Mgr. Helena Gilíková, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429233
helena.gilikova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Novotný, R. (2013): O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 2, 149-154. ISSN 1211-8796

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Baldík, V. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška - Tektonická a strukturní mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Baldík, V. – Rez, J. – Otava, J. – Gilíková, H. (2012): REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ,MORAVSKÝ KRAS. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 96-103. ISSN 1212-6209

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Havlín Nováková, D. - Pecina, V. - Poul, I. - Skupien, P. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Vít, J. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. 75 s. MS Česká geologická služba

Bubík, M. - Adamová, M. - Baroň, I. - Gilíková, H. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Nováková, D. - Novotný, R. - Pecina, V. - Švábenická, L. (2006a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva. 72 s. MS Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí, Geofond

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Franců, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. (2016): Upper Cretaceous to Lower Miocene of the Subsilesian Unit (Western Carpathians, Czech Republic): stratotypes of formations revised. – Geologica Carpathica 67, 3, 239-256. ISSN 1335-0552. DOI 10.1515/geoca-2016-0016

Bubík, M. – Gilíková, H. (2013): Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 72-78. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 25-132 Lipník nad Bečvou. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Gilíková, H. – Otava, J. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2019): Nové poznatky o terciéru a kvartéru získané geologickým mapováním okolí Lipníka nad Bečvou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 7-15. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-7

Burianková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov. Výzkumná zpráva, 89 s

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Gilíková, H. (2011): Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 118-124. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kunceová, E. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2007): Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 46-51. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2008): Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 169-184. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Hanžl, P. - Erban, V. - Gilíková, H. - Bolormaa, K. (2008): The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia). – Journal of Geosciences 53, září, 167-180. ISSN 1802-6222

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Gilíková, H. (2014): Petrografie a Geochemie Jílovců a slínovců godulského vývoje slezské jednotky západních karpat. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 99, 1, 77-89. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Dvořáková, K. – Faměra, M. – Fišnar, K. – Franková, T. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Janků, K. – Kapusta, J. – Khazikova, D. – Kropáč, K. – Krusberská, K. – Kudriavtsev, I. – Lenďáková, Z. – Mikolanda, J. – Pořádek, P. – Šimíček, D. – Tóthová, P. – Vítámvásová, V. – Kunceová, E. (2020p): Prognózní přehodnocení širší oblasti mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem na W, In, U. Oblast Vysoká-jih, Účelová geologická mapa 1:10 000. Účelová geologická mapa. 1 s. – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. neuvedeno

Buriánek, D. – Gilíková, H. (2015): Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.–17. 10. 2015 - Exkurzní průvodce. neuveden. 47 s. – Masarykova univerzita a Česká geologická společnost. Brno

Buriánek, D. – Gilíková, H. (2020a): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-12 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Gilíková, H. (2020b): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. (2013): Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 79-90. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Grundloch, J. – Mixa, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. (2021): Geologická mapa zakrytá 1:25 000 lokality Horka. Neuvedeno. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Buriánek, D. – Grundloch, J. – Mixa, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. (v tisku): Geologická mapa zakrytá 1:25 000 lokality Horka. Neuvedeno. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020a): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-1 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020b): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-2 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020h): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-4 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020j): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-6 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020k): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-7A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020l): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-7B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020n): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-8 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Mareček, L. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020m): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-7C s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020c): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-3A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020d): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-3B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020e): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-3C s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020g): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-5A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020i): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-5B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020o): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-9 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Demek, J. - Havlíček, M. - Kirchner, K. - Petrová, P. - Bubík, M. - Gilíková, H. (2005): Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 12, srpen, 8-11. ISSN 1212-6209

Dostál, O. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. (2008): Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A. Neuveden. 21 s. – neuveden. Wroclaw

Dudíková Schulmannová, B. – Vít, J. – Žáček, V. – Mrázová, Š. – Čech, S. – Gilíková, H. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020i): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-08A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020p): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-12 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020q): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-13 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020r): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-14 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2020s): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-15 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Peřestý, V. – Gilíková, H. – Müllerová, P. (2020o): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Gilíková, H. (2020e): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-05 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Alexa, M. (2020g): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-07A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Skácelová, Z. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Alexa, M. (2020h): Lokalita Magdaléna – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu MAG-07B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. Mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Franěk, J. – Čech, S. – Gilíková, H. – Rapprich, V. – Kučera, R. – Kycl, P. – Mlčoch, B. (2020): Strukturně-geologický 3D model pro středohořský železniční tunel. neuveden. 2 s. – grantová instituce: InterReg VA, Program spolupráce ČR-Svoboný stát Sasko 2014-2020, Název projektu: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR, Číslo projektu: 100283037. Neuveden

Gilíková, H. (2007): Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium – devon). Dizertační práce. 180 s. MS ČGS Brno, PřF MU Brno

Gilíková, H. (2021): Johnův lom – Jestřabí u Fulneku. – Poodří: časopis obyvatel horní Odry 24, 1, 25-28. ISSN 1803-2338

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Budil, P. - Čech, S. - Hanžl, P. - Otava, J. - Svobodová, M. - Ziegler, V. (2007): Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje. In Breiter, K: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-87139-11-0

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Filipiak, P. - Hanžl, P. - Hladil, J. - Otava, J. (2007): Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří). In Faměra, M., Kropáč, K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Leichmann, J. (2006d): Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu. In Přírodovědecká fakulta MU Brno: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, – PřF MU Brno. Brno

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Otava, J. - Leichmann, J. (2005): Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 34. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Otava, J. - Leichmann, J. (2006a): Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic). In PIG Krakov: Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów, s. 119. – Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW. Krakow. ISBN 83-922218-4-2

Gilíková, H. - Hanžl, P. (1999): Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu. In -: Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů, s. 5. Olomouc

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Hrdličková, K. - Kunceová, E. - Melichar, R. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Gilíková, H. - Hladil, J. - Buriánek, D. - Leichmann, J. - Otava, J. - Nehyba, S. (2009): Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 70-71. – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Gilíková, H. - Hladil, J. - Leichmann, J. - Patočka, F. (2008): Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika. In Krmíček L., Halavínová M., Šešulka V: What we have already known about sediments of Cambrian age in the south part of Brunovistulicum, s. 7-8. – PřF MU Brno. Brno

Gilíková, H. - Kociánová, L. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-413 Mokrá–Horákov – Mapa dokumentačních bodů. neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Gilíková, H. - Leichmann, J. - Buriánek, D. (2006c): Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 72-74. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Leichmann, J. - Mikuláš, R. - Nehyba, S. (2002): Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole. In Svojtka M: Geolines, – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Gilíková, H. - Leichmann, J. - Patočka, F. (2003): Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic). In Svojtka M: Geolines, svazek 16. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Gilíková, H. - Leichmann, J. - Patočka, F. (2003): Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna. Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů, s. 9. – Neuveden. Olomouc

Gilíková, H. - Maštera, L. - Otava, J. (2003): Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 44-47. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Mikuláš, R. - Vávrdová, M. (2004): Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie. 5. paleontologická konferencia - Zborník abstraktov, s. 37-38. – Neuveden. 2004

Gilíková, H. - Nehyba, S. (2002): Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany. Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů, s. 14. – neuveden. Brno

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Leichmann, J. (2003): The Lower Paleozoic clastic in the Měnín-1 borehole (Southern Moravia, Czech Rapublic). 22nd IAS Meeting of Sedimentology-Opatija 2003, Abstracts Book, s. 63. – Institute of Geology - Zagreb. Zagreb. ISBN 953-6907-05-4

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Leichmann, J. - Stejskal, P. (2001): Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky. Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů, s. 7. – Neuveden. Olomouc

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2001): Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin. In Svojtka M: Geolines, svazek 13. s. 57-58. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2001): Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic). In -: IAS 2001 21st MEETING, s. 202. – Neuveden. Davos

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Leichmann, J. (2004): Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína. Moravskoslezské paleozoikum 2004: sborník abstraktů, s. 7,7. – Neuveden. Brno

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. (2008): The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic. In Jurand Wojewoda: Baseny sródgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji, s. 4-4. – neuveden. Wroclaw. ISBN 978-83-922330-2-2

Gilíková, H. - Nehyba, S. - Wojewoda, J. (2010): Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom). In Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J: Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza - POKOS´4, s. 41-42. – Neuveden. Poznań. ISBN 978-83-61320-90-6

Gilíková, H. - Nývlt, D. - Pálenský, P. - Petrová, P. - Maštera, L. (2006b): Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 68-71. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Otava, J. - Maštera, L. (2000): Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic). In -: Polskie towarzystwo mineralogiczne - prace specjalne, s. 148. – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellonskiego. Krakow. ISBN 0867-7360

Gilíková, H. - Otava, J. - Stráník, Z. (2002): Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, září, 26-29. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Otava, J. - Nývlt, D. - Šikula, J. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Geršl, M. - Otava, J. - Nehyba, S. - Dostál, O. (2008): Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic - wycieczka A. Kudowa Zdroj, Brno a okolí

Gilíková, H. – Antošová, I. – Franců, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_E Velké Albrechtice. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. 05. 02. 2015. Brno

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 8-9. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Otava, J. – Míková, J. – Hladil, J. (2019): Kambrium či devon, toť otázka. In Knížek M., Golíáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologická společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Gilíková, H. – Hanák, J. – Pitrák, M. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_C Hladké Životice. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Procházka, M. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_B Štětovice. Závěrečná zpráva, 15 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hanák, J. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. (2015d): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_W Odry. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Hladil, J. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Černý, J. – Dvořák, I. J. – Faměra, M. – Havíř, J. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Kalvoda, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Kováčik, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Maštera, L. – Melichar, R. – Müller, P. – Nehyba, S. – Otava, J. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Poulová, D. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Weiner, T. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Geologická mapa 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 214 s. – ČGS Praha. Praha

Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Bárta, F. – Melichar, R. (2019): Mečkov, Rokytná conglomerate in Boskovice Basin, Permian. In Hanžl P., Melichar R., Janoušek V: 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETEG 2019, 24-27 April, 2019, Excursion Guide, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-956-1

Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Melichar, R. (2019): Veverská bítýška, Veverská Bítýška Formation in Boskovice Basin. In Hanžl P., Melichar R., Janoušek V: 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETEG 2019, 24-27 April, 2019, Excursion Guide, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-956-1

Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Melichar, R. – Hanžl, P. (2019): Boskovice Basin. In Hanžl P., Melichar R., Janoušek V: 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETEG 2019, 24-27 April, 2019, Excursion Guide, – ČGS. Praha. ISBN 978-80-7075-956-1

Gilíková, H. – Mlčoch, B. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_A Olomouc-Povel. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2212_B Odry. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Procházka, M. – Otava, J. – Starý, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2015g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2220_F Líšná u Přerova. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Archív ČGS

Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Mlčoch, B. (2016): The Miocene sediments of the Upper Moravian Basin. In Hladilová Šárka: Molasse Meeting 2016 & 18thConference on Upper Tertiary, s. 10-11. – Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno. Brno

Gregorová, R. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Nehyba, S. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Hyžný, M. – Zágoršek, K. – Kleprlíková, L. (2021): Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 27, 1-2, 45–53. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2020-13582

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 61 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar, Mongolia

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Holák, J. - Novotný, Z. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report. Zpráva ze zahraniční expedice, 54 s. MS Geological Information Centre, Ulaanbaatar, Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, ČGS

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2007k): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov. 84 s

Hanžl, P. - Čech, S. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Hradecká, L. - Hubatka, F. - Janoušek, V. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Maštera, L. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Vít, J. - Hrdličková, K. (2007i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Hlávka, D. – Mareček, L. – Soejono, I. – Vít, J. (2021): Geologická mapa zakrytá 1:25 000 lokality EDU. neuveden. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Havíř, J. - Gilíková, H. (2007): Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 52-55. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Rez, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov – Tektonická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Houzar, S. – Hršelová, P. – Gilíková, H. – Buriánek, D. – Nehyba, S. (2017): Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 2. Geologie a petrografie). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae CII, 1-2, 3-65. ISSN 1211-8796

Hrdličková, K. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Dash, B. - Hanžl, P. (2010): Burd Gol granite Massif as a typical product of the Late Cambrian post-orogenic magmatism in the SE part of the Lake Zone, Gobi Altay, SW Mongolia. – Journal of Geosciences 55, 4, 369-386. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.081

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Hanžl, P. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška, mapa odkrytá. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Bukovská, Z. – Gilíková, H. – Hlávka, D. – Mareček, L. – Soejono, I. – Vít, J. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa odkrytá 1: 25 000. mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-01 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-02V s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-02Z s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-06 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-07A_07B_07C s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-07D s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-07_07G s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-08MAG_08DOP s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-13 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-20_EDU-27 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 4 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Skácelová, Z. (2020): Lokalita EDU-západ – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu EDU-26 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Jachowicz, M. - Filipiak, P. - Gilíková, H. - Hladil, J. (2006): The first palynological results from the low metamorphosed, late Early Devonian sandstones from the Tišnov area (Moravia, Czech Republic). In J. Bek, R. Brocke, J. Daskova, O. Fatka: Palaeozoic Palynology in Space and Time, s. 29-30. – UK Praha. Praha

Jelínek, J. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2021a): 3D model paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač). 3D modely. 18 s. – neuveden. ČGS Praha

Kociánová, L. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kryštofová, E. - Pecina, V. - Skácelová, Z. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Konečný, F. – Bruthans, J. – Burda, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016): Hydrogeologický rajon 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/7. 164 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016g): Hydrogeologický rajon 2242 - Kuřimská kotlina. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/19. 110 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Otava, J. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016f): Hydrogeologický rajon 2220 - Hornomoravský úval - severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/17. 137 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016d): Hydrogeologický rajon 1510 - Kvartér Odry. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/4. 118 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016e): Hydrogeologický rajon 2212 - Oderská brána. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/16. 107 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016c): Hydrogeologický rajon 1622 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/8. 152 s. MS Geofond

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016a): Hydrogeologický rajon 1623 - Pliopleistocén Blaty. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/9. 128 s. MS Geofond, internet

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016b): Hydrogeologický rajon 1624 - Kvartér Vakové, Romže a Hané. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/10. 128 s. MS Geofond, internet

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. – Ambrozek, V. – Bubík, M. – Drábková, J. – Gilíková, H. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. – Hubatka, F. – Nehyba, S. – Kuda, F. (2017): Vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku a ocenění jeho perspektiv z hlediska zdrojů podzemních vod. Závěrečná zpráva, 49 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Franců, J. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Novotný, R. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů (zejména radon, svahové nestability, geochemie horninového prostředí a podzemních vod) v databázích a mapových dokumentech (etapa 2014) a identifikace oblastí postižených sufozí. Závěrečná zpráva, 115 s. MS Archiv ČGS, Praha, Kostelní 26

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Novotný, R. – Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Faktorová, K. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Jelínek, J. – Kašperáková, D. – Knotek, J. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Vít, J. (2019): Aktualizace geofaktorů, především Registru svahových nestabilit na www.geology.cz, sesuvy v okolí vodního díla Bojkovice a oblast Doubravník – Borač, etapa 2019. 70 s. MS Archiv ČGS Praha

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016f): Hydrogeologický rajon 2241 - Dyjsko-svratecký úval. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/18. 103 s. MS Geofond

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nývlt, D. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2016b): Hydrogeologický rajon 1610 - Kvartér Horní Moravy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/6. 135 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. (2018): Skalka u Prostějova, přírodní léčivý zdroj - odborná podpora v rámci výkonu státní zprávy. Závěrečná zpráva, 23 s. MS archiv ČGS a MŽP

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Rez, J. – Baldík, V. – Havlín, A. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Paleček, M. (2022): Nový pohled na geologickou stavbu struktury minerální vody v lázních Slatinice. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Kycl, P. – Rapprich, V. – Franěk, J. – Čech, S. – Alexa, M. – Aue, M. – Mlčoch, B. – Kučera, R. – Dvořák, I. – Mysliveček, J. – Šebesta, J. – Gilíková, H. – Kulikov, S. – Krentz, O. – Unger, G. – Thiele, L. – Seidel, E. – Lobst, R. (2020): PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRO ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY SASKO – ČR. Analýza a vyhodnocení geologických aspektů VRT a společné posouzení stávajících geologických zón s tektonickými poruchami za účelem zjištění přesnějších znalostí geologických struktur území. 95 s. MS Praha

Maštera, L. - Gilíková, H. - Otava, J. (2000): Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 7, jaro, 90-93. ISSN 1212-6209

Mikuláš, R. - Gilíková, H. (2004): 'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně. Ochrana přírody. 2 s. – Neuveden. Praha

Mikuláš, R. - Gilíková, H. - Vavrdová, M. (2008): Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic). – Geological Quarterly 52, 4, 335-348. ISSN 1641-7291

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Müller, P. - Baldík, V. - Barnet, I. - Dvořák, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Kryštofová, E. - Novotný, R. - Poul, I. - Poulová, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2010): Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov. Edice map ČGS 1:25000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR . Praha

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu ETE-15 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu ETE-16 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu ETE-19 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nahodilová, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Mixa, P. (2020): Lokalita Temelín – geologické mapy a geologické řezy 1: 10 000 profilů ETE-17 a ETE-18 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚRAO. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Nehyba, S. - Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Čurda, J. (2009a): SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 21-25. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. - Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Horáková, M. (2009b): PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 17-20. ISSN 1212-6209

Nehyba, S. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2018): Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal passive margin of the peripheral foreland basin. In Mariusz Kędzierski, Michał Gradziński: Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7. Materiały konferencyjne, Góra św. Anny, 4-7 czerwca 2018 r, – Polskie Towarzystwo Geologiczne. Kraków. ISBN 978-83-942304-6-3

Nehyba, S. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Skácelová, Z. (2019b): Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal margin of the peripheral foreland basin. – Geological Quarterly 63, 2, 319-344. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1469

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Paleček, M. (2019): Skalka u Prostějova, PLZ - účelová studie geologických a hydrogeologických podmínek v širší oblasti Skalky. 18 s. MS MS ČGS Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. (2019): Geologické poměry ve vývěrové oblasti hydrogeologické struktury léčivých zdrojů v obci Skalka v okrese Prostějov. In Martin Knížek, Viktor Goliáš a Pavel Bokr: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Sborník abstrakt. Beroun 2019, – Česká geologická společnost. neuvedeno

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Otava, J. – Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2016): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2016) z oblastí svahových nestabilit (Jablunkov a Třinecko – zahájené liniové stavby), identifikace oblastí postižených erozí a sledování propadů krasových dutin ve vápencích série Branné. Závěrečná zpráva, 60 s. MS ČGS Praha

Novotný, R. – Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Dostalík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. (2015): Činnosti v rámci aktualizace geofaktorů v databázích a mapových dokumentech (etapa 2015) z oblastí svahových nestabilit (Fryštácko, Frýdecko-Místecko a Třinecko – zahájené liniové stavby) a identifikace oblastí postižených sufozí – erozí. Závěrečná zpráva, 52 s. MS ČGS Praha

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Audy, I. - Audy, M. M. - Buriánek, D. - Baldík, V. - Gilíková, H. - Hanžl, P. - Havíř, J. - Novotný, R. - Vít, J. (2007a): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. Speleofórum 2007. Ročník 26, svazek 26. s. 90-95

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Gilíková, H. (2011): Podolské souvrství - Raison d´etre. 1 s. MS sborník 2. otevřeného kongresu ČGS, poster a abstrakt

Otava, J. - Gilíková, H. (2011): Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika. In Brno, PřF. MU: Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů, svazek XIV. s. 10-11. – Brno, PřF. MU. Brno

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. (2013): Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Bubík, M. – Černý, J. – Gilíková, H. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Otava, J. – Buriánek, D. – Gilíková, H. (2014): 'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu. 6.2.2014. Olomouc PřF UPAL, Moravskoslezské paleozoikum 2014

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. (1998): Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif. In Karlova univerzita: Acta Universitatis Carolinae, Geologica, svazek Vol.42, no. s. 315. – Karlova univerzita. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. (2017): Relikty cenomanu v blanenském prolomu, lokalita studánka U tetřeva. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 289-292. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.24

Otava, J. – Gilíková, H. (2022): EDIACAR–KAMBRIUM NA MAPÁCH MORAVSKÉHO KRASU. 20/10/2022. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Otava, J. – Gilíková, H. (2022): EDIACAR–KAMBRIUM NA MAPÁCH MORAVSKÉHO KRASU. In Přírodovědecká famkulta UPOL v Olomouci: Ediacar–kambrium na mapách Moravského krasu, svazek XXIV. – Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta , Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc

Otava, J. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): 'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu. In Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc, svazek XVII. s. 9-10. – Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc. Olomouc

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. 23/8/2021. PřF MU Brno, 10. křídový seminář

Otava, J. – Gilíková, H. – Franců, J. – Novotná, J. (2021): Cenomanské uhlí v centru Boskovic. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, editor Stanislav Čech. 2 s. – Česká geologická služba, Masarykova univerzita, ÚGF PřF. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. (2015): Problém pliocénu severovýchodní Moravy. In Knížek, M., Táborský, Z., Ivanov, M: Multimediální encyklopedie českých a moravských hor - NEJENOM TO! a všehochuť, hudba, scénky, léčení, rady apod. Sborník abstrakt, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov 14.-17. 10. 2015, s. 83-83. – Masarykova Univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7980-9

Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Gilíková, H. (2016): Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile. In Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno: Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile, s. 21-23. – Institute of Geological Aciences, Faculty of Science, MU Brno. Brno

Otava, J. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Gilíková, H. (2016): Geological evaluation of the Senice na Hané borehole profile;Molasse Meeting and 18th konference on upper Tertiary. 26.05.2016. Brno, MU, PřF, Geologie

Poul, I. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Kryštofová, E. - Večeřa, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Pořádek, P. – Božičevičová, A. – Buriánek, D. – Fojt, Z. – Fojtík, V. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Chlubná, L. – Ivanov, M. – Kopečný, T. – Kuťák, D. – Landsmannová, P. – Melichar, R. – Mosočiová, T. – Navrátilová, P. – Plachý, Š. – Slabý, M. – Studenovská, E. – Kunceová, E. (2020): Prognózní přehodnocení širší oblasti mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem na W, In, U. Oblast Vysoká-sever, Účelová geologická mapa 1:10 000. Účelová geologická mapa. 1 s. – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. neuvedeno

Purkyňová, E. - Gilíková, H. - Jachowicz, M. - Filipiak, P. (2003): Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava). In be: Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů, s. 21-22. – Neuveden. Olomouc

Purkyňová, E. - Gilíková, H. - Jachowicz, M. - Filipiak, P. (2004): Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic). – Časopis Slezského zemského muzea 53, 3, 193-204. ISSN 1211-3026

Sedláčková, I. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 25-132 Lipník nad Bečvou - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Sedláčková, I. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-323 Veverská Bítýška - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. (2021): GEOFYZIKÁLNÍ HYDROGEOLOGICKÝ VÝZKUM OKOLÍ LÁZNÍ SKALKA. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment 28, 1, 37-49. ISSN 1803-1447 (on line). DOI 10.26345/egrse-037-21-104

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007a): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. – Geologica Carpathica 58, 4, 321-332. ISSN 1335-0552

Stráník, Z. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Buchta, Š. – Dudek, A. – Grygar, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pálenský, P. – Tyráček, J. (2021): Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchodního okraje Západoevropské platformy v České Republice. neuveden. 320 s. – Česká geologická služba. Praha

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Nehyba, S. (2011): SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT(BRNO-LÍŠEŇ). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 68-71. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Otava, J. - Pálenský, P. - Šrámek, J. (2007): Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist. In Hladilová Š., Doláková N., Tomanová Petrová P: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 36, s. 31-38. – Masarykova Univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-4453-1

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. (2008a): Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály. In Kolářová D: Santon Příroda a historie, s. 6-13. – obec Tvarožná. Tvarožná. ISBN 978-80-903881-4-7

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. - Petrová, V. - Krejčí, O. - Nývlt, D. (2009): DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 48-52. ISSN 1212-6209

Tomanová Petrová, P. - Nehyba, S. - Gilíková, H. - Čurda, J. (2009d): Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 187-188. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Gilíková, H. – Rez, J. – Vít, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_B Brno-Černá Pole. Závěrečná zpráva, 55 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Jankovský, F. – Otava, J. – Starý, J. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_D Pasohlávky. Závěrečná zpráva, 61 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Hubatka, F. – Gilíková, H. – Kuda, F. – Skácelová, Z. – Frolka, J. – Kovář, P. – Dostalík, M. (2017a): Využití geofyzikálních metod při průzkumu sufoze na lokalitě Větrníky. In Datel, J. V., Tomášek, J: Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspevků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017, s. 147-149. – PřF MU, ČAH a ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Doláková, N. – Gilíková, H. – Hladilová, Š. – Zágoršek, K. (2019): Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 116-123. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-116

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Man, O. (2022d): Geologie a hydrogeologie Skalky. Informační tabule

Tomanová Petrová, P. – Skácelová, Z. – Otava, J. – Gilíková, H. (2017): Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, 1, 89-94. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.18

Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. (2013d): 3D model Kuřimské kotliny. 28.11.2013. 17. konference o mladším terciéru, PřF MU Brno

Vavrdová, M. - Gilíková, H. - Mikuláš, R. (2007): První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 56-59. ISSN 1212-6209

Vavrdová, M. - Gilíková, H. - Mikuláš, R. (2007): Vend na jižní Moravě?. In Faměra, M., Kropáč, K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Verner, K. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kunceová, E. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany – Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Hrdličková, K. - Otava, J. - Poulová, D. - Šikula, J. - Vít, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin. Základní geologická mapa ČR 1:25000. 1 s. – ČGS. Brno

Vít, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Jankovský, F. (2015e): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1621_I Štěpánov u Olomouce. Závěrečná zpráva, 38 s. MS Archiv ČGS

Vít, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Starý, J. – Procházka, M. (2015c): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 1621_B Červenka u Litovle. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Vít, J. – Jelínek, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2022): Paleoúdolí Doubravník–Borač ve světle elektrické odporové tomografie (ERT), jeho 3D model a vazba na hydrogeologický rajon 2242 (Kuřimská kotlina), karpatská předhlubeň. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 33-43. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-14435

Wojewoda, J. – Nehyba, S. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2015): Devonian siliciclastic rocks of the Babí lom locality (southern Moravia, Czech Republic): sedimentary environment reconstruction and provenance study. – Geological Quarterly 59, 1, 229-238. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1205

Šimůnek, Z. – Gilíková, H. – Drábková, J. (2017): Nové fytopaleontologické lokality v údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky v Boskovické pánvi. In Weinerová, H., Weiner, T., Kumpán, T: Paleozoikum 2017, Sborník alstraktů, svazek XX. – Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Brno. ISBN 978-80-210-8479-7

Šimůnek, Z. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. (2012): Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 114-117. ISSN 1212-6209

Čurda, J. - Gilíková, H. - Havíř, J. - Manová, M. - Maštera, L. - Minol, V. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Švecová, J. - Večeřa, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry. Výzkumná zpráva, 69 s

Čurda, J. – Gilíková, H. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. (2014): Oderská brána - hygrogeologický rajon 2212. In Josef V. Datel, Jindřiška Hauerová: Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. Sborník příspěvků, s. 38-39. – Neuveden. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

© Helena Gilikova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top