No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Fottová, D. - Erbanová, L. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Hejnák, J. - Tesař, M. (2007): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ĆGS a MŹP

Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Skořepová, I. - Štěpánová, M. - Novák, M. (2010): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 94 s. MS Ministerstvo životního prostředí

Fottová, D. - Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Chuman, T. - Bůzek, F. - Skořepová, I. - Oulehle, F. - Novák, M. - Navrátil, T. - Majer, V. - Zemanová, L. - Tesař, M. - Šír, M. - Hejnák, J. - Branžovský, A. - Štěpánová, M. (2011): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 254 s. MS Ministerstvo životního prostředí ČR

Fottová, D. - Krám, P. - Navrátil, T. - Skořepa, J.,ml. - Skořepová, I. (2006): Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 84. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Fottová, D. - Navrátil, T. - Krám, P. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. (2005): Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'. 58 s

Fottová, D. - Navrátil, T. - Krám, P. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Cudlín, P. (2006): Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP. Závěrečná zpráva, 63 s. MS Archiv MŽP

Fottová, D. - Tesař, M. - Krám, P. - Oulehle, F. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Benčoková, A. (2009): Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Archiv MŽP, archiv ČGS

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hruška, J. - Oulehle, F. - Krám, P. - Skořepová, I. (2009): Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy. – Živa 2009, 3, 141-144. ISSN 0044-4812

Kreislová, K. - Knotková, D. - Skořepová, I. (2007): Corrosion performance of aluminium in European atmospheres. In Michna, Š., Lukáč, I., Louda, P., Očenášek, V: Aluminium Materials and Technologies from A to Z, s. 207- 214. – Adin. Prešov. ISBN 978-80-89244-18-8

Kreislová, K. - Knotková, D. - Skořepová, I. (2009a): Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel – speciální mapa. Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel – speciální map. 4 s. – SVÚOM Praha. Praha. ISBN 978-80-903933-1-8

Kreislová, K. - Knotková, D. - Skořepová, I. (2009b): Korozní mapa ČR pro zinek – speciální mapa. Korozní mapa ČR pro zinek – speciální mapa, 1. vyd. 4 s. – SVÚOM Praha. Praha. ISBN 978-80-903933-1-8

Novotný, R. - Hůnová, I. - Skořepová, I. - Zapletal, M. - Češka, P. - Buriánek, V. - Coňková, M. - Fadrhonsová, V. - Hellebrandová, K. - Chroust, P. - Lachmanová, Z. - Lomský, B. - Maznová, J. - Šrámek, V. (2011): Stav lesních půd jako určující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů. Závěrečná zpráva, 55 s. MS Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136

Seják, J. - Cudlín, P. - Pokorný, J. - Zapletal, M. - Petříček, V. - Guth, J. - Chuman, T. - Romportl, D. - Skořepová, I. - Vacek, V. - Vyskot, I. - Černý, K. - Hesslerová, P. - Burešová, R. - Prokopová, M. - Plch, R. - Engstová, B. - Stará, L. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. Neuveden. 197 s. – Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí. Ústí nad Labem

Sidorinová, T. – Skořepová, I. – Knésl, I. (2016): Srovnání aktuálních a kritických obsahů Cd, Hg a Pb v organickém horizontu půd v oblasti Doupovských hor. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 101-105. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.38

Skořepa, J.,ml. - Skořepová, I. - Remenárová, D. - Kodeš, V. - Kadlecová, R. (2002): Groundwater vulnearability maps in the Czech Republic - a slightly different approach. Pangeo Austria 2002, s. A167-168. – Neuveden. Neuveden

Skořepová, I. (2010): B. Faktory negativně ovlivňující biologickou rozmanitost - 9. Překročení kritických zátěží dusíku. In Zedek, V., Hošek, M., Vavřínová, J., Sukeníková, K: Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR, s. 32-36. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 978-80-7212-554-8

Skořepová, I. - Beneš, S. (2005): Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR.

Skořepová, I. - Beneš, S. - Fottová, D. - Skořepa, J.,ml. - Cimbálníková, B. - Jílek, P. (2006): Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží. – Ochrana ovzduší neuveden, 5, 18-25. ISSN 1211-0337

Skořepová, I. - Beneš, S. - Skořepa, J.,ml. (2006a): Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické).

Skořepová, I. - Beneš, S. - Skořepa, J.,ml. (2006b): Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium).

Skořepová, I. - Beneš, S. - Skořepa, J.,ml. (2006c): Mapa překročení kritických zátěží Cd atmosférickou depozicí a opadem jehličí.

Skořepová, I. - Beneš, S. - Skořepa, J.,ml. (2006d): Mapa překročení kritických zátěží olova atmosférickou depozicí a opadem jehličí.

Skořepová, I. - Fottová, D. - Skořepa, J.,ml. (2009): Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry. In Holoubek Ivan: Ovzduší 2009, s. 249-253. – Masarykova universita. Brno. ISBN 978-80-210-4829-4

Skořepová, I. - Skořepa, J. - Fottová, D. - Hruška, J. (2011): Czech Republic. In Slootweg J., Posch M., Hettelingh J-P: Progress in the Modelling of Critical Thresholds and Dynamic Modelling, including Impacts on Vegetation in Europe, CCE Status Report 2010, s. 131-136. – National Institute for Public Health and the Environment. Bilthoven. ISBN 978-90-6960-249-3

Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Beneš, S. - Fottová, D. (2007): Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic. 1 s. MS Poster na mezinárodním semináři za ČGS

Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Beneš, S. - Fottová, D. - Hruška, J. (2007): Czech Republic – The national database of nutriet nitrogen critical loads. In J. Slootweg, M. Posch, J.-P. Hettelingh (eds.): Critical Loads of Nitrogen and Dynamic Modelling, CCE Progress Report 2007, s. 129-132. – Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, The Netherlands. ISBN 978-90-6960-175-5

Skořepová, I. – Fottová, D. – Hruška, J. (2011): Czech Republic. In Posch M., Slootweg J., Hettelingh, J.-H: Modelling Critical Thresholds and Temporal Changes of Geochemistry and Vegetation Diversity, s. 87-90. – National Institute for Public Health and the Environment. Bilthoven. ISBN 978-90-6960-254-7

© Irena Skorepova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top