Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Jakub Mysliveček
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089540
jakub.myslivecek@geologycz

Recent papers

Kycl, P. – Rapprich, V. – Franěk, J. – Čech, S. – Alexa, M. – Aue, M. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Dvořák, I. – Mysliveček, J. – Šebesta, J. – Gilíková, H. – Kulikov, S. – Krentz, O. – Unger, G. – Thiele, L. – Seidel, E. – Lobst, R. (2020): PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY SASKO – ČR. Analýza a vyhodnocení geologických aspektů VRT a společné posouzení stávajících geologických zón s tektonickými poruchami za účelem zjištění přesnějších znalostí geologických struktur území. 95 s. MS Praha

Mysliveček, J. (2019): Petrologie a genetické vztahy alkalických intruzivních hornin roztockého intruzivního komplexu. Diplomová práce. 43 s. MS Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mysliveček, J. (2020): Petrologie a genetické vztahy alkalických intruzivních hornin ve vrtu R-2, roztocké intruzivní centrum, České středohoří. In Masarykova univerzita: Studentská geologická konference 2020, 17. ročník, Sborník abstraktů, – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-9682-0

Mysliveček, J. (2020): Průčelská-Schlucht in Brná (Birnai) - eine neue Chabasit-Lokalität im Böhmischen Mittelgebirge. – der Aufschluss, Zeitschrift der Vereiningung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V 71, 6, 327-331. ISSN 0004-7856

Mysliveček, J. (2022): Nový jaderný zdroj SMR v České republice. Lokality Ledvice, Tušimice, Prunéřov. Vulkanismus. Výzkumná zpráva, 18 s

Mysliveček, J. - Rapprich, V. - Kočergina, J. - Magna, T. - Halodová, P. - Pécskay, Z. - Poňavič, M. (2018): Petrology of weakly differentiated alkaline, high-level intrusive rocks in the Zahořany–Chotiněves belt near Litoměřice (Czech Republic). – Journal of Geosciences 63, 4, 317-331. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.278

Mysliveček, J. - Rapprich, V. - Magna, T. - Kočergina, J. - Halodová, P. - Pécskay, Z. - Poňavič, M. (2017): Petrology of weakly differentiated alkaline, high-level intrusive rocks in the Zahořany-Chotiněves belt near Litoměřice. In Tomáš Magna, Vladislav Rapprich: Basalt 2017 Kadaň - Abstracts and Excurison Guides, – Czech Geological Society and Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-87487-20-4

Mysliveček, J. – Koutecký, V. – Rapprich, V. – Sakala, J. – Pour, O. – Laufek, F. (2021): Zeolity mineralizovaná dřeva v laharu Soutěsky u Děčína. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 54, 1, 77-85. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2021.09

Mysliveček, J. – Mánek, J. (2017): Nové mineralogické poznatky z lomu Soutěsky u Děčína. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 25, 6, 525-536. ISSN 1213-0710

Mysliveček, J. – Mánek, J. (2020): Die neuen Mineralfunde aus dem Steinbruch Soutěsky bei Děčín (Tetschen). – der Aufschluss, Zeitschrift der Vereiningung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V 71, 6, 346-356. ISSN 0004-7856

Mysliveček, J. – Vácha, J. – Rapprich, V. – Pour, O. – Racek, M. (2020): Minerály vybraných kritických prvků (REE, Zr, Nb) zjištěné v roztockém intruzivním komplexu v Českém středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 161-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.18

Nahodilová, R. – Havlová, V. – Polák, M. – Pospíšková, I. – Franěk, J. – Aue, M. – Buriánek, D. – Holeček J. – Hroch, T. – Kryl, J. – Mysliveček, J. – Nývlt, D. – Švagera, O. – Štědrá, V. – Vacek, F. – Žáček, V. – Večerník, P. – Zuna, M. – Gvoždík, L. – Milický, M. – Jankovec, J. – Černý, M. – Vozár, M. (2022): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – Analýza FEPs horninového prostředí. Výzkumná zpráva, 217 s

Vácha, J. – Mysliveček, J. – Rapprich, V. – Pour, O. (2020): Minerály REE zjištěné v roztockém intruzivním komplexu, České středohoří. In Masarykova univerzita: Studentská geologická konference 2020, 17. ročník, Sborník abstraktů, – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-9682-0

© JAKUB.MYSLIVECEK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top