RNDr. Hana Breiterová
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089417
hana.breiterova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Breiterová, H. (2006): Jak najít knihu, článek ... aneb jak na to?. leden 2006. Rohanov

Breiterová, H. (2007): Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána. – Journal of Geosciences 52, 1-2, 3-7. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.002

Breiterová, H. (2008): GeoPub - verze 2. 10.6.2008. Praha

Breiterová, H. (2009): Geologické knihovny včera a dnes. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 29. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Breiterová, H. (2011): Národní geovědní bibliografie GeoLib. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 271-273. ISSN 0514-8057

Breiterová, H. (2011a): Informační služby a zdroje pro geovědy. Přednáška 45 minut, 10.1.2011. Přírodovědecká fakulta UK

Breiterová, H. (2011b): Informační služby a zdroje pro geovědy. 14.11.2011, přednáška 45 minut. Přírodovědecká fakulta UK

Breiterová, H. (2012a): RIV 2012. 14.2.2012, školení pro zaměstnance. Česká geologická služba

Breiterová, H. (2012b): GeoPub pro Geofond. 16.10.2012, školení pro nové pracovníky útvaru Geofond. Geofond

Breiterová, H. (2013): RIV 2013. Školení pro zaměstnance ČGS. 28.1.2012, 29.1.2013. Praha Klárov, Praha Barrandov

Breiterová, H. - Binko, R. (2008): Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Archiv ČGS

Breiterová, H. - Binko, R. - Čoupek, P. - Klůfa, J. - Kybal, M. - Sedláček, J. Ing. - Skarková, H. (2009): Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009. Závěrečná zpráva, 26 s. MS Archiv ČGS

Breiterová, H. - Čejchanová, A. - Fatka, O. - Kachlíková, R. - Platová, K. (2003): Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč. – Bulletin of Geosciences 78, 4, 313-322. ISSN 1214-1119

Breiterová, H. – Budil, P. – Fiferna, P. (2014): Informační podpora výzkumu. Poster k 95. výročí založení ČGS

Breiterová, H. – Budil, P. – Maděra, P. – Pašava, J. (2022): Arnošt Dudek. Osobnosti české geologie sv. 1. 62 s. – Česká geologická služba. Praha

Breiterová, H. – Platová, K. (2017): Geologicko-mineralogická bibliografie s doplňkem o výběrovou bibliografii životního prostředí. In Markéta Ř. Holanová: České oborové bibliografie. Sborník z interdisciplinárního semináře, s. 164-179. – Ústav pro českou literaturu AV ČR. Praha. ISBN 978-80-88069-46-1

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. (2015j): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. (2016): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Němečková, H. (2019j): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014j): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Táborský, Z. – Zítová, E. (2014p): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Vajskebrová, M. (2014k): Badatelem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014h): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014i): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Budil, P. – Polechová, M. – Vajskebrová, M. (2014l): Badatelem i zlatokopem v jednom dni. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Froňková, K. – Čejchanová, A. – Breiterová, H. – Budil, P. – Kondrová, L. (2012): Den otevřených dveří v České geologické službě v rámci Týdne vědy a techniky 2012. Praha

Horák, A. - Hučín, I. - Kybal, M. - Breiterová, H. - Binko, R. (2010): Národní geovědní bibliografie. Praha. Dostupné z URL http://geolib.geology.cz

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Kukal, Z. – Breiterová, H. – Maděra, P. – Čech, P. – Čechová, V. – Kotková, J. – Lobkowicz, M. – Riedlová, E. – Sattran, V. – Šebesta, J. – Vlček, V. – Zemánek, P. – Žáček, V. (2022): Zdeněk Kukal. Osobnosti české geologie sv. 2. 92 s. – Česká geologická služba. Praha

Moravcová, O. - Breiterová, H. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Gürtlerová, P. - Čejchanová, A. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS, MŽP ČR

Skarková, H. - Breiterová, H. - Doubek, P. (2006c): GeoPub - databáze publikační činnosti ČGS.

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Smyčková, L. – Šedinová, E. – Breiterová, H. – Störzerová, B. – Binko, R. – Erban, V. – Skarková, H. (2015): Intranet České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Čoupek, P. - Breiterová, H. (2009): Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/knihovna/hl.pl

© Hana Breiterova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top