Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089447
fax: +420257531376
jan.franek@geologycz

Education

1998-2003    Charles University, Prague, Faculty of Science - Master of Sciences in: Structural evolution and exhumation history of the Blanský les granulite massif.
2003-2007    Ph.D. student at Charles University, Prague, Faculty of Science.Thesis title: From microstructures to large-scale crustal deformations in collisional orogen: multidisciplinary approach.
2004    5 months studies at the  Royal school of mines, Imperial College London in Great Britain thanks to the Erasmus exchange program.
2004-2007    3x 6 months lasting participation at the geological department of the Université Louis Pasteur Strasbourg in France in frame of the “Co-tutelle” scholarship.

Professional Experience

  • Course of structural and geological mapping in Scotish Caledonides
  • Sedimentological & structural excursion to the SW England (Bristol Channel, Hartland quay,...)
  • Excursion to the Eastern Alps
  • Transect from the Alpine foredeep to the Aar external massif in Swiss Alps
  • Field training in the Swiss alps focused on sedimentary record of the pre-alpine and alpine tectonics
  • Excursion to the Variscan crystalline in the Vosges in NE France
  • Excursion across the Bohemian Massif focused on Variscan geotectonic evolution

Research Interests

Structural geology

Geotectonics

Mikrostructural analysis and rheology of rocks

 


Download the AMS3D v. 2.0 visualization software for the Matlab (TM) environment.
AMS3D_v2_0.zip - 996 kbyte
Packed m-files, sample data and help in txt format
AMS3D Readme.txt
View a screenshot of the AMS3D
------------------------

Recent papers

Bukovská, Z. – Franěk, J. – Soejono, I. – Švagera, O. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Hrádek 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Bukovská, Z. – Verner, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Erban, V. – Franěk, J. – Halodová, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Kočergina, J. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Dobeš, P. – Franěk, J. – Filipský, D. – Havlová, V. – Chabr, T. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Laufek, F. – Leichmann, J. – Navrátil, P. – Soejono, I. – Sosna, K. – Souček, K. – Vavro, L. – Vavro, M. – Veselovský, F. – Waclawik, P. – Zuna, M. (2018): Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - technická zpráva za rok 2018. Závěrečná zpráva, 50 s. MS SÚRAO

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archiv SURAO

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Jelének, J. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek. Neuveden. 15 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Grundloch, J. – Franěk, J. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Horka 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Vaněček, M. (2014): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice. No. 26526. Technická univerzita v Liberci Arcadis CZ a.s. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i. Česká geologická služba Isatech s.r.o

Cícha, J. - Franěk, J. - Krejča, F. (2009b): Skelettquartz aus einer alpinen Zerrkluft im Val Sissone, Malenco-Gebiet, Italien. – Lapis 34, 1, 45-47. ISSN 0176-1285

Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čihadlo 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Erban, V. – Franěk, J. – Gerdes, A. – Hajná, J. – Holub, F. – Janoušek, V. – Kachlík, V. – Magna, T. – René, M. – Tasáryová, Z. – Trubač, J. – Vacek, F. – Verner, K. – Vrána, S. – Žák, J. (2015): Eurogranites 2015: Variscan Plutons of the Bohemian Massif. Post-conference field trip following the 26th IUGG General Assembly in Prague. Neuveden. 165 s. – Česká geologická služba. Praha

Filippi, M. – Franěk, J. (2013): Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů Neuveden, 6, 535-540. ISSN 1213-0710

Franěk, J. (2007): From microstructures to large-scale crustal deformations in collisional orogen: multidisciplinary approach. Disertační práce, 124 s. MS knihovna PřF UK, Geologie, Albertov 6, Praha 2

Franěk, J. (2009): AMS 3D. Neuveden. Dostupné z URL http://www.geology.cz/portal/page/portal/shared/j/jan.franek

Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna. Neuveden. 10 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Franěk, J. - Schulmann, K. - Janoušek, V. (2009d): Section about South Bohemian granulite massifs in Granulites and Granulites 2009 excursion guide. Neuveden. 24 s. – Université Louis Pasteur. Strasbourg, Francie

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2006): Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology 86, 3-4, 253-276. ISSN 0930-0708. DOI 10.1007/s00710-005-0114-4

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. (2006b): Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek 20. s. 36. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tomek, Č. - Edel, J. (2008): A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens. In Zoltán Németh and Dušan Plašienka: Proceedings of the 6th meeting of the CETeG, – State geological institute of Dionýz Štůr. Bratislava, Slovakia. ISBN 978-80-89343-01-0

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Tomek, Č. - Edel, J. (2011a): Model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: implications for exhumation of high-pressure rocks in large hot orogens. – Journal of Metamorphic Geology 29, January, 53-78. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2010.00903.x

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. (2003): Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. - Haloda, J. - Týcová, P. (2009c): The precursor of Variscan felsic granulites, process of its granulitization, and inversed rheology of feldspars and quartz in the lower-crustal conditions. In Ondrej Lexa: Granulites & Granulites Conference Abstracts, s. 19. – Karlova Univerzita. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Franěk, J. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Ulrich, S. - Štípská, P. - Haloda, J. - Týcová, P. (2011b): Origin of felsic granulite microstructure by heterogeneous decomposition of alkali feldspar and extreme weakening of orogenic lower crust during the Variscan orogeny. – Journal of Metamorphic Geology 29, Neuveden, 103-130. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2010.00911.x

Franěk, J. - Sláma, J. (2008b): Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 16, 4, 340-345. ISSN 1213-0710

Franěk, J. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin — perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. Závěrečná zpráva, 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Hanžl, P. – Soejono, I. – Bukovská, Z. – Švagera, O. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU-Západ. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Holeček J. – Hladík, V. – Sosna, K. (2015): Research on a Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. In EAGE: Abstract volume of the Third Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition, s. "WE SES P04". – EAGE. Neuveden. ISBN 978-94-6282-163-7. DOI 10.3997/2214-4609.201414273

Franěk, J. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. (2015): Roční zpráva 2015 projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Vyhodnocení geologických charakteristik změn hostitelské horniny. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Kondrová, L. (2018): 3D geological Modelling at the Czech Geological Survey. 21.2. 2018. Orléans, Francie

Franěk, J. – Kondrová, L. – Jelének, J. – Švagera, O. (2018): New advances in 3D geological modelling at the Czech Geological Survey. In Cécile Allanic et al: Delivering Subsurface Models for Societal Challenges, – BRGM. Orléans

Franěk, J. – Pacherová, P. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Archiv SURAO

Franěk, J. – Pacherová, P. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Jelének, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 21 s. MS Archiv SURAO

Franěk, J. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Jelének, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Sosna, K. (2014): Research on thermally loaded rocks: prospects for underground thermal energy storage. – GEO ENeRGY 29, June, 2-2

Franěk, J. – Verner, K. – Bukovská, Z. (2017): 3D structural-geological model of the GTS site with surroundings. neuveden. 5 s. – Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Buriánek, D. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Kraví hora 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Verner, K. – Najser, J. – Čížek, D. (2013): Metodický postup geologického výzkumu a průzkumu při vyhledávání vhodných geologických struktur. Česká geologická služba

Franěk, J. – Vrána, S. (2011a): South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference 2011. Geolines, svazek 23. s. 88–92. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Franěk, J. – Vrána, S. (2011b): Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference. Geolines, svazek 23. s. 92–93. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Franěk, J. – Vrána, S. – Janoušek, V. (2013): HT-HP metamorphism and trace-element distribution in Variscan Blanský Les granulites (Bohemian Massif, Czech Republic). In Neuveden: Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume, s. 23. – The Institute of Geoscience Research (TiGeR), Department of Applied Geology, Curtin University. Hyderabad. ISBN Neuveden

Franěk, J. – Záruba, J. – Sosna, K. – Novák, P. – Vondrovic, L. – Bukovská, Z. – Švagera, O. (2015): Research on thermally loaded rock – perspectives of underground thermal energy storages. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract Volume, s. 19. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Franěk, J. – Švagera, O. (2017): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU-Západ. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Franěk, J. – Žáčková, E. – Pacherová, P. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Magdaléna 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Hanžl, P. – Aue, M. – Čoupek, P. – Fiedler, F. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Karous, M. – Krajíček, L. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. (2018): Evaluation of Geological and Further Information of the Selected Parts of the Czech Moldanubicum Regarding a Potential Possibility to Place a Deep Geological Repository in the EDU-West. Závěrečná zpráva, 63 s. MS SURAO, Česká geologická služba

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Aue, M. – Bárta, F. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Karous, M. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Mareček, L. – Novotná, J. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Sedláčková, I. – Skoršepa, M. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Švagera, O. – Vít, J. (2017): Zpráva o provedení geologicko-výzkumných prací na lokalitě EDU – západ. Závěrečná zpráva, 299 s. MS SÚRAO

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Baier, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. (2018b): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Hrádek.. Závěrečná zpráva, 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – – Kunceová, E. – Polák, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vavro, M. – Vašíček, R. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018c): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti.Lokalita Březový potok. Závěrečná zpráva, 116 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Hokr, M. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Královcová, J. – Kouřil, M. – Kryštofová, E. – – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018h): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti.Lokalita Dukovany-západ. Závěrečná zpráva, 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čihadlo. Závěrečná zpráva, 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Horka. Závěrečná zpráva, 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018f): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Magdaléna. Závěrečná zpráva, 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Hokr, M. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Žáček, V. (2018d): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čertovka. Závěrečná zpráva, 123 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Verner, K. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kryštofová, E. – – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Vašíček, R. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018g): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Kraví hora. . Závěrečná zpráva, 130 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Nahodilová, R. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kolomá, K. – Klajmon, M. – Královcová, J. – – Kryštofová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Peřestý, V. – Polák, M. – Řihošek, J. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, O. (2018i): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště. Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti.Lokalita Temelín - jih. Závěrečná zpráva, 118 s. MS SÚRAO Praha

Holeček J. – Mlčoch, B. – Franěk, J. – Rukavičková, L. – Řihošek, J. – Bukovská, Z. – Hofmann, K. – Riedel, P. – Krentz, O. – Görz, I. (2017): QUANTITATIVE REPORT ON THE DATA INVENTORY AND CONCEPTS OF FIELD MEASUREMENTS AT THE PILOT AREA: VOGTLAND / W-BOHEMIA. Závěrečná zpráva, 29 s. MS GBA Rakousko, Holeček

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variability of flow and chemistry of groundwater in the broad area of thermal experiment at underground research center Josef, Mokrsko, Central Bohemia. In GSA team: Geological Society of America Abstracts with Programs, svazek 46. s. 119. – The Geological Society of America (GSA). 2014 GSA Annual Meeting, Vancouver, BC

Holeček J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. (2014): Variace proudění a chemického složení podzemních vod v širším okolí termálního experimentu v podzemí laboratoři Josef na Mokrsku. In Datel J.V., Hauerová J: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 32-45. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Hrouda, F. – Faryad, S.Wali – Franěk, J. – Chlupáčová, M. (2013): Magnetic fabrics in garnet peridotites-pyroxenites and host felsic granulites in the South Bohemian Granulites (Czech Republic): Implications for distinguishing between primary and metamorphism induced fabrics. – Gondwana research 23, 3, 956-972. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2012.05.020

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic). In Neuveden: Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume, s. 35. – The Institute of Geoscience Research (TiGeR), Department of Applied Geology, Curtin University. Hyderabad. ISBN Neuveden

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view. In Ondrejka, M (ed.): Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov, s. 31-32. – Univerzita Komenského a Slovenská mineralogická spoločnosť. Bratislava. ISBN 978-80-223-3395-5

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective. In Neuveden: Mineralogical Magazine, svazek 77. s. 1378. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Janoušek, V. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Holub, F. – Franěk, J. – Vrána, S. (2014): Continental crust subducted deeply into lithospheric mantle: the driving force of Early Carboniferous magmatism in the Variscan collisional orogen (Bohemian Massif). In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. EGU2014-6179. – Copernicus Publications. Vídeň

Janoušek, V. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Holub, F. – Franěk, J. – Vrána, S. (2015): Pozdně devonský a raně karbonský magmatismus v jádře Českého masivu - zákonitý odraz procesů ve spodní kůře a svrchním plášti. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 47. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Janoušek, V. – Vrána, S. – Franěk, J. (2013): Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 30-34. ISSN 0514-8057

Jelének, J. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo. Neuveden. 14 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Jelének, J. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 23 s. MS Archiv SURAO

Jelének, J. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Jelének, J. – Franěk, J. – Čížek, D. (2014): 3D modelling in the Research on thermally loaded rock - perspectives of underground thermal energy storage. 1 s. MS ČGS Praha

Jelének, J. – Švagera, O. – Bukovská, Z. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka. Neuveden. 14 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. (2014): Geo3D Visualisation - nástroj pro 3D geologické modelování. 1 s. MS ČGS Praha

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. – Vondrovic, L. (2013): Využití 3D modelování v experimentech ve štole Josef. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. – Vondrovic, L. (2014): Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 12-15. ISSN 0514-8057

Jelínek, J. – Žáček, V. – Lojka, R. – Kůrková, I. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv SURAO

Kabele, P. – Švagera, O. – Somr, M. – Nežerka, V. – Zeman, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Soejono, I. (2018): Mathematical modelling of brittle fractures in rock mass by means of the DFN method. Závěrečná zpráva, 100 s. MS SÚRAO

Klomínský, J. - Franěk, J. (2011): VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN – PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 – 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325. Závěrečná zpráva, 713 s. MS Archiv ČGS

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. . Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Kondrová, L. – Franěk, J. (2018): Souhrnná zpráva za řešení projektu 'Rozvoj metodiky tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS' v roce 2018. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Česká geologická služba

Konopásek, J. - Franěk, J. - Martínek, K. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kopačková V. – Verner, K. – Franěk, J. – Martínek, K. – Šebesta, J. – Vondrovic, L. (2010): Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště: TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ. Závěrečná zpráva, 43 s. MS SURAO, Aquatest, ČGS

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. (2011c): Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší. Neuveden. 1 s. – SÚRAO. Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2010): Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice. neuveden. 1 s. – SÚRAO. ČGS, Praha

Kopačková, V. – Verner, K. – Kociánová, L. – Martínek, K. – Vondrovic, L. – Franěk, J. (2012): Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Kvapilová, Š. – Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Uhlík, J. – Vaněček, M. (2013): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerů. No. 25908. Technická univerzita v Liberci

Kvapilová, Š. – Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – Uhlík, J. – Vaněček, M. (2016): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerů. No. 306095. Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, ISATech, s.r.o., ARCADIS CZ a.s., PROGEO, s.r.o., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Česká geologická služba

Maierová, P. – Lexa, O. – Jeřábek, P. – Schulmann, K. – Franěk, J. (2017): Computational study of deformation mechanisms and grain size evolution in granulites – Implications for the rheology of the lower crust. – Earth and Planetary Science Letters 466, March, 91–102. ISSN 0012-821X. DOI 10.1016/j.epsl.2017.03.010

Malík, J. - Břízová, E. - Franěk, J. - Kycl, P. - Štor, T. - Verner, K. - Vodrážka, R. - Rapprich, V. (2010): Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí. Závěrečná zpráva, 17 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Martínek, K. – Dvořák, I. – Franěk, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423. Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. – Franěk, J. – Bukovská, Z. – Rukavičková, L. – Milický, M. – Skácelová, Z. – Hroch, T. – – Špaček, P. – Novotný, J. – Černík, M. – Donát, A. – Hanák, J. – Hanžl, P. – Havlová, V. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Koníček, P. – Kycl, P. – Lexa, O. – Pecina, V. – Pertoldová, J. – Sedláček, J. Ing. – Souček, K. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Štrupl, V. – Švagera, O. – Vavro, M. – Waclawik, P. (2018): Závěrečná zpráva - Aktualizace a konkretizace projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě. MS SÚRAO Praha

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Nováková, L. – Brož, M. – Sosna, K. – Záruba, J. – Najser, J. – Rukavičková, L. – Franěk, J. – Rudajev, V. (2016): Βedrock instability of underground storage systems in the Czech Republic, Central Europe. – Applied Geophysics 13, 2, 315-325. ISSN 1672-7975. DOI 10.1007/s11770-016-0563-z

Pertoldová, J. - Verner, K. - Franěk, J. (2010b): Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif). – Silva Gabreta 16, 3, 127-148. ISSN 1211-7420

Pertoldová, J. - Verner, K. - Franěk, J. (2012): Geological mapping and structural researcg: implication for High Level Waste Disposal. 26.9.2012. Praha

Petri, B. – Štípská, P. – Skrzypek, E. – Schulmann, K. – Corsini, M. – Franěk, J. (2014): Thermal and mechanical behaviour of the orogenic middle crust during the syn- to late-orogenic evolution of the Variscan root zone, Bohemian Massif. – Journal of Metamorphic Geology 32, 6, 599-626. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12081

Petružálek, M. – Sosna, K. – Záruba, J. – Lokajíček, T. – Franěk, J. (2016): Microcracking and stress - strain response of thermally loaded granitic rock: in situ and laboratory experiments. In ---: ARMA 2016, s. 1-6. – American Rock Mechanics Association. Houston. ISBN 978-151082802-5

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Franěk, J. – Jelínek, J. – Knésl, I. – Kříbek, B. – Rambousek, P. – Štrba, M. – Večeřa, J. (2017): Grafitová ložiska jižních Čech. Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin. Konference: Výzkum kritických nerostných surovin na území ČR. 6. 12. 2017. Ballingův sál, Národní technická knihovna, Praha

Rálek, P. – Sosna, K. – Hokr, M. – Franěk, J. (2018): In situ measurements of thermally loaded rock and evaluation of an experiment with a 3D numerical model. – International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 105, May, 1-10. ISSN 1365-1609. DOI 10.1016/j.ijrmms.2018.01.042

Sedlák, J. - Gnojek, I. - Verner, K. - Franěk, J. - Zabadal, S. - Motschka, K. - Slovák, J. (2011): Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 56, 2, 143-162. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.096

Sosna, K. – Brož, M. – Franěk, J. – Záruba, J. (2014): In-situ monitoring on thermally loaded granitic rock. In Koníček P., Souček K., Heroldová N: Proceedings of 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, s. 1-2. – Ústav Geoniky AV ČR v.v.i. Ostrava. ISBN 978-80-86407-49-4

Sosna, K. – Franěk, J. – Vondrovic, L. – Záruba, J. (2014): Stresses and Strains Induced by In-Situ Thermal Loading in Granitic Massif. In Noriaki Shimizu, Katsuhiko Kaneko, Jun-ichi Kodama: Proceedings of 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8), s. 131-131. – International society for rock mechanics. Sapporo, Japonsko. ISBN Neuveden

Sosna, K. – Záruba, J. – Franěk, J. (2014): Výzkum tepelného namáhání hornin. – Tunel 23, 4, 33-42

Staněk, F. – Jelínek, J. – Grygar, R. – Franěk, J. – Jarošová, M. (2017): Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov – Městský vrch. Ostrava

Svoboda, J. – Smutek, J. – Večerník, P. – Franěk, J. (2019): Interakční fyzikální experimenty v PVP Bukov. In xxx: Podzemní stavby Praha 2019 - doplnit, – xxx. xxx

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. - Franěk, J. (2011): Web České geologické služby v nové podobě. – Zpravodaj Ministerstva životního prostředí 21, 10, 15. ISSN 0682-9005

Svítil, R. – Binko, R. – Franěk, J. (2013e): Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko/merici-body

Vaněček, M. – Bílý, P. – Skálová, J. – Zuna, M. – Sosna, K. – Franěk, J. – Vašíček, R. – Šťástka, J. (2015): Tepelně odolný těsnicí stavební díl. No. 29007. Watrad s.r.o; ARCADIS CZ a.s.; Česká geologická služba; ČVUT v Praze fakulta stavební

Verner, K. - Franěk, J. - Pertoldová, J. - Klímová, M. (2009): Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Česká geologická služba, Aquatest a. s

Verner, K. - Vondrovic, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011e): Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Buriánek, D. (2011c): Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. (2011b): Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba. 541008/Rožná. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Holásek, O. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Franěk, J. - Kociánová, L. (2012): Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Verner, K. – Buriánek, D. – Franěk, J. – Kryštofová, E. – Nývlt, D. – Čížek, D. (2013e): Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Franěk, J. – Čížek, D. (2013f): Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Verner, K. – Čížek, D. – Franěk, J. – Jelének, J. – Vondrovic, L. (2013): Základní geologická mapa odkrytá - Panské Dubenky 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Technologická agentura České republiky. Praha

Večerník, P. – Hausmannová, L. – Svoboda, J. – Franěk, J. (2019): CEMENT-BENTONITE INTERACTION PHYSICAL MODELS IN THE BUKOV URF – THE PROJECT INTRODUCTION. In xxx: cementová konference - doplnit, – xxx. xxx

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Holásek, O. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Žáčková, E. - Soejono, I. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011): Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat). Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologikcá služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Kociánová, L. - Franěk, J. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat. Závěrečná zpráva, 47 s. MS Česká geologická služba

Vrána, S. – Janoušek, V. – Franěk, J. (2013): Contrasting mafic to felsic HP–HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions. – Journal of Geosciences 58, 4, 347-378. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.157

Záruba, J. – Franěk, J. – Sosna, K. – Novák, P. – Vondrovic, L. (2014): Research on Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. In Noriaki Shimizu, Katsuhiko Kaneko, Jun-ichi Kodama: Proceedings of 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS8), s. 397-397. – International society for rock mechanics. Sapporo, Japonsko. ISBN Neuveden

Štědrá, V. – Pertoldová, J. – Franěk, J. – Soejono, I. – Verner, K. (2018d): A role of geological mapping in the assessment of specific localities. EU – INSC Project “Enhancing the Capabilities of the Iranian Nuclear Regulatory Authority (INRA)”Lot 1, Contract no. 2017/378-654. 11.10.2018. ČGS Praha

Švagera, O. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka. Neuveden. 13 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archiv SURAO

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka - Výzkumná zpráva. Závěrečná zpráva, 23 s. MS Archiv SURAO

Švagera, O. – Franěk, J. (2018): Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka. neuveden. 7 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Švagera, O. – Franěk, J. – Soejono, I. – Nahodilová, R. – Holeček J. – Peřestý, V. – Bukovská, Z. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Březový potok 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Švagera, O. – Jelének, J. – Bukovská, Z. – Franěk, J. (2016): Regionální strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora. Neuveden. 15 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO). Neuveden

Švagera, O. – Jelínek, J. – Bukovská, Z. – Soejono, I. – Franěk, J. – Jelének, J. (2018): 3D Outcrop Models and Their Benefits. In Cécile Allanic et al: Delivering Subsurface Models for Societal Challanges, – BRGM. Orléans

Švagera, O. – Jelínek, J. – Soejono, I. – Bukovská, Z. – Franěk, J. (2017): Metodika dokumentace výchozových partií pro účely DFN modelování. Závěrečná zpráva, 11 s. MS SÚRAO

Žáček, V. – Lojka, R. – Klomínský, J. – Jelínek, J. – Kůrková, I. – Kunceová, E. – Seifert, A. – Franěk, J. (2018g): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čertovka 1 : 50 000. neuveden. 3 s. – objednatel: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Černý, M. – Uhlík, J. – Nosek, J. – Lachman, V. – Hladký, R. – Franěk, J. – Brož, M. (2014): Evaluation of New Thermally Conductive Geopolymer in Thermal Energy Storage. In Ahmet Yavuz Oral, Zehra Banu Bahsi, Mehmet Ozer: Springer Proceedings in Physics, svazek 155. s. 243-251. – Springer. Berlin. ISBN 978-3-319-05521-3. DOI 10.1007/978-3-319-05521-3_32

Červený, A. - Franěk, J. (2009a): Na Hrádku - pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 17, 1, 66-68. ISSN 1213-0710

Čížek, D. – Franěk, J. (2012): Využití 3D GIS při projektování vrtných prací. 1 s. MS odbor 740

Čížek, D. – Franěk, J. – Jelének, J. (2014): Geo3D Visualisation. Czech geological survey, Prague. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko/vystupy

© Jan Franek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top