Ing. Jan Šikula, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429235
fax: +420543212370
jan.sikula@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, J. - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, R. - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, I. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová Petrová, P. - Ulrych, J. (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Neuveden. 437 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-759-8

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Bíl, M. - Bílová, M. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Krejčí, O. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Šikula, J. (2007): Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS. In Baroň I.-Klimeš J.-Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Praha, Brno

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Otava, J. - Nývlt, D. - Šikula, J. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Godány, J. – Šikula, J. – Dvořáková, V. (2015a): Vyjádření k vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. 10 s. MS Archiv SOG ČGS

Havlín, A. – Šikula, J. – Foretníková, M. (2013): Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy. In Baroň I., Klimeš J., Krásný O. a Plná V: Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein, s. 1-12. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Skály u Teplic n. Metují

Havlíček, P. - Adámek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čtyroká , J. - Čtyroký, P. - Macek, J. - Nekovařík, Č. - Neudert, O. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky. Základní geologická mapa České republiky 1:25000. 57 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-684-3

Hubatka, F. - Petrová, P. - Šikula, J. (2002): Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic). Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe, s. 56-56. – Institute of Geology, Slovak Academy of Science. Bratislava

Janderková, J. – Šikula, J. (2013): Půdní mapy 1 : 25 000 – 50 000, data o půdách jako součást geologického mapování a Registr svahových nestabilit. 3.9.2013. Seminář Letní škola ochrany půdy (Projekt SONDAR CZ-AT), Milovy

Kašperáková, D. - Petrová, V. - Šikula, J. (2007): MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR). In Baroň I., Klimeš J. & Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference

Krejčí, O. - Baroň, I. - Kašperáková, D. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2008): Vliv sesuvných kalamit v létech 1997 a 2006 na změny reliéfu flyšového pásma Západních Karpat, Geomorfologické výskumy v Západných Karpatoch a okolitých územiach. 5. vedecká konferencia a Valné shromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV. 7. - 9. 10. 2008. Bešeňová, Slovenská republika

Krejčí, O. - Bíl, M. - Havlín, A. - Kašpárek, M. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2010): Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS Brno a Praha

Krejčí, O. - Bíl, M. - Kašperáková, D. - Moravcová, O. - Šikula, J. (2008): Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost. In ŠGÚDŠ: Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, – ŠGÚDŠ. Bratislava. ISBN 978-80-89343-6-5

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. - Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. - Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Šikula, J. (2014): Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost. – Vesmír 93, 9, 510-513. ISSN 0042-4544

Krejčí, O. – Šikula, J. (2010): Přednáška na pracovním semináři Povodně 2010 a následné sesuvy v Moravskoslezském kraji:'Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost'. 14.7.2010. Ostrava

Krejčí, Z. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Kycl, P. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Šikula, J. - Moravcová, O. (2011r): Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat. Praha. Archiv ČGS, Klárov 3, Praha;Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP; Knihovna MŽP; Odbor politiky životního prostředí MŽP

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Šikula, J. - Ambrozek, V. - Binko, R. - Čížek, D. - Čoupek, P. - Klimeš, J. - Krejčí, O. - Kycl, P. - Martínek, K. - Metelka, V. (2010): Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 – projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 42 s. MS MS Archiv ČGS

Moravcová, O. - Kycl, P. - Šikula, J. - Metelka, V. - Škuta, S. - Kašperáková, D. - Petrová, V. - Fifernová, M. - Aichler, J. - Martínek, K. - Binko, R. (2007): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007. Závěrečná zpráva, 59 s. MS MŽP, ČGS (UI)

Moravcová, O. - Svítil, R. - Šikula, J. - Kycl, P. - Kašperáková, D. - Neubertová, H. (2009): Webové stránky Portálu geohazardů - 'Nestabilita svahů'. Dostupné z URL http://www.geology.cz/nestabilitaterenu

Moravcová, O. - Šikula, J. - Skarková, H. - Bokr, P. (2006): Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice. Neuveden. Dostupné z URL http://nts4.cgu.cz/

Moravcová, O. - Šikula, J. - Tomas, R. (2006): Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace). In Baroň I., Klimeš J., Kašperáková D: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference, – ČGS. Svahové deformace a sesuvy

Moravcová, O. - Šikula, J. - Tomas, R. (2006): Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti. 10.5.2006. Konference Svahové deformace a pseudokras, Ostravice

Moravcová, O. - Čoupek, P. - Fifernová, M. - Kašperáková, D. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Metelka, V. - Petrová, V. - Šikula, J. - Škuta, S. 5. - Zemková, M. (2009): Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS. In Ivo Baroň, Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. _. – Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR. Vsetín. ISBN _

Nehyba, S. - Šikula, J. (2007): Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). – Geologica Carpathica 58, 1, 53-69. ISSN 1335-0552

Otava, J. - Krejčí, O. - Franců, J. - Šikula, J. - Hubatka, F. (2006): Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m). 13 s. MS Archív ČGS Praha, Brno

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. – Šikula, J. – Ambrozek, V. (2012): Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/sesuvy_geofond/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. – Šikula, J. – Kašperáková, D. – Ambrozek, V. (2012): Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/

Petrová, P. - Šikula, J. (2000): Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). – Slovak Geological Magazine 6, 36925, 85-87. ISSN 1335-096X

Pálenský, P. - Šikula, J. (2006): New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia. In Wysocka A: Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006, s. 99. – Univerzity of Warszawa, Krakow, Polish Geological Institute, dept.Krakow. Krakow. ISBN 83-922218-4-2

Tomanová Petrová, P. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Hubatka, F. - Kycl, P. - Novák, Z. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. - Břízová, E. (2009b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín. neuveden. 56 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-683-6

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adamová, M. - Břízová, E. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Jurová, Z. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov. neuveden. 58 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-682-9

Tomanová Petrová, P. - Novák, Z. - Adámek, J. - Adamová, M. - Gnojek, I. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Šikula, J. (2009c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice. neuveden. 52 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-685-0

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Krejčí, Z. - Šimková, M. - Fifernová, M. - Kycl, P. - Šikula, J. - Barnet, I. (2007): Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP. Závěrečná zpráva, 37 s. MS OG MŽP, Archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=teren&S_GeohazName=Nestabilita%20ter%c3%a9nu

Večeřa, J. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Hrdličková, K. - Otava, J. - Poulová, D. - Šikula, J. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin. Základní geologická mapa ČR 1:25000. 1 s. – ČGS. Brno

Šikula, J. (2005): Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat. Disertační práce, 79 s

Šikula, J. (2005): Základy karotáže, použití karotáže při interpretaci vývoje jižní části karpatské předhlubně na Moravě. 2005. UK Bratislava

Šikula, J. (2010): Pokud déšť neustane, půda se sesune i u nás, varuje geolog. 29. červenec 2010. iDnes.cz/Brno a Jižní Morava

Šikula, J. (2010): Tichá hrozba pod Českem. červen 2010. Ekonom, č.25

Šikula, J. (2011): Vyhodnocení povodní květen - červen 2010 v České republice - Sesuvy. 14.2.2011. kongresové centrum RCO Olomouc

Šikula, J. (2012): Dopady povodní a povodňové škody. In Daňhelka J., Kubát J., Šercl P: Povodně v České republice v roce 2010, s. 38-39, 69. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-87577-04-2

Šikula, J. (2013): Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR. In Baroň I., Klimeš J., Krásný O. a Plná V: Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein, s. 1-11. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Skály u Teplic n. Metují

Šikula, J. (2013): Registr svahových nestabilit Českém republiky - RSN ČR. 22.5.2013. hotel Bischofstein v Teplických skalách

Šikula, J. (2014): Registr svahových nestabilit ČR, povodně 2013-svahové nestability. 4.9.2014. TUL Liberec, XIV.hydrogeologický a II. IG kongres

Šikula, J. (2014): Registr svahových nestabilit ČR, povodně 2013-svahové nestability. In Technická univerzita Liberec: Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu-Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody:nové úkoly a výzvy a Sborník příspěvků II. inženýrskogeologického kongresu-Role inženýrského geologa v současnosti, s. 155-155. – Technická univerzita Liberec. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Šikula, J. (2015): Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů svahovými nestabilitami. 1.6.2015-2.6.2015. Mezinárodní odborný seminář, Telč

Šikula, J. (2015): Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů svahovými nestabilitami. 1.6.2015-2.6.2015. Telč

Šikula, J. (2016): Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů. In Ivo Baroň, Filip Hartvich a Jan Klimeš, eds: Svahové deformace a pseudokras 2016, s. 29-29. – Neuveden. Neuveden

Šikula, J. - Moravcová, O. (2009): Dokumentace a archivace objektů svahových nestabilit. Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference

Šikula, J. - Nehyba, S. (2003): Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 30-33. ISSN 1212-6209

Šikula, J. - Nehyba, S. (2004): Lithofacial analysis of the Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data. – Bulletin of Geosciences 79, No.3, 167-176. ISSN 1214-1119

Šikula, J. - Nehyba, S. (2005): Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace).

Šikula, J. - Nehyba, S. (2006): Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 54-57. ISSN 1212-6209

Šikula, J. - Petrová, A. - Čurda, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Malík, J. - Mrázová, Š. (2011): Vyhodnocení povodní v srpnu 2010 - Vyhodnocení svahových nestabilit v oblasti Libereckého a Ústeckého kraje. 21.4.2011. KÚ Liberec

Šikula, J. - Rýda, K. - Rambousek, P. - Vymazalová, A. - Starý, J. - Kavina, P. (2003): Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje. 77 s

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šikula, J. – Baldík, V. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Zahrady a zámek v Kroměříži; Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Zelené hoře; Adamov - Stará Huť). Závěrečná zpráva, 36 s. MS MS ČGS

Šikula, J. – Havlín, A. (2016): Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů svahovými nestabilitami na území České republiky. In Slovenská technická univerzita v Bratislave: Inžinierska geológia 20016 - Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike, s. 293-299. – Vydavateľstvo STU. Bratislava. ISBN 978-80-227-4573-4

Šikula, J. – Havlín, A. – Bůžek, J. (2017): Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů. In Jiří Tomášek: Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, s. 102-104. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Šikula, J. – Krejčí, O. (2014): Svahové sesuvy ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje. 26.2.20013. VÚV T.G.Masaryka, v.v.i

Šikula, J. – Krejčí, O. – Havlín, A. (2015): Conservatory objects and its threat by slope instabilities in the Czech Republic area. In YILMAZ, Işık: Abstract Collection Book of The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2015), Prague, Czech Republic, 7–11 September, 2015, s. 191. – World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Neuveden. ISBN 978-80-970698-4-1

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krupička, J. – Baldík, V. – Malík, J. – Havlín, A. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa; Lednicko - valtický areál; historické jádro města Telče; zámek v Litomyšli; vesnická rezervace Holašovice; historické centrum Praha; park a zámek v Průhonicích; Kutná Hora; Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice; NKP - Mikulčice - archeologická rezervace; Třeboň - Rožmberská rybniční soustava). Závěrečná zpráva, 99 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - historické jádra města Český Krumlov, NKP - zámek Lysice). Závěrečná zpráva, 32 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalových srážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Šikula, J. – Krejčí, O. – Petrová, A. (2011): Vyhodnocení povodní květen - červen 2010 v České republice - Sesuvy. Závěrečná zpráva, 343 s. MS VÚV

Šikula, J. – Kycl, P. (2015): Dopady povodní-sesuvy půdy. In Jan Daňhelka, Jan Kubát, Petr Šercl, Radek Čekal: Povodně v České republice v červnu 2013, s. 66. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-87577-41-7

Švábenická, L. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Hrubeš, M. - Hubatka, F. - Minol, V. - Neudert, O. - Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice. Výzkumná zpráva, 70 s

Švábenická, L. - Adamová, M. - Bubík, M. - Gnojek, I. - Hubatka, F. - Hrubeš, M. - Minol, V. - Neudert, O. - Havlín Nováková, D. - Stráník, Z. - Šikula, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice. Základní geologická mapa 1:25000 České republiky s. 51 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-686-7

© Jan Sikula, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top