Mgr. Ivana Jačková
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085344
fax: +420251818748
ivana.jackova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Bukovská, Z. – Verner, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Erban, V. – Franěk, J. – Halodová, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Kočergina, J. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bíl, M. - Břízová, E. - Dvorská, J. - Gnojek, I. - Hanák, J. - Hladíková, J. - Hrádek, M. - Hrubeš, M. - Chlupáčová, M. - Jačková, I. - Kašparec, I. - Máčka, Z. - Páša, J. - Švestka, J. - Veselý, J. - Žáček, V. - Vít, J. (2002): Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách. Výzkumná zpráva, 185 s

Bůzek, F. - Jačková, I. (1999): Carbon isotopic fractionation in acidified forest soils of the Czech Republic. 3rd Int.Symp. On Applied Isotope Geochemistry, s. 45. – BRGM, Orleans. BRGM, Orleans

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Válková, I. (2006k): Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku. 23 s. MS archiv ČGS, archiv VUMOP Zbraslav

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. (2006): Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. - Válková, I. - Čurda, S. - Milický, M. - Herrman, Z. (2006): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. In Blažková, Š: Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005, s. 147-158. – VUV TGM Praha. Praha. ISBN 80-02-01875-3

Bůzek, F. - Pačes, T. - Jačková, I. (2009): Production of dissolved organic carbon in forest soils along the North-South European transect. – Applied Geochemistry 24, 9, 1686-1701. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2009.04.036

Bůzek, F. – Kadlecová, R. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2012): Nitrate transport in the unsaturated zone: a case study of the riverbank filtration system Karany, Czech Republic. – Hydrological Processes 26, 5, 640-651. ISSN 1027-5606. DOI 10.1002/hyp.8165

Bůzek, F. – Čejková, B. – Doušová, B. – Jačková, I. – Kadlecová, R. – Lněničková, Z. (2013): Mobilization of arsenic from acid deposition – The Elbe River catchment, Czech Republic. – Applied Geochemistry 33, 6, 281-293. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2013.02.022

Bůzek, F. – Čejková, B. – Geršl, M. – Jačková, I. – Lněničková, Z. – Geršlová, E. (2017): Carbon Isotope Study of Soil Amendment with Maize Fermentation Digestate. – International Journal of Plant & Soil Science 14, 3, Article n. 30299. ISSN 2320-7035. DOI 10.9734/IJPSS/2017/30299

Bůzek, F. – Čejková, B. – Hellebrandová, L. – Jačková, I. – Lollek, V. – Lněničková, Z. – Matoláková, R. – Veselovský, F. (2017): Isotope composition of NH3, NOx and SO2 air pollution in the Moravia-Silesian region, Czech Republic. – Atmospheric Pollution Research 8, 2, 221-232. ISSN 1309-1042. DOI 10.1016/j.apr.2016.08.011

Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2017): The 18O/16O Ratio of Retail Moravian Wines from the Czech Republic in Comparison with European Wines. – Czech Journal of Food Sciences 35, 3, 200-207. ISSN 1212-1800. DOI 10.17221/205/2016-CJFS

Dobeš, P. - Jačková, I. - Čejková, B. - Klomínský, J. (2006): Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study. Mineralogia Polonica - Special Papers, svazek 28

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Jačková, I. – Veselovský, F. (2017): Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 195-201. ISSN 0514-8057

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2018): Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů. – Geoscience Research Reports 51, 2, 141-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.22

Dobeš, P. – Veselovský, F. – Jačková, I. – Malec, J. – Klomínský, J. (2011): Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. (2013): Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic). In Žák J., Zulauf G., Rohling H.G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 38. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. – Filip, J. – Veselovský, F. – Drahota, J. (2015): Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 165-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.24

Dolníček, Z. - Kropáč, K. - Lehotský, T. - Škoda, R. - Jačková, I. (2008): Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 91-112. ISSN 1211-8796

Erbanová, L. - Pacherová, P. - Novák, M. - Veron, A. - Pačes, T. - Čejková, B. - Jačková, I. - Bůzek, F. (2006): Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic. In -: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 76. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hladíková, J. - Hladil, J. - Jačková, I. (1999): Evolution of Silurian and Devonian sedimentary environments in Prague basin using isotopic composition of C and O in brachiopod shells (central Bohemia, Barrandian area). BRGM

Kadlecová, R. - Bůzek, F. - Jačková, I. (2008): Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku. 30 s. MS archiv ČGS, archiv VUMOP Zbraslav

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. – Dobeš, P. – Škoda, R. – Jačková, I. (2012a): Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 173-176. ISSN 0514-8057

Mach, K. - Žák, K. - Jačková, I. (1999): Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 1, 51. ISSN 1210-3527

Mach, K. - Žák, K. - Jačková, I. (2001): Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic. Abstracts, 9th Coal Geology Conference, s. 23-23. – Faculty of Science, Charles University, Praha. Praha

Neumannová, K. – Pavlů, I. – Jačková, I. – Bůzek, F. (2013): Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů. – Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii 15, 1, 59-63. ISSN 1213-1628

Novák, M. - Bůzek, F. - Harrison, A. - Přechová, E. - Jačková, I. - Fottová, D. (2003): Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer. – Applied Geochemistry 18, 5, 765-779. ISSN 0883-2927

Novák, M. - Erbanová, L. - Veron, A. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. (2007d): Use of sulfur and lead isotopes to detect the movement of a contaminated groundwater plume near a toxic waste repository. In Jodie A. Miller: AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007, – Stellenbosch University. South Africa. ISBN 0016-7037

Novák, M. - Jačková, I. - Bůzek, F. (2006): Isotope dynamics of sulfate oxygen in forest catchments differing 10 times in pollution inputs. In neuv: Geochimica et Cosmochimica Acta, 70, Suppl. 1, – Elsevier. Oxford

Novák, M. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Erbanová, L. (2006): Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Novák, M. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Fottová, D. - Mitchell, M. J. (2006): Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. (2001): Temporal trends in the isotope signature of air-born sulfur in Central Europe. – Environmental Science & Technology 35, 2, 255-260. ISSN 0013-936X

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Erbanová, L. (2008): delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones. In F.A. Podosek: Geochimica et Cosmochimica Acta, s. A690. – PERGAMON-ELSEVIER. OXFORD. ISBN 0016-7037

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Pacherová, P. (2007e): CARBON ISOTOPE SPECIATION CHANGES IN ACCRETING PEAT. In Jodie A. Miller: AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007, – Stellenbosch University. South Africa

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Pacherová, P. - Zemanová, L. (2008): Comparing carbon isotope speciation in 150 year-old peat cores from Central and Northern Europe . In Martine M. Savard : Dostupné na http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=641, – Neuveden. Neuveden

Novák, M. - Jačková, I. - Přechová, E. - Zemanová, L. (2007f): SULFUR ISOTOPES IN NORWAY SPRUCE TREE RINGS AND POLLUTANT COAL IN CENTRAL EUROPE. In Jodie A. Miller: AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007, – Stellenbosch University. South Africa

Novák, M. - Jačková, I. - Zemanová, L. - Fottová, D. - Přechová, E. - Bůzek, F. - Erbanová, L. (2009): Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site. – Geochemical Journal 43, jaro, e1-e4. ISSN 0016-7002

Novák, M. - Jačková, I. - Žák, K. (2005): Dynamics of sulphate oxygen isotopes in a spruce die-back affected catchment and at an unpolluted control site. AIG-6, 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry. Abstracts, s. 180-181. – Czech geological Survey. Praha. ISBN 80-7075-651-9

Novák, M. - Jačková, I. - Čuřík, J. - Štěpánová, M. - Veselovský, F. - Bůzek, F. - Vile, M. A. - Bufková, I. - Válková, I. - Adamová, M. - Bohdálková, L. - Komárek, A. (2016): Contrasting δ15N Values of Atmospheric Deposition and Sphagnum Peat Bogs: N Fixation as a Possible Cause. – Ecosystems 19, 6, 1037-1050. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-016-9985-y

Novák, M. - Kirchner, J. W. - Fottová, D. - Přechová, E. - Jačková, I. - Krám, P. - Hruška, J. (2005): Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe). – Global Biogeochemical Cycles 19, 4, Art.No.GB4012. ISSN 0886-6236

Novák, M. - Mitchell, M. J. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Schweigstillová, J. - Erbanová, L. - Přikryl, R. - Fottová, D. (2007): Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe. – Environmental Science & Technology 41, 3, 703-709. ISSN 0013-936X

Novák, M. - Míková, J. - Krachler, M. - Košler, J. - Erbanová, L. - Přechová, E. - Jačková, I. - Fottová, D. (2010a): Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe. – Geochimica et Cosmochimica Acta 74, 15, 4207-4218. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2010.04.059

Novák, M. - Přechová, E. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Adamová, M. - Zemanová, L. (2009): Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: Biogeomon 2009, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, s. 451. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Novák, M. - Přechová, E. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Pacherová, P. - Adamová, M. - Zemanová, L. (2009): Vertical changes in d13C of chemically separated carbon forms in peat cores from Central and Northern Europe: A temperature effect. In Neuveden: Peatlands in the Global Carbon Cycle, s. N-P. – Neuveden. Neuveden

Novák, M. - Vile, M. A. - Bottrell, S. - Štěpánová, M. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Přechová, E. - Newton, R. (2005): Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands. – Biogeochemistry 76, 2, 187-213. ISSN 0168-2563

Novák, M. - Zemanová, L. - Bůzek, F. - Jačková, I. - Adamová, M. - Komárek, A. - Vile, M. A. - Wieder, R. K. - Štěpánová, M. (2010): The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios. – Biogeosciences 7, 3, 921-932. ISSN 1726-4170

Novák, M. - Zemanová, L. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Adamová, M. (2009): Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands. – Geochemical Journal 43, jaro, e5-e9. ISSN 0016-7002

Novák, M. - Štěpánová, M. - Jačková, I. - Vile, M. A. - Wieder, K. - Bůzek, F. - Adamová, M. - Erbanová, L. - Fottová, D. - Komárek, A. (2014): Isotopic evidence for nitrogen mobility in peat bogs. – Geochimica et Cosmochimica Acta 133, May, 351-361. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2014.02.021

Novák, M. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Čejková, B. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Adamová, M. (2019): Isotope composition of dissolved organic carbon in runoff and peat leachates from a Central European wetland: Temporal and spatial variability in DOC sources. – Catena 173, February, 217-225. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2018.10.011

Novák, M. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Bárta, J. – Šantrůčková, H. – Fottová, D. – Kuběna, A. A. (2015): Denitrification at two nitrogen-polluted, ombrotrophic Sphagnum bogs in Central Europe: Insights from porewater N2O-isotope profiles. – Soil Biology & Biochemistry 81, February, 48-57. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2014.10.021

Novák, M. – Jacobson, G. L. – Norton, S. A. – Štěpánová, M. – Grimm, E. C. – Jačková, I. – Bůzek, F. (2013): Sulfur isotope evidence for changing input of continental and marine aerosols in a 60,000-year sediment core from Lake Tulane, central Florida, USA. – Chemical Geology 349, červen, 110-116. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2013.04.008

Novák, M. – Jačková, I. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Nitrogen cycling in ombrotrophic peat bogs in the Czech Republic: Is microbial N-fixation occurring at atmospheric depositions of reactive N higher than 10 kg/ha/yr?. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Pacherová, P. – Erbanová, L. – Veron, A. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Pačes, T. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Holeček J. (2012): Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic). – Journal of Hazardous Materials 235-236, 15 October, 54-61. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2012.06.018

Novák, M. – Parra Suarez, S. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Válková, I. – Bláha, V. – Fottová, D. – Komárek, A. (2018): Relationship between nitrogen isotope ratios of NO3- and N2O in vertical porewater profiles through a polluted rain-fed peat bog. – Soil Biology & Biochemistry 123, August, 7-9. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2018.04.022

Novák, M. – Vile, M. A. – Čuřík, J. – Čejková, B. – Bárta, J. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Adamová, M. – Válková, I. – Komárek, A. (v tisku): Comparison of nitrogen inputs and accumulation in 210Pb-dated peat cores: Evidence for biological N2-fixation in Central European peatlands despite decades of atmospheric N pollution. – Global Change Biology, ISSN 1354-1013. DOI 10.1111/gcb.14505

Novák, M. – Štěpánová, M. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Antalová, E. – Brychnáčová, J. – Bufková, I. – Komárek, A. (2018): The Fate of 15N Tracer in Waterlogged Peat Cores from Two Central European Bogs with Different N Pollution History. – Water, Air and Soil Pollution 229, 3:70, nestránkováno. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-018-3731-3

Pacherová, P. - Novák, M. - Jačková, I. - Erbanová, L. - Bůzek, F. - Pačes, T. - Bláha, V. (2009): Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, BIOGEOMON 2009, s. 457. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Pavlů, I. - Gülcur, S. - Jačková, I. - Bůzek, F. (2009): 13C and 15N isotopic data on grinding stones from the Güvercinkayasi site, Turkey. In neuveden: Anatolia antiqua, XVII, s. 19-30. – Institut Francais D'Etudes Anatoliennes Georges-Dumezil. Istanbul. ISBN 2-906053-96-1

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Safanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. – Sedimentary Geology 131, 1, 201. ISSN 0037-0738

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. – Sedimentary Geology 131, 3-4, 201-219. ISSN 0037-0738

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Vrána, S. - Žák, K. - Veselovský, F. - Jačková, I. (2010): Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 259-262. ISSN 0514-8057

Štěpánová, M. - Novák, M. - Jačková, I. - Bottrell, S. (2003): Isotope composition of sulfate oxygen in peat bog surface waters and pore waters. In -: 5th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry-Program and abstract, s. 161-164. – International Association of Geochemistry and Cosmochemistry. Australia. ISBN 1 86408 856 7

Štěpánová, M. – Novák, M. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Čuřík, J. (2014): Nitrogen cycling in two ombrotrophic peat bogs differing in atmospheric pollution: Insights from N fluxes and isotope ratios. In Holzheu, S., Thies, B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior, Biogeomon 2014, svazek 119. s. 210-211. – neuveden. University of Bayreuth

Žák, K. - Hercman, H. - Orvošová, M. - Jačková, I. (2009): Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian. – International Journal of Speleology 38, 2, 139-152. ISSN 0392-6672

Žák, K. - Hercman, H. - Světlík, I. - Živor, R. - Jačková, I. - Zelenka, P. - Bosák, P. (2009): Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 79-81. ISSN 0514-8057

Žák, K. - Štemprok, F. - Holub, F. - Jačková, I. - Novák, J. K. - Veselovský, F. (2001): Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 111-114. ISSN 0514-8057

© Ivana Jackova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top