Mgr. Jan Holeček, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085240
fax: +420251818748
jan.holecek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Beccaletto, L. – Bader, A. – Bialkowski, A. – Jaudin, F. – Hladík, V. – Holeček J. – Van Gessel, S. – Meinke-Hubeny, F. – Mulder, A. (2016): Geological subsurface data collection as a part of the European ESTMAP Project (Energy STorage Mapping and Planning). In Tahirkheli, S: International Geological Congress, Abstracts, s. 1216. – 35th International Geological Congress. Cape Town

Bláha, V. – Holeček J. – Pačes, T. – Rukavičková, L. (2017): Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností a způsob odběru pomocí tohoto zařízení. No. 306610. Česká geologická služba

Bláha, V. – Holeček J. – Rukavičková, L. – Sosna, K. – Brož, M. – Michálková, J. – Milický, M. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů za použití měření hmotnostního úbytku vtláčeného měřicího média pomocí citlivých vah. No. 304687. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., ISATech, s.r.o., PROGEO spol. s r.o., ÚJV Řež, a. s

Bukovská, Z. – Verner, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Erban, V. – Franěk, J. – Halodová, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Kočergina, J. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Burda, J. – Holeček J. – Mixa, P. – Bílý, P. – Novák, P. – Semíková, H. (2015): Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry. Neuveden

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Holeček J. – Hladík, V. – Sosna, K. (2015): Research on a Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. In EAGE: Abstract volume of the Third Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition, s. "WE SES P04". – EAGE. Neuveden. ISBN 978-94-6282-163-7. DOI 10.3997/2214-4609.201414273

Franěk, J. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. (2015): Roční zpráva 2015 projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Vyhodnocení geologických charakteristik změn hostitelské horniny. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Česká geologická služba

Hankus, R. – Moučka, J. – Vaněček, M. – Michálková, J. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Záruba, J. – Sosna, K. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Brož, M. – Štrunc, J. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro měření velmi malých propustností horninového prostředí. No. 304862. ISATech, s.r.o., GEOMON s.r.o., ARCADIS CZ a.s., Česká geologická služba, PROGEO spol. s r.o., ÚSMH AV ČR, v.v.i., ÚJV Řež, a. s

Hankus, R. – Moučka, J. – Vaněček, M. – Michálková, J. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Záruba, J. – Sosna, K. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Brož, M. – Štrunc, J. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro zkoumání horninového propustného prostředí mechanickou metodou, zvláště měření velmi malých propustností horninového prostředí.

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Baier, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. (2018b): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Hrádek. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Polák, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vavro, M. – Vašíček, R. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018c): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Březový potok. 116 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Hokr, M. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Královcová, J. – Kouřil, M. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018h): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Dukovany-západ (EDU-Z). 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Horka. 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018f): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Magdaléna. 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Hokr, M. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Žáček, V. (2018d): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čertovka. 123 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Verner, K. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Vašíček, R. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018g): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Kraví hora. 130 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Nahodilová, R. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kolomá, K. – Klajmon, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kryštofová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Peřestý, V. – Polák, M. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, O. (2018i): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Temelín - jih. 118 s. MS SÚRAO Praha

Hokr, M. – Rukavičková, L. – Havlová, V. – Balvín, A. – Bárta, J. – Dědeček, P. – Hofmanová, E. – Holeček J. – Málek, J. – Martí, X. – Petružálek, M. – Rálek, P. – Rowberry, M. – Šafanda, J. – Žanda, L. (2018): Výsledky monitoringu v přivaděči Bedřichov. Závěrečná zpráva, 168 s. MS SÚRAO

Hokr, M. – Rukavičková, L. – Havlová, V. – Balvín, A. – Bárta, J. – Dědeček, P. – Hofmanová, E. – Holeček J. – Málek, J. – Petružálek, M. – Rálek, P. – Rowberry, M. – Šafanda, J. – Žanda, L. (2016): Vývoj a ověřování metodik pro charakterizaci horninového prostředí. První etapa monitoringu v přivaděči Bedřichov. Závěrečná zpráva, 39 s. MS SURAO Praha

Holeček J. (2012): Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech. 18.10.2012. Praha, Hotel Populus, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V

Holeček J. (2013): Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla. 16.10.2013. konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, Praha

Holeček J. (2014): Studium elektrochemických parametrů podzemních vod ve velkých hloubkách pomocí sondy ISY EXO1. 16.10.2014. Praha, Hotel Populus, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII

Holeček J. (2015): Geochemický výzkum vzniku a chování novotvořených částic v roztocích vyluhovacích polí uranového ložiska Stráž pod Ralskem. Disertační práce, 102 s. MS Technická univerzita v Liberci

Holeček J. (2017): GeoPlasma-CE: 3D modeling workshop. ČGS, Klárov 3, Praha

Holeček J. (2017): GeoPlasma-CE: TRT meeting, Prague. ČGS, Klárov 3, Praha

Holeček J. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla. In Halousková O (ed.): Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, s. 65-70. – Vodní zdroje Ekomonitor. Chrudim. ISBN 978-80-86832-73-9

Holeček J. – Bláha, V. – Rukavičková, L. – Pačes, T. (2013): Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností. No. 25775. Česká geologická služba

Holeček J. – Bukovská, Z. (2019): GeoPLASMA-CE, MĚLKÁ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRO VÁŠ DŮM. Informační leták pro veřejnost i administrativu. Cílem letáku je stručně představit možnosti využití mělké geotermální energie a představit výsledky projektu GeoPlasma-CE

Holeček J. – Gvoždík, L. – Rukavičková, L. – Záruba, J. (2012): Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 239-242. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Mlčoch, B. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Bukovská, Z. – Hofmann, K. – Riedel, P. – Krentz, O. – Görz, I. (2017): QUANTITATIVE REPORT ON THE DATA INVENTORY AND CONCEPTS OF FIELD MEASUREMENTS AT THE PILOT AREA: VOGTLAND / W-BOHEMIA. Závěrečná zpráva, 29 s. MS GBA Rakousko, Holeček

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. (2014): Studium elektrochemických parametrů podzemních vod ve velkých hloubkách pomocí sondy ISY EXO1. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, s. 1-15. – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. – Holečková, P. (2015): Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 145-149. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin s využitím přesné regulace tlaku. No. 24650. Česká geologická služba, Praha, CZ

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů. No. 23717. Česká geologická služba, Praha, CZ

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 151-155. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Praha. ISBN 978-80-86832-68-5

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 283-286. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variability of flow and chemistry of groundwater in the broad area of thermal experiment at underground research center Josef, Mokrsko, Central Bohemia. In GSA team: Geological Society of America Abstracts with Programs, svazek 46. s. 119. – The Geological Society of America (GSA). 2014 GSA Annual Meeting, Vancouver, BC

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variace proudění a chemického složení podzemních vod v širším okolí termálního experimentu v podzemí laboratoři Josef na Mokrsku. In Datel J.V., Hauerová J: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 32-45. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Holeček J. – Rukavičková, L. – Urík, J. (2016): Využití sondy ISY EXO1 pro karotážní metodu rezistivimetrie. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 253-256. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Záruba, J. – Brož, M. – Černík, M. – Vaněček, M. (2014): Zařízení pro měření průsaků vody, zejména do podzemních děl. No. 27120. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci, ISATech, s.r.o

Holeček J. – Rukavičková, L. – Černík, M. – Vaněček, M. – Záruba, J. – Brož, M. (2015): Způsob měření průsaků vody, zejména do podzemních děl a zařízení k provádění tohoto způsobu. No. 305696. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci, ISATech, s.r.o

Holeček J. – Tasáryová, Z. – Lojka, R. – Čáp, P. – Grundloch, J. – Řihošek, J. – Kozdrój, W. – Ihnatowicz, A. – Mydłowski, A. – Ziółkowska-Kozdrój, M. – Kłonowski, M. (2017): QUANTITATIVE REPORT ON THE DATA INVENTORY AND CONCEPTS OF FIELD MEASUREMENTS AT THE PILOT AREA: WAŁBRZYCH / BROUMOV (PL-CZ) . Závěrečná zpráva, 45 s. MS GBA Rakousko, Holeček

Holeček, J. - Gvoždík, L. - Rukavičková, L. - Polák, M. (2012): Study of rock matrix properties in Melechov granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling. In Zbyněk Hrkal, Karel Kovář: International Conference on Groundwater in Fractured Rocks, Volume of Abstracts, s. 97. – PřF UK Praha. Praha

Holeček, J. - Rukavičková, L. (2011): Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 239-341. ISSN 0514-8057

Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. - Myška, O. (2011): Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures. In Allen V. Shaw: AEG News - 2011 Annual Meeting, svazek 54. s. 86-87. – Association of environmental & engineering geologists. 3773 Cherry Creek N Dr., Ste. 575, Denver, CO 80

Holeček, J. - Rukavičková, L. - Záruba, J. (2010): Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes. In Polonca Trebše, Marta Petrič, Vesna Lavtižar: Book of Abstracts / The 11th European Meeting on Enviromental Chemistry, s. 134. – University of Nova Gorica, Slovenia. University of Nova Gorica. ISBN 978-961-6311-66-3

Kasíková, J. - Novák, P. - Brož, M. - Gvoždík, L. - Havlová, V. - Holeček, J. - Michálková, J. - Najser, J. - Nováková, L. - Sosna, K. - Rukavičková, L. - Vaněček, M. - Záruba, J. (2012): Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review. In Neuveden: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 3309. – Australian Geosciences Council. Brisbane

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. . Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Novák, M. – Pacherová, P. – Erbanová, L. – Veron, A. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Pačes, T. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Holeček J. (2012): Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic). – Journal of Hazardous Materials 235-236, 15 October, 54-61. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2012.06.018

Pačes, T. – Dobrovolný, P. – Holeček J. – Nývlt, D. – Rukavičková, L. (2017): Future water-rock interaction in deep repository of spent nuclear fuel. – Procedia Earth and Planetary Science 17, neuveden, 100-103. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.013

Pačes, T. – Holeček J. (2013): Kapitola 5 Hydrogeochemistry. In T. Paces, J Mikšová: Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif, s. 94-124. – Česká geologická služba a Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha. ISBN 978-80-7075-851-9

Pačes, T. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Klomínský, J. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Mrázová, Š. (2013): Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Neuveden. 345 s. – Česká Geologická Služba a Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů. Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Rukavičková, L. - Budkovský, J. - Holeček, J. - Pačes, T. (2008): Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí. Závěrečná zpráva, 64 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Bárta, J. - Breiter, K. - Klomínský, J. - Hanák, J. - Havíř, J. - Holeček, J. - Lukeš, J. - Málek, J. - Mrázová, Š. - Pačes, T. - Procházka, J. (2008): Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Havíř, J. - Budkovský, J. - Holeček, J. - Pačes, T. (2008): Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB. Závěrečná zpráva, 91 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Holeček, J. - Pacherová, P. - Lukeš, J. - Bláha, V. - Erbanová, L. (2008): Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče. Závěrečná zpráva, 24 s. MS http://centrum-sanace.cs.cas.cz/

Rukavičková, L. - Najser, J. - Holeček, J. (2011): Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 242-245. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Holeček, J. (2009): Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů. Závěrečná zpráva, 72 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. – Hanák, J. – Holeček J. – Dobeš, P. – Hanžl, P. – Chlupáčová, M. – Ondra, P. – Bulíček, P. – Breiter, K. – Maňák, L. – Pacherová, P. – Bláha, V. – Myška, O. (2012): Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. Závěrečná zpráva, 147 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 156-161. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Chrudim. ISBN 978-80-86832-68-5

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 251-254. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin v průběhu vodních tlakových zkoušek. No. 24629. Česká geologická služba

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2013): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. – Czech Geological Survey Special Papers 21, podzim, 4-25. ISSN 1210-8960

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2015): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. Praha

Rukavičková, L. – Holeček J. – Hanák, J. – Dobeš, P. – Breiter, K. (2013): Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'. Závěrečná zpráva, 89 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Myška, O. – Vencl, M. – Vondrovic, L. (2016): Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 143-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.27

Rukavičková, L. – Holeček J. – Sosna, K. (2015): Změny režimu a chemického složení podzemních vod v okolí termálního experimentu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 159-164. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.09

Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2018): Metodické poznatky z monitoringu chemického složení podzemních vod v podzemních dílech. Závěrečná zpráva, 22 s. MS SÚRAO

Rálek, P. – Rukavičková, L. – Hokr, M. – Holeček J. (2018): Měření vydatnosti průsaků do podzemního díla – metodické poznatky. Závěrečná zpráva, 40 s. MS SURAO

Stárková, M. – Burda, J. – Holeček J. – Holečková, P. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Janderková, J. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Pecskay, Z. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2017b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-432 Nová Paka. 207 s. MS archív ČGS, MŽP

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Švagera, O. – Franěk, J. – Soejono, I. – Nahodilová, R. – Holeček J. – Peřestý, V. – Bukovská, Z. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Březový potok 1 : 50 000. neuveden. 23 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Řihošek, J. - Rukavičková, L. - Holeček J. - Myška, O. - Holéczy, D. - Vencl, M. - Vondrovic, L. (2018): Vývoj chemického složení podzemních vod v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov a v dole Rožná. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 1, 69-74. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.06

© Jan Holecek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top