. (2009b): A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 84, 2, 283-300. ISSN 1214-1119

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Bashforth, A. R. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Dašková, J. (2009a): A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology 155, 3-4, 234-274. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2009.03.002

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Bek, J. - Dašková, J. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2009b): Composition and structure of an in situ Midle Pennsylvanian peat-formingplant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). – Palaios 24, 11-12, 726-746. ISSN 0883-1351. DOI 10.2110/palo.2008.p08-128r

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Drábková, J. (2006): Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian)in Central and Western Bohemia, Czech Republic. In Kvaček, J: 7th European Palaeobotany and Palynology Conference, – Národní Muzeum, Praha. Praha. ISBN 80-7036-198-0

Opluštil, S. - Pšenička, J. - Libertín, M. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2007a): Peat-forming plant assemblage preserved in situ in volcanoclastics of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin (Middle Westphalian), Czech Republic (Abstract). In Wang, Z., Zhyng, H., Wang, X: XVI International Congress on the Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24, 2007, s. 31. – State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, China. Nanjing. ISSN 0253-4959

Opluštil, S. – Bek, J. – Drábková, J. – Pšenička, J. (2014): Omphalophloios feistmantelii, a Middle Pennsylvanian sub-arborescent lycopsidand its ecological constraints. In Kustatscher E: Abstract book 9th European Palaeobotany – Palynology Conference 26-31 August 2014 Padova – Italy, s. 194. – Coop. Libraria Editrice Universitá di Padova, Via G. Belzoni, 118/3 - Padova. Padova

Opluštil, S. – Martínek, K. – Rosenau, N. – Lojka, R. – Zajíc, J. – Šimůnek, Z. – Drábková, J. – Štamberg, S. (2014): CPC-2014 Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine - Marine Correlation, Excursion Guide, PART I: The Carboniferous - Permian basins of Central and Western Bohemia, the Krkonoše Mt. foreland and the Bohemian Massif, Czech Republic. Wissenschaftliche Mitteilungen 46. 41 s. – Technische Universitat Bergakademie Freiberg. Freiberg

Opluštil, S. – Pšenička, J. – Bek, J. – Wang, J. – Feng, Z. – Libertín, M. – Šimůnek, Z. – Bureš, J. – Drábková, J. (2014): T° peat-forming plant assemblage preserved on growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 89, 4, 773-818. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1499

Pešek, J. - Drábková, J. - Martinec, P. - Sýkorová, I. (2011): Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 36-38. ISSN 0514-8057

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2013c): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. Neuveden. 128 s. – Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Kycl, P. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily. 185 s. MS Archiv ČGS Praha

Prouza, V. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Drábková, J. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Kondrová, L. - Krupička, J. - Malec, J. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily. Geologické mapy České republiky 1:25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Grygar, R. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Řídkošil, T. - Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Drábková, J. (2000): Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 39-40. ISSN 0514-8057

Stárková, M. - Drábková, J. - Mašek, J. - Seifert, A. - Straka, J. (2000): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany. Základní geologické mapy ČR 1: 25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Holásek, O. - Adamová, M. - Drábková, J. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Kočandrle, J. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Zelenka, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. - Hrazdíra, P. - Mrnková, J. - Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Žáčková, E. - Zajíc, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442. 106 s. MS MS Archiv ČGS

Stárková, M. – Břízová, E. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Krupička, J. – Melichar, R. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Peterková, T. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2020b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR list Mirošov 22-121. 234 s. MS Archiv geofond ČGS

Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2016): Geologie karbonského reliktu mezi Lískem a Hýskovem v kontextu paleobotaniky a palynologie (westphal, duckmant). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 215-224. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.37

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Halodová, P. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-233 Unhošť. neuveden. 140 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Vorel, T. – Břízová, E. – Budil, P. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dušek, K. – Fatka, O. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krejčíková, E. – Stárková, M. – Svoboda, J. – Šarič, R. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Zelenka, P. – Žáček, V. (v tisku): Geologie CHKO Křivoklátsko - monografické zpracování oblasti na základě výzkumů realizovaných v letech 2002–2018 . Monografie chráněných krajinných oblastí ČR. 400 s. – Česká geologická služba. Praha

Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2008): The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, intrasudetic Basin). In Ellger, C: 12th International Palynological Congress and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference, – GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung. Berlin. ISBN 0946-8978

Šimůnek, Z. - Drábková, J. (2010): Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi. In Švábenická, L. a Řídkošil, T: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 5. s. 116-124. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-87416-04-4

Šimůnek, Z. - Drábková, J. - Lojka, R. - Stárková, M. (2004): Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 39-42. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Drábková, J. (2009a): Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 118-122. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Lojka, R. - Zajíc, J. - Drábková, J. (2010a): Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 163-167. ISSN 0514-8057

Šimůnek, Z. - Martínek, K. - Zajíc, J. - Drábková, J. - Mikuláš, R. - Valentová, D. (2009c): Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic). In Misiak J., Lipiarski I: XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy, s. 69-78. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków. ISBN 978-83-919850-5-9

Šimůnek, Z. - Opluštil, S. - Drábková, J. (2006b): Reconstruction of Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic). In Kvaček, J: 7th European Palaebobotany and Palynology Conference, s. 129. – Národní muzeum, Praha. Praha. ISBN 80-7036-198-0

Šimůnek, Z. - Opluštil, S. - Drábková, J. (2009b): Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 84, 2, 301-336. ISSN 1214-1119. DOI 10.3140/bull.geosci.1130

Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Drábková, J. (2008): Biota of the Líně formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation. In Pešek, J., Pešková, J: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts, – Přírodovědecká fakulta UK, Praha. Praha

Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2010): Palaeobotany and palynology of the Líně Formation (Carboniferous, Stephanian C). A detail research of the Klobuky locality (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic). In Hably Lilla: Program and Abstracts, 8th European Palaeobotany - Palynology Conference 2010, s. 215-216. – Hungarian Natural History Museum. Budapest

Šimůnek, Z. – Drábková, J. (2012): A preliminary study on the Carboniferous medullosan pollen organs from the Upper Silesian Basin (Czech Republic). In Saito, T: Abstract Issue for the Joint Meeting of 13th International Palynological Congress and 9th International Organisation of Palaeobotany Conference August 23-30, 2012, Tokyo, Japan. (Japanese journal of palynology, vol. 58 special issue), s. 216. – Palynological Society of Japan. Tokyo

Šimůnek, Z. – Drábková, J. – Lojka, R. (2018): Karbonské dispersní kutikuly z lubenské sloje lomu Marta v Lubné u Rakovníka v kladensko-rakovnické pánvi. In Faměra, M., Kropáč, K., Šimíček, D., Lehotský, T: Paleozoikum 2018 Sborník abstraktů, – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc

Šimůnek, Z. – Gilíková, H. – Drábková, J. (2017): Nové fytopaleontologické lokality v údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky v Boskovické pánvi. In Weinerová, H., Weiner, T., Kumpán, T: Paleozoikum 2017, Sborník alstraktů, svazek XX. – Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Brno. ISBN 978-80-210-8479-7

Šimůnek, Z. – Mlčoch, B. – Drábková, J. (2016): New geological, palaeobotanical and palynological evidence of the Carboniferous from Brandov (Krušné hory Mts., Czech Republic). – Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica 50, 1-2, 1-22. ISSN 1805-286X. DOI 10.1515/fbgp-2016-0001

Šimůnek, Z. – Stárková, M. – Zajíc, J. – Mikuláš, R. – Drábková, J. (2010b): Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 167-171. ISSN 0514-8057

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáčková, E. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Konopásek, J. – Králová, M. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. – Spudil, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422. 168 s. MS Archiv ČGS Praha

Álvarez-Vázquez, C. – Bek, J. – Drábková, J. (2020): Polysporia baetica sp. nov., a new heterosporous sub-arborescent isoetalean from lower Bolsovian (Middle Pennsylvanian) strata of the Peñarroya-Belmez-Espiel Coalfield (Córdoba, SW Spain). – Review of Palaeobotany and Palynology 272, January : 104115, nestránkováno. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2019.104115

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Valín, F. - Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

© Jana Drabkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top