Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Jan Novotný, CSc.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
fax: +420257531376
jan.novotny@geologycz

Recent papers

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Novotný, J. (2017): Inženýrskogeologický model a jeho uplatnění v nové ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. In Jiří Tomášek : III. Inženýrskogeologický kongres, Brno, 4. - 7. září 2017, elektronický sborník, s. 1-11. – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Novotný, J. (2017): ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. 6.6.2017. Praha, AV ČR seminář

Novotný, J. (2017): ČSN P 73 1005: Inženýrskogeologický průzkum. 5.6.2017. Praha, seminář ČAIG, Stavební fakulta ČVUT

© JAN.NOVOTNY, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top