Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Jan Novotný, CSc.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
jan.novotny@geologycz

Recent papers

Aue, M. – Dostalík, M. – Novotný, J. (2021): Vybrané geologické hazardy z Gruzie, Peru a Etiopie a jejich prevence. In Jan Tillinger, Barbora Kubíčková: Rozvojové září 2021 ICWD ČVUT, Letní škola 2021, 6. - 10. září 2021, – České Vysoké Učení Technické. ČVUT Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16000 Praha

Baynes, F. – Parry, S. – Novotný, J. (2021): Engineering geological models, projects and geotechnical risk. – Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 54, 2 : qjegh2020-080, nestránkováno. ISSN 1470-9236. DOI 10.1144/qjegh2020-080

Dostalík, M. – Havlín, A. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, J. – Novotný, R. – Malík, J. – Roháč, J. (2018): Práce ČGS v Gruzii - Propagační video. Česká geologická služba

Dostalík, M. – Jelének, J. – Novotný, J. – Koucká, L. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kýhos, M. (2021): Milestone 3: Report of the project 'Methodology for the area assessment in terms of debris flow hazard using innovative technology'. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Klárov 131/3 Praha 1, Kancelár 115

Dostalík, M. – Jelének, J. – Novotný, J. – Koucká, L. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. – Gaprindashvili, M. (2021): Thematic geoscience map of engineering-geological Hazard of Kazbegi area. verze 12.2021. 3 s. – CGS and CHALLENGE FUND - Czech-UNDP Partnership for SDGs. Prague

Dostalík, M. – Novotný, J. (2019): Catastrophic debris flows in Kazbegi Mountain Area, Georgia – use of available free internet information as a source to generate conceptual engineering geological model, First Himalayan Engineering Geological Congress (HEGC-I) May 12-13, 2019, Technical Session I: Engineering Geology and Geotechnical Enginnering Site investigations, Landslide Study, Study on Soil Properties,. 12.05.2019. Kathmandu, Nepal

Dostalík, M. – Novotný, J. (2019): Glacier related geological hazards in Caucasus Kazbegi Area - examples ofrepeated catastrophic debris flow. In Jan Klimeš, Filip Hartvich: State of geomorphological research in 2019, Český ráj ´19: International annual conference, Book of abstracts, – neuveden. neuveden

Dostalík, M. – Novotný, J. (2020): Katastrofální svahové pohyby typu debris flow v oblasti masivu Kazbek - Dzimara. 3.2.2020. Valné shromáždění ČAIG 2020 v PřF UK Albertov 6, Praha 2

Dostalík, M. – Novotný, J. (2021): 2nd Workshop Georgia 2021 - Catastrophic debris flow in mountainous areas. Tbilisi

Dostalík, M. – Novotný, J. (2022): Deglaciation in Kazbegi high mountain region in Georgia and its impact on the activation of catastrophic debris flows . In Michal Břežný: State of geomorphological research in 2022” International annual conference, Book of abstracts, May 18 – 20, 2022 in Horní Bečva, https://github.com/MichalBrezny/CAG_Book_of_Abstracts_2022, – University of Ostrava, Faculty of Science. Ostrava. ISBN 978-80-7599-313-7

Dostalík, M. – Novotný, J. (2022): Hydroelektrárny ve vysokohorské oblasti gruzínského Kazbegi ohrožené až poškozené přívalovými proudy. In Datel, J. V., Kycl, P: Sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, – HGIG kongres 2022. Ústí nad Labem

Dostalík, M. – Novotný, J. – Havlín, A. – Baldík, V. – Malík, J. – Novotný, R. – Kycl, P. (2018): Katastrofický kamenitý přívalový proud (debris flow) v soutěsce Dariali v Gruzii v roce 2014 (prezentace na konferenci). In Pavla Tomanová Petrová: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce - Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník, Mikulov 10-12. dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. (2020): KONCEPČNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ MODEL NA PŘÍKLADU HODNOCENÍ GEOLOGICKÉHO HAZARDU OBLASTI HORSKÉHO MASIVU KAZBEK – DŽIMARA. In Jana Frankovská, Martin Ondrášik: INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG, Zborník príspevkov konferencie INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, – Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve vydavatelstvu SPEKTRUM STU. Slovenská technická univerzita v Bratislave. ISBN 978-80-227-5014-1

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. (2020): Promotional leaflet of the project: Methodology for the area assessment in terms of debris flow hazard using innovative technology. Popularizační leták (A4 oboustranný)

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Koucká, L. (2020): Milestone 1: Report of the DEVELOPMENT COOPERATION PROJECT OF THE CGS - CZECH REPUBLIC With the NEA - GEORGIA, “Methodology for the area assessment in terms of debris flow hazard using innovative technology”. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Klárov 131/3 Praha 1, Kancelár 115

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Koucká, L. (2021): Milestone 2: Report of the Project 'Methodology for the area assessment in terms of debris flow hazard using innovative technology'. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Klárov 131/3 Praha 1, Kancelár 115

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Koucká, L. – Kycl, P. – Kýhos, M. – Baldík, V. (2022): Rozvojová spolupráce ČGS “Gruzie 2021” – geologické hazardy v oblasti Kazbegi. In Datel, J. V., Kycl, P: Sborník příspěvků XVI. hydrogeologického kongresu. Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, Ústí nad Labem 6.-9.9.2022. - Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů, Praha, 2022, – HGIG kongres 2022. Ústí nad Labem

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Koucká, L. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. (2021): Summary final report of Challange fund Project Georgia 2021. Výzkumná zpráva, 160 s

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Koucká, L. – Kýhos, M. (2021): POSTER- Rozvojový projekt ČGS v Gruzii - hodnocení geologických rizik v oblasti Kazbegi. In Česká informační agentura životního prostředí: Konference Životní prostředí – prostředí pro život, – CENIA a LD, s.r.o. - Tiskárna Prager. Praha

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Koucká, L. – Kýhos, M. (2022): CGS development cooperation project “Georgia 2021” – assessment of geological hazards in the Kazbegi area . In Michal Břežný: Book of abstracts of the “State of geomorphological research in 2022” conference, May 18 – 20, 2022 in Horní Bečva (Czechia), https://github.com/MichalBrezny/CAG_Book_of_Abstracts_2022, – University of Ostrava, Faculty of Science. Ostrava. ISBN 978-80-7599-313-7

Dostalík, M. – Novotný, J. – Jelének, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Koucká, L. – Kýhos, M. (2022): Projekt rozvojové spolupráce ČGS “Gruzie 2021” – geohazardy v oblasti Kazbegi. In Česká informační agentura životního prostředí: Konference Životní prostředí – prostředí pro život Sborník abstraktů, – Česká informační agentura životního prostředí CENIA - Tiskárna: powerprint s.r.o. Praha. ISBN 978-80-7674-053-2

Dostalík, M. – Novotný, J. – Koucká, L. – Jelének, J. – Kýhos, M. (2021): 1st Workshop Georgia 2021 - Engineering geology and remote sensing for catastrophic debris flow evaluation in high mountain area. Tbilisi

Dostalík, M. – Novotný, J. – Koucká, L. – Jelének, J. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. – Gaprindashvili, M. (2021): Thematic geoscience map of Glacier Lake Outburst Floods Hazard of Kazbegi area. verze 11.2021. 1 s. – CHALLENGE FUND - Czech-UNDP Partnership for SDGs. Prague

Dostalík, M. – Novotný, J. – Koucká, L. – Jelének, J. – Kýhos, M. – Baldík, V. – Kycl, P. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. – Gaprindashvili, M. (2021): Thematic geoscience map of Ice-Rock Avalanches Hazard of Kazbegi area. verze 11.2021. 1 s. – CHALLENGE FUND - Czech-UNDP Partnership for SDGs. Prague

Dostalík, M. – Novotný, J. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. (2019): Catastrophic Debris Flows in Kazbegi Mountain Area, Georgia – Use of Available Free Internet Information to Generate Conceptual Engineering Geological Model. In Dennes T. Bergado, Takenori Hino, Nobuo Mishima, Ranjan Kumar Dahal: First Himalayan Engineering Geological Congress (HEGC-I) May 12-13, 2019, Engineering Geology and Geotechniques for Developing Countries, May 11-16, 2019, Kathmandu, Nepal, Abstract Volume, – International Assotiation of Lowland Technology (IALT) in association with Nepalese Society of Engineering Geologists (NSEG). Kathmandu, Nepal

Dostalík, M. – Novotný, J. – Kurtsikidze, O. – Gaprindashvili, G. (2020): Catastrophic Debris Flows in Kazbegi Mountain Area, Georgia – Use of Available Free Internet Information as a Source to Generate Conceptual Engineering Geological Model. – Lowland Technology International Journal 22, 1, 48-63. ISSN 1344-9656

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Franěk, J. – Hrdličková, K. – Novotný, J. – Novotná, J. (2022c): 3D geologický model NJZ - EDU. neuveden. 47 s. – Elektrárna Dukovany II, a. s. Praha

Godány, J. – Novotný, J. – Stárková, M. (2018a): Stanovisko pro stavební povolení na stavbu 'I/27 Žiželice - Obchvat a přemostění'. 15 s. MS SUDOP PRAHA, a. s.

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti - Main Road. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti, Pipeline. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide susceptibility map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Dostalík, M. – Novotný, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Malík, J. – Čoupek, P. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2018): Zkušenosti získané při řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Klimeš, J. – Novotný, J. – Cochacin Rapre, A. – Balek, J. – Zahradníček, P. – Strozzi, T. – Sana, H. – Frey, H. – René, M. – Štěpánek, P. – Meitner, J. – Junghardt, J. (2021): Paraglacial Rock Slope Stability Under Changing Environmental Conditions, Safuna Lakes, Cordillera Blanca Peru. – Frontiers in Earth Science 9, April : 607277, nestránkováno. ISSN 2296-6463. DOI 10.3389/feart.2021.607277

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Aue, M. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Dostalík, M. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Kondrová, L. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. (2022): Metodika dokumentace a systematizace pro evidenci svahových deformací za účelem sjednocení a modernizace jednotného veřejně dostupného informačního portálu. Česká geologická služba Praha

Mixa, P. – Franěk, J. – Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Milický, M. – Skácelová, Z. – Hroch, T. – Tenenko, V. – Špaček, P. – Novotný, J. – Černík, M. – Donát, A. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlová, V. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Koníček, P. – Kycl, P. – Lexa, O. – Pecina, V. – Pertoldová, J. – Sedláček, J. Ing. – Souček, K. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Štrupl, V. – Švagera, O. – Vavro, M. – Waclawik, P. (2019): Závěrečná zpráva - Aktualizace a konkretizace projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě. 290 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Kycl, P. – Novotný, J. – Vacek, F. (2022): Nový jaderný zdroj SMR v České republice. Návrh průzkumných geologických prací pro lokality SMR. Výzkumná zpráva, 28 s

Novotný, J. (2017): Inženýrskogeologický model a jeho uplatnění v nové ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. In Jiří Tomášek: III. Inženýrskogeologický kongres, Brno, 4. - 7. září 2017, elektronický sborník, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Novotný, J. (2017): ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. 6.6.2017. Praha, AV ČR seminář

Novotný, J. (2017): ČSN P 73 1005: Inženýrskogeologický průzkum. 5.6.2017. Praha, seminář ČAIG, Stavební fakulta ČVUT

Novotný, J. (2018): Inženýrskogeologická a geotechnická problematika výstavby velkoplošných halových objektů. 90 minut. Brno

Novotný, J. (2018): Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc. devadesátníkem. – Geotechnika 2018, 2, 19-22. ISSN 1211-913X

Novotný, J. (2018): Účelová mapa inženýrskogeologické rajonizace M 1:10000, lokalita Čihadlo, mapa + vysvětlivky. TZ 152/2017. 54 s. – SURAO. Praha

Novotný, J. (2019): Význam inženýrskogeologického modelu pro návrh liniových staveb. 2.6.2019. Cz ITA- AITES „Podzemní stavby 2019“ - Odborný kurz, Clarion, Praha

Novotný, J. (2019): Význam inženýrskogeologického modelu pro návrh liniových staveb. Clarion, Praha

Novotný, J. (2021): Catastrophic debris flow in mountainous areas. 23. 8. 2021. Georgia, Tbilisi, NEA, workshop

Novotný, J. (2021): Guidelines for the Development and Application of Engineering Geological Models on Projects (C25 GUIDELINES), Eurocode issue, terminological notes. 6.10.2021, IAEG C25 Engineering Geological Models workshop. held in conjunction with Euroengeo2020 Athens, online Teams

Novotný, J. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Němečková, H. (2022): Výstava fotografií Jana Novotného Kavkaz, Andy a Himálaj. Praha

Novotný, J. – Kycl, P. (2019): Complex Landslides in Cretaceous Rocks at Příhrazy Plateau, Dneboh Landslide, Drábské Světničky (Drábské Rooms). Dneboh, Drábské Světničky

Novotný, J. – Pospíšil, P. – Tomášek, J. (2021): TP76 Inženýrskogeologický průzkum pro pozemní komunikace. 4. 10. 2021. seminář ČAIG, Přírodovědecká fakulta UK

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018): Kalendář GRUZIE 2018.

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018b): Gruzie, საქართველო 2018.

Parry, S. – Baynes, F. – Novotný, J. (2018): Conceptual Engineering Geological Models. In Abdul Shakoor, Kerry Kato: IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018, – Springer. San Francisco. ISBN 978-3-319-93142-5. DOI 10.1007/978-3-319-93142-5

Parry, S. – Baynes, F. – Novotný, J. (2019): Conceptual Engineering Geological Models. 12. 4. 2019. 2019 Annual Conference 'Models and Misconceptions', Cambridge 2019

Pospíšil, P. – Rapantová, N. – Kycl, P. – Novotný, J. (2018): Pitfalls in Generating an Engineering Geological Model, Using a Landslide on the D8 Motorway near Dobkovičky, Czech Republic, as an Example. In Abdul Shakoor, Kerry Kato: IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018, – Springer. San Francisco. ISBN 978-3-319-93142-5. DOI 10.1007/978-3-319-93142-5

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Suchomel, R. – Novotný, J. – Kycl, P. – Malík, J. (2020): Překvapivý výskyt svahových deformací v inženýrskogeologickém subregionu jihočeských pánví v trase dálnice D3. In Jana Frankovská, Martin Ondrášik: INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020 pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG, Zborník príspevkov konferencie INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020, – Slovenská technická univerzita v Bratislavě. Bratislava. ISBN 978-80-227-5014-1

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Štrupl, V. (2018b): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2018. Závěrečná zpráva, 241 s. MS Archiv ČGS

Šanderová, J. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - etapa II. - rok 2019. Závěrečná zpráva, 379 s. MS Archiv ČGS

Šmejkalová, T. – Novotný, J. (2018): Rodinné domy pohledem inženýrské geologie. – Stavebnictví 5/2018, 5/2018, 28-36. ISSN 1802-2030

Štrupl, V. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Krejčí, V. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Paleček, M. – Šanderová, J. (2018): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy - Etapa II. Etapová zpráva. CGS P000072/2018. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologická služba

© JAN.NOVOTNY, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top