Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089570
mobil: +420731905752
jan.hosek@geologycz

Recent papers

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Verner, K. – Hošek, J. – Hanžl, P. – Nahodilová, R. – Petyniak, O. – Radoměřský, T. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 33-133 Horní Stropnice. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Fürych, V. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2015): Botgon bagijn ojr orčny geologijn nöchclüüd (Mongol Uls, Chovd ajmag, Manchan sum). 12 s. MS Khovd Museum; Khovd Local Authority

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Bukovská, Z. – Daňková, L. – Hošek, J. – Hrdličková, K. – Paleček, M. – Soejono, I. – Vít, J. (2016): Účelová geologická mapa užší lokality Jaderné elektrárny Dukovany 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Státní úřad pro jadernou bezpečnost České republiky. Praha

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Daňková, L. – Dostalík, M. – Soejono, I. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kopačková V. – Kunceová, E. – Mišurec, J. – Paleček, M. – Pecka, T. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Pořádek, P. – Grygar, R. (2016): Závěrečná zpráva úkolu Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečná zpráva, 145 s. MS ČGS-Geofond

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012). 36 s. MS ČGS Praha

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Sidorinová, T. (2016): Geologický výzkum na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 225-232. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.20

Havlíček, P. – Hošek, J. – Čáp, P. (2015): Kvartérní jevy a sedimenty Mongolského Altaje v oblasti okresů Munchchajrchan, Manchan a Dzereg. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 neuveden, podzim, 109-113. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.40

Havlíček, P. – Smolíková, L. – Hošek, J. (2013): Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 116-121. ISSN 0514-8057

Hošek, J. (2020): Geologie lidstva?. In Pokorný P., Storch D: Antropocén, – Academia. Praha. ISBN 978-80-200-3129-7

Hošek, J. - Havlíček, P. - Smolíková, L. - Knésl, I. - Lisá, L. (2012): Dobšice near Znojmo – the development of the Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from the Southern Moravia (Czech Republic). In Markovič et al: Loess in China & Europe: International Loess Conference a tribute to Edward Derbyshire, s. 27-28. – Neuveden. Novi Sad

Hošek, J. - Pokorný, P. - Kadlec, J. (2011a): Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén. In Lenka Kopsová: Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii, svazek 3. s. 16-17. – Česká společnost pro ekologii. Neuveden

Hošek, J. - Pokorný, P. - Kadlec, J. - Veselý, J. (2011b): Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu. In H. Uhlířová, R. Malíková, M. Ivanov: 17. KVARTÉR 2011, 25. 11. - 25. 11. 2011, Brno, s. 4. – Neuveden. Brno

Hošek, J. – Hambach, U. – Lisá, L. – Havlíček, P. – Knésl, I. (2013): Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 121-125. ISSN 0514-8057

Hošek, J. – Hambach, U. – Lisá, L. – Matys Grygar, T. – Horáček, I. – Meszner, S. – Knésl, I. (2015): An integrated rock-magnetic and geochemical approach to loess/paleosol sequences from Bohemia and Moravia (Czech Republic): implications for the Upper Pleistocene paleoenvironment in central Europe. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418, leden, 344-358. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2014.11.024

Hošek, J. – Hambach, U. – Lisá, L. – Matys Grygar, T. – Meszner, S. – Knésl, I. (2013): A paleoenvironmetal record of the Upper Pleistocene based on rock magnetic and geochemical proxies; case study from Bohemian and Moravian loess/paleosol sequences I. In J. Žák: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe - joint conference of the Czech and German geological societies. September 16 – 19, 2013, Plzeň, s. 52. – Schweizerbart Science Publishers. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Hošek, J. – Horáček, I. (2015): Spraše včera a dnes. – Vesmír 94, 9, 488-491. ISSN 0042-4544

Hošek, J. – Horáček, I. (2019): Zakuklená doba ledová. – Živa 6, prosinec, 301-305. ISSN 0044-4812

Hošek, J. – Lisá, L. – Bobek, P. – Radoměřský, T. (2019): „Usselo soils“ – markerový horizont pozdního glaciálu objeven ve středním Polabí. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 1, 63-70. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.14

Hošek, J. – Lisá, L. – Hambach, U. – Petr, L. – Matys Grygar, T. – Vejrostová, L. – Bajer, A. – Moska, P. – Gottwald, Z. (2017): Middle Pleniglacial pedogenesis on the northwestern edge of the Carpathian basin: A multidisciplinary investigation of the Bíňa pedo-sedimentary section, SW Slovakia. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 487, December, 321-339. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2017.09.017

Hošek, J. – Lisá, L. – Meszner, S. – Knésl, I. (2012): Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia. In: Zöller, L.,Peterek, A (eds.):From Paleozoic to Quaternary: A field trip from the Franconian Alb to Bohemia. 126 s. – DEUQUA. Hannover

Hošek, J. – Meszner, S. – Lisá, L. – Knésl, I. (2012): Zeměchy – Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia. In Holzheu, S., Thies B.,: 36. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung-DEUQUA, s. 111-113. – DEUQUA. Bayreuth

Hošek, J. – Mrlina, J. – Rapprich, V. – Pokorný, P. (2020): O vulkánech netušených - nově objevené sopky v západních Čechách. – Vesmír 99, 498, 498-500. ISSN 0042-4544

Hošek, J. – Petr, L. – Lisá, L. – Horsák, M. – Vejrostová, L. – Bajer, A. – Gottwald, Z. – Grygar, T. (2015c): Paleoenvironmentální rekonstrukce posledního glaciálu zespraší a fluviálních sedimentů na lokalitě Čata (Levice, Slovensko). In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 39. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Zlín. ISBN 978-80-210-7980-9

Hošek, J. – Pokorný, P. – Kubovčík, V. – Horáček, I. – Žáčková, P. – Kadlec, J. – Rojik, F. – Lisá, L. – Bučkuliaková, S. (2014): Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 396, February, 155-172. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2013.12.024

Hošek, J. – Pokorný, P. – Prach, J. – Lisá, L. – Matys Grygar, T. – Knésl, I. – Trubač, J. (2017): Late Glacial erosion and pedogenesis dynamics: Evidence from high-resolution lacustrine archives and paleosols in south Bohemia (Czech Republic). – Catena 150, 1, 261-278. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2016.11.022

Hošek, J. – Pokorný, P. – Prach, J. – Šída, P. – Křížek, M. (2018): Fosilní termokras v jižních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 131-139. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.27

Hošek, J. – Pokorný, P. – Šída, P. – Prach, J. (2013): Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 126-132. ISSN 0514-8057

Hošek, J. – Prach, J. – Křížek, M. – Šída, P. – Pokorný, P. (2019): Buried Late Weichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe. – Boreas 48, 4, 988-1005. ISSN 0300-9483. DOI 10.1111/bor.12404

Hošek, J. – Prach, J. – Pokorný, P. – Houfková, P. – Vondrák, D. – Matys Grygar, T. – Knésl, I. (2015): Pleistocenní jezera na Třeboňsku. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 40. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Zlín. ISBN 978-80-210-7980-9

Hošek, J. – Prach, J. – Pokorný, P. – Šída, P. (2014): Paleoenvironmental and archeological record of the Late Glacial/Early Holocene lakes in the Southern Czech Republic. In Martin Grosjean: Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites 11 - 14 June 2014, University of Bern, Switzerland, s. 40-41. – University of Bern

Hošek, J. – Prach, J. – Šída, P. – Houfková, P. – Vondrák, D. – Lisá, L. – Pokorný, P. – Chvojka, O. – Dohnal, J. (2016): Sedimentární vývoj pozdně glaciálních jezer u Veselí nad Lužnicí. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 157-164. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.40

Hošek, J. – Radoměřský, T. – Křížek, M. (2020): Pozdně glaciální termokrasové jevy na severním okraji vídeňské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 1, 65-72. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.09

Hošek, J. – Valenta, J. – Rapprich, V. – Hroch, T. – Turjaková, V. – Tábořík, P. – Pokorný, P. (2019): Nově identifikované pleistocenní maary v západních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 2, 97-104. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.23

Hošek, J. – Verčík, M. – Pokorný, P. – Beneš, J. – Komárková, V. – Radoměřský, T. – Atanasoska, N. – Todoroska, V. (2021): Geoarchaeological evidence on a Late Bronze Age earthquake, Ohrid Basin (North Macedonia). – Journal of Quaternary Science 36, 6, 1003-1012. ISSN 0267-8179. DOI 10.1002/jqs.3325

Juřičková, L. – Pokorný, P. – Hošek, J. – Horáčková, J. – Květoň, J. – Zahájská, P. – Jansková, A. – Ložek, V. (2018): Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. – Holocene 28, 4, 583-594. ISSN 0959-6836. DOI 10.1177/0959683617735592

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016c): Hydrogeologický rajon 1651 - Kvartér Dolnomoravského úvalu. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/11. 86 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016d): Hydrogeologický rajon 1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/12. 80 s. MS Geofond

Kubovčík, V. – Hošek, J. – Heiri, O. – Rojík, F. – Vaterková, S. – Trubač, J. – Pokorný, P. (2021): Chironomid-based temperature and environmental reconstructions of the Last Glacial Termination in southern Bohemia, Czech Republic. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 567, April : 110239, nestránkováno. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2021.110239

Lehmkuhl, F. – Bösken, J. – Hošek, J. – Sprafke, T. – Marković, S. – Obreht, I. – Hambach, U. – Sümegi, P. – Thiemann, A. – Steffens, S. – Lindner, H. – Veres, D. – Zeeden, C. (2018): Loess distribution and related Quaternary sediments in the Carpathian Basin. – Journal of Maps 14, 2, 673-682. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2018.1526720

Lehmkuhl, F. – Nett, J. – Pötter, S. – Shulte, P. – Sprafke, T. – Jary, Z. – Antoine, P. – Wacha, L. – Zerboni, A. – Hošek, J. – Marković, S. – Sümegi, P. – Veres, D. – Obreht, I. – Zeeden, C. – Schaubert, V. – Viehweger, J. – Hambach, U. (2021): Loess landscapes of Europe – Mapping, geomorphology, and zonal differentiation. – Earth-Science Reviews 215, April : 103496, nestránkováno. ISSN 0012-8252. DOI 10.1016/j.earscirev.2020.103496

Lisá, L. – Hošek, J. – Matys Grygar, T. – Bajer, A. – Vandenberghe, D. (2014): Geoarchaeology of Upper Palaeolithic loess sites located within atransect through Moravian valleys, Czech Republic. – Quaternary International 351, 11, 25-37. ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2013.08.058

Lojka, R. – Hošek, J. – Dostalík, M. – Kondrová, L. (2019): 35th IAS meeting of Sedimentology Prague, June 22-25, 2020 - promotional video. IAS - International association of Sedimentologists

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Radoměřský, T. – Hošek, J. – Pokorný, P. – Šída, P. (2018): Late Quaternary erosion and sedimentation dynamics within the sandstone areas of Bohemian Paradise (Czech Republic). Poster

Radoměřský, T. – Hošek, J. – Pokorný, P. – Šída, P. (2019): Erozně - sedimentační dynamika pozdního kvartéru v pískovcových oblastech ČR: případová studie z Českého ráje. 12.2.2019. Brno

Radoměřský, T. – Hošek, J. – Pokorný, P. – Šída, P. (2021): Dynamika erozně-sedimentačních procesů v pískovcové oblasti Český ráj během pozdního glaciálu a holocénu. 3. 12. 2021. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Soejono, I. – Bukovská, Z. – Levá, B. – Skácelová, Z. – Hejtmánková, P. – Guy, A. – Jelínek, J. – Švagera, O. – Kryl, J. – Holeček J. – Petyniak, O. – Hošek, J. – Pecina, V. – Mixa, P. – Urík, J. (2021b): Interdisciplinary geoscientific approach to radioactive waste repository site selection: the Březový potok site, southwestern Czech Republic. – Journal of Maps 17, 2, 882-890. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2021.2004942

Varadzin, L. – Varadzinová, L. – Abdallah, A. – Abdallah, B. – Burgert, P. – Fuller, D. – Hošek, J. – McCool, J. – Pokorný, P. – Unger, J. (2023): The Shaqadud Archaeological Project (Sudan):exploring prehistoric cultural adaptations in the Sahelian hinterlands. – Antiquity 97, 391:e2, nestránkováno. ISSN 0003-598X. DOI 10.15184/aqy.2022.148

Zeeden, C. – Obreht, I. – Veres, D. – Hošek, J. – Marković, S. – Bösken, J. – Lehmkuhl, F. – Hambach, U. (2020): Smoothed millennial-scale palaeoclimatic reference data as unconventional comparison targets: Application to European loess records. – Scientific Reports 10, 1 : 5455, nestránkováno. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-020-61528-8

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016e): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Drábková, J. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Martínek, K. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Verner, K. (2015h): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 11-244 Žlutice. 120 s. MS Česká geologická služba

Žáček, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Havlín Nováková, D. – Hošek, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Martínek, K. – Metelka, V. – Přechová, E. – Riedlová, E. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk. 155 s. MS Archiv ČGS Praha

Žáček, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2012d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Lojka, R. – Rapprich, V. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2015g): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-244 Žlutice. mapa 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Hošek, J. (2012e): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Žáčková, E. – Žáček, V. – Soejono, I. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Švagera, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Vrána, S. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. – Kachlík, V. – Hošek, J. – Hroch, T. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-412 Přelouč - Geologická mapa. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Česká geologická služba Praha

Čáp, P. – Baldík, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hošek, J. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Malík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Trubačová, A. (2022): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03-344 Sobotka. 206 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Čech, S. – Hošek, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Pecina, V. – Rapprich, V. – Skácelová, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03-344 Sobotka - Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, oblast Český ráj. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čáp, P. – Čech, S. – Hošek, J. – Rapprich, V. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-344 Sobotka - Geologická mapa. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

© JAN.HOSEK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top