Ing. Helena Skarková
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089450
helena.skarkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aichler, J. - Binko, R. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Bokr, P. - Tomas, R. (2006a): Nový Informační portál České geologické služby.

Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Steinová, M. (2011): Nástroj pro výběr hodnot z číselníků. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/ciselniky/cs/

Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Steinová, M. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2011): On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/paleo/

Bokr, P. - Skarková, H. - Sedláček, J. Mgr. - Čoupek, P. - Budil, P. - Polechová, M. (2011): Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. In Verner, K. - Budil, P. - Buriánek, D: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 20. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Breiterová, H. - Binko, R. - Čoupek, P. - Klůfa, J. - Kybal, M. - Sedláček, J. Ing. - Skarková, H. (2009): Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009. Závěrečná zpráva, 26 s. MS Archiv ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. (2006): Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. – Kámen 3, 12, 60-61. ISSN 1210-9452

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. (2010): Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 297-299. ISSN 0514-8057

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. (2011): Dekorační a stavební kameny České republiky v internetové databázi České geologické služby. 8.6.2011. Praha, konference Kámen v architektuře

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. - Neubertová, H. (2009): Dekorační a stavební kameny České republiky (internetová databáze). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 54-55. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 1). Dostupné z URL adresa zrušena a nahrazena verzí 2

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 1). Dostupné z URL odkaz nahrazen novou verzí 2

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Kódovník litostratigrafického členění ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/DOK_BODY25.DB_LITOST_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Kódovník regionálně geologického členění ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/DOK_BODY25.DB_REG_REPORT.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Kódovník stratigrafického členění ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/DOK_BODY25.DB_STRAT_REPORT.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2002): WWW aplikace - Databáze skládek (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/SKLADKY.SKLADKY_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2002): WWW aplikace - geochronologie hornin ČR (verse1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/CHRONOS.CHRONO_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Aichler, J. (2001): WWW aplikace - Metainformační systém ČGS - Přehled databází. Dostupné z URL R58 překročen limit počtu vkládaných znaků (max 128). Bylo vloženo 201znaků

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Aichler, J. (2002): Web application - Metainformation system of CGS - Review of CGS Databases. Dostupné z URL R58 překročen limit počtu vkládaných znaků (max 128)

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Budil, P. (2003): WWW aplikace - Databáze Kolekce krabic s výbrusy (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/HM_DOK.KRABICE_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Budil, P. (2003): WWW aplikace - Databáze mineralogicko geologické kolekce (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/G_M_KOLEKCE.KOLEKCE_RPT.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Lorencová, M. - Dašková, J. (2003): Web application - Important geological localities of Czech republic. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2000): WWW aplikace - Evidence vzorků a laboratorních výsledků v laboratořích ČGS-Barrandov. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/app/lab/menu.pl

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2000): WWW aplikace - Litogeochemické databáze české geologické služby (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/LITOGEOCHEMIE.LITO_OMEZENO_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2001): WWW aplikace - Databáze dokumentačních bodů na geologických mapách 1:25 000 (GEOČR25). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/GM25.GM25_MENU.show

Gürtlerová, P. - Stanzelová, Z. - Skarková, H. - Moravcová, O. - Čurda, J. (2008): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody – zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Archiv - ČGS

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Horáková, A. – Gajdošová, Z. – Dušek, K. – Mašek, D. – Skarková, H. – Špačková, J. (2013): Revize zákresů poddolovaných území a důlních děl na základě přírustků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl. MS Archiv ČGS

Janoušek, M. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Sedláček, J. Ing. (2021): SURIS - SUrovinový informační systém. CGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Skarková, H. (2015): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2014. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Lorencová, M. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2005): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 2). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Majer, V. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2001): WWW aplikace - Geochemie povrchových vod ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/POVRCH_VODY.PV_RPT.show_parms

Moravcová, O. - Aichler, J. - Neubertová, H. - Skarková, H. (2007): Webová prezentace projektu VaV MŽP(SP/1c5/157/07): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vav-sesuvy

Moravcová, O. - Bokr, P. - Binko, R. - Budil, P. - Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): Datové zdroje a metainformační systém ČGS. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Archiv ČGS

Moravcová, O. - Bokr, P. - Skarková, H. (2006): WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů. Dostupné z URL Dostupné z URL http://nts1.cgu.cz/app/geohazardy

Moravcová, O. - Dudíková Schulmannová, B. - Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Bokr, P. (2007): Významné geologické lokality, dekorační a stavební kameny - systém evidence a budování on-line přístupných registrů (Česká geologická služba). 27.3.07. seminář Českého spolku pro péči o žp a MŽP ČR, ČSVTS Novotného Lávka, Praha

Moravcová, O. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Čoupek, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405. Závěrečná zpráva, 34 s. MS manager projektu

Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Gürtlerová, P. - Budil, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2009): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS, Klárov

Moravcová, O. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Skarková, H. (2006): WWW aplikace pro prohlížení databáze fotoarchivu. Webová aplikace umístěná na www serveru České geologické služby

Moravcová, O. - Šikula, J. - Skarková, H. - Bokr, P. (2006): Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice. Neuveden. Dostupné z URL http://nts4.cgu.cz/

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Krejčí, Z. (2012): Aplikace Dekorační kameny. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Krejčí, Z. (2013): Application Decorative stones. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. – Čápová, D. – Horáková, A. – Skarková, H. (2017): Aplikace Důlní díla a poddolování. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Skarková, H. – Čurda, J. – Petáková, Z. – Krejčí, Z. (2017): Posudková a expertní činnost ČGS. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/posudky/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Štrupl, V. – Šír, P. – Krejčí, Z. – Skarková, H. (2017): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/oznamena_dulni_dila/

Petáková, Z. – Paleček, M. – Skarková, H. – Štrupl, V. (2016): Odborná vyjádření ČGS. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=1000

Pospíšil, V. – Svítil, R. – Sedláček, J. Ing. – Štěpánek, P. – Karbušická, S. – Binko, R. – Svojtková, I. – Skarková, H. (2015): Editační aplikace pro evidenci projektů. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/projekty/editace

Pospíšil, V. – Svítil, R. – Sedláček, J. Ing. – Štěpánek, P. – Karbušická, S. – Binko, R. – Svojtková, I. – Skarková, H. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací webová aplikace 'Projekty ČGS'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/projekty/

Schulmannová, B. - Březinová, D. - Skarková, H. (2004): Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 152-153. ISSN 0514-8057

Schulmannová, B. - Skarková, H. (2004): Internet database of decorative and building stone. In -: Dimension Stone, s. 153-156. – A.A.Balkema Publishers. Velká Británie. ISBN 9058096750

Schulmannová, B. - Skarková, H. (2005): Dekorační a stavební kameny České republiky na 7. mezinárodním veletrhu kamene MAGMA. Praha

Skarková, H. (2008): Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně tvorby metodiky využití datové základny a jejího ověření. Závěrečná zpráva, 31 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Skarková, H. (2011): Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází. 25. 9. 2011. Monínec

Skarková, H. (2023): pokusný záznam. In pokusný záznam: pokusný záznam, – pokusný záznam. pokusný záznam

Skarková, H. - Breiterová, H. - Doubek, P. (2006c): GeoPub - databáze publikační činnosti ČGS.

Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. (2008): Webové stránky Dekoračních kamenů na portále ČGS. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/geodata/databaze/dekoracni-kameny

Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Neubertová, H. (2009): Internet Database of Decoration Stones. Prague. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/eurolithos/index_eng.pl

Skarková, H. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Schulmannová, B. (2004): www aplikace - Dekorační kameny. Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/dekor_kamen/

Skarková, H. - Svítil, R. - Neubertová, H. - Sedláček, J. Ing. (2011): Aktuality ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz

Skarková, H. - Čoupek, P. - Budil, P. - Steinová, M. - Neubertová, H. - Bokr, P. - Paleček, M. - Svítil, R. (2011): Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace. Praha. Dostupné z URL http://muzeum.geology.cz/

Skarková, H. – Krejčí, Z. (2011): Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází. In Kryštof Verner, David Buriánek a Petr Budil: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 87. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Skarková, H. – Krejčí, Z. – Gürtlerová, P. (2012): Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/lito_check/lito_check.pl

Skarková, H. – Petáková, Z. – Štrupl, V. (2016): Vyjádření Geofond (editační). Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/vec/vec.pl?tt-=p

Skarková, H. – Svítil, R. – Štrupl, V. – Šír, P. – Šedinová, E. – Neubertová, H. (2016): Oznámení starých důlních děl nebo jejich účinků na povrch. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/dud_ozn/

Skarková, H. – Čoupek, P. – Sedláček, J. Ing. (2013): Studie proveditelnosti upgrade systému SURIS. MS Archiv ČGS

Skarková, H. – Čurda, J. (2015): Aplikace pro správu oblastních geologů. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Zlín. ISBN 978-80-210-7980-9

Skarková, H. – Čurda, J. (2015): Protokol SOG-řešitelé. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl

Skarková, H. – Čurda, J. (2016): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2016. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Skarková, H. – Čurda, J. (2017): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2017. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Skarková, H. – Čurda, J. (2018): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2018. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Skarková, H. – Čurda, J. – Paleček, M. (2015): Posudková a expertní činnost ČGS. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/posudky-SOG

Skarková, H. – Čurda, J. – Paleček, M. (2015): Roční zpráva 'Interaktivní mapa posudků OG v letech 2004-20014' za rok 2015. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Archiv Praha

Svítil, R. – Smyčková, L. – Šedinová, E. – Breiterová, H. – Störzerová, B. – Binko, R. – Erban, V. – Skarková, H. (2015): Intranet České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Skarková, H. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2022): VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY ČESKÉ REPUBLIKY, databáze a její přínos pro ochranu geologického dědictví - poster. 1 s. MS Útvar informatiky D210

Štědrá, V. - Schulmannová, B. - Skarková, H. (2004): Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database. In Ryan, W.B.F., Malinverno, A: The Mediterranean Tethys and the development of new concepts of top-down tectonics: 32nd Int. Geol. Congr.,Abs. Vol., pt.1, CD,, – 32IGC Florencie. Florencie

Šír, P. – Buda, J. – Dušek, K. – Gajdošová, Z. – Godány, J. – Horák, M. – Horáková, A. – Knésl, I. – Krupička, J. – Mašek, D. – Mrázová, Š. – Novák, J. – Pacherová, P. – Pecina, V. – Peterková, T. – Poňavič, M. – Pořádek, P. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Skarková, H. – Starý, J. – Šanderová, J. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Večeřa, J. (2017): Závěrečná zpráva. Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl v roce 2017. Závěrečná zpráva, 70 s. MS Geofond Praha - Kostelní (CGS P000097/2017)

Šír, P. – Skarková, H. (2013): Revize databází důlních děl - aktualizace evidovaných kategorií a doplnění vazeb na další existující podklady jako informační zdroj pro šetření starých důlních děl. MS Archiv ČGS

Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Neubertová, H. - Paleček, M. - Skarková, H. - Svítil, R. (2010): Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace. Praha. Dostupné z URL Aplikace je umístěna v rámci portálu ČGS na adrese http://lokality.geology.cz

Čoupek, P. - Skarková, H. (2005): Aplikace Digitální mapový archiv. Dostupné z URL Aplikace je umístěna na URL http://nts2.cgu.cz/app/archiv/mproz.pl

Čoupek, P. - Skarková, H. (2005): Internetový obchod produktů České geologické služby. Dostupné z URL Obchod je umístěn na URL http://nts5.cgu.cz/website/obchod/mob.pl

Čoupek, P. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2003): Databáze a databázové aplikace. 28.11.2003. Rohanov

Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Paleček, M. – Neubertová, H. – Skarková, H. – Svítil, R. (2012b): Significant geological localities of the Czech Republic. Praha. Dostupné z URL http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1&l=e

Čoupek, P. – Paleček, M. – Jansta, J. – Skarková, H. – Kujal, R. (2014b): Aplikace pro správu dat SDD - Báňské mapy a poddolovaná území a jejich prezentaci na veřejnosti. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/sdd

Čoupek, P. – Paleček, M. – Sedláček, J. Ing. – Skarková, H. – Pospíšil, V. (2013b): Výdejní aplikace pro geologicky dokumentované objekty - území ČR. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/gdo

Čoupek, P. – Paleček, M. – Skarková, H. – Sedláček, J. Ing. (2014p): Výdejní systém pro geologicky dokumentované objekty - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740, Brno

Čoupek, P. – Skarková, H. – Pospíšil, V. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2015a): Minerals Intelligence Network for Europe (Minerals4EU) – web service providing data on mineral resources of the Czech Republic. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/m4eu/services/m4eu?service=WFS&request=GetCapabilities

© Helena Skarkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top