RNDr. Jan Čurda
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089564
jan.curda@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamovič, J. - Čurda, J. - Manová, M. - Müller, V. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, J. - Sáňka, V. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-34 Svitavy. Edice ekologických map ČR. 91 s. – Český geologický ústav. Praha

Aichler, J. - Adamová, M. - Burianková, K. - Čurda, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Krejčí, Z. - Kočandrle, J. - Macek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Orel, P. - Pecina, V. - Šalanský, K. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina. Výzkumná zpráva, 81 s

Aue, M. – Kycl, P. – Franěk, J. – Rapantová, N. – Roháč, J. – Čurda, J. – Budil, P. – Čech, S. – Knížek, M. (2020): Zhodnocení navržených variant nového propojení železničních stanic Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín ve vztahu ke geologické stavbě zájmového území reprezentované vytvořeným koncepčním 3D geologickým modelem. 117 s. MS Praha

Bruthans, J. – Kadlecová, R. – Slavík, M. – Králová, M. – Fryč, T. – Čurda, J. (2020): Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 1, 47-54. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.06

Burda, J. - Čurda, J. - Ďuriš, M. - Dušek, K. - Hradecká, L. - Karenová, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Dehnert, J. - Hübschmann, M. - Kleeberg, K. - Kodeš, V. - Michniewicz, M. - Krentz, O. - Meinhardt, B. - Rank, G. - Rentsch, M. - Šercl, P. - Walther, P. - Gawlikowska, E. - Czyżowska, M. - Chudzik, L. - Cwojdziński, S. (2007): Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000. Závěrečná zpráva, 100 s. MS Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego, 53-331 Wrocław, al

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Novotná, J. – Burda, P. – Hartlová, L. – Sedláček, Z. – Slavík, J. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4280 – Velkoopatovická křída. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/27. 121 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Novotná, J. – Burda, P. – Hartlová, L. – Slavík, J. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016): Hydrogeologický rajon 4232 – Ústecká synklinála v povodí Svitavy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/24. 221 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Herrmann, Z. – Janušková, M. – Kadlecová, R. – Kratochvílová, H. (2012): Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Burianková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov. Výzkumná zpráva, 89 s

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová. 89 s. MS MŽP, Archiv ČGS

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. 80 s

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 75 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Dvořák, I. - Konopásek, J. - Skácelová, Z. - Burda, J. - Rambousek, P. - Kachlík, V. - Janderková, J. - Ambrozek, V. - Jeřábek, P. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Čurda, J. - Krupička, J. - Martínek, K. - Müller, P. - Hanžl, P. - Žáčková, E. (2011f): Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421. Závěrečná zpráva, 105 s. MS archiv České geologické služby, Praha

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček jun., M. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 68 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. 96 s

Fiferna, P. - Čurda, J. - Froňková, K. (2012): Prezentační film o České geologické službě. Prezentační film o České geologické službě informuje populární a vizuálně atraktivní formou o činnosti, aktivitách a výsledcích organizace, která se podílí na efektivním fungování soudobé společnosti

Fiferna, P. – Čápová, D. – Venera, Z. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Froňková, K. (2013): Prezentační film České geologické služby. Česká geologická služba

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Godány, J. – Kryštofová, E. – Čurda, J. (2009): Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774). Závěrečná zpráva, 19 s. MS Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor územního plánování

Godány, J. – Starý, J. – Čurda, J. (2012): Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš. 4 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Čurda, J. (2007): Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem „Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch. 9 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Čurda, J. (2007): Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC – ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků. 37 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Godány, J. – Čurda, J. (2009): Odborné vyjádření ČGS k záměru „Pískovna Věrovany“ pro MŽP. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Gürtlerová, P. - Stanzelová, Z. - Skarková, H. - Moravcová, O. - Čurda, J. (2008): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody – zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Archiv - ČGS

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Čurda, J. (2014): Vyhodnocení významnosti geologických lokalit se zaměřením na maloplošná zvláště chráněná území České republiky. Závěrečná zpráva, 155 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2005): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rýda, K. - Roštínský, K. - Skácelová, Z. - Zelenka, P. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka. neuveden. 72 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hanžl, P. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Kryštofová, E. - Vít, J. (2008a): Žďárské vrchy. Geologie chráněných krajinných oblastí ČR. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2007k): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov. 84 s

Hanžl, P. - Čech, S. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Hradecká, L. - Hubatka, F. - Janoušek, V. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Maštera, L. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Vít, J. - Hrdličková, K. (2007i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Herrmann, Z. – Kadlecová, R. – Burda, J. – Čurda, J. – Hartlová, L. – Michlíček, E. – Slavík, J. – Kratochvílová, H. – Grundloch, J. (2012): Mapa hydrogeologických poměrů České republiky. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Hrubeš, M. - Adamová, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Kašpárek, M. - Nekovařík, Č. - Novák, Z. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 54 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrubeš, M. - Bláha, J. - Břízová, E. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gnojek, I. - Hanžl, P. - Hladilová, Š. - Nekovařík, Č. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Zapletal, J. (2000): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc. Výzkumná zpráva, 73 s

Kadlecová, R. – Bruthans, J. – Burda, J. – Herrmann, Z. – Kůrková, I. – Nol, O. – Čurda, J. – Rapantová, N. – Aue, M. (2021): Projekt Sucho - II. Řízená dotace podzemních vod jako nástroj k omezení dopadů sucha v ČR. Výzkumná zpráva, 74 s

Kadlecová, R. – Olmer, M. – Herrmann, Z. – Čurda, J. (2009b): Rámcový přehled regionálních hydrogeologických prací na území České republiky. In Naďa Rapantová, Arnošt Grmela: 10. mezinárodní hydrogeologický kongres - sborník, s. 3-6. – VŠB -technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-248-2026-2

Konečný, F. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016): Hydrogeologický rajon 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/7. 164 s. MS Geofond

Kratochvílová, H. - Čurda, J. (2001): hydrogeologická mapa 24-31 Velké Meziříčí. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Aue, M. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Dostalík, M. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Kondrová, L. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, J. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. (2022): Metodika dokumentace a systematizace pro evidenci svahových deformací za účelem sjednocení a modernizace jednotného veřejně dostupného informačního portálu. Česká geologická služba Praha

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nývlt, D. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2016b): Hydrogeologický rajon 1610 - Kvartér Horní Moravy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/6. 135 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Skácelová, Z. – Novotná, J. – Kučera, J. – Hartlová, L. – Kopřiva, A. – Veleba, B. – Černý, M. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. (2016a): Hydrogeologický rajon 6432 - Krystalinikum jižní části východních Sudet. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/50. 155 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Pecina, V. – Novotná, J. – Kučera, J. – Hartlová, L. – Kopřiva, A. – Veleba, B. – Černý, M. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. (2016): Hydrogeologický rajon 6431 - Krystalinikum severní části východních Sudet. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/49. 146 s. MS Geofond, internet

Maštera, L. - Čurda, J. - Drábková, E. - Dvořák, J. - Manová, M. - Pačesová, E. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov. Soubor geologických a ekologických účelových map. 42 s. – Český geologický ústav. Praha

Melichar, R. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné. neuveden. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fediuková, E. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Košuličová, M. - Opletal, M. - Pecina, V. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Skácelová, D. - Žáček, V. - Vaněček, M. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná. 118 s. MS MS Archiv ČGS, Praha

Müller, V. - Adamová, M. - Čurda, J. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Sáňka, V. - Stárková, M. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička. Soubor geologických a ekologických účelových map. 75 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Barnet, I. - Čurda, J. - Koverdynský, B. - Manová, M. - Opletal, M. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Večeřa, J. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk. Neuveden. 82 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Matýsek, D. - Raclavská, H. - Raclavský, K. - Skácel, J. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Tomášek, M. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, listy 15-12 Osoblaha a 15-14 Krnov. Soubor geologických a ekologických účelových map. 38 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Čurda, J. - Majer, V. - Manová, M. - Mísař, Z. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-12 Letovice. Soubor geologických a ekologických účelových map. 99 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Čurda, J. - Manová, M. - Otava, J. - Pačesová, E. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko. Soubor geologických a ekologických účelových map. 62 s. – Český geologický ústav. Praha

Nehyba, S. - Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Čurda, J. (2009a): SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 21-25. ISSN 1212-6209

Nývlt, D. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Nývlt, D. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Opletal, M. - Nývlt, D. - Adamová, M. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Fediuk, F. - Manová, M. - Dušek, K. - Čurda, J. - Kořán, J. (2006): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Skarková, H. – Čurda, J. – Petáková, Z. – Krejčí, Z. (2017): Posudková a expertní činnost ČGS. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/posudky/

Pecina, V. - Čurda, J. - Hanáček, M. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová. 108 s. MS Archiv ČGS Praha

Prchalová, H. - Kadlecová, R. - Burda, J. - Čurda, J. - Kryštofová, E. - Olmer, M. - Herrmann, Z. - Skořepa, J. - Michlíček, E. - Hartlová, L. (2006): Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000.

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Skarková, H. – Čurda, J. (2015): Aplikace pro správu oblastních geologů. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Zlín. ISBN 978-80-210-7980-9

Skarková, H. – Čurda, J. (2015): Protokol SOG-řešitelé. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl

Skarková, H. – Čurda, J. (2016): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2016. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Skarková, H. – Čurda, J. (2017): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2017. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Skarková, H. – Čurda, J. (2018): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2018. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Skarková, H. – Čurda, J. – Paleček, M. (2015): Posudková a expertní činnost ČGS. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/posudky-SOG

Skarková, H. – Čurda, J. – Paleček, M. (2015): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2015. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. (2008a): Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály. In Kolářová D: Santon Příroda a historie, s. 6-13. – obec Tvarožná. Tvarožná. ISBN 978-80-903881-4-7

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. - Petrová, V. - Krejčí, O. - Nývlt, D. (2009): DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 48-52. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Gilíková, H. - Čurda, J. (2009d): Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 187-188. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Čurda, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=gch&S_GeohazName=Chemismus%20podzemn%c3%ad%20vody

Tomas, R. - Moravcová, O. - Kadlecová, R. - Čurda, J. - Burda, J. - Fifernová, M. - Šimková, M. (2007): Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty. Neuveden. http://www.geology.cz/georeporty; http://www.geologickasluzba.cz/SgsPortal/GeoHazardy.aspx?S_GeohazTopic=hg&S_GeohazName=Zranitelnost%20podzemn%c3%adch%20vod

Tyráček, J. - Čurda, J. - Jinochová, J. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Müller, V. - Pálenský, P. - Sáňka, V. - Skácelová, D. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov. Edice ekologických map ČR. 83 s. – Český geologický ústav. Praha

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Čurda, J. (2019): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 14 s. MS MS Archiv ČGS

Vajskebrová, M. – Čurda, J. – Tomanová Petrová, P. (2020): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 12 s. MS MS Archiv ČGS

Vajskebrová, M. – Čurda, J. – Tomanová Petrová, P. (2021): Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR, Roční zpráva. Závěrečná zpráva, 11 s. MS ČGS

Vít, J. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2013): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Šikula, J. - Petrová, A. - Čurda, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Malík, J. - Mrázová, Š. (2011): Vyhodnocení povodní v srpnu 2010 - Vyhodnocení svahových nestabilit v oblasti Libereckého a Ústeckého kraje. 21.4.2011. KÚ Liberec

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava. Vysvětlivky 1:25 000. 46 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Nekovařík, Č. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Sulovský, P. - Večeřa, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně. 106 s

Žáček, V. - Čurda, J. - Večeřa, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Výzkumná zpráva, 57 s

Čech, S. - Burianková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec. 80 s

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička. neuveden. 78 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Knobloch, E. - Konzalová, M. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 66 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Hradecká, L. - Lochmann, Z. - Lysenko, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Valigurský, L. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. neuveden. 76 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. - Valigurský, L. - Lysenko, V. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy. Výzkumná zpráva, 73 s

Čurda, J. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-23 Králíky. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem. Soubor geolo.a ekolog.účelových map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. (1999): Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 32. ISSN 0514-8057

Čurda, J. (1999): Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 33. ISSN 0514-8057

Čurda, J. (1999): Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 31. ISSN 0514-8057

Čurda, J. (1999): Hydrogeologie území. Český geologický ústav

Čurda, J. (2006): Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 174-176. ISSN 0514-8057

Čurda, J. (2007): Regionální hydrogeologie Moravy a Slezska - akreditovaná přednáška (č.a. G-9401) pro bakalářské a magisterské studijní obory PřF Masarykovy university v Brně. 28 hodin/semestr. PřF MU Brno

Čurda, J. (2007a): Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 180-183. ISSN 0514-8057

Čurda, J. (2007b): Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 183-187. ISSN 0514-8057

Čurda, J. (2007c): Jubilující Břevnov očima hydrogeologa. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 187-191. ISSN 0514-8057

Čurda, J. - Gilíková, H. - Havíř, J. - Manová, M. - Maštera, L. - Minol, V. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Švecová, J. - Večeřa, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry. Výzkumná zpráva, 69 s

Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Jinochová, J. - Manová, M. - Müller, V. - Nováková, D. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Šalanský, K. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice. Edice ekologických map ČR. 76 s. – Česká geologická služba. Praha

Čurda, J. - Hanžl, P. - Havlíček, P. - Koverdynský, B. - Manová, M. - Majer, V. - Müller, V. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice. Edice ekologických map ČR. 70 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Janušková, M. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-41 Hlučín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-41 Šumperk. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-14 Karviná. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-43 Ostrava. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-13 Bystřice nad Pernštejnem. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2000): hydrogeologická mapa 14-22 Jeseník. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2000): hydrogeologická mapa 14-24 Bělá pod Pradědem. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2000): hydrogeologická mapa 14-33 Polička. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2000): hydrogeologická mapa 14-34 Svitavy. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2000): hydrogeologická mapa 25-12 Hranice. Soubor geologických a ekologických účelových map ř. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 14-43 Mohelnice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 15-11 Zlaté Hory. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 23-24 Polná. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 24-12 Letovice. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 24-21 Jevíčko. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 24-22 Olomouc. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2001): hydrogeologická mapa 24-33 Moravský Krumlov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2002): hydrogeologická mapa - list 14-42 Rýmařov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2002): hydrogeologická mapa - list 15-33 Moravský Beroun. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. (2002): hydrogeologická mapa - list 25-11 Hlubočky. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. - Janušková, M. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-13 Přerov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. - Teissigová, Z. (1999): Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-11 Nové Město na Moravě. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. - Teissigová, Z. (2000): hydrogeologická mapa 24-24 Prostějov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Kratochvílová, H. - Teissigová, Z. (2001): hydrogeologická mapa 14-44 Šternberk. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. - Králíček, V. (2002): hydrogeologická mapa - list 15-31 Bruntál. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Čurda, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Oderská brána - hygrogeologický rajon 2212. In Josef V. Datel, Jindřiška Hauerová: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 38-39. – Neuveden. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

© Jan Curda, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top