RNDr. Mgr. Jakub Trubač
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085102
fax: +420251818748
jakub.trubac@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. - Seifert, A. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora. 72 s. MS Archiv ČGS

Dobeš, P. – Vondrovic, L. – Trubač, J. – Dolejš, D. (2011): Cassiterite-wolframite mineralization at Jermanice in the Krkonose-Jizera pluton (Czech Republic) - mineral chemistry, fluid inclusions, and stable isotopes. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt 87, Aug 2011, 62-63. ISSN 1017-8880

Dvořák, I. - Barnet, I. - Burda, J. - Čížek, D. - Krupička, J. - Pertoldová, J. - Poňavič, M. - Sedláček, J. Mgr. - Trubač, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Erban, V. – Franěk, J. – Gerdes, A. – Hajná, J. – Holub, F. – Janoušek, V. – Kachlík, V. – Magna, T. – René, M. – Tasáryová, Z. – Trubač, J. – Vacek, F. – Verner, K. – Vrána, S. – Žák, J. (2015): Eurogranites 2015: Variscan Plutons of the Bohemian Massif. Post-conference field trip following the 26th IUGG General Assembly in Prague. Neuveden. 165 s. – Česká geologická služba. Praha

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Jandová, T. – Dolejš, D. – Trubač, J. (2015): Internal evolution and disequilibrium crystallization of a highly fractionated, Sn-Nb-Ta-bearing granite-pegmatite system: a case study from the Říčany pluton, Czech Republic. In Anne‐Sylvie André‐Mayer, Michel Cathelineau, Philippe Muchez, Eric Pirard: Proceedings of the 13th Biennal SGA Meeting, 24-27 August 2015, Nancy, France, – Neuveden. Nancy, France

Janoušek, V. - Farrow, C. M. - Erban, V. - Trubač, J. (2011): Brand new Geochemical Data Toolkit (GCDkit 3.0) - is it worth upgrading and browsing documentation? (Yes!). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 1, 26-30. ISSN 1212-6209

Janoušek, V. – Navrátil, T. – Trubač, J. – Strnad, L. – Laufek, F. (2012): Residence of elements in minerals of a single granite sample (Říčany granite, Variscan Central Bohemian Plutonic Complex). In Németh Z: Mineralia Slovaca, svazek 44. s. 84. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Janoušek, V. – Navrátil, T. – Trubač, J. – Strnad, L. – Laufek, F. – Minařík, L. (2014): Distribution of elements among minerals of a single (muscovite-) biotite granite sample - an optimal approach and general implications. – Geologica Carpathica 65, 4, 257-271. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/geoca-2014-0017

Janoušek, V. – Trubač, J. – Dörr, W. – Moyen, J. – Žák, J. – Matějka, D. (2015): Extensive post-collisional melting in a mid-crustal gneiss dome – case of the Variscan Melechov Pluton, Moldanubian Batholith. In Neuveden: Goldschmidt Conference 2015. Abstracts, s. 1421. – European Association of Geochemistry. Prague

Jáklová, K. – Trubač, J. – Magna, T. – Rapprich, V. – Haloda, J. – Erban, V. (2014): Petrografie, geochemie a post-erupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 115-120. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Kohút, M. – Trubač, J. – Novotný, L. – Demko, R. – Ackerman, L. – Erban, V. (2013): Geology and Re–Os molybdenite geochronology of the Kuriskova U–Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia). – Journal of Geosciences 58, 3, 271-282. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.150

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Halodová, P. – Špaček, P. – Trubač, J. – Magna, T. (2016): Rhenium–osmium isotopes in pervasively metasomatized mantle xenoliths from the Bohemian Massif and implications for the reliability of Os model ages. – Chemical Geology 430, July, 90-107. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2016.03.020

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Erban, V. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Trubač, J. – Magna, T. (2014): Rhenium–osmium isotopic composition of mantle xenoliths from the Bohemian Massif. In Bodinier J-L, Tommasi A: 6th Orogenic Lherzolite - Morocco 2014 special volume (abstracts), s. 62. Montpellier, France

Kočergina, J. – Ackerman, L. – Matusiak-Malek Magdalena, M. – Puziewicz, J. – Erban, V. – Trubač, J. – Magna, T. (2014): Geochemie a stáří subkoninentální litosféry Českého Masivu pomocí izotopů Re-Os. In Magna T., Rapprich V., Radoň M: 4.seminář odborné skupiny vulkanologie při České Geologické Společnosti, s. 12-13. Praha. ISBN 978-80-87487-11-2

Magna, T. – Žák, K. – Farkaš, J. – Trubač, J. – Rodovská, Z. – Šimeček, M. – Skála, R. – Řanda, Z. – Mizera, J. (2014): LITHIUM AND MAGNESIUM ISOTOPES IN SEDIMENTS OF THE RIES AREA: CONSTRAINTS ON THE SOURCES OF MOLDAVITE TEKTITES. In A.J.T. Jull: Meteoritics and Planetary Science, svazek 49. s. A254. – John Wiley & Sons, Inc. Hoboken

Paclíková, J. - Verner, K. - Trubač, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Vondrovic, L. (2010): Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif). In Miroslav Ludwiniak, Andrzej Konon, Anna Zylinska: 8 th meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETEG), s. 110. – University of Warsaw. Warsaw

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Holásek, O. - Janderková, J. - Martínek, K. - Poňavič, M. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Vrána, S. - Čížek, D. - Košuličová, M. - Verner, K. - Burda, J. - Krupička, J. - Dvořák, I. (2011b): vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144. 119 s. MS Česká geologická služba Praha

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Tasáryová, Z. - Frýda, J. - Janoušek, V. - Manda, Š. - Štorch, P. - Trubač, J. (2011a): New insights into the Silurian volcanism of the Prague Synform, Bohemian Massif. In Loydell D: Siluria Revisited: Programme and Abstracts, s. 46. – International Subcomission on Silurian Stratigraphy. Neuveden

Tasáryová, Z. - Janoušek, V. - Frýda, J. - Manda, Š. - Štorch, P. - Trubač, J. (2011b): Constraints on petrogenesis and geotectonic setting for Silurian basalts of the Prague Basin (Bohemian Massif). In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. 1988. – Mineralogical Society. Twickenham

Tasáryová, Z. – Frýda, J. – Janoušek, V. – Manda, Š. – Štorch, P. – Trubač, J. (2011): New insights into the Silurian volcanism of the Prague Synform, Bohemian Massif, Siluria Revisited-2011 Meeting of the International Subcomission on Stratigraphy & 1st meeting og IGCP 591. 12.7.2011. Ludlow, Velká Británie

Tasáryová, Z. – Schnabl, P. – Čížková, K. – Pruner, P. – Janoušek, V. – Rapprich, V. – Manda, Š. – Štorch, P. – Frýda, J. – Trubač, J. (2013): Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty Volcanic Centre (Silurian volcanic rocks of the Prague Basin, Bohemian Massif). 13.6.2013. Lund University

Tasáryová, Z. – Schnabl, P. – Čížková, K. – Pruner, P. – Janoušek, V. – Rapprich, V. – Štorch, P. – Manda, Š. – Frýda, J. – Trubač, J. (2014): Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty Volcanic Centre (Silurian, Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif). – GFF 136, 1, 262-265. ISSN 1103-5897. DOI 10.1080/11035897.2013.879735

Trubač, J. (2008): Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?. Diplomová práce, 122 s. MS Geologická knihovna PřF UK

Trubač, J. (2010): Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv. 30 s. MS Geologická knihovna PřF UK

Trubač, J. (2010): Možnosti prezentace geologických databází ve výuce regionální geologie. Diplomová práce, 63 s. MS Geologická knihovna PřF UK, Geofond

Trubač, J. - Ackerman, L. - Vondrovicová, L. (2011): Re-Os geochemistry of wolframite from Jeřmanice W-(Sn) mineralization, Bohemian Massif, Czech Republic. In Barra, F., Reich, M., Campos, E., Tornos, F: Let´s Talk Ore Deposits, Proccedings of the Eleventh Biennial SGA Meeting, s. 1-984. – Ediciones Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Antofagasta, Chile. ISBN 978-956-287-329-1

Trubač, J. - Janoušek, V. - Žák, J. - Navrátil, T. (2011): Nature, petrogenesis and emplacement of a reversely zoned Říčany pluton (Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif). In Molina,J.F.; Scarrow,J.; Bea,F.; Montero,P: Seventh Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Avila, Spain, July 4-9 2011, s. 142-143. – Neuveden. Granada. ISBN 978-84-694-5253-0

Trubač, J. - Vondrovic, L. (2006): V solné jeskyni. – ABC 15, červenec, 20-23

Trubač, J. - Žák, J. - Chlupáčová, M. - Janoušek, V. (2008): Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?. In Vojtěch Erban; Vladislav Rapprich; Tomáš Řídkošil: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 3. s. 67-72. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-3025-5

Trubač, J. - Žák, J. - Chlupáčová, M. - Janoušek, V. (2009): Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif: A record of helical magma flow?. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 181, 1-2, 25-34. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2008.12.005

Trubač, J. - Žák, J. - Janoušek, V. (2010): Magnetic fabric of the Říčany granite, Bohemian Massif. – Trabajos de Geología 30, 1, 289-295. ISSN 0474-9588

Trubač, J. – Ackerman, L. – Walker, R. J. – Vondrovicová, L. (2011): Re-Os geochemistry of wolframite from Jeřmanice W-(Sn) mineralization, Bohemian Massif, Czech Republic. 27.9.2011. Antofagasta, Chile

Trubač, J. – Janoušek, V. – Vrána, S. – Wiegand, B. (2012): Nature, tectonic setting and likely origin of the Palaeoproterozoic (~2.1 Ga) Světlík orthogneisses (southern Bohemia). In Németh Z: Mineralia Slovaca, svazek 44. s. 110. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Trubač, J. – Janoušek, V. – Žák, J. – Gerdes, A. (2013): Geochemistry and petrogenesis of a nested granite intrusion – the Sedmihoří composite Stock (Bohemian Massif). In Goldschmidt 2013: Mineralogical Magazine, s. 2360. – Mineraogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Trubač, J. – Janoušek, V. – Žák, J. – Gerdes, A. – Gadas, P. (2013): Geochemistry and petrogenesis of the normally zoned Sedmihoří Stock, Bohemian Massif: a case for nested emplacement of separately evolved granite magmas into shallow crust. In Jiří Žák, Gernold Zulauf and Heinz-Gerd Röhling: Schriftenreihe der Deutchen Gesellschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 106. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Trubač, J. – Janoušek, V. – Žák, J. – Švancara, J. – Gerdes, A. (2015): Remobilization and localized thermal overturn of a stratified, partly crystallized magma chamber – the story of the reversely zoned Říčany intrusion (Bohemian Massif). In Neuveden: 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, September 20-25th, 2015, abstract PT051, s. 72. – Neuveden. Florianópolis

Trubač, J. – Žák, J. – Chlupáčová, M. – Janoušek, V. (2014): Magnetic fabric and modeled strain distribution in the head of a nested granite diapir, the Melechov pluton, Bohemian Massif. – Journal of Structural Geology 66, September, 271-283. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2014.05.015

Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. - Trubač, J. - Paclíková, J. - Kryštofová, E. - Pertoldová, J. - Janoušek, V. (2010): Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 81-83. ISSN 0514-8057

Vondrovic, L. - Ackerman, L. - Dobeš, P. - Trubač, J. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. 15.4. 2011. Praha

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Ackerman, L. - Dobeš, P. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. In Schloglová K: Mineral recources for Society, Book of abstract, s. 20. – SGA Student Chapter Prague. Prague

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Dobeš, P. - Dolejš, D. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jermanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and stable isotopes. In Barra, F., Reich, M., Campos, E., Tornos, F: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011, s. 226-228. – Ediciones Universidad Católica del Norte, Antofagasta, chile. Antofagasta, Chile. ISBN 978-956-287-329-1

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Dobeš, P. - Dolejš, D. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and oxygen stable isotopes . 27.9. 2011. Antofagasta, Chile

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Vymazalová, A. (2011): SGA Student Conference Mineral Resources for Society. Praha

Vrtiška, O. - Trubač, J. - Vondrovic, L. (2006): Zemětřesení - Síly skryté pod povrchem. – ABC 25-26, listopad, 30-33

Vrána, S. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Kadlecová, R. - Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Přechová, E. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví. 110 s. MS ČGS

Žák, J. - Kratinová, Z. - Trubač, J. - Janoušek, V. - Sláma, J. - Mrlina, J. (2011): Structure, emplacement, and tectonic setting of Late Devonian granitoid plutons in the Tepla-Barrandian unit, Bohemian Massif. – International Journal of Earth Sciences 100, 7, 1477-1495. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-010-0565-7

Žák, J. – Verner, K. – Janoušek, V. – Holub, F. V. – Kachlík, V. – Finger, F. – Hajná, J. – Tomek, F. – Vondrovic, L. – Trubač, J. (2014a): A plate-kinematic model for assembly of the Bohemian Massif constrained by structural relationships around granitoid plutons. In Schulmann,K.; Martínez Catalán,J.R; Lardeaux,J.M.; Janoušek,V.; Oggiano,G: The Variscan orogeny: extent, timescale and the formation of the European crust, s. 169-196. – Special Publications of the Geological Society of London 405. London. ISBN 978-1-86239-658-6. DOI 10.1144/SP405.9

© JAKUB.TRUBAC, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top