RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085433
jakub.hruska@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aitkenhead-Peterson, J. - Alexander, J. - Albrechtová, J. - Lhotáková, Z. - Huntley, R. - Rock, B. N. - Cudlín, P. - Krám, P. - Hruška, J. - Polák, T. - Oulehle, F. - McDowell, W. H. (2006): Linking foliar chemistry to forest floor solid and solute phase organic C and N in Picea abies [L.] Karst stands in northern Bohemia. – Plant and Soil 283, 1-2, 187-201. ISSN 0032-079X

Andronikov, A. – Novák, M. – Oulehle, F. – Chrastný, V. – Šebek, O. – Andronikova, I. – Štěpánová, M. – Šípková, A. – Hruška, J. – Myška, O. – Chuman, T. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Přechová, E. – Komárek, A. (2021): Catchment runoff in industrial areas exports legacy pollutant zinc from the topsoil rather than geogenic Zn. – Environmental Science & Technology 55, 12, 8035-8044. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/acs.est.1c01167

Benčoková, A. - Hruška, J. - Krám, P. (2011): Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cyclesof an acidified headwater catchment. – Applied Geochemistry 26, S, 6-8. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2011.03.015

Benčoková, A. - Hruška, J. - Krám, P. - Stuchlík, E. (2011): Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments. – Die Bodenkultur 62, 1-4, 17-22. ISSN 0006-5471

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. (2010): The impact of climate change on hydrological patterns in Czech headwater catchments. – Hydrology and Earth System Sciences Discussions 7, 1, 1245-1278. ISSN 1812-2108

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. (2010): The impact of climate change on hydrological patterns in headwater catchments of Czech GEOMON network. In Zuber A., Kania J., Kmiecik E: XXXVIII IAH Congress, Groundwater Quality Sustainability, svazek 2. s. 947-950. – University of Silesia Press. Krakov. ISBN 978-83-226-1979-7

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. (2011): Future climate and changes in flow patterns in Czech headwater catchments. – Climate Research 49, 1, 1-15. ISSN 0936-577X. DOI 10.3354/cr01011

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. - Stuchlík, E. (2010): Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments. In Holzmann H., Godina R., Müller G: Hydrological responses of small basins to a changing environment, s. 5-8. – The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. Vídeň. ISBN 978-3-900962-90-6

Bishop, K. - Hruška, J. - Krám, P. - Kohler, S. - Laudon, H. (2000): Does acidification policy follow research in Northern Sweden? Examples from a decade of scientific progress. 6th International Conference Acid Rain 2000, s. 241. – Kluwer Academic Publishers. Tsukuba, Japan

Bishop, K. - Hruška, J. - Krám, P. - Kohler, S. - Laudon, H. (2001): Can public policy keep up with scientific progress? The case of acidification policy in Northern Sweden. Detecting Environmental Change, s. 4-5. – University College London. London

Bishop, K. - Laudon, H. - Hruška, J. - Krám, P. - Kohler, S. - Lofgren, S. (2001): Does acidification policy follow research in northern Sweden? The case of natural acidity during 1990´s. – Water, Air and Soil Pollution Neuveden, 130, 1415-1420. ISSN 0049-6979

Buttcher, H. - Lischeid, G. - Hruška, J. - Krám, P. (2002): Geomorphology as a key factor to freshwater recovery: the SUNFLOW model. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 20. – University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Chuman, T. - Gürtlerová, P. - Hruška, J. - Adamová, M. (2014): Geochemical reactivity of rocks of theCzech Republic. – Journal of Maps 10, 2, 341-349. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2013.867418

Chuman, T. - Gürtlerová, P. - Hruška, J. - Adamová, M. (2019): Map of geochemical reactivity of rocks of the Czech Republic. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Chuman, T. – Hruška, J. – Oulehle, F. – Gürtlerová, P. – Majer, V. (2013): Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?. – Environmental Monitoring and Assessment 185, 7, 5683-5701. ISSN 0167-6369. DOI 10.1007/s10661-012-2976-3

Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2019): Mapa překročení empirických kritických zátěží nutričního dusíku ekosystémů ČR atmosférickou depozicí dusíku v roce 2018. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2020): Poškozování ekosystémů nadměrnou depozicí dusíku a vyjádření míry kritické zátěže. – Živa 68, 4, CIII-CVI

Chuman, T. – Oulehle, F. – Zajícová, K. – Hruška, J. (2021): The legacy of acidic deposition controls soil organic carbon pools in temperate forests across the Czech Republic. – European Journal of Soil Science 72, 4, 1780-1801. ISSN 1351-0754. DOI 10.1111/ejss.13073

Ettler, V. - Jehlička, J. - Mašek, V. - Hruška, J. (2005): The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions. – Mineralogical Magazine 69, 5, 737-747. ISSN 0026-461X

Evans, C. D. – Page, S. E. – Moore, S. – Gauci, V. – Laiho, R. – Hruška, J. – Allott, T. E. – Billet, M. F. – Tipping, E. – Freeman, C. – Garnett, M. H. (2014): Contrasting vulnerability of drained tropical and high-latitude peatlands to fluvial loss of stored carbon. – Global Biogeochemical Cycles 28, 11, 1215-1234. ISSN 0886-6236. DOI 10.1002/2013GB004782

Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Skořepa, J.,ml. (2009): Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny. In Ivan Holoubek: Ovzduší 2009, s. 196-200. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-4829-4

Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Skořepová, I. - Štěpánová, M. - Novák, M. (2010): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 94 s. MS Ministerstvo životního prostředí

Fottová, D. - Hruška, J. - Vlček, L. (1999): Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky. In -: Prales Polom. Sborník prací Železné hory, s. 36. – Společnost přátel Železných hor. Nasavrky. ISBN 80-86143-15-5

Fottová, D. - Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Chuman, T. - Bůzek, F. - Skořepová, I. - Oulehle, F. - Novák, M. - Navrátil, T. - Majer, V. - Zemanová, L. - Tesař, M. - Šír, M. - Hejnák, J. - Branžovský, A. - Štěpánová, M. (2011): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 254 s. MS Ministerstvo životního prostředí ČR

Fottová, D. - Oulehle, F. - Tesař, M. - Benčoková, A. - Erbanová, L. - Hruška, J. - Krám, P. - Bůzek, F. - Hejnák, J. (2008): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Archiv ĆGS a MŹP

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrhpraktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Garmo, O. - Skjelkvale, B. L. - de Wit, H. A. - Colombo, L. - Curtis, C. - Folster, J. - Hoffmann, A. - Hruška, J. - Hogasen, T. - Jeffries, D. S. - Keller, W. B. - Krám, P. - Majer, V. - Monteith, D. T. - Paterson, A. M. - Rogora, M. - Rzychon, D. - Steingruber, S. - Stoddard, J. L. - Vuorenmaa, J. - Worsztynowicz, A. (2014): Trends in surface water chemistry in acidified areas in Europe and North America from 1990 to 2008. – Water, Air and Soil Pollution 225, 3, 1880, 1-14. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-014-1880-6

Garmo, O. - de Wit, H. A. - Hogasen, T. - Lund, E. - Wright, R. F. - Aherne, J. - Arle, J. - Colombo, L. - Folster, J. - Hruška, J. - Indriksone, I. - Jeffries, D. S. - Krám, P. - Monteith, D. T. - Paterson, A. - Rogora, M. - Rzychon, D. - Steingruber, S. - Stoddard, J. L. - Talkop, R. - Ulanczyk, R. - Vuorenmaa, J. (2015): Trends in water chemistry. Chapter 2. NIVA-Report 6847-2015, ICP Waters Report 119/2015, 8-38, 68-73. ISBN 978-82-577-6582-8. 37 s. MS NIVA- Norwegian Institute for Water Research, Gaustdalléen 21, Oslo, Norway

Helliwell, R. - Wright, R. F. - Jackson-Blake, L. A. - Ferrier, R. - Aherne, J. - Cosby, B. J. - Evans, C. D. - Forsius, M. - Hruška, J. - Jenkins, A. - Krám, P. - Kopáček, J. - Majer, V. - Moldan, F. - Posch, M. - Potts, J. M. - Rogora, M. - Schopp, W. (2014): Assessing recovery from acidification of European surface waters inthe year 2010: Evaluation of projections made with the MAGICmodel in 1995. – Environmental Science & Technology 48, October, 13280-13288. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es502533c

Hofmeister, J. - Hruška, J. (2002): Noste dříví do lesa!. – Vesmír 81, 10, 568-570. ISSN 0042-4544

Hofmeister, J. - Hruška, J. (2005): Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny. In Vačkář, D: Ukazatele změn biodiverzity, s. 58-76. – Academia. Praha. ISBN 80-200-1386-5

Hofmeister, J. - Hruška, J. (2007b): Vliv požárů na dynamiku živin a lesa. – Šumava 12, podzim, 11-12. ISSN 0862-5166

Hofmeister, J. - Hruška, J. - Navrátil, T. (2002): The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 89. – University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Hofmeister, J. - Hruška, J. - Oulehle, F. (2005): A loss of base cations from spruce forest soils due to litter raking. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 623. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Hofmeister, J. - Hruška, J. - Půlkrábková, M. (2006c): Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně). In Kjučuková D., Hubený P: Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory, s. 5-14. – Správa NP a CHKO Šumava. Kašperské Hory

Hofmeister, J. - Oulehle, F. - Hruška, J. - Krám, P. (2006a): Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 98. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Hofmeister, J. - Oulehle, F. - Krám, P. - Hruška, J. (2008): Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech republic. – Biogeochemistry 88, 2, 139-151. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-008-9201-z

Holečková, P. - Hruška, J. - Majer, V. - Myška, O. - Kopáček, J. (2009): Assessing the impact of the Gothenburg protocol in the Czech Republic - web pages. Dostupné z URL www.geology.cz/project666400

Hruška, J. (1999): Kyselé deště a horská rašeliniště. – Vesmír 78, 8, 438. ISSN 0042-4544

Hruška, J. (2002): Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 56-58. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Hruška, J. (2002): Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 59-69. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Hruška, J. (2002): Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 70-72. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Hruška, J. (2002): Vývoj stavu půd. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 13. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Hruška, J. (2005): A.2.2. Vývoj stavu půd. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 13-15. – Česká geologické služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. (2005): B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 21-23. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. (2005): D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 59-70. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. (2005): D.3. Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci lesních půd. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 70-72. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. (2005): Effects of the acidic deposition on terrestrial ecosystems. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 14. – Český hydrometeorologický ústav, Praha. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Hruška, J. (2005): Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 57-59. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. (2005): Kyselý déšť stále s námi. – Ekolist neuveden, 6, 12-15. ISSN 1211-5436

Hruška, J. (2019): Přehlížená proměna zemědělství. – Vesmír 98, 4, 210-213. ISSN 0042-4544

Hruška, J. - Břízová, E. (2007b): Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš. In Flousek J.,Hartmanová O.,Štursa J., Potocki J: Krkonoše: příroda, historie, život, s. 166-168. – BASET. Praha. ISBN 978-80-7340-104-7

Hruška, J. - Charles, D. F. - Brzová, E. - Novák, M. - Veselý, J. - Kopáček, J. (1999): Paleolimnologická rekonstrukce preindustriálních acidobazických vlastností povrchových vod postižených antropogenní acidifikací. Český geologický ústav

Hruška, J. - Charles, D. L. - Břízová, E. - Veselý, J. (2000): How much acidification has occurred in Prášilské lake since preindustrial times?. Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Forest - History, Present and Future, s. 21. – Hydrobiologický ústav AV ČR České Budějovice. České Budějovice

Hruška, J. - Cienciala, E. (2002): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví. 159 s. – Ministerstvo životního prostředí. Praha

Hruška, J. - Cienciala, E. (2003): Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factors of forestry today. 165 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hruška, J. - Cienciala, E. (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. 153 s. – Česká geologická služba. Praha

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. (2001): Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí. Výzkumná zpráva, 330 s

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. (2005): E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 78-84. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. - Navrátil, T. (2001): Long-term forest soil acidification and nutrient degradation-limitation to future forestry. In -: Soil Science: Past, present and Future, s. 27-30. – Česká zemědělská univerzita. Neuveden

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. - Navrátil, T. - Hofmeister, J. (2001): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I. – Lesnická práce 80, 12, 494-495. ISSN 0322-9254

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. - Navrátil, T. - Hofmeister, J. (2001): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II. – Lesnická práce 80, 12, 544-547. ISSN 0322-9254

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. - Navrátil, T. - Hofmeister, J. (2002): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III. – Lesnická práce 81, 1, 24-26. ISSN 0322-9254

Hruška, J. - Cienciala, E. - Moravčík, P. - Navrátil, T. - Hofmeister, J. (2002): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV. – Lesnická práce 82, 2, 61-63. ISSN 0322-9254

Hruška, J. - Cudlín, P. (2002): Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 20-23. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Hruška, J. - Cudlín, P. (2005): B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, s. 23-24. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. - Cudlín, P. - Krám, P. (2000): Relationships between Norway spruce status and soil water base cations/aluminum ratio in the Czech Republic. 6th International Conference Acid Rain 2000, s. 163. – Kluwer Academic Publishers. Tsukuba, Japan

Hruška, J. - Cudlín, P. - Krám, P. (2001): RELATIONSHIP BETWEEN NORWAY SPRUCE STATUS AND SOIL WATER BASE CATIONS/ALUMINIUM RATIOS IN THE CZECH REPUBLIC. – Water, Air and Soil Pollution Neuveden, 130, 983-988. ISSN 0049-6979

Hruška, J. - Cudlín, P. - Krám, P. - Rauch, O. (1999): Is the ratio of mountain Norway spruce forest ecosystem affected by soil water Ca/Al ratio?. In -: Critical Loads Copenhagen 1999, s. 55. – UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Copenhagen

Hruška, J. - Fottová, D. - Krám, P. (2008): Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic. In neuveden: Geophysical Research Abstracts, s. neuvedeno. – European Geosciences Union. Neuveden

Hruška, J. - Fottová, D. - Šach, F. - Černohous, V. (2000): Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor. In -: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře, s. 13. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Opočno. Opočno. ISBN 80-902615-9-0

Hruška, J. - Hofmeister, J. - Krejčí, R. (2003): Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy. 99 s

Hruška, J. - Jenkins, A. - Krám, P. - Kopáček, J. - Majer, V. - Matzner, E. - Moldan, F. - Posch, M. - Rogora, M. (2011): Long-term record of acidification and recovery. In Zifa Wang: 8th Acid Rain 2011 Conference Abstracts, s. 12. – Chinese Academy of Sciences. Beijing

Hruška, J. - Kohler, S. - Bishop, K. (1999): Buffering processes in a boreal stream during experimental acidification. – Environmental Pollution 106, 1, 55. ISSN 0269-7491

Hruška, J. - Kohler, S. - Laudon, H. - Bishop, K. (2003): Is a universal model of organic acidity possible: Comparison of the acid/base properties of dissolved organic carbon in the boreal and temperate zones. – Environmental Science & Technology 37, 9, 1726-1730. ISSN 0013-936X

Hruška, J. - Kopáček, J. (2005): Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost. – Planeta 12, 5, 1-24. ISSN 1213-3393

Hruška, J. - Kopáček, K. - Hlavatý, T. - Hošek, J. (2000): Trend of atmospheric deposition of acidifying compound at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999). – Silva Gabreta 4, 4, 71. ISSN 1211-7420

Hruška, J. - Krám, P. (2000): Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification. In -: Forest Ecosystem Restoration. Ecological and Economical Impact of Restoration Processes in Secondary Coniferous Forests, s. 133. – Institute of Forest Growth Research, University of Agricultural Sciences, Peter Jordan Strasse 82, A-1190 Wien. Vienna, Austria. ISBN 3-900962-26-X

Hruška, J. - Krám, P. (2000): Soil and streamwater recovery from acidification in the Czech forested headwaters. Case study from the Lysina catchment. 6th International Conference Acid Rain 2000, s. 255. – Kluwer Academic Publishers. Tsukuba, Japan

Hruška, J. - Krám, P. (2001): Aluminum chemistry in two Czech catchments with contrasting geology subject to acidic atmospheric deposition in 1992-1998. AGU 2001 Fall Meeting, s. 164. – Neuveden. San Francisco, California, USA

Hruška, J. - Krám, P. (2002): Monitoring and modeling of long-term changes in streamwater chemistry in two small catchments with contrasting vulnerability to acidification. In -: Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: monitoring and research. International Conference convened by the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB), s. 115-117. – Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences. Bratislava. ISBN 80-968480-6-2

Hruška, J. - Krám, P. (2003): Modelling long-term changes in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhuv Bor, Czech Republic). – Hydrology and Earth System Sciences 7, July, 525-539. ISSN 1027-5606

Hruška, J. - Krám, P. - Bishop, K. (2002): Streamwater recovery from acidification in the Black triangle. 3) Modeling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 96. – The University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Hruška, J. - Krám, P. - McDowell, W. H. - Oulehle, F. (2009): Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity or climate change. In Ukonmaanaho L., Nieminen T.M., Starr M: Working Papers of the Finnish Rorest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem behavious BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts, svazek 128. s. 161. – Finnish Forest Research Institute. Vantaa. ISBN 978-951-40-2177-0

Hruška, J. - Krám, P. - Moldan, F. - Oulehle, F. - Evans, C. D. - Wright, R. F. - Kopáček, J. - Cosby, B. J. (2014): Changes in soil dissolved organic carbon affect reconstructed history and projected future trends in surface water acidification. – Water, Air and Soil Pollution 225, 7, 2015, 1-13. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-014-2015-9

Hruška, J. - Krám, P. - Novák, M. (2005): ACID RAIN 2005. Praha

Hruška, J. - Krám, P. - Oulehle, F. - Fottová, D. (2009): Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems. In Ukonmaanaho L., Nieminen T.M., Starr M: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts, svazek 128. s. 471. – Finnish Forest Research Institute. Vantaa. ISBN 978-951-40-2177-0

Hruška, J. - Krám, P. - Oulehle, F. - McDowell, W. H. (2008): Increased dissolved organic carbon (DOC) in central European streams is generated by ionic strength reductions rather than decreasing acidity of climate change. In AGU: AGU Fall Meeting Supplement, svazek 89(53). s. H12A-02. – American Geophysical Union

Hruška, J. - Laudon, H. - Johnson, C. E. - Kohler, S. - Bishop, K. (2001): Acid/base character of organic acids in a boreal stream during snowmelt. – Water Resources Research 37, 4, 1043-1056. ISSN 0043-1397

Hruška, J. - Majer, V. - Fottová, D. (2006c): Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších. Opera Corcontica, s. 95-110. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-58-8

Hruška, J. - Majer, V. - Krám, P. - Oulehle, F. - Kopáček, J. - Vrba, J. - Fottová, D. (2009): Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer. – Živa 2009, 4, 189-192. ISSN 0044-4812

Hruška, J. - Moldan, F. - Krám, P. (2002): Recovery from Acidification in Central Europe ? Observed and Predicted Changes of Soil and Streamwater Chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic. – Environmental Pollution 120, 2, 261-274. ISSN 0269-7491

Hruška, J. - Navrátil, T. (2005): E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitujícíc faktor současného lesnictví, s. 75-78. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-655-1

Hruška, J. - Navrátil, T. - Moravčík, P. - Cienciala, E. (2002): Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 74-77. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Hruška, J. - Oulehle, F. - Krám, P. - Skořepová, I. (2009): Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy. – Živa 2009, 3, 141-144. ISSN 0044-4812

Hruška, J. - Schwarz, O. (2006): Critical loads of sulphur and nitrogen for forest ecosystems in the Krkonoše Mts. (Giant Mts.). In Šťastná P., Knapik R.(ed.): Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů, s. 13. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-48-0

Hruška, J. - Schwarz, O. - Krám, P. (1999): Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod?. In -: Ovzduší 99, s. 82. – Masarykova Universita Brno. Brno. ISBN 80-210-2018-0

Hruška, J. - Schwarz, O. - Krám, P. (1999): Kyselé deště stále s námi. – Lesnická práce 78, 6, 256. ISSN 0322-9254

Hruška, J. - Turek, J. - Krám, P. - Kopáček, J. (2006): The influence of climate change (scenarios HadAM3 B2 and ECHAM4/OPYC3 A2) on recovery from acidification at Lysina catchment, Czech Republic. In Skjelkvale B.L: Joint workshop on confounding factors in recovery from acid deposition in surface waters, s. 31. – Norwegian Institute for Water Research. Oslo. ISBN 82-577-5041-7

Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Oulehle, F. (2009): Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity. – Environmental Science & Technology 43, 12, 4320-4326. ISSN 0013-936X

Hruška, J. – Lamačová, A. (2018c): Bezzásahový režim změnu odtoku z lesů neovlivňuje. – Lesnická práce, ISSN 0322-9254

Hruška, J. – Majer, V. – Vrba, J. – Oulehle, F. – Chuman, T. – Krám, P. (2018): 4.2 Czech Republic (Country Report). In Austnes K., Ahearne J., Arle J., Čičendajeva M., Couture S. et al: Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America, – Norwegian Institute for Water Research. Oslo. ISBN 978-82-577-7003-7

Hruška, J. – Oulehle, F. – Chuman, T. – Kopáček, J. – Vrba, J. – Čtvrtlíková, M. – Majer, V. (2013): 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta. – Živa Neuveden, 5, 224-229. ISSN 0044-4812

Hruška, J. – Oulehle, F. – Chuman, T. – Pavelka, M. (2022a): Odhad potenciální sekvestrace uhlíku v českých lesích aneb od pasek k přírodě blízkým lesům (1). Kolik je v českých lesích uhlíku?. – Lesnická práce neuveden, 5, 26-28. ISSN 0322-9254

Hruška, J. – Oulehle, F. – Lamačová, A. (2020): Je hydrologcká bilance lesních povodí ovlivňována více klimatickými nebo vegetačními faktory?. – Ochrana přírody 2020, 6, 2-6. ISSN 1210-258X

Hruška, J. – Oulehle, F. – Pavelka, M. – Olga, V. (2022b): Odhad potenciální sekvestrace uhlíku v českých lesích aneb od pasek k přírodě blízkým lesům (2). Přechod Jehličnatých monokultur na přírodě blízké nepasečné hospodaření. – Lesnická práce neuveden, 6, 29-31. ISSN 0322-9254

Hruška, J. – Oulehle, F. – Šamonil, P. – Šebesta, J. – Tahovská, K. – Hleb, R. – Houška, J. – Šikl, J. (2012): Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts. – Ecological Modelling 244, October, 28-37. ISSN 0304-3800. DOI 10.1016/j.ecolmodel.2012.06.025

Hruška, J. – Pavelka, M. – Mirek, T. – Chuman, T. (2022c): Odhad potenciální sekvestrace uhlíku v českých lesích aneb od pasek k přírodě blízkým lesům (3). Zalesňování zemědělských půd. – Lesnická práce neuveden, 7, 36-38. ISSN 0322-9254

Hubatka, F. - Hruška, J. - Krejčí, O. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Valtr, V. (1999): Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 42. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Jenkins, A. - Larssen, T. - Moldan, F. - Hruška, J. - Krám, P. - Kleemola, S. (2003): Dynamic modelling at integrated monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty. – The Finnish Environment 636, léto, 1-37. ISSN 1238-7312

Kim, D. – Šamonil, P. – Jeong, G. – Tejnecký, V. – Drábek, O. – Hruška, J. – Park, S. (2019): Incorporation of spatial autocorrelation improves soil-landforming at A and B horizons. – Catena 183, December :104226, nestránkováno. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2019.104226

Kocum, J. – Oulehle, F. – Janský, B. – Bůzek, F. – Hruška, J. – Vlček, L. (2016): Geochemical evidence for peat bog contribution to the streamflow generation process: case study of the Vltava River headwaters, Czech Republic. – Hydrological sciences journal 61, 14, 2579-2589. ISSN 0262-6667. DOI 10.1080/02626667.2016.1140173

Kohler, S. - Hruška, J. - Bishop, K. (1999): Influence of organic acid site density on pH modeling of Swedish lakes. – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 56, 8, 1461. ISSN 0706-652X

Kohler, S. - Hruška, J. - Jonsson, J. - Lovgren, L. - Lofts, S. (2002): Evaluation of different approaches to quantify strong organic acidity and acid-base buffering of organic-rich surface waters in Sweden. – Water research: the journal of the international association on quality Neuveden, 36, 4487-4496. ISSN 0043-1354

Kolář, T. – Čermák, P. – Oulehle, F. – Trnka, M. – Štěpánek, P. – Cudlín, P. – Hruška, J. – Büntgen, U. – Rybníček, M. (2015): Pollution control enhanced spruce growth in the 'Black Triangle' near the Czech-Polish border. – Science of the Total Environment 538, December, 703-711. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2015.08.105

Kopáček, J. - Cosby, B. J. - Evans, C. D. - Hruška, J. - Moldan, F. - Oulehle, F. - Šantrůčková, H. - Tahovská, K. - Wright, R. F. (2013): Nitrogen, organic carbon and sulphur cycling in terrestrial ecosystems: Linking nitrogen saturation to carbon limitation of soil microbial processes. – Biogeochemistry 115, 1-3, 33-51. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-013-9892-7

Krám, P. - Blum, W. - Lair, G. J. - Regelink, I. C. - Shishkov, T. - Kercheva, M. - Rousseva, S. - Hruška, J. - Myška, O. (2011): Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC. In Havelková L., Khel T., Holubík O: Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011, s. 26-27. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha. Praha

Krám, P. - Hruška, J. (2001): Biogeochemistry of forest catchments in the Czech Republic with contrasting lithology under conditions of acidic deposition in 1992-2001. EOS, Transactions of American Geophysical Union, s. 164-164. – American Geophysical Union. Washington DC. ISBN 0096-3941

Krám, P. - Hruška, J. (2003): Kladská and Mnichov - long-term hydrochemical changes in two catchments with contrasting vulnerability to acidification. – Karlova Univerzita. Praha

Krám, P. - Hruška, J. (2004): Wet and dry deposition and internal cycling of base cations at two geochemically contrasting sites in the Czech Republic. In Lovblad G., Westling O. (eds.): Emissions, transport, deposition and effects of base cations in relation to acidification. United Nations Economy Commission for Europe Long-Range Transboundary Air Pollution Workshop. IVL-Report B 1585, s. 28-29. – Swedish Environmental Research Institute-IVL. Gothenburg

Krám, P. - Hruška, J. (2005): Water and soil chemistry of aluminum in two Czech watersheds with contrasting substrates. 6th Keele meeting on aluminium, s. 20. – Aveiro University. Aveiro, Portugalsko

Krám, P. - Hruška, J. (2009): Streamwater chemistry in highly contrasting lithologies. In Ukonmaanaho L., Nieminen T.M., Starr M: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts, svazek 128. s. 168. – Finnish Forest Research Institute. Vantaa. ISBN 978-951-40-2177-0

Krám, P. - Hruška, J. (2009a): Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by leucogranite in western Bohemia. In Exley C., Batysta M., Borůvka L., Drábek O., Němeček K: 8th Keele Meeting on Aluminium. Book of Abstracts. The Natural History of Aluminium: From Non-Selection to Natural Selection. 46, s. 46. – Czech University of Life Sciences, Prague. Prague. ISBN 978-80-213-1910-3

Krám, P. - Hruška, J. (2009b): Aluminum biogeochemistry of a forest catchment underlain by serpentine in western Bohemia. In Exley C., Batysta M., Borůvka L., Drábek O., Němeček K: 8th Keele Meeting on Aluminium. Book of abstracts. The Natural History of Aluminium: From Non-Selection to Natural Selection. 46, s. 46. – Czech University of Life Sciences. Prague. ISBN 978-80-213-1910-3

Krám, P. - Hruška, J. (2010): Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic watersheds. In Birkle P., Rorres-Alvarado I.S: Water-Rock Interaction, 13th International Symposium Proceedings, Guanajuato, Mexico, 16-20 August 2010, s. 257-260. – CRC Press. Boca Raton. ISBN 978-0-415-60426-0

Krám, P. - Hruška, J. (2011): Modeling of soil degradation in the Czech critical zone observatories. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75 (3). s. 1234. – Mineralogical Society. Twickenham

Krám, P. - Hruška, J. (2011): Streamwater patterns in geochemically contrasting monolithologic spruce catchments. In Unknown: Geophysical Research Abstracts. 8th European Geosciences Union General Assembly, svazek 13. s. 999. – Copernicus GmbH. Vienna

Krám, P. - Hruška, J. - Bishop, K. (2003): Monitoring and modelling of long-term changes in the streamwater chemistry of two small catchments with contrasting vulnerability to acidification. In -: IHP-VI Technical Document in Hydrology No 67. Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: monitoring and research. 9th Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins, s. 197-202. – UNESCO. Paris. ISBN 92-9220-001-1

Krám, P. - Hruška, J. - Driscoll, C. T. - Johnson, C. E. (1999): Aluminium biogeochemistry in two Czech catchments with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition. In -: Critical Loads Copenhagen 1999, s. 86. – UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Copenhagen

Krám, P. - Hruška, J. - Driscoll, C. T. - Johnson, C. E. - Oulehle, F. (2009): Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology. – Journal of Inorganic Biochemistry 103, 11, 1465-1472. ISSN 0162-0134. DOI 10.1016/j.jinorgbio.2009.07.025

Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Oulehle, F. - Blum, W. - Lair, G. J. - Regelink, I. C. - Kercheva, M. - Shishkov, T. - Rousseva, S. - Myška, O. (2012): Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory. In Senesi N: Eurosoil 2012 - 4th International Congress Abstracts, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, s. 2657. – European Confederation of Soil Science Societies, Univesita of Bari. Bari

Krám, P. - Hruška, J. - Majer, V. (2002): Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 2. Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 124. – University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Krám, P. - Hruška, J. - Majer, V. (2002): Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. Part 2) Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 124. – University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Krám, P. - Hruška, J. - McDowell, W. H. - Aitkenhead-Peterson, J. (2006): Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Republic. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 123. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Krám, P. - Hruška, J. - Navrátil, T. - Shanley, J. B. (2011): Concentrations and fluxes of toxic metals (Ni, Cr, Hg, Al) in drainage water at Pluhuv Bor, a Czech serpentine catchment. In Goncalves S: 7th Serpentine Ecology Conference Abstracts, s. 63. – University of Coimbra. Coimbra

Krám, P. - Hruška, J. - Oulehle, F. (2009): Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les. In Rapantová N., Grmela A: Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu, s. 39-42. – VŠB - Technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-248-2026-2

Krám, P. - Hruška, J. - Oulehle, F. - Štědrá, V. - Shanley, J. B. - Minocha, R. (2008): Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe. In Rajakaruna N: Sixth International Conference on Serpentine Ecology, 69-70, – College of the Atlantic. Bar Harbor, Maine, USA

Krám, P. - Lamačová, A. - Hruška, J. - Oulehle, F. - Lair, G. J. - Blum, W. - Regelink, I. C. - Kercheva, M. - Rousseva, S. (2012): Modeling of long-term water and soil changes in three geochemically contrasting monolithological Czech catchments. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 143. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Krám, P. - Laudon, H. - Bishop, K. - Rapp, L. - Hruška, J. (2000): MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden. 6th International Conference Acid Rain 2000, s. 229. – Kluwer Academic Publishers. Tsukuba, Japan

Krám, P. - Laudon, H. - Bishop, K. - Rapp, L. - Hruška, J. (2001): MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden. – Water, Air and Soil Pollution 130, 3, 1301-1306. ISSN 0049-6979

Krám, P. - Majer, V. - Hruška, J. (2005): Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech. Ovzduší 2005, s. 172-173. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 80-210-3688-5

Krám, P. - Majer, V. - Hruška, J. - Owen, J. (2005): Rapid recovery from sulfate pollution in streams of western Bohemia. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 542. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Krám, P. - Navrátil, T. - Hruška, J. (2006): Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech. In Šarapatka B., Bednář M: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území, s. 213-218. – Univerzita Palackého. Olomouc. ISBN 80-244-1448-1

Krám, P. - Navrátil, T. - Hruška, J. (2006): Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech. In Šarapatka B., Bednář M: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území, s. 44. – Univerzita Palackého. Olomouc. ISBN 80-244-1448-1

Krám, P. - Oulehle, F. - Hruška, J. - Fottová, D. (2007): Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice. Závěrečná zpráva, 84 s. MS Česká geologická služba, Praha

Krám, P. - Oulehle, F. - Štědrá, V. - Hruška, J. (2008): Ekologické zatížení hadcových půd. In Rohošková M: Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd, – Česká zemědělská univerzita. Praha. ISBN 978-80-213-1814-4

Krám, P. - Oulehle, F. - Štědrá, V. - Hruška, J. (2008): Ekologické zatížení hadcových půd. In Rohošková M: Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd, s. 77-89. – Česká zemědělská univerzita. Praha. ISBN 978-80-213-1879-3

Krám, P. - Oulehle, F. - Štědrá, V. - Hruška, J. - Shanley, J. B. - Minocha, R. - Traister, E. M. (2009): Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe. – Northeastern Naturalist 16, Spec. 5, 309-328. ISSN 1092-6194. DOI 10.1656/045.016.0523

Krám, P. - Santore, R. C. - Driscoll, C. T. - Aber, J. D. - Hruška, J. (1999): Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic. – Ecological Modelling 120, 3, 9. ISSN 0304-3800

Krám, P. – Farkaš, J. – Pereponova, A. – Nwaogu, C. – Štědrá, V. – Hruška, J. (2014): Bedrock weathering and stream water chemistry in felsic and ultramafic forest catchments. – Procedia Earth and Planetary Science 10, August, 52-55. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2014.08.010

Krám, P. – Farkaš, J. – Pereponova, A. – Nwaogu, C. – Štědrá, V. – Hruška, J. (2014): Bedrock weathering and streamwater chemistry in felsic and ultramafic forest catchments. In Neuveden: Geochemistry of the Earth's Surface (GES-10) Abstracts, August 18-22, s. 9. – Institute de Physique du Globe du Paris. Paris, France

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Farkaš, J. – Novák, M. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Long-term integrated research at ultrabasic catchment (Pluhuv Bor, Czech Republic). In Holzheu S., Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2014. Book of Abstracts. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 119. s. 24. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Farkaš, J. – Novák, M. (2014): Integrated research at Pluhuv Bor, ultramafic critical zone observatory. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Oral Presentations, June 9-13, s. 44. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Novák, M. – Farkaš, J. – McDowell, W. H. (2015): Patterns of base cations and aluminum in three geochemically contrasting catchments. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 298. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Krám, P. – Hruška, J. – Shanley, J. (2012): Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic Czech catchments. – Applied Geochemistry 27, 9, 1854-1863. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2012.02.020

Krám, P. – Hruška, J. – Vignati, D. A. – Perez, K. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Erban Kočergina, J. – Oulehle, F. (2023): Drivers of Cr and Ni mobility in a serpentine catchment. In Echevarria G: 10th International Conference of Serpentine Ecology, – University of Lorraine. Nancy, France

Krám, P. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2015): Vliv smrkového porostu a kontrastních podložních hornin na atmosférickou depozici Slavkovského lesa. In neuveden: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Sborník abstraktů z konference, Ostravice, 21.-23.9.2015, s. 12. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Strnady, Jíloviště. ISBN 978-80-7417-096-6

Krám, P. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. (2014): Water chemistry in three Czech monolithologic and geochemically contrasting catchments. In Holzheu S., Kaufmann-Knoke R., Thies B: Groundwater meets Soil and Energy. Book of Abstracts. Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 118. s. 196-197. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Majer, V. – Lamačová, A. – Oulehle, F. (2013): Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification. In Anonymous: 10th Keele Meeting on Aluminium. Book of Abstracts. Illuminating and Elucidating Aluminium's Exposome: From Geochemistry to Neurochemistry, s. 37. – Keele University. Winchester, England

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Streamwater chemistry at Lysina (CZ07). In de Wit H., Bente M., Wathne B.M., Hruška J: ICP Waters Report 117/2014, Proceedings of the 29th Task Force meeting of the ICP Waters Programme. Report SNO 6643-2014, s. 7-10. – Norwegian Institute for Water Research. Oslo. ISBN 978-82-577-6378-7

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments. In R. Stojanov, Z. Žalud, P. Cudlín, A. Farda, O. Urban, M. Trnka (eds.): Global change and resilience, from impacts to responses, s. 173-177. – Global Change Research Centre AS CR. Brno. ISBN 978-80-904351-9-3

Krám, P. – Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Hruška, J. (2018): Calcium isotopic signatures in three forest catchments with contrasting bedrocks in the Slavkov Forest Critical Zone Observatory. In Anonymous: Metal Stable Isotope Geochemistry Workshop. IsoNose Project (Isotopic Tools as Novel Sensors of Earth Surface Resources). 9-10 January 2018, Soreze, France, – German Research Centre for Geoscience, Holmholz Centre Potsdam. Potsdam

Krám, P. – Novák, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Štědrá, V. – Buss, H. L. – Štěpánová, M. – Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2017): Chromium chemistry at Pluhuv Bor, an ultramafic Czech catchment. In Bani A. (ed.): 9th International Conference on Serpentine Ecology Guide, – Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania

Krám, P. – Oulehle, F. – Hruška, J. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Myška, O. – Novák, M. (2019): Calcium and magnesium biogeochemistry in spruce catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. – E3S Web of Conferences 98, June : 06007, nestránkováno. ISSN 2267-1242 (on line). DOI 10.1051/e3sconf/20199806007

Krám, P. – Perez, K. – Čuřík, J. – Hruška, J. (2022): Patterns in stream water dissolved organic carbon concentrations and fluxes. In Šprtová M., Bartošová L., Acosta M., Klem K., Leventon J., Červený J: Quo vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? From understanding past and present Earth's processes to adaptations for the future. Book of abstracts. p. 41, – Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences. Brno. ISBN 978-80-87902-36-3

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Hruška, J. – Štědrá, V. – Jarchovský, T. – Buss, H. L. – Chuman, T. (2017): Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. – Procedia Earth and Planetary Science 17, spring, 538-541. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.136

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Štědrá, V. (2014): Hydrologie and hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2014, svazek 1. s. 238-245. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Český Hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4. In Anonymous: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts, svazek 77(5). s. 1509. – Mineralogical Society, www.minersoc.org. Middlesex, England

Kučera, A. – Šikl, J. – Oulehle, F. – Šamonil, P. – Marosz, K. – Hleb, R. – Houška, J. – Hruška, J. (2014): Comparison of modern and traditional methods of soil sorption complex measurement: the basis of long-term studies and modelling. – Ekologia - Bratislava 33, 1, 48-59. ISSN 1335-342X. DOI 10.2478/eko-2014-0006

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Fottová, D. (2012): Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 149. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Stuchlík, E. – Farda, A. – Chuman, T. – Fottová, D. (2014): Runoff trends analysis and future projections of hydrologic patterns in small forested catchments. – Soil & Water Research 9, 4, 169-181. ISSN 1801-5395

Lamačová, A. – Hruška, J. – Trnka, M. – Štěpánek, P. – Zahradníček, P. – Meitner, J. – Farda, A. (2018): Modelling future hydrological pattern in a Bohemian Forest headwater catchment. – Silva Gabreta 24, 1, 47-67. ISSN 1211-7420

Lamačová, A. – Krám, P. – Hruška, J. (2015): Vliv očekávané klimatické změny na hydrologický režim povodí Červík. In neuveden: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Sborník abstraktů z konference, Ostravice, 21.-23.9.2015, s. 15. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Strnady, Jíloviště. ISBN 978-80-7417-096-6

Lamačová, A. – Yu, X. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – Farda, A. (2013): Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic. In R. Stojanov, Z. Žalud, P. Cudlín, A. Farda, O. Urban, M. Trnka (eds.): Global change and resilience, from impacts to responses, s. 182-185. – Global Change Research Centre AS CR. Brno. ISBN 978-80-904351-9-3

Lamačová, A. – Yu, X. – Krám, P. – Duffy, C. – Hruška, J. (2012): Distributed modeling of hydrologic patterns at small forested catchment. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior. Conference Program and Book of Abstracts, s. 148. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Laudon, H. - Hruška, J. - Kohler, S. - Krám, P. (2005): Hindcast and forecast of episodic acidification: using the Lysina catchment in the Czech Republic as a case study. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 465. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Laudon, H. - Hruška, J. - Kohler, S. - Krám, P. (2005): Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic. – Environmental Science & Technology 39, 9, 3197-3202. ISSN 0013-936X

Laudon, H. - Hruška, J. - Krám, P. - Bishop, K. (2000): Predicting episodic pH decline during the development of chronic acidification and subsequent period of recovery. 6th International Conference Acid Rain 2000, s. 240. – Kluwer Academic Publishers. Tsukuba, Japan

Lischeid, G. - Buettcher, H. - Krám, P. - Hruška, J. (2001): Random variability or spatial pattern? Modeling drainage water sulfate dynamics of two watersheds based on flowpath length distribution analysis. EOS, Transactions of American Geophysical Union, s. 364-364. – American Geophysical Union. Washington DC. ISBN 0096-3941

Lischeid, G. - Buttcher, H. - Krám, P. - Hruška, J. (2002): Comparative analysis of hydrochemical time series of adjacent catchments by process-based and data-oriented modelling. In -: Water resources and environmental research. Vol. 2. Matter and particle transport in surface and subsurface flow, s. 237-241. – Technical University Dresden. Dresden. ISBN 3-934253-18-0

Lorz, C. - Hruška, J. - Krám, P. (2001): Long-term modeling of acidification and recovery in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany. Detecting Environmental Change, s. 118. – University College London. London

Lorz, C. - Hruška, J. - Krám, P. (2003): Modeling and monitoring of long-term acidification in an upland catchment of the Western Ore Mountains, SE Germany. – Science of the Total Environment 310, 1-3, 153-161. ISSN 0048-9697

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry. Povodí Odry 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009a): pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry. Povodí Odry 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy. Povodí Moravy 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009b): pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy. Povodí Moravy 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 56. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 55. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje. Povodí Dyje 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2009c): pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje. Povodí Dyje 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí Labe 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí Labe 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). povodí labe 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 33. 1 s. – česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí labe 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010a): pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok). Povodí Labe 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 19. 1 s. – Česká geologická skužba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 33. 1 s. – Česká gelogická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2010b): pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy. Dolní Vltava 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 22. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 23. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 24. 1 s. – Čecská geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011a): pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe). Povodí Ohře 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah lithai v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky. Povodí Berounky 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011b): pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky. Povodí Berounky 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 4. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 5. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah DOC (rozopuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 54. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 28. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 29. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 31. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 32. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 13. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 14. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 47. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 7. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 8. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 16. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 17. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 52. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 48. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 34. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 35. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 49. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 26. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 51. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 37. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 38. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 40. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 41. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 46. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 22. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 23. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 10. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 11. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 53. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 19. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 20. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 43. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 44. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 50. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 6. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 30. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 33. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 15. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 9. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 18. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 36. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 27. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 39. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 42. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 24. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 12. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 21. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 45. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 3. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Holečková, P. - Myška, O. - Hruška, J. (2011c): pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy. Povodí Horní Vltavy 2. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Majer, V. - Krám, P. - Hruška, J. (2002): Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 146. – The University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Majer, V. – Hruška, J. – Zoulková, V. – Holečková, P. – Myška, O. (2012): Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010). Neuveden. 104 s. – Česká geologická služba. Praha

McDowell, W. D. - Hruška, J. - Krám, P. - Aitkenhead-Peterson, J. (2005): Long-term changes in DOC in two Czech watersheds - why are not there any?. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 347. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 80-86690-25-3

McDowell, W. H. – Campbell, J. L. – Rodriguez-Cardona, B. – Hruška, J. – Krám, P. – Potter, J. – Prokushin, A. S. – Shattuck, P. – Wymore, A. (2022): Comparative catchment studies to assess drivers of streamwater DOC concentrations in a changing world. In Sebastyen S.D., Shanley J.B., Duncan J.M: H 037 Catchment and Critical Zone Science- Undestanding Ecosystem through Monitoring, Analysis, and Experimentation. AGU Annual Meeting, – American Geophysical Union. Chicago, USA

Moldan, F. – Jutterstrom, S. E. – Hruška, J. – Wright, R. F. (2018): Experimental addition of nitrogen to a whole forest ecosystem at Gardsjon, Sweden (NITREX): Nitrate leaching during 26 years of treatment. – Environmental Pollution 242, November, 367-374. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2018.06.093

Monteith, D. T. – Henrys, P. A. – Hruška, J. – Krám, P. – Malcolm, I. A. – Moldan, F. – Posch, M. – Raike, A. – Stoddard, J. L. – Shilland, E. M. – Pereira, M. G. – Evans, C. D. (2023): Long-term rise in riverine dissolved organic carbon concentration is predicted by electrolyte solubility theory. – Science Advances 9, 3 : eade3491, nestránkováno. ISSN 2375-2548. DOI 10.1126/sciadv.ade3491

Monteith, D. T. – Henrys, P. A. – Hruška, J. – de Wit, H. A. – Krám, P. – Malcolm, I. A. – Moldan, F. – Pereira, M. G. – Raike, A. – Stoddard, J. L. – Evans, C. D. (2017): An internationally consistent relationship between long-term change in dissolved organic carbon concentration and the ionic strength of remote surface waters. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Moravčík, P. - Cienciala, E. - Hruška, J. (2002): Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny. In Hruška, J., Cienciala, E: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví, s. 77-83. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-190-1

Navrátil, T. - Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Oulehle, F. - Štěpánová, M. (2012): Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 173. – Villanova Univeristy 2012. Villanova. ISBN 978-0-87723-108-0

Navrátil, T. - Kurz, D. - Hruška, J. - Krám, P. (2002): Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 167. – University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Navrátil, T. - Kurz, D. - Krám, P. - Hofmeister, J. - Hruška, J. (2007): Acidification and recovery of soil at a heavily impacted forest catchment (Lysina, Czech Republic)-SAFE modeling and field results. – Ecological Modelling 205, 3-4, 464-474. ISSN 0304-3800. DOI 10.1016/j.ecolmodel.2007.03.008

Navrátil, T. - Vach, M. - Norton, S. - Skřivan, P. - Hruška, J. - Maggini, L. (2003): Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification. – Hydrology and Earth System Sciences 7, 3, 411-423. ISSN 1027-5606

Novák, M. - Holmden, C. - Farkaš, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Čuřík, J. - Veselovský, F. - Štěpánová, M. - Kočergina, J. - Erban, V. - Andronikov, A. - Šebek, O. - Koubová, M. - Bohdálková, L. - Vitková, H. (2020): Magnesium and calcium isotope systematics in a headwater catchment underlain by amphibolite: Constraints on Mg–Ca biogeochemistry in an atmospherically polluted but well-buffered spruce ecosystem (Czech Republic, Central Europe). – Catena 193, October : 104637, nestránkováno. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2020.104637

Novák, M. - Holmden, C. - Farkaš, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Čuřík, J. - Veselovský, F. - Štěpánová, M. - Kočergina, J. - Erban, V. - Fottová, D. - Šimeček, M. - Bohdálková, L. - Přechová, E. - Voldřichová, P. - Černohous, V. (2020): Calcium and strontium isotope dynamics in three polluted forest ecosystems of the Czech Republic, Central Europe. – Chemical Geology 536, March : 119472, nestránkováno. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2020.119472

Novák, M. - Kirchner, J. W. - Fottová, D. - Přechová, E. - Jačková, I. - Krám, P. - Hruška, J. (2005): Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe). – Global Biogeochemical Cycles 19, 4, Art.No.GB4012. ISSN 0886-6236

Novák, M. – Andronikov, A. – Holmden, C. – Erban Kočergina, J. – Veselovský, F. – Pačes, T. – Vítková, M. – Kachlík, V. – Šebek, O. – Hruška, J. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Přechová, E. – Fottová, D. – Andronikova, I. – Erban, V. – Koubová, M. – Vostrá, I. – Housková, M. – Komárek, A. (2023): δ26Mg, δ44Ca and 87Sr/86Sr isotope differences among bedrock minerals constrain runoff generation in headwater catchments: An acidified granitic site in Central Europe as an example. – Catena 221A, Feb : 106780, nestránkováno. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2022.106780

Novák, M. – Andronikov, A. – Šebek, O. – Krám, P. – Farkas, J. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Andronikova, I. – Hruška, J. (2019): Magnesium isotope variations in aqueous samples from a small catchment in the Czech Republic. In European Geochemical Union: Abstracts of the 2019 Goldschmidt Conference, – Abstracts of the Goldschmidt Conference. Barcelona, Spain

Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Krám, P. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Calcium isotope systematics in small upland catchments affected by spruce dieback in the period of extreme acid rain (1970-1990). In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Farkaš, J. – Krám, P. – Hruška, J. – Štěpánová, M. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Andronikov, A. – Šebek, O. – Šimeček, M. – Fottová, D. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Koubová, M. – Vitková, H. (2020): Controls on delta26Mg variability in three Central European headwater catchments characterized by contrasting bedrock chemistry and contrasting inputs of atmospheric pollutants. – PloS One 15, 11 : e0242915, 1-19. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0242915

Oulehle, F. - Bullen, T. - Erban, V. - Krám, P. - Půlkrábková, M. - Hofmeister, J. - Hruška, J. (2006b): The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 173. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Oulehle, F. - Cosby, B. J. - Hruška, J. - Austnes, K. - Evans, C. D. - Kopáček, J. - Moldan, F. - Wright, R. F. (2015): Modelling inorganic nitrogen in runoff: Seasonal dynamics at four European catchments as simulated by the MAGIC model. – Science of the Total Environment 536, December, 1018-1029. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2015.05.047

Oulehle, F. - Cosby, B. J. - Wright, R. F. - Hruška, J. - Kopáček, J. - Krám, P. - Evans, C. D. - Moldan, F. (2012): Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linkedto carbon turnover using decomposer dynamics. – Environmental Pollution 165, June, 158-166. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2012.02.021

Oulehle, F. - Evans, C. D. - Hofmeister, J. - Krejčí, R. - Tahovská, K. - Persson, T. - Cudlín, P. - Hruška, J. (2011): Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition. – Global Change Biology 17, 10, 3115-3129. ISSN 1354-1013. DOI 10.1111/j.1365-2486.2011.02468.x

Oulehle, F. - Hleb, R. - Houška, J. - Šamonil, P. - Hofmeister, J. - Hruška, J. (2010): Anthropogenic acidification effects in primeval forests in the Transcarpathian Mts., western Ukraine. – Science of the Total Environment 408, 4, 856-864. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2009.10.059

Oulehle, F. - Hofmeister, J. - Cudlín, P. - Hruška, J. (2006e): The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic. – Science of the Total Environment 370, 2-3, 532-544. ISSN 0048-9697

Oulehle, F. - Hofmeister, J. - Hruška, J. (2006a): Horské lesy nakyselo. – Vesmír 85, 7, 398-403. ISSN 0042-4544

Oulehle, F. - Hofmeister, J. - Hruška, J. (2007): Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains. – Ecological Modelling 204, 3-4, 359-371. ISSN 0304-3800

Oulehle, F. - Hruška, J. (2005): Tree species (Picea abies and Fagus sylvatica) effects on soil water acidification and aluminium chemistry at sites subjected to long-term acidification in the Ore Mts., Czech Republic. – Journal of Inorganic Biochemistry 99, 9, 1822-1829. ISSN 0162-0134

Oulehle, F. - Hruška, J. (2008): Dusík v lesních ekosystémech - Zrcadlo proměn. – Vesmír 87, 12, 866-869. ISSN 1214-4029

Oulehle, F. - Hruška, J. (2009): Lesy v globálním koloběhu uhlíku. Jak dalece jsou významným hráčem?. – Vesmír 88, 7-8, 496-500. ISSN 1214-4029

Oulehle, F. - Hruška, J. (2009): Rising trends of dissolved organic matter in drinking-water reservoirs as a result of recovery from acidification in the Ore Mts., Czech Republic. – Environmental Pollution 157, 12, 3433-3439. ISSN 0269-7491

Oulehle, F. - Hruška, J. - Hofmeister, J. (2005): Effects of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at Načetín, Ore Mts., Czech Republic. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 276. – Český hydrometeorologický ústav, Praha. Česká republika. ISBN 80-86690-25-3

Oulehle, F. - Hruška, J. - Hofmeister, J. (2005): The influence of tree species on long-term forest soil acidification. Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts, s. 354. – Český hydrometeorologiký ústav, Praha. Česká republika. ISBN 80-86690-25-3

Oulehle, F. - Hruška, J. - Hofmeister, J. (2006c): Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic). In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 174. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Oulehle, F. - Hruška, J. - Hofmeister, J. (2006d): Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd. In Slodičák, Novák: Lesnický výzkum v Krušných horách, s. 359-365. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice Opočno. Česká republika. ISBN 80-86461-66-1

Oulehle, F. - Krám, P. - Hruška, J. - Fottová, D. - McDowell, W. H. - Aitkenhead-Peterson, J. A. (2008): Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. In AGU: AGU Fall Meeting Supplement, svazek 89(53). s. 434. – American Geophysical Union

Oulehle, F. - McDowell, W. H. - Aitkenhead-Peterson, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Navrátil, T. - Bůzek, F. - Fottová, D. (2008): Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. – Ecosystems 11, 3, 410-425. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-008-9130-7

Oulehle, F. - McDowell, W. H. - Aitkenhead-Peterson, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Navrátil, T. - Bůzek, F. - Fottová, D. (2008): Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. Geophysical Research Abstracts, – European Geoscience Union. Vienna. ISBN 1029-7006

Oulehle, F. - Šamonil, P. - Hleb, R. - Houška, J. - Hruška, J. (2011): Modelling of the soil acidification and N saturation in the primeval spuce forest in the Eastern Carpathians. In Zifa Wang: 8th Acid Rain 2011 Conference Abstracts, s. 176-177. – Chinese Academy of Sciences. Beijing

Oulehle, F. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Myška, O. – Navrátil, T. – Tesař, M. (2017): Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. – Biogeochemistry 132, 3, 251-272. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-017-0298-9

Oulehle, F. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – McDowell, W. H. – Myška, O. – Navrátil, T. – Tesař, M. (2017): Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Oulehle, F. – Chuman, T. – Majer, V. – Hruška, J. (2013): Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance. – Biogeochemistry 116, 1-3, 83-101. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-013-9865-x

Oulehle, F. – Fischer, M. – Hruška, J. – Chuman, T. – Krám, P. – Navrátil, T. – Tesař, M. – Trnka, M. (2021): The GEOMON network of Czech catchments provides long‐term insights into altered forest biogeochemistry: From acid atmospheric deposition to climate change. – Hydrological Processes 35, 5 : e14204, nestránkováno. ISSN 0885-6087. DOI 10.1002/hyp.14204

Oulehle, F. – Fottová, D. – Hruška, J. – Krám, P. – Štěpánová, M. – Váňa, M. (2014): Long-term hydrochemical monitoring in the Anenský Potok catchment as a part of the GEOMON network. In Váňa M., Dvorská A. et al: Košetice Observatory - 25 years, s. 87-93. – Czech Hydrometeorological Institute. Prague. ISBN 978-80-87577-40-0

Oulehle, F. – Goodale, C. – Evans, C. D. – Chuman, T. – Hruška, J. – Krám, P. – Navrátil, T. – Tesař, M. – Ač, A. – Urban, O. – Tahovská, K. (2021): Dissolved and gaseous nitrogen losses in forests controlled by soil nutrient stoichiometry. – Environmental Research Letters 16, 6 : 064025, nestránkováno. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac007b

Oulehle, F. – Kopáček, J. – Chuman, T. – Černohous, V. – Hůnová, I. – Hruška, J. – Krám, P. – Lachmanová, Z. – Navrátil, T. – Štěpánek, P. – Tesař, M. – Evans, C. D. (2016): Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. – Atmospheric Environment 140, June, 456-468. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2016.06.028

Oulehle, F. – Myška, O. – Krám, P. – Hruška, J. – Fottová, D. (2015): Recovery from acidification in the Czech Republic between 1994-2014. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 234. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Oulehle, F. – Tahovská, K. – Ač, A. – Kolář, T. – Rybníček, M. – Čermák, P. – Štěpánek, P. – Trnka, M. – Urban, O. – Hruška, J. (2022): Changes in forest nitrogen cycling across deposition gradient revealed by δ15N in tree rings. – Environmental Pollution 304, July : 119104, nestránkováno. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2022.119104

Oulehle, F. – Tahovská, K. – Chuman, T. – Evans, C. D. – Hruška, J. – Růžek, M. – Bárta, J. (2018): Comparison of the impacts of acid and nitrogen additions on carbon fluxes in European conifer and broadleaf forests. – Environmental Pollution 238, July, 884-893. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2018.03.081

Oulehle, F. – Wright, R. F. – Svoboda, M. – Bače, R. – Matějka, K. – Kaňa, J. – Hruška, J. – Couture, R. – Kopáček, J. (2019): Effects of bark beetle disturbance on soil nutrient retention and lake chemistry in glacial catchment. – Ecosystems 22, 4, 725-741. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-018-0298-1

Pacl, A. - Fottová, D. - Hruška, J. - Smrčková, V. (2001): Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory Eds.: Váňa Milan, Ivan Holoubek et al, s. 155-158. – Neuveden. Praha. ISBN 80-85813-88-2

Perez, K. – Krám, P. – Oulehle, F. – Čuřík, J. – Petrash, D. A. – Hruška, J. (2022): High-frequency monitoring at the Lysina catchment. In Mander U., Sohar K., Parn J: Book of Abstracts, BIOGEOMON Conference 2022, 10th International Symposium on Ecosystem Behavior, 23-30 June, 2022, p.98, – University of Tartu. Tartu, Estonia

Perez, K. – Krám, P. – Oulehle, F. – Čuřík, J. – Petrash, D. A. – Hruška, J. (2022): Physicochemistry of the Lysina stream - What we can learn from high-frequency monitoring? In: Furuseth I.S., Toro Velasco M., Austnes K. (eds.) Proceedings of the 38th meeting of the ICP Waters Programme, ICP Waters Report 150/2022, Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Oslo, Norway. – NIVA Report 7783-2022, neuveden, 12-15. ISSN 1894-7948

Perez, K. – Krám, P. – Čuřík, J. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2022): Physico-chemistry of the Lysina (IM-CZ02) stream: what can we learn from high-frequency monitoring? Oral presentation. 10.5.2022. ICP Integrated Monitoring and ICP Waters Joint Meeting, Miraflores de la Sierra, Španělsko

Schneider, S. C. – Oulehle, F. – Krám, P. – Hruška, J. (2017): Recovery of soft-bodied benthic algal assemblages from acidification in Czech headwater streams across the GEOMON network. In Rulík M (ed.): 10th Symposium for European Freshwater Sciences 2017 Abstract Book, – European Federation for Freshwater Sciences. Olomouc, Czech Republic

Schneider, S. C. – Oulehle, F. – Krám, P. – Hruška, J. (2018): Recovery of benthic algal assemblages from acidification: how long does it také, and is there a link to eutrophication?. – Hydrobiologia 805, 1, 33-47. ISSN 0018-8158. DOI 10.1007/s10750-017-3254-8

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Celková atmosférická depozice Ca v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. neuveden. 1 s. – Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Celková atmosférická depozice dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. neuveden. 1 s. – Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Celková atmosférická depozice protonů v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. neuveden. 1 s. – Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Celková atmosférická depozice síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. neuveden. 1 s. – Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Kritická zátěž dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Neuveden. 1 s. – Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černýmu lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Kritická zátěž síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. neuveden. 1 s. – Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Neuveden. 1 s. – Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Neuveden. 1 s. – Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Schwarz, O. - Hošek, J. - Hruška, J. - Hofmeister, J. - Svoboda, T. (2009): Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory. neuveden. 1 s. – Lesnická práce s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Shanley, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Bullen, T. (2002): A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 213. – University of Reading. Reading. ISBN 0-7049-1023-3

Shanley, J. B. - Krám, P. - Hruška, J. - Bullen, T. D. (2004): A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition. – Water, Air and Soil Pollution: Focus 4, 2-3, 325-342. ISSN 1567-7230

Skořepová, I. - Skořepa, J. - Fottová, D. - Hruška, J. (2011): Czech Republic. In Slootweg J., Posch M., Hettelingh J-P: Progress in the Modelling of Critical Thresholds and Dynamic Modelling, including Impacts on Vegetation in Europe, CCE Status Report 2010, s. 131-136. – National Institute for Public Health and the Environment. Bilthoven. ISBN 978-90-6960-249-3

Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Beneš, S. - Fottová, D. - Hruška, J. (2007): Czech Republic – The national database of nutriet nitrogen critical loads. In J. Slootweg, M. Posch, J.-P. Hettelingh (eds.): Critical Loads of Nitrogen and Dynamic Modelling, CCE Progress Report 2007, s. 129-132. – Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, The Netherlands. ISBN 978-90-6960-175-5

Skořepová, I. – Fottová, D. – Hruška, J. (2011): Czech Republic. In Posch M., Slootweg J., Hettelingh, J.-H: Modelling Critical Thresholds and Temporal Changes of Geochemistry and Vegetation Diversity, s. 87-90. – National Institute for Public Health and the Environment. Bilthoven. ISBN 978-90-6960-254-7

Stockdale, A. - Tipping, E. - Lofts, S. - Fott, J. - Garmo, O. - Hruška, J. - Keller, W. B. - Löfgren, S. - Maberly, S. - Majer, V. - Nierzwicki-Bauer, S. - Persson, G. - Schartau, A. - Thackeray, S. - Valois, A. - Vrba, J. - Walseng, B. - Yan, N. (2014): Metal and proton toxicity to lake zooplankton: A chemical speciationbased modelling approach. – Environmental Pollution 186, March, 115-125. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2013.11.012

Trnka, M. – Balek, J. – Možný, M. – Cienciala, E. – Čermák, P. – Semerádová, D. – Jurečka, F. – Hlavinka, P. – Štěpánek, P. – Beranová, J. – Chuchma, F. – Zahradníček, P. – Janouš, D. – Žalud, z. – Dubrovský, M. – Kindlmann, P. – Křenová, Z. – Fischer, M. – Hruška, J. – Brázdil, R. (2020): Observed and expected changes in wildfire-conductive weather and fire events in peri-urban zones and key nature reserves of the Czech Republic. – Climate Research 82, neuveden, 33-54. ISSN 0936-577X. DOI 10.3354/cr01617

Velle, G. - Mahlum, S. - Monteith, D. T. - de Wit, H. A. - Arle, J. - Eriksson, L. - Fjellheim, A. - Frolova, M. - Folster, J. - Grudule, N. - Halvorsen, G. A. - Hildrew, A. - Hruška, J. - Indriksone, I. - Kamasová, L. - Kopáček, J. - Krám, P. - Orton, S. - Senoo, T. - Shilland, E. M. - Stuchlík, E. - Telford, R. J. - Ungermanová, L. - Wiklund, M. - Wright, R. F. (2016): Biodiversity of macro-invertebrates in acid-sensitive waters: trends and relations to water chemistry and climate. NIVA-Report SNO7077-2016, ICP Waters Report 127/2016,1-38, ISBN 978-82-577-6812-6. 38 s. MS NIVA- Norwegian Institute for Water Research, Gaustdalléen 21, Oslo, Norway

Wright, R. - Aherne, J. - Bishop, K. - Camarero, L. - Cosby, B. J. - Erlandsson, M. - Evans, C. D. - Forsius, M. - Hardekopf, D. - Helliwel, R. - Hruška, J. - Jenkins, A. - Kopáček, J. - Moldan, F. - Posch, M. - Rogora, M. (2006): Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model. – Science of the Total Environment 365, 1-3, 154-166. ISSN 0048-9697

Wright, R. F. - Bishop, K. - Dillon, P. J. - Erlandsson, M. - Evans, C. D. - Hardekopf, D. W. - Helliwell, R. - Hruška, J. - Hutchins, M. - Kaste, O. - Kopáček, J. - Krám, P. - Laudon, H. - Moldan, F. - Rogora, M. - Sjoeng, A. S. - Wit de, H. A. (2010): Interaction of climate change and acid deposition. In Kernan M., Battarbee R., Moss B: Climate change impacts on freshwater ecosystems, s. 152-179. – Blackwell. Oxford, UK. ISBN 978-1-4051-7913-3

Wymore, A. – Krám, P. – Hruška, J. – McDowell, W. H. (2017): Understanding the biogeochemical controls on dissolved organic nitrogen (DON) in Central European streams. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Wymore, A. – Rodriguez-Cardona, B. – Coble, A. A. – Potter, J. – Lopez Lloreda, C. – Perez Rivera, K. – De Jesus Roman, A. – Bernal, S. – Marti Roca, E. – Krám, P. – Hruška, J. – Prokishkin, A. – McDowell, W. H. (2016): Examining the role of dissolved organic nitrogen in stream ecosystems across biomes and Critical Zone gradients. In Anonumous: AGU Fall Meeting, s. 150212. – American Geopphysical Union. San Francisco

Yu, X. – Lamačová, A. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. (2016): Hydrological model uncertainty due to spatial evapotranspiration estimation methods. – Computers & geosciences 90, part B, May, 90-101. ISSN 0098-3004. DOI 10.1016/j.cageo.2015.05.006

Yu, X. – Lamačová, A. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – White, T. – Bhatt, G. (2015): Modeling long term water yield effects of forest management in a Norway spruce forest. – Hydrological sciences journal 60, 2, 174-191. ISSN 0262-6667. DOI 10.1080/02626667.2014.897406

Yu, X. – Lamačová, A. – Shu, L. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – White, T. – Lin, K. (2019): Data rescue in manuscripts: a hydrologic modelling study example. In neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 21. – European Geophysical Union General Assembly. Vienna

Yu, X. – Lamačová, A. – Shu, L. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – White, T. – Lin, K. (2020): Data rescue in manuscripts: a hydrological modelling study example. – Hydrological sciences journal 65, 5, 763-769. ISSN 0262-6667. DOI 10.1080/02626667.2019.1614593

Zheng, W. – Lamačová, A. – Yu, X. – Krám, P. – Hruška, J. – Zahradníček, P. – Štěpánek, P. – Farda, A. (2021): Assess hydrological responses to a warming climate at the Lysina Critical Zone Observatory in Central Europe. – Hydrological Processes 35, 9 : e14281, 1-17. ISSN 0885-6087. DOI 10.1002/hyp.14281

de Wit, H. A. – Stoddard, J. L. – Monteith, D. T. – Sample, J. E. – Austnes, K. – Couture, S. – Folster, J. – Higgins, S. N. – Houle, D. – Hruška, J. – Krám, P. – Kopáček, J. – Paterson, A. M. – Valinia, S. – van Dam, H. – Vuorenmaa, J. – Evans, C. D. (2021): Cleaner air reveals growing influence of climate on dissolved organic carbon trends in northern headwaters. – Environmental Research Letters 16, 10 : 104009, 1-13. ISSN 1748-9326. DOI 10.1088/1748-9326/ac2526

van Gaans, P. - Nikolaidis, N. P. - Rousseva, S. - Lamačová, A. - Duffy, C. - Moraetis, D. - Rowe, E. - Kobierska, F. - Stamati, F. - Lair, G. J. - Bhatt, G. - Rampazzo Todorovic, G. - Regelink, I. C. - Hruška, J. - van Leeuwen, J. - Valstar, J. - Weng, L. - Menon, M. - Andrianaki, M. - Krám, P. - de Ruiter, P. - Panakoulia, S. - Bernasconi, S. - Banwart, S. - White, T. - Shishkov, T. - Blum, W. - Yu, X. (2013): Report on model application testing with the field data and Final report on validation of process models and results (Deliverables D2.6 and D2.7), 1-80. SoilTrEC Project. Grant Agreement no. 244118. 80 s. MS European Commission, Brussels, Belgium

Šantrůčková, H. - Vrba, J. - Křenová, Z. - Svoboda, M. - Benčoková, A. - Edwards, M. - Fuchs, R. - Hruška, J. - Kopáček, J. - Matějka, K. - Rusek, J. (2010): Co vyprávějí šumavské smrčiny - Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Neuveden. 157 s. – Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Vimperk

© Jakub Hruska, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top