Change language to CzechEnglish Selected
Ing. Jan Knotek
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Pracoviště Jeseník
Erbenova 348, PS-65
790 01 Jeseník
tel/fax: +420584412081
jan.knotek@geologycz

Recent papers

Večeřa, J. – Pecina, V. – Knotek, J. (2017b): Sklad hmotné dokumentace - Jeseník. Roční zpráva za rok 2016. Závěrečná zpráva, 3 s. MS Archiv ČGS

© JAN.KNOTEK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top