Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089447
jan.franek@geologycz

Education

1998-2003    Charles University, Prague, Faculty of Science - Master of Sciences in: Structural evolution and exhumation history of the Blanský les granulite massif.
2003-2007    Ph.D. student at Charles University, Prague, Faculty of Science.Thesis title: From microstructures to large-scale crustal deformations in collisional orogen: multidisciplinary approach.
2004    5 months studies at the  Royal school of mines, Imperial College London in Great Britain thanks to the Erasmus exchange program.
2004-2007    3x 6 months lasting participation at the geological department of the Université Louis Pasteur Strasbourg in France in frame of the “Co-tutelle” scholarship.

Professional Experience

  • Course of structural and geological mapping in Scotish Caledonides
  • Sedimentological & structural excursion to the SW England (Bristol Channel, Hartland quay,...)
  • Excursion to the Eastern Alps
  • Transect from the Alpine foredeep to the Aar external massif in Swiss Alps
  • Field training in the Swiss alps focused on sedimentary record of the pre-alpine and alpine tectonics
  • Excursion to the Variscan crystalline in the Vosges in NE France
  • Excursion across the Bohemian Massif focused on Variscan geotectonic evolution

Research Interests

Structural geology

Geotectonics

Mikrostructural analysis and rheology of rocks

 


Download the AMS3D v. 2.0 visualization software for the Matlab (TM) environment.
AMS3D_v2_0.zip - 996 kbyte
Packed m-files, sample data and help in txt format
AMS3D Readme.txt
View a screenshot of the AMS3D
------------------------

Recent papers

Aue, M. – Kycl, P. – Franěk, J. – Rapantová, N. – Roháč, J. – Čurda, J. – Budil, P. – Čech, S. – Knížek, M. (2020): Zhodnocení navržených variant nového propojení železničních stanic Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín ve vztahu ke geologické stavbě zájmového území reprezentované vytvořeným koncepčním 3D geologickým modelem. 117 s. MS Praha

Budil, P. – Fatka, O. – Čech, S. – Mikuláš, R. – Nohejlová, M. – Franěk, J. – Vodička, J. – Polechová, M. (2021): Poznámky k faciálnímu vývoji letenského souvrství (svrchní ordovik, sandbian) v severní části pražské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 54, 2, 111-116. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.12

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Franěk, J. – Soejono, I. – Švagera, O. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Hrádek 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Bukovská, Z. – Kryl, J. – Švagera, O. – Souček, K. – Sosna, K. – Filipský, D. – Navrátil, P. – Vavro, M. – Chabr, T. – Kříbek, B. – Dobeš, P. – Leichmann, J. – Soejono, I. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Waclawik, P. – Vavro, L. – Holeczy, D. – Bohdálek, P. – Buda, J. – Knésl, I. – Laufek, F. – Pořádek, P. – Veselovský, F. – Jelínek, J. – Havlová, V. (2019): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2019. 44 s. MS SÚRAO, TZ421/2019

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Chabr, T. – Leichmann, J. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, M. – Zuna, M. – Navrátil, P. – Bohdálek, P. – Bošková, M. – Dobeš, P. – Filipský, D. – Franěk, J. – Galeková, E. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Havlová, V. – Hlisnikovský, K. – Holeczy, D. – Jankovský, F. – Jaroš, M. – Jelínek, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kříbek, B. – Kubeš, M. – Kubina, L. – Kučera, R. – Kukutsch, R. – Laufek, F. – Mixa, P. – Mozola, J. – Násir, M. M. – Palát, J. – Patočka, M. – Pořádek, P. – Rosendorf, T. – Soejono, I. – Staš, L. – Vavro, L. – Veselovský, F. – Vorel, J. – Waclawik, P. – Wertich, V. – Zajícová, V. – Zelinková, T. (2020): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva. 705 s. MS archiv ČGS Praha

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Dobeš, P. – Franěk, J. – Filipský, D. – Havlová, V. – Chabr, T. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Laufek, F. – Leichmann, J. – Navrátil, P. – Soejono, I. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, L. – Vavro, M. – Veselovský, F. – Waclawik, P. – Zuna, M. (2018): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2018. 68 s. MS SÚRAO

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Hrádek. neuveden. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO, ČGS, Praha

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Jelének, J. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek. Neuveden. 15 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Bukovská, Z. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Mlčoch, B. – Franěk, J. (2019): Výstupy projektu GeoPLASMA-CE oblast západní Čechy. 1 s. MS ČGS Klárov

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Grundloch, J. – Franěk, J. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Horka 1 : 50 000. neuveden. 21 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Vaněček, M. (2014): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice. No. 26526. Technická univerzita v Liberci Arcadis CZ a.s. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i. Česká geologická služba Isatech s.r.o

Cícha, J. - Franěk, J. - Krejča, F. (2009b): Skelettquartz aus einer alpinen Zerrkluft im Val Sissone, Malenco-Gebiet, Italien. – Lapis 34, 1, 45-47. ISSN 0176-1285

Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čihadlo 1 : 50 000. neuveden. 19 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Dědeček, P. – Hokr, M. – Franěk, J. – Kryl, J. – Bukovská, Z. – Švagera, O. – Zelinková, T. – Soejono, I. – Peřestý, V. – Hájek, T. (2022): Monitoring teploty horninového masivu v PVP Bukov a dolu Rožná I – Instalace měření a geologická dokumentace. Výzkumná zpráva, 43 s

Erban, V. - Franěk, J. - Gerdes, A. - Hajná, J. - Holub, F. V. - Janoušek, V. - Kachlík, V. - Magna, T. - René, M. - Tasáryová, Z. - Trubač, J. - Vacek, F. - Verner, K. - Vrána, S. - Žák, J. (2015): Eurogranites 2015: Variscan Plutons of the Bohemian Massif. Post-conference field trip following the 26th IUGG General Assembly in Prague. Neuveden. 165 s. – Česká geologická služba. Praha

Filippi, M. – Franěk, J. (2013): Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů Neuveden, 6, 535-540. ISSN 1213-0710

Franěk, J. (2007): From microstructures to large-scale crustal deformations in collisional orogen: multidisciplinary approach. Dizertační práce. 124 s. MS knihovna PřF UK, Geologie, Albertov 6, Praha 2

Franěk, J. (2009): AMS 3D. Neuveden. Dostupné z URL http://www.geology.cz/portal/page/portal/shared/j/jan.franek

Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna. Neuveden. 10 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Franěk, J. (2020): Aktualizované 3D strukturně geologické modely 9 kandidátských lokalit HÚ. 29. - 30. září 2020. Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Franěk, J. - Schulmann, K. - Janoušek, V. (2009d): Section about South Bohemian granulite massifs in Granulites and Granulites 2009 excursion guide. Neuveden. 24 s. – Université Louis Pasteur. Strasbourg, Francie

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2006): Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology 86, 3-4, 253-276. ISSN 0930-0708. DOI 10.1007/s00710-005-0114-4

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2006b): Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 20. s. 36. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tomek, Č. - Edel, J. (2008): A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens. In Zoltán Németh and Dušan Plašienka: Proceedings of the 6th meeting of the CETeG, – State geological institute of Dionýz Štůr. Bratislava, Slovakia. ISBN 978-80-89343-01-0

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tomek, Č. - Edel, J. (2011a): Model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: implications for exhumation of high-pressure rocks in large hot orogens. – Journal of Metamorphic Geology 29, January, 53-78. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2010.00903.x

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. (2003): Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. - Haloda, J. - Týcová, P. (2009c): The precursor of Variscan felsic granulites, process of its granulitization, and inversed rheology of feldspars and quartz in the lower-crustal conditions. In Ondrej Lexa: Granulites & Granulites Conference Abstracts, s. 19. – Karlova Univerzita. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. - Štípská, P. - Haloda, J. - Týcová, P. (2011b): Origin of felsic granulite microstructure by heterogeneous decomposition of alkali feldspar and extreme weakening of orogenic lower crust during the Variscan orogeny. – Journal of Metamorphic Geology 29, Neuveden, 103-130. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2010.00911.x

Franěk, J. - Sláma, J. (2008b): Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 16, 4, 340-345. ISSN 1213-0710

Franěk, J. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin — perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Hanžl, P. – Soejono, I. – Bukovská, Z. – Švagera, O. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU-Západ. neuveden. 8 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Holeček J. – Hladík, V. – Sosna, K. (2015): Research on a Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. In EAGE: Abstract volume of the Third Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition, s. "WE SES P04". – EAGE. Neuveden. ISBN 978-94-6282-163-7. DOI 10.3997/2214-4609.201414273

Franěk, J. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. (2015): Roční zpráva 2015 projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Vyhodnocení geologických charakteristik změn hostitelské horniny. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Hrdličková, K. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Bukovská, Z. (2020c): Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO EDU-Z. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Hrdličková, K. – Kučera, R. (2019): 3D model zlomové sítě lokality EDU-Z. neuveden. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Franěk, J. – Hrdličková, K. – Novotný, J. – Novotná, J. (2022c): 3D geologický model NJZ - EDU. neuveden. 47 s. – Elektrárna Dukovany II, a. s. Praha

Franěk, J. – Kondrová, L. (2018): 3D geological Modelling at the Czech Geological Survey. 21.2. 2018. Orléans, Francie

Franěk, J. – Kondrová, L. – Jelének, J. – Švagera, O. (2018): New advances in 3D geological modelling at the Czech Geological Survey. In Cécile Allanic et al: Delivering Subsurface Models for Societal Challenges, – BRGM. Orléans

Franěk, J. – Kondrová, L. – Jelének, J. – Švagera, O. (2019): 3D geological Modelling at the Czech Geological Survey. 22.5. 2019. Bern, Švýcarsko

Franěk, J. – Kryl, J. – Rous, I. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Bohdálek, P. (2022b): Aktualizace 3D geologického modelu pro ÚRAO Bratrství. TZ634/2022. 77 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů a Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - divize Energoprojekt. Praha

Franěk, J. – Kučera, R. – Petyniak, O. (2020): Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO Magdaléna. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Kycl, P. – Aue, M. – Budil, P. – Čech, S. (2020): Koncepční 3D geologický model pro Střešovický železniční tunel. neuveden. 2 s. – Správa železnic, státní organizace. Neuveden

Franěk, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Kučera, R. (2019): Jak se plánuje vysokorychlostní trať Praha-Drážďany?. 29. 6. 2019. Český rozhlas Dvojka - pořad Meteor

Franěk, J. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Kučera, R. (2020): 3D geologický model podél dálnice D8 v okolí Prackovické estakády SO A210 a přilehlého násypu N3. neuveden. 2 s. – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Neuveden

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Holeček J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. – Čuřík, J. – Holečková, P. – Gorz, I. (2019): Strukturně-geologický 3D model pilotní oblasti Cheb - Vogtland. neuveden. 15 s. – grantová instituce: InterReg Central Europe. Neuveden

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Kycl, P. – Rapprich, V. – Čech, S. – Unger, G. – Kulikov, S. – Krentz, O. (2019): Metodika 3D modelování. 6 s. MS Správa železniční dopravní cesty, Česká geologická služba

Franěk, J. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Čech, S. – Šebesta, J. – Unger, G. – Kulikov, S. – Krentz, O. (2019): Strukturně-geologický 3D model pro krušnohorský železniční tunel. neuveden. 3 s. – grantová instituce: InterReg VA, Program spolupráce ČR-Svoboný stát Sasko 2014-2020, Název projektu: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, Číslo projektu: 100283037. Neuveden

Franěk, J. – Nádaskay, R. – Valečka, J. – Čech, S. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Lojka, R. (2022a): Aktualizace 3D geologického modelu pro ÚRAO Richard. TZ633/2022. 86 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů a Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - divize Energoprojekt. Praha

Franěk, J. – Pacherová, P. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna - Technická zpráva. 19 s. MS Archiv SURAO

Franěk, J. – Pacherová, P. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna. neuveden. 19 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Jelének, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora - Výzkumná zpráva. 25 s. MS Archiv SURAO

Franěk, J. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Jelének, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora. neuveden. 25 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Skácelová, Z. (2020j): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-08AN s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Dvořák, I. – Müllerová, P. – Peřestý, V. (2020a): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-01, MAG01A a MAG01B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 4 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020i): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-08A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020p): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-12 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020q): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-13 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020r): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-14 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020s): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-15 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Knotek, J. (2020m): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-09A a MAG-09B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Knotek, J. – Alexa, M. (2020k): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-08B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020n): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-10 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. – Alexa, M. (2020l): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-08C s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Peřestý, V. – Gilíková, H. – Müllerová, P. (2020o): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Peřestý, V. – Knotek, J. (2020b): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-02 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Gilíková, H. (2020e): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-05 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Alexa, M. (2020g): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-07A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Alexa, M. (2020h): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-07B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Knotek, J. (2020f): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-06 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Müllerová, P. (2020c): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-03 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Müllerová, P. (2020d): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-04 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Sosna, K. (2014): Research on thermally loaded rocks: prospects for underground thermal energy storage. – GEO ENeRGY 29, June, 2-2

Franěk, J. – Verner, K. (2019): Regionální 3D geologický model okolí EGS systému. neuveden. 15 s. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Bukovská, Z. (2017): 3D structural-geological model of the GTS site with surroundings. neuveden. 5 s. – Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Buriánek, D. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Kraví hora 1 : 50 000. neuveden. 16 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Kučera, R. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Kraví hora. neuveden. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Kučera, R. – Petyniak, O. – Švagera, O. (2020b): Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO Kraví hora. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Najser, J. – Čížek, D. (2013): Metodický postup geologického výzkumu a průzkumu při vyhledávání vhodných geologických struktur. Česká geologická služba

Franěk, J. – Vrána, S. (2011a): South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference 2011. Geolines, svazek 23. s. 88–92. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Franěk, J. – Vrána, S. (2011b): Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference. Geolines, svazek 23. s. 92–93. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Franěk, J. – Vrána, S. – Janoušek, V. (2013): HT-HP metamorphism and trace-element distribution in Variscan Blanský Les granulites (Bohemian Massif, Czech Republic). In Neuveden: Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume, s. 23. – The Institute of Geoscience Research (TiGeR), Department of Applied Geology, Curtin University. Hyderabad. ISBN Neuveden

Franěk, J. – Záruba, J. – Sosna, K. – Novák, P. – Vondrovic, L. – Bukovská, Z. – Švagera, O. (2015): Research on thermally loaded rock – perspectives of underground thermal energy storages. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract Volume, s. 19. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Franěk, J. – Švagera, O. (2017): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU-Západ. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Švagera, O. – Kučera, R. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Magdaléna. neuveden. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Franěk, J. – Švagera, O. – Pacherová, P. – Mixa, P. – Skácelová, Z. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Magdalena se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. neuveden. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Franěk, J. – Švagera, O. – Pacherová, P. – Mixa, P. – Skácelová, Z. (2020t): Lokalita Magdaléna – geologická mapa odkrytá 1: 25 000. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Žáčková, E. – Pacherová, P. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Magdaléna 1 : 50 000. neuveden. 20 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Čech, S. – Gilíková, H. – Rapprich, V. – Kučera, R. – Kycl, P. – Mlčoch, B. (2020): Strukturně-geologický 3D model pro středohořský železniční tunel. neuveden. 2 s. – grantová instituce: InterReg VA, Program spolupráce ČR-Svoboný stát Sasko 2014-2020, Název projektu: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, Číslo projektu: 100283037. Neuveden

Hanžl, P. – Aue, M. – Čoupek, P. – Fiedler, F. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Karous, M. – Krajíček, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. (2018): Evaluation of Geological and Further Information of the Selected Parts of the Czech Moldanubicum Regarding a Potential Possibility to Place a Deep Geological Repository in the EDU-West. 63 s. MS SURAO, Česká geologická služba

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Aue, M. – Bárta, F. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Karous, M. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Mareček, L. – Novotná, J. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Sedláčková, I. – Skoršepa, M. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Švagera, O. – Vít, J. (2017): Zpráva o provedení geologicko-výzkumných prací na lokalitě EDU – západ. Závěrečná zpráva, 299 s. MS SÚRAO

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Baier, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. (2018b): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Hrádek. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Polák, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vavro, M. – Vašíček, R. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018c): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Březový potok. 116 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Hokr, M. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Královcová, J. – Kouřil, M. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018h): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Dukovany-západ (EDU-Z). 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Horka. 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018f): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Magdaléna. 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Hokr, M. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Žáček, V. (2018d): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čertovka. 123 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Verner, K. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Vašíček, R. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018g): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Kraví hora. 130 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Nahodilová, R. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kolomá, K. – Klajmon, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kryštofová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Peřestý, V. – Polák, M. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, O. (2018i): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Temelín - jih. 118 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Milický, M. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020g): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Hrádek. 63 s. MS SÚRAO, 453/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Milický, M. – Polák, M. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dušek, K. – Fifernová, M. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jelének, J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020a): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Březový potok. 62 s. MS SÚRAO, TZ 447/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Milický, M. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Dušek, K. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Šír, P. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020d): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Na Skalním (EDU-západ). 63 s. MS SÚRAO, TZ 450/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Baier, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020f): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Horka. 63 s. MS SÚRAO, TZ 452/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Verner, K. – Buriánek, D. – Bukovská, Z. – Dušek, K. – Franěk, J. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020h): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Kraví hora. 65 s. MS SÚRAO, TZ 454/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Polák, M. – Milický, M. – Baier, J. – Dušek, K. – Fifernová, M. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kůrková, I. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. – Žáček, V. (2020b): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čertovka. 65 s. MS SÚRAO, TZ 448/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Jankovec, J. – Uhlík, J. – Černý, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Milický, M. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Peřestý, V. – Rapprich, V. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Polák, M. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020e): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Janoch (ETE-jih). 63 s. MS SÚRAO, TZ 451/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Polák, M. – Černý, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Hejtmánková, P. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020c): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čihadlo. 61 s. MS SÚRAO, TZ 449/220

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Černý, M. – Polák, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Šír, P. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020i): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Magdaléna. 61 s. MS SÚRAO, TZ 455/2020

Holeček J. – Bukovská, Z. – Řihošek, J. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Pacherová, P. (2019): Informační den: Mělká geotermální energie v západních Čechách. Aš

Holeček J. – Franěk, J. – Trubač, J. (2019): Geothermal perspectives of Litoměřice site: water-rock interaction study of the geothermal borehole PVGT-LT1. In Prof.Dr. Isik YILMAZ: World multidisciplinary earth science symposium 2019: Abstract collection book, – neuveden. Prague

Holeček J. – Mlčoch, B. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Bukovská, Z. – Hofmann, K. – Riedel, P. – Krentz, O. – Görz, I. (2017): QUANTITATIVE REPORT ON THE DATA INVENTORY ANDCONCEPTS OF FIELD MEASUREMENTS AT THE PILOT AREA: VOGTLAND / W-BOHEMIA. Závěrečná zpráva, 29 s. MS GBA Rakousko, Holeček

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variability of flow and chemistry of groundwater in the broad area of thermal experiment at underground research center Josef, Mokrsko, Central Bohemia. In GSA team: Geological Society of America Abstracts with Programs, svazek 46. s. 119. – The Geological Society of America (GSA). 2014 GSA Annual Meeting, Vancouver, BC

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variace proudění a chemického složení podzemních vod v širším okolí termálního experimentu v podzemí laboratoři Josef na Mokrsku. In Datel J.V., Hauerová J: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 32-45. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Hrdličková, K. – Franěk, J. – Nývlt, D. (2022): Aktualizace 3D geologického modelu pro ÚRAO Dukovany. TZ611/2022. 70 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů a Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - divize Energoprojekt. Praha

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Hrouda, F. – Faryad, S.Wali – Franěk, J. – Chlupáčová, M. (2013): Magnetic fabrics in garnet peridotites-pyroxenites and host felsic granulites in the South Bohemian Granulites (Czech Republic): Implications for distinguishing between primary and metamorphism induced fabrics. – Gondwana research 23, 3, 956-972. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2012.05.020

Hrouda, F. – Franěk, J. – Gilder, S. – Chadima, M. – Ježek, J. – Mrázová, Š. – Poňavič, M. – Racek, M. (2022): Lattice preferred orientation of graphite determined by the anisotropy of out-of-phase magnetic susceptibility. – Journal of Structural Geology 154, January : 104491, nestránkováno. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2021.104491

Janoušek, V. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Holub, F. V. - Franěk, J. - Vrána, S. (2014): Continental crust subducted deeply into lithospheric mantle: the driving force of Early Carboniferous magmatism in the Variscan collisional orogen (Bohemian Massif). In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. EGU2014-6179. – Copernicus Publications. Vídeň

Janoušek, V. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Holub, F. V. - Franěk, J. - Vrána, S. (2015): Pozdně devonský a raně karbonský magmatismus v jádře Českého masivu - zákonitý odraz procesů ve spodní kůře a svrchním plášti. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 47. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic). In Neuveden: Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume, s. 35. – The Institute of Geoscience Research (TiGeR), Department of Applied Geology, Curtin University. Hyderabad. ISBN Neuveden

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view. In Ondrejka, M (ed.): Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov, s. 31-32. – Univerzita Komenského a Slovenská mineralogická spoločnosť. Bratislava. ISBN 978-80-223-3395-5

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective. In Neuveden: Mineralogical Magazine, svazek 77. s. 1378. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Janoušek, V. – Vrána, S. – Franěk, J. (2013): Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 30-34. ISSN 0514-8057

Jelének, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2019): Mapa mělkého geotermálního potenciálu v oblasti západních Čech. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Holeček J. (2019): Mapa střetů zájmů při využívání mělkého geotermálního potenciálu v oblasti západních Čech. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Čihadlo. 1. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Jelének, J. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo. Neuveden. 14 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Jelének, J. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo - Technická zpráva. 23 s. MS Archiv SURAO

Jelének, J. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Jelének, J. – Franěk, J. – Čížek, D. (2014): 3D modelling in the Research on thermally loaded rock - perspectives of underground thermal energy storage. 1 s. MS ČGS Praha

Jelének, J. – Švagera, O. – Bukovská, Z. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka. Neuveden. 14 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Jelének, J. – Švagera, O. – Franěk, J. – Koucká, L. – Dostalík, M. (2019): Utilization of 3D modelling in projects and activities at the Czech Geological Survey. 1 s. MS Praha, Klárov

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. (2014): Geo3D Visualisation - nástroj pro 3D geologické modelování. 1 s. MS ČGS Praha

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. – Vondrovic, L. (2013): Využití 3D modelování v experimentech ve štole Josef. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. – Vondrovic, L. (2014): Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 12-15. ISSN 0514-8057

Jelínek, J. – Franěk, J. – Kříbek, B. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. (2020b): Konceptuální 3D ložiskový model uranového zrudnění ložiska Rožná. 3D modely. 12 s. – neuveden. ČGS Praha

Jelínek, J. – Franěk, J. – Čáp, P. – Grundloch, J. – Jelének, J. – Holeček J. – Bukovská, Z. (2020a): Structural-geological 3D model of the pilot area Broumov. neuveden. 17 s. – grantová instituce: InterReg Central Europe. neuveden

Jelínek, J. – Nahodilová, R. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality ETE-jih. Mapy potenciálních lokalit úložišť RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Franěk, J. – Poňavič, M. (2019e): Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 1, 17-20. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.03

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Franěk, J. – Staňková, J. (2019c): 3D ložiskově geologický model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch. 3D modely. 32 s. – neuveden. Praha

Jelínek, J. – Žáček, V. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Čertovka. Mapy potenciálních lokalit úložišť RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Jelínek, J. – Žáček, V. – Lojka, R. – Kůrková, I. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka - Výzkumná zpráva. 23 s. MS Archiv SURAO

Kabele, P. – Švagera, O. – Somr, M. – Nežerka, V. – Zeman, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Soejono, I. (2018): Mathematical modelling of brittle fractures in rock mass by means of the DFN method. 117 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Klomínský, J. - Franěk, J. (2011): VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN – PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 – 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325. Závěrečná zpráva, 713 s. MS Archiv ČGS

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Kondrová, L. – Franěk, J. (2018): Souhrnná zpráva za řešení projektu 'Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS' v roce 2018. 11 s. MS Česká geologická služba

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. (2019): 3D Geological Modelling at the Czech Geological Survey. In K.E. MacCormack, R.C. Berg, H. Kessler, H.A.J.Russell and L.H. Thorleifson: 2019 Synopsis of Current Three-Dimensional Geological Mapping and Modelling in Geological Survey Organizations, – Alberta Energy Regulator / Alberta Geological Survey. Edmonton, Kanada. ISBN 978-1-4601-3992-9

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. – Svítil, R. – Paleček, M. (2019): 3D geological modelling - web page. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/science/earths-crust/3d

Kondrová, L. – Franěk, J. – Franců, J. – Svítil, R. – Paleček, M. (2019): Geologické modelování ve 3D - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/3d

Kondrová, L. – Franěk, J. – Paleček, M. – Svítil, R. (2020): Webová vizualizace výsledků 3D geologického modelování. 4. - 5. 11. 2020. online, konference GIS Esri v ČR 2020

Kondrová, L. – Paleček, M. – Svítil, R. – Franěk, J. (2019): 3D models on the web. 11.4. 2019. CE-GIC Praha

Konopásek, J. - Franěk, J. - Martínek, K. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková V. – Verner, K. – Franěk, J. – Martínek, K. – Šebesta, J. – Vondrovic, L. (2010): Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště: TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ. Závěrečná zpráva, 43 s. MS SURAO, Aquatest, ČGS

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. (2011c): Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší. Neuveden. 1 s. – SÚRAO. Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2010): Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice. neuveden. 1 s. – SÚRAO. ČGS, Praha

Kopačková, V. – Verner, K. – Kociánová, L. – Martínek, K. – Vondrovic, L. – Franěk, J. (2012): Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Kvapilová, Š. – Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Uhlík, J. – Vaněček, M. (2013): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerů. No. 25908. Technická univerzita v Liberci

Kvapilová, Š. – Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Uhlík, J. – Vaněček, M. (2016): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerů. No. 306095. Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, ISATech, s.r.o., ARCADIS CZ a.s., PROGEO, s.r.o., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Česká geologická služba

Kycl, P. – Rapprich, V. – Franěk, J. – Čech, S. – Alexa, M. – Aue, M. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Dvořák, I. – Mysliveček, J. – Šebesta, J. – Gilíková, H. – Kulikov, S. – Krentz, O. – Unger, G. – Thiele, L. – Seidel, E. – Lobst, R. (2020): PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY SASKO – ČR. Analýza a vyhodnocení geologických aspektů VRT a společné posouzení stávajících geologických zón s tektonickými poruchami za účelem zjištění přesnějších znalostí geologických struktur území. 95 s. MS Praha

Maierová, P. – Lexa, O. – Jeřábek, P. – Schulmann, K. – Franěk, J. (2017): Computational study of deformation mechanisms and grain size evolution in granulites – Implications for the rheology of the lower crust. – Earth and Planetary Science Letters 466, March, 91–102. ISSN 0012-821X. DOI 10.1016/j.epsl.2017.03.010

Malík, J. - Břízová, E. - Franěk, J. - Kycl, P. - Štor, T. - Verner, K. - Vodrážka, R. - Rapprich, V. (2010): Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí. Závěrečná zpráva, 17 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Martínek, K. – Dvořák, I. – Franěk, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423. Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Březový potok. Závěrečná zpráva, 30 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Horka. Závěrečná zpráva, 26 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Hrádek. Závěrečná zpráva, 30 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Bukovská, Z. – Urík, J. – Dohnálková, M. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Žáčková, E. (2022): Horizontální spolupráce SÚRAO – ČGS v oblasti geologických prací v území potenciálních lokalit hlubinného úložiště – Prováděcí projekt pro rok 2023 – lokalita Janoch. Závěrečná zpráva, 30 s. MS SÚRAO, ČGS

Mixa, P. – Franěk, J. – Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Milický, M. – Skácelová, Z. – Hroch, T. – Tenenko, V. – Špaček, P. – Novotný, J. – Černík, M. – Donát, A. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlová, V. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Koníček, P. – Kycl, P. – Lexa, O. – Pecina, V. – Pertoldová, J. – Sedláček, J. Ing. – Souček, K. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Štrupl, V. – Švagera, O. – Vavro, M. – Waclawik, P. (2019): Závěrečná zpráva - Aktualizace a konkretizace projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě. 290 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 177/2017 Lokalita Magdaléna - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 26 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Jelínek, J. – Franěk, J. – Kycl, P. – Novotný, J. – Vacek, F. (2022): Nový jaderný zdroj SMR v České republice. Návrh průzkumných geologických prací pro lokality SMR. Výzkumná zpráva, 28 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Nahodilová, R. – Havlová, V. – Polák, M. – Pospíšková, I. – Franěk, J. – Aue, M. – Buriánek, D. – Holeček J. – Hroch, T. – Kryl, J. – Mysliveček, J. – Nývlt, D. – Švagera, O. – Štědrá, V. – Vacek, F. – Žáček, V. – Večerník, P. – Zuna, M. – Gvoždík, L. – Milický, M. – Jankovec, J. – Černý, M. – Vozár, M. (2022): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – Analýza FEPs horninového prostředí. Výzkumná zpráva, 217 s

Nováková, L. – Brož, M. – Sosna, K. – Záruba, J. – Najser, J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. – Rudajev, V. (2016): Βedrock instability of underground storage systems in the Czech Republic, Central Europe. – Applied Geophysics 13, 2, 315-325. ISSN 1672-7975. DOI 10.1007/s11770-016-0563-z

Paleček, M. – Bukovská, Z. – Hájek, T. – Kondrová, L. – Franěk, J. (2021): Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality Hrádek. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. (2019): Webová 3D scéna pro zpřístupnění detailního strukturně-geologického 3D modelu kandidátské lokality Magdaléna. Praha. Dostupné z URL http://geology.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a28e7dd0743848bba8fbe77a546e6958

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. (2021): Koncepční 3D geologický model pro Střešovický železniční tunel - 3D scéna. neuveden. 1 s. – neuveden. Praha

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. (2021): Strukturně geologický 3D model pro krušnohorský železniční tunel - 3D scéna. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. – Jelínek, J. (2019): Webová 3D scéna pro zpřístupnění detailního strukturně-geologického 3D modelu kandidátské lokality Čertovka. Praha. Dostupné z URL http://geology.maps.arcgis.com/home/item.html?id=603aa9f2d1ca472ba70041a46e93a732

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. – Staněk, F. (2019): Webová 3D scéna pro zpřístupnění 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch. Praha. Dostupné z URL http://geology.maps.arcgis.com/home/item.html?id=23b36152b9fa44a59afb78677a92e110

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. – Švagera, O. (2019): Webová 3D scéna pro zpřístupnění detailního strukturně-geologického 3D modelu kandidátské lokality Březový potok. Praha. Dostupné z URL http://geology.maps.arcgis.com/home/item.html?id=dc42b07a804b42318d95401588b4f12a

Paleček, M. – Franěk, J. – Švagera, O. – Kondrová, L. (2022): Webová 3D scéna pro zpřístupnění aktualizovaného 3D geologického modelu lokality Březový potok. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Paleček, M. – Franěk, J. – Švagera, O. – Kryl, J. – Kondrová, L. (2023): Webová 3D scéna pro zpřístupnění aktualizovaného 3D geologického modelu lokality Horka. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Paleček, M. – Jelínek, J. – Hájek, T. – Kondrová, L. – Franěk, J. (2021): Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality ETE-Jih. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Paleček, M. – Jelínek, J. – Kondrová, L. – Franěk, J. (2021): Webová 3D scéna pro zpřístupnění ložiskového modelu uranového zrudnění ložiska Rožná. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Franěk, J. (2010b): Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif). – Silva Gabreta 16, 3, 127-148. ISSN 1211-7420

Pertoldová, J. - Verner, K. - Franěk, J. (2012): Geological mapping and structural researcg: implication for High Level Waste Disposal. 26.9.2012. Praha

Pertoldová, J. – Mixa, P. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Petyniak, O. – Kučera, R. – Žáčková, E. – Fifernová, M. – Zemková, M. (2019): Aktualizace lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a perspektivních území pro projektové práce HÚ - důvodová zpráva pro účely hodnocení potenciálních lokalit HÚ. 28 s. MS SÚRAO Praha

Petri, B. – Štípská, P. – Skrzypek, E. – Schulmann, K. – Corsini, M. – Franěk, J. (2014): Thermal and mechanical behaviour of the orogenic middle crust during the syn- to late-orogenic evolution of the Variscan root zone, Bohemian Massif. – Journal of Metamorphic Geology 32, 6, 599-626. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12081

Petružálek, M. – Sosna, K. – Záruba, J. – Lokajíček, T. – Franěk, J. (2016): Microcracking and stress - strain response of thermally loaded granitic rock: in situ and laboratory experiments. In ---: ARMA 2016, s. 1-6. – American Rock Mechanics Association. Houston. ISBN 978-151082802-5

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Rambousek, P. – Štrba, M. – Večeřa, J. (2017): Grafitová ložiska jižních Čech. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin.Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Rálek, P. – Sosna, K. – Hokr, M. – Franěk, J. (2018): In situ measurements of thermally loaded rock and evaluation of an experiment with a 3D numerical model. – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 105, May, 1-10. ISSN 1365-1609. DOI 10.1016/j.ijrmms.2018.01.042

Sedlák, J. - Gnojek, I. - Verner, K. - Franěk, J. - Zabadal, S. - Motschka, K. - Slovák, J. (2011): Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 56, 2, 143-162. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.096

Sosna, K. – Brož, M. – Franěk, J. – Záruba, J. (2014): In-situ monitoring on thermally loaded granitic rock. In Koníček P., Souček K., Heroldová N: Proceedings of 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, s. 1-2. – Ústav Geoniky AV ČR v.v.i. Ostrava. ISBN 978-80-86407-49-4

Sosna, K. – Franěk, J. – Vondrovic, L. – Záruba, J. (2014): Stresses and Strains Induced by In-Situ Thermal Loading in Granitic Massif. In Noriaki Shimizu, Katsuhiko Kaneko, Jun-ichi Kodama: Proceedings of 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8), s. 131-131. – International society for rock mechanics. Sapporo, Japonsko. ISBN Neuveden

Sosna, K. – Záruba, J. – Franěk, J. (2014): Výzkum tepelného namáhání hornin. – Tunel 23, 4, 33-42

Staněk, F. – Franěk, J. – Jelínek, J. (2019): Evaluation of uncertainty in geologically complex areas with heterogeneous data inputs. In Roland Baumberger: Abstract volume of 5th European Meeting on 3D Geological Modelling, Bern, May 22nd – 24th 2019, – Švýcarská geologická služba SwissTopo, Seftigenstrasse 264, P.O. Box 3084 Wabern. Bern, Švýcarsko

Staněk, F. – Jelínek, J. – Grygar, R. – Franěk, J. – Jarošová, M. (2017): Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov – Městský vrch. Ostrava

Svoboda, J. – Vašíček, R. – Smutek, J. – Hausmannová, L. – Večerník, P. – Franěk, J. – Rukavičková, L. (2019): Interakční experiment v PVP Bukov. In prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D., Ing. Alexandr Butovič, Ph.D: Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019, – Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s., Dělnická 12, Praha 7. Praha. ISBN 978-80-906452-3-3

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. - Franěk, J. (2011): Web České geologické služby v nové podobě. – Zpravodaj Ministerstva životního prostředí 21, 10, 15. ISSN 0682-9005

Svítil, R. – Binko, R. – Franěk, J. (2013e): Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko/merici-body

Vaněček, M. – Bílý, P. – Skálová, J. – Zuna, M. – Sosna, K. – Franěk, J. – Vašíček, R. – Šťástka, J. (2015): Tepelně odolný těsnicí stavební díl. No. 29007. Watrad s.r.o; ARCADIS CZ a.s.; Česká geologická služba; ČVUT v Praze fakulta stavební

Verner, K. - Franěk, J. - Pertoldová, J. - Klímová, M. (2009): Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Česká geologická služba, Aquatest a. s

Verner, K. - Vondrovic, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011e): Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Buriánek, D. (2011c): Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. (2011b): Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba. 541008/Rožná. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Holásek, O. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Franěk, J. - Kociánová, L. (2012): Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Verner, K. – Buriánek, D. – Franěk, J. – Kryštofová, E. – Nývlt, D. – Čížek, D. (2013e): Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Franěk, J. – Čížek, D. (2013f): Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Verner, K. – Čížek, D. – Franěk, J. – Jelének, J. – Vondrovic, L. (2013): Základní geologická mapa odkrytá - Panské Dubenky 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Technologická agentura České republiky. Praha

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Holásek, O. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Žáčková, E. - Soejono, I. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu:Geologické mapování. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011): Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat). Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologikcá služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Kociánová, L. - Franěk, J. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých datSouhrnná zpráva dílčí etapy projektu:Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat. Závěrečná zpráva, 47 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. – Augusta, J. – Vokál, A. – Havlová, V. – Konopáčová, K. – Lahodová, Z. – Popelová, E. – Urík, J. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Bureš, P. – Buriánek, D. – Butovič, A. – Černý, M. – Dušek, K. – Franěk, J. – Grünwald, L. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Hubáček, O. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kobylka, D. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Jankovec, J. – Krajíček, L. – Martinčík, J. – Marek, P. – Milický, M. – Mixa, P. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skořepa, Z. – Soejono, I. – Šír, P. – Špinka, O. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Verner, K. – Vojtěchová, H. – Zahradník, O. – Žáček, V. – Žáčková, E. (2020): Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020. 361 s. MS SÚRAO, TZ 465/2020

Vondrovic, L. – Augusta, J. – Vokál, A. – Havlová, V. – Konopáčová, K. – Lahodová, Z. – Popelová, E. – Urík, J. – Bukovská, Z. – Butovič, A. – Franěk, J. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Kobylka, D. – Krajíček, J. – Milický, M. – Mixa, P. – Skořepa, Z. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Zahradník, O. – Pertoldová, J. (2019): Metodika zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště v ČR v letech 2019-2020. 65 s. MS SÚRAO Praha

Vrtiška, L. – Filippi, M. – Franěk, J. (2021): Pseudoleucity z Loučné pod Klínovcem – odkrytí žíly v roce 2017. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 29, 1, 3-14. ISSN 1213-0710

Vrána, S. – Janoušek, V. – Franěk, J. (2013): Contrasting mafic to felsic HP–HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions. – Journal of Geosciences 58, 4, 347-378. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.157

Zuna, M. – Dobrev, D. – Pusztai, M. – Steinová, J. – Zelinková, T. – Jankovský, F. – Kryl, J. – Švagera, O. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Kýhos, M. – Černá, K. (2022): Charakterizace rozrážky ZK – 3J v PVP Bukov, lokace a vyvrtání 11 vrtů, včetně zhodnocení podmínek. Výzkumná zpráva, 48 s

Záruba, J. – Franěk, J. – Sosna, K. – Novák, P. – Vondrovic, L. (2014): Research on Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. In Noriaki Shimizu, Katsuhiko Kaneko, Jun-ichi Kodama: Proceedings of 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8), s. 397-397. – International society for rock mechanics. Sapporo, Japonsko. ISBN Neuveden

Šafanda, J. – Verner, K. – Franěk, J. – Peřestý, V. – Holeček J. – Fischer, T. (2020): Geology and geothermal potential in the eastern flank of Eger Rift (Litoměřice area, Czech Republic). – Geothermics 86, July : 101808, nestránkováno. ISSN 0375-6505. DOI 10.1016/j.geothermics.2020.101808

Štědrá, V. – Pertoldová, J. – Franěk, J. – Soejono, I. – Verner, K. (2018d): A role of geological mapping in the assessment of specific localities. EU – INSC Project “Enhancing the Capabilities of the Iranian NuclearRegulatory Authority (INRA)”Lot 1, Contract no. 2017/378-654. 11.10.2018. ČGS Praha

Švagera, O. – Buriánek, D. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Horka. 1. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka. Neuveden. 13 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok - Výzkumná zpráva. 21 s. MS Archiv SURAO

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok. neuveden. 21 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka - Výzkumná zpráva. 23 s. MS Archiv SURAO

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka. neuveden. 20 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. – Soejono, I. – Nahodilová, R. – Holeček J. – Peřestý, V. – Bukovská, Z. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Březový potok 1 : 50 000. neuveden. 23 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Švagera, O. – Jelének, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora. Neuveden. 15 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Švagera, O. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. – Soejono, I. – Franěk, J. – Jelének, J. (2018): 3D Outcrop Models and Their Benefits. In Cécile Allanic et al: Delivering Subsurface Models for Societal Challanges, – BRGM. Orléans

Švagera, O. – Jelínek, J. – Soejono, I. – Bukovská, Z. – Franěk, J. (2017): Metodika dokumentace výchozových partií pro účely DFN modelování. Závěrečná zpráva, 11 s. MS SÚRAO

Švagera, O. – Soejono, I. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Březový potok. 1. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Černý, M. – Uhlík, J. – Nosek, J. – Lachman, V. – Hladký, R. – Franěk, J. – Brož, M. (2014): Evaluation of New Thermally Conductive Geopolymer in Thermal Energy Storage. In Ahmet Yavuz Oral, Zehra Banu Bahsi, Mehmet Ozer: Springer Proceedings in Physics, svazek 155. s. 243-251. – Springer. Berlin. ISBN 978-3-319-05521-3. DOI 10.1007/978-3-319-05521-3_32

Červený, A. - Franěk, J. (2009a): Na Hrádku - pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 17, 1, 66-68. ISSN 1213-0710

Čížek, D. – Franěk, J. (2012): Využití 3D GIS při projektování vrtných prací. 1 s. MS odbor 740

Čížek, D. – Franěk, J. – Jelének, J. (2014): Geo3D Visualisation. Czech geological survey, Prague. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko/vystupy

© Jan Franek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top