Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Jan Čuřík
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085206
fax: +420251818748
jan.curik@geologycz

Recent papers

Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Kuběna, A. A. – Bůzek, F. (2013): Dynamics of methane fluxes from two peat bogs in the Ore Mountains, Czech Republic. – Plant Soil and Environment 59, 1, 14-21. ISSN 1214-1178

Chrastný, V. - Farkaš, J. - Novák, M. - Přechová, E. - Erbanová, L. - Čuřík, J. (2011): Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS. Praha. Archiv ČGS, MŽP, ČGS Barrandov-laboratoř MC ICP MS , TU Liberec

Chrastný, V. – Farkaš, J. – Čadková, E. – Novák, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. (2014): Metodika rozkladu chromitů, chemická separace chromu ze vzorků s malým obsahem Cr (karbonáty) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS. ČGS Praha

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Farkaš, J. – Novák, M. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Long-term integrated research at ultrabasic catchment (Pluhuv Bor, Czech Republic). In Holzheu S., Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2014. Book of Abstracts. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 119. s. 24. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Farkaš, J. – Novák, M. (2014): Integrated research at Pluhuv Bor, ultramafic critical zone observatory. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Oral Presentations, June 9-13, s. 44. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Novák, M. – Farkaš, J. – McDowell, W. H. (2015): Patterns of base cations and aluminum in three geochemically contrasting catchments. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 298. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Krám, P. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2015): Vliv smrkového porostu a kontrastních podložních hornin na atmosférickou depozici Slavkovského lesa. In neuveden: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Sborník abstraktů z konference, Ostravice, 21.-23.9.2015, s. 12. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Strnady, Jíloviště. ISBN 978-80-7417-096-6

Krám, P. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. (2014): Water chemistry in three Czech monolithologic and geochemically contrasting catchments. In Holzheu S., Kaufmann-Knoke R., Thies B: Groundwater meets Soil and Energy. Book of Abstracts. Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 118. s. 196-197. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Streamwater chemistry at Lysina (CZ07). In de Wit H., Bente M., Wathne B.M., Hruška J: ICP Waters Report 117/2014, Proceedings of the 29th Task Force meeting of the ICP Waters Programme. Report SNO 6643-2014, s. 7-10. – Norwegian Institute for Water Research. Oslo. ISBN 978-82-577-6378-7

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2017): Water and bedrock chemistry in three geochemically contrasting catchments. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2017): Water and rock chemistry in geochemically contrasting catchments. In neuveden: Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change, International Conference, Book of Abstracts, – Global Change Research Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic. Brno. ISBN 978-80-87902-20-2

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments. In R. Stojanov, Z. Žalud, P. Cudlín, A. Farda, O. Urban, M. Trnka (eds.): Global change and resilience, from impacts to responses, s. 173-177. – Global Change Research Centre AS CR. Brno. ISBN 978-80-904351-9-3

Krám, P. – Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Hruška, J. (2018): Calcium isotopic signatures in three forest catchments with contrasting bedrocks in the Slavkov Forest Critical Zone Observatory. In Anonymous: Metal Stable Isotope Geochemistry Workshop. IsoNose Project (Isotopic Tools as Novel Sensors of Earth Surface Resources). 9-10 January 2018, Soreze, France, – German Research Centre for Geoscience, Holmholz Centre Potsdam. Potsdam, Germany

Krám, P. – Novák, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Štědrá, V. – Buss, H. L. – Štěpánová, M. – Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2017): Chromium chemistry at Pluhuv Bor, an ultramafic Czech catchment. In Bani A. (ed.): 9th International Conference on Serpentine Ecology Guide, – Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania

Krám, P. – Senoo, T. – Beneš, F. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2015): Limnologie potoka Na zeleném ve Slavkovském lese. In Rádková Vanda, Bojková Jindřiška: Voda - věc veřejná. Sborník příspěvků. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Mikulov, 29.6.-3.7.2015, s. 83-88. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-7874-1

Krám, P. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Myška, O. (2017): Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2017, s. 166-175. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Praha. ISBN 978-80-87117-15-6

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bláha, V. (2015): Base cation hydrogeochemistry at three geochemically contrasting monolithologic catchments. In Neuveden: Goldschmidt Conference 2015. Abstracts, s. 1687. – European Association of Geochemistry. Prague

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Hruška, J. – Štědrá, V. – Jarchovský, T. – Buss, H. L. – Chuman, T. (2017): Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. – Procedia Earth and Planetary Science 17, spring, 538-541. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.136

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Štědrá, V. (2014): Hydrologie and hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2014, svazek 1. s. 238-245. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Český Hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4. In Anonymous: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts, svazek 77(5). s. 1509. – Mineralogical Society, www.minersoc.org. Middlesex, England

Martínková, E. – Chrastný, V. – Francová, M. – Šípková, A. – Čuřík, J. – Myška, O. – Mižič, L. (2016): Cadmium isotope fractionation of materials derived from various industrial processes. – Journal of Hazardous Materials 302, January, 114-119. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2015.09.039

Novák, M. - Jačková, I. - Čuřík, J. - Štěpánová, M. - Veselovský, F. - Bůzek, F. - Vile, M. A. - Bufková, I. - Válková, I. - Adamová, M. - Bohdálková, L. - Komárek, A. (2016): Contrasting δ15N Values of Atmospheric Deposition and Sphagnum Peat Bogs: N Fixation as a Possible Cause. – Ecosystems 19, 6, 1037-1050. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-016-9985-y

Novák, M. – Chrastný, V. – Šebek, O. – Martínková, E. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štěpánová, M. – Doušová, B. – Bůzek, F. – Farkaš, J. – Andronikov, A. – Čimová, N. – Housková, M. (2017): Chromium isotope fractionations resulting from electroplating, chromating and anodizing: Implications for groundwater pollution studies. – Applied Geochemistry 80, May, 134-142. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2017.03.009

Novák, M. – Chrastný, V. – Čadková, E. – Farkaš, J. – Bullen, T. – Tylčer, J. – Szurmanová, Z. – Cron, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Pašava, J. – Erbanová, L. – Housková, M. – Punčochář, K. – Hellerich, L. A. (2014): Common occurrence of a positive δ53Cr shift in Central European waters contaminated by geogenic/industrial chromium relative to source values. – Environmental Science & Technology 48, 11, 6089-6096. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es405615h

Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Krám, P. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Calcium isotope systematics in small upland catchments affected by spruce dieback in the period of extreme acid rain (1970-1990). In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Krám, P. – Štěpánová, M. – Šimeček, M. – Čuřík, J. (2014): Ca and Mg isotope systematics in Central European forest ecosystems in an era of retreating acidification. In Holzheu S., Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2014. Book of Abstracts. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 119. s. 248. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Novák, M. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Bárta, J. – Šantrůčková, H. – Fottová, D. – Kuběna, A. A. (2015): Denitrification at two nitrogen-polluted, ombrotrophic Sphagnum bogs in Central Europe: Insights from porewater N2O-isotope profiles. – Soil Biology & Biochemistry 81, February, 48-57. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2014.10.021

Novák, M. – Hellerich, L. A. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Pacherová, P. – Martínková, E. – Přechová, E. – Veselovský, F. (2017): Natural attenuation of Cr(VI) contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern USA: A chromium isotope study. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Jačková, I. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Nitrogen cycling in ombrotrophic peat bogs in the Czech Republic: Is microbial N-fixation occurring at atmospheric depositions of reactive N higher than 10 kg/ha/yr?. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Krám, P. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Chrastný, V. – Martinková, E. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Farkaš, J. (2017): Temporal changes in Cr fluxes and d53Cr values in runoff from a small serpentinite catchment (Slavkov Forest, Czech Republic). – Chemical Geology 472, November, 22-30. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2017.09.023

Novák, M. – Martínková, E. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Housková, M. – Bůzek, F. – Farkaš, J. – Komárek, A. (2017): The fate of Cr(VI) in contaminated aquifers 65 years after the first spillage of plating solutions: A δ53Cr study at four Central European sites. – Catena 158, November, 371-380. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2017.07.004

Novák, M. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Fottová, D. – Přechová, E. – Myška, O. (2015): Nitrogen input into Sphagnum bogs via horizontal deposition: an estimate for N-polluted high-elevation sites. – Biogeochemistry 123, 1-2, 307-312. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-015-0076-5

Novák, M. – Šebek, O. – Chrastný, V. – Hellerich, L. A. – Andronikov, A. – Martinková, E. – Farkaš, J. – Pacherová, P. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Housková, M. – Zoulková, V. – Veselovský, F. – Svobodová, I. – Janotová, P. – Komárek, A. (2018): Comparison of δ53CrCr(VI) values of contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern U.S. with contrasting availability of reducing agents. – Chemical Geology 481, March, 74-84. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2018.01.033

Novák, M. – Štěpánová, M. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Antalová, E. – Brychnáčová, J. – Bufková, I. – Komárek, A. (2018): The Fate of 15N Tracer in Waterlogged Peat Cores from Two Central European Bogs with Different N Pollution History. – Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979

Novák, M. – Šípková, A. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Voldřichová, P. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Farkaš, J. – Bohdálková, L. – Pašava, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Bláha, V. – Komárek, A. – Krachler, M. (2016): Cu-Zn isotope constraints on the provenance of air pollution in Central Europe: Using soluble and insoluble particles in snow and rime. – Environmental Pollution 218, November, 1135-1146. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2016.08.067

Přechová, E. – Novák, M. – Čadková, E. – Chrastný, V. – Farkaš, J. – Szurmanová, Z. – Tylčer, J. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. (2014): Geogenic and anthropogenic chromium contamination in Central Europe: Relationship between Cr isotope ratios in waters and redox conditions. In Holzheu S.,Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior, BIOGEOMON 2014, svazek 119/2014. s. 264. – University of Bayreuth, BayCEER, Bayreuth. Bayreuth

Smart, K. E. – Smits, M. M. – Krám, P. – Čuřík, J. – Balogh-Brunstad, Z. (2015): Silicate mineral alteration in the rhizosphere of Norway spruce in three catchments of the Slavkov Forest, Czech Republic. In Neuveden: Geological Society of America Abstracts, svazek 47,7,210-7. s. 7. – Geological Society of America. Baltimore

Tylčer, J. – Szurmanová, Z. – Cron, M. – Novák, M. – Chrastný, V. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Komárek, M. – Šillerová, H. (2014): Redukce šestimocného chrómu ve vodách metodou záchytu na sorbentu.

Voldřichová, P. – Chrastný, V. – Šípková, A. – Farkaš, J. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Krachler, M. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Komárek, A. – Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Pacherová, P. (2014): Zinc isotope systematics in snow and ice accretions in Central European mountains. – Chemical Geology 388, November, 130-141. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2014.09.008

Štěpánová, M. – Novák, M. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Čuřík, J. (2014): Nitrogen cycling in two ombrotrophic peat bogs differing in atmospheric pollution: Insights from N fluxes and isotope ratios. In Holzheu, S., Thies, B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior, Biogeomon 2014, svazek 119. s. 210-211. – neuveden. University of Bayreuth

Štěpánová, M. – Novák, M. – Čimová, N. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Bohdálková, L. – Komárek, A. – Krachler, M. (2017): Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Šípková, A. – Novák, M. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Farkaš, J. – Komárek, A. – Krachler, M. (2017): Cu-Zn isotope constraints on the provenance of air pollution in Central Europe: Using soluble and insoluble particles in snow and rime. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Čadková, E. – Chrastný, V. – Francová, M. – Šípková, A. – Čuřík, J. – Myška, O. (2015): Cd isotope fractionation in waste materials originating from recycling plant. In Neuveden: Isotopes 2015, s. 87. – Neuveden. Neuveden

Čadková, E. – Chrastný, V. – Francová, M. – Šípková, A. – Čuřík, J. – Myška, O. (2015): The inventory of Cd isotope fractionation of materials derived from coal burning. In Masami Nanzyo, Takashi Someya, Shinjiro Kanazawa: 13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, s. 253. – neuveden. neuveden

Čimová, N. – Novák, M. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Pašava, J. – Housková, M. – Bohdálková, L. – Štěpánová, M. – Míková, J. – Krachler, M. – Komárek, A. (2016): Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. – Atmospheric Environment 143, 1, 51-59. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2016.07.057

© JAN.CURIK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top