Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Jan Laš
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089403
jan.las@geologycz

Recent papers

Laš, J. – Bukovská, Z. (2021): Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – Plán systému řízení. 42 s. MS SÚRAO

Laš, J. – Bukovská, Z. – Mixa, P. – Konopáčová, K. – Urík, J. – Vondrovic, L. (2022): Horizontální spolupráce mezi SÚRAO a Českou geologickou službou - Plán systému řízení. 38 s. MS SÚRAO, Praha

© JAN.LAS, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top