Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Černý, J. - Melichar, R. (2012b): Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras. In PřF. UPOL Olomouc: Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů, svazek 1. s. 6-8. – PřF UPOL Olomouc. Olomouc

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. (2013): Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Černý, J. (2012c): Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 2012, 303, 118-121. ISSN 1212-1134

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2012d): PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 2012, 303, 72-75. ISSN 1212-1134

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2013): Křtinské polookno důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu; konference Moravskoslezské paleozoikum 2013, Brno. 14/2/2013. PřF MU Brno, G1 geologie

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice – Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Černý, J. – Melichar, R. (2013b): Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu. In Tomáš Kumpan, Martin Hanáček, Masarikova univberzita: Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů, s. 5-6. – Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-6161-3

Černý, J. - Otava, J. (2012a): Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras. In PřF UPOL Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci: Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů, svazek 1. s. 34-36. – PřF UPOL Olomouc. Olomouc

© JAN.CERNY, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top