Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Jakub Roháč
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
jakub.rohac@geologycz

Recent papers

Aue, M. – Kycl, P. – Franěk, J. – Rapantová, N. – Roháč, J. – Čurda, J. – Budil, P. – Čech, S. – Knížek, M. (2020): Zhodnocení navržených variant nového propojení železničních stanic Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín ve vztahu ke geologické stavbě zájmového území reprezentované vytvořeným koncepčním 3D geologickým modelem. 117 s. MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2020): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 202 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Faimon, J. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2019): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 113 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kycl, P. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2021): CHKO Moravský kras - šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti. 129 s. MS Česká geologická služba, Praha

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Koucká, L. – Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Svojsíková, J. – Müllerová, P. – Kryl, J. – Velímková, A. – Kadlecová, E. – Krejčíková, E. – Holeček J. – Králová, M. – Řihošek, J. – Kondrová, L. – Vajskebrová, M. – Tuhý, M. – Dostalík, M. – Paleček, M. – Štědrá, V. – Štrba, M. – Nohejlová, M. – Čurda, M. – Krejčí, Z. – Malík, J. – Soukup, J. – Karenová, A. – Roháč, J. – Aue, M. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Zemková, M. – Mixa, P. – Hradecký, P. – Verner, K. (2019): Uspořádání Dne Země - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. ČGS Praha Klárov

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Dostalík, M. – Aue, M. – Roháč, J. (2019): Geofyzika - prezentace geofyzikálních aktivit ČGS na akci Dene Země s ČGS. 26-27.4.2019. Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. – Havlín, A. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, J. – Novotný, R. – Malík, J. – Roháč, J. (2018): Práce ČGS v Gruzii - Propagační video. Česká geologická služba

Faimon, J. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Rez, J. – Štelcl, J. – Všianský, D. – Sedláček, J. Mgr. – Dostalík, M. – Nečas, J. – Novotný, R. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Müller, P. – Krumlová, H. – Čáp, P. – Faktorová, K. – Malík, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Janderková, J. (2022): Historical ferrous slag induces modern environmental problems in the Moravian Karst (Czech Republic). – Science of the Total Environment 847, November : 157433, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.157433

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti - Main Road. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti, Pipeline. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide susceptibility map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Dostalík, M. – Novotný, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Malík, J. – Čoupek, P. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2018): Zkušenosti získané při řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Kycl, P. – Alexa, M. – Jelének, J. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Roháč, J. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Pospíšil, P. – Kačmařík, M. (2021): Vliv měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření vybraných typů svahových nestabilit (dále v textu SN) v různých geologických oblastech.“ Zpráva za rok 2021. 25 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kycl, P. – Hartvich, F. – Alexa, M. – Balek, J. – Baroň, I. – Blahůt, J. – Fárová, K. – Jelének, J. – Kačmařík, M. – Koucká, L. – Lazecký, M. – Nečas, J. – Kýhos, M. – Roháč, J. – Kopačková, V. – Tábořík, P. – Valenta, J. (2021): Analýza současného poznání obecných faktorů vzniku a vývoje svahových nestabilit. Výzkumná zpráva, 144 s

Kycl, P. – Roháč, J. – Malík, J. (2017): Posouzení projektové dokumentace stavby „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice–Lovosice“. Závěrečná zpráva, 97 s. MS Archiv ČGS

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018): Kalendář GRUZIE 2018.

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018b): Gruzie, საქართველო 2018.

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Roháč, J. (2019d): How Informative are Correlations between Shear Strength and Index Properties?. 25.10.2019. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Roháč, J. (2019f): Cvičení - Mechanika zemin I. zimní semsetr 2019. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Roháč, J. – Boháč, J. – Najser, J. (2020): Pevnost zemin – poznámky ke „koncové pevnosti“ a dalším problémům praxe. – Geotechnika 2/2018, 2, 9-18. ISSN 1211-913X

Roháč, J. – Boháč, J. – Najser, J. (2022a): „KONCOVÁ“ PEVNOSŤ A ĎALŠIE PROBLÉMY MECHANIKY ZEMÍN V PRAXI. In Jana Frankovská, Martin Ondrášik, Pavel Liščák: INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2022 Zosuvy a riziká spojené so zmenami klímy, – SPEKTRUM STU. Slovenská technická univerzita v Bratislave

Roháč, J. – Kycl, P. (2017b): Výsledky šmykových skúšok zemín zosuvu Dobkovičky a ich použitie pri modelovaní stability podložia. In Daniel Jirásko: Zakládání staveb Brno 2017/45. konference se zahraniční účastí, – Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, 16629 Praha. Praha. ISBN 978-80-87920-05-3

Roháč, J. – Kycl, P. (2022b): JAK PŘESNÉ JSOU VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK MECHANIKY ZEMIN?. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Roháč, J. – Kycl, P. – Boháč, J. – Mašín, D. (2016a): Critical and residual shear strength of soils from Dobkovičky landslide in Central Bohemian Uplands. In Nadia Benahmed: ALERT Geomaterials, 27th ALERT Workshop - Poster session, – IRSTEA, Aix-en-Provence-France. Aix-en-Provence-France. ISBN 978-2-9542517-7-6

Roháč, J. – Kycl, P. – Boháč, J. – Mašín, D. (2016b): Laboratórne určenie šmykových parametrov zemín zo zosuvu Dobkovičky v Českom stredohoří. In Daniel Jirásko: Zakládání staveb Brno 2016, 44. konference se zahraniční účastí, – Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, 16629 Praha. Praha. ISBN 978-80-87920-04-6

Roháč, J. – Kycl, P. – Boháč, J. – Mašín, D. (2017c): Shear strength of soils from the Dobkovičky landslide in the Central Bohemian uplands determinated by laboratory tests. In Daniel Jirásko: Acta Polytechnica CTU Proceedings, – Geotechnical Society of the Czech Institution of Civil Engnineers together with Czech Technical University in Prague. ČVUT Praha

Roháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2018b): Prezentace v rámci TESEUS workshop (HTWD, Drážďany); '6. Odborná konference ke Geotechnice na Vysoké škole v Drážďanech - Postupy a aplikace' na téma: Parametre reziduálnej šmykovej pevnosti vysokoplastických ílov a tufov v Českom stredohoří a ich korelácia s indexom plasticity a podielom ílovitej frakcie. 22.11.2018. Drážďany, Nemecko

Roháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2018c): Šmykové parametre zemín Březenského súvrstvia v Českom středohoří. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, – Česká geologická služba. Leitnerova 22, Brno. Brno

Roháč, J. – Kycl, P. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Najser, J. (2019a): Are empirical correlations still an option? A conscious approach to avoiding soil shear testing. In Nadia Benahmed, Antoine Wautier: ALERT Geomaterials, 30th Alert Workshop/poster session, – IRSTEA, Aix-en-Provence - France. France

Roháč, J. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2019c): Conventional Laboratory Investigations are Never Out of Fashion: Correlations of Shear Strength with Plasticity Index Revisited on the Case Study of Dobkovičky Landslide in Czech Republic. In Prof. Dr. Dennes T. Bergado: First Himalayan Engineering geological Congress (HEGC-I), Abstract Volume, – Nepal society of engineering geologists (NSEG). Kathmandu, Nepal

Roháč, J. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2019e): Conventional Laboratory Investigations are Never Out of Fashion!How Informative are Correlations between Shear Strength and Index Properties? An Insight from a Flow Slide in Czech Republic. 13. 5. 2019. Kathmandu, Nepal

Roháč, J. – Scaringi, G. – Boháč, J. – Kycl, P. – Najser, J. (2020b): Revisiting strength concepts and correlations with soil index properties: insights from the Dobkovičky landslide in Czech Republic. – Landslides 17, 3, 597-614. ISSN 1612-510X. DOI 10.1007/s10346-019-01306-4

© JAKUB.ROHAC, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top