RNDr. František Veselovský
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085202
fax: +420251818748
frantisek.veselovsky@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Pašava, J. – Veselovský, F. – Breiter, K. – Erban, V. – Drábek, M. (2017): Temporal evolution of mineralization events in the Bohemian Massif inferred from the Re–Os geochronology of molybdenite. – Mineralium Deposita 52, 5, 651-662. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-016-0685-5

Ackerman, L. – Žák, K. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Svojtka, M. – Pašava, J. – Veselovský, F. (v tisku): Chronology of the Kašperské Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralium Deposita, ISSN 0026-4598

Bohdálková, L. – Novák, M. – Voldřichová, P. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Erbanová, L. – Krachler, M. – Komárek, A. – Míková, J. (2012): Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient. – Science of the Total Environment 439, November, 26-34. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2012.08.089

Breiter, K. - Dobeš, P. - Drábek, M. - Eichler, F. - Gabašová, A. - Haladová, I. - Klepáč, L. - Lukeš, J. - Maryška, J. - Novák, J. - Ondruš, P. - Pačes, T. - Rukavičková, L. - Severýn, O. - Štrof, P. - Veselovský, F. - Vohralík, M. - Záruba, J. (2002): Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím. Výzkumná zpráva, 33 s

Breiter, K. - Škoda, R. - Veselovský, F. (2009): Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 17, jaro, 46-65. ISSN 1211-0329

Bukovská, Z. – Verner, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Erban, V. – Franěk, J. – Halodová, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Kočergina, J. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bůzek, F. – Čejková, B. – Hellebrandová, L. – Jačková, I. – Lollek, V. – Lněničková, Z. – Matoláková, R. – Veselovský, F. (2017): Isotope composition of NH3, NOx and SO2 air pollution in the Moravia-Silesian region, Czech Republic. – Atmospheric Pollution Research 8, 2, 221-232. ISSN 1309-1042. DOI 10.1016/j.apr.2016.08.011

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Jačková, I. – Veselovský, F. (2017): Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 195-201. ISSN 0514-8057

Dobeš, P. – Veselovský, F. – Jačková, I. – Malec, J. – Klomínský, J. (2011): Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Česká geologická služba

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. – Filip, J. – Veselovský, F. – Drahota, J. (2015): Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 165-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.24

Drahota, P. – Knappová, M. – Kindlová, H. – Culka, A. – Majzlan, J. – Mihaljevič, M. – Rohovec, J. – Veselovský, F. – Fridrichová, M. – Jehlička, J. (2016): Mobility and attenuation of arsenic in sulfide-rich mining wastes from the Czech Republic. – Science of the Total Environment 557-558, July, 192-203. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2016.03.079

Drahota, P. – Kulakowski, O. – Culka, A. – Knappová, M. – Rohovec, J. – Veselovský, F. – Racek, M. (2018): Arsenic mineralogy of near-neutral soils and mining waste at the Smolotely-Líšnice historical gold district, Czech Republic. – Applied Geochemistry 89, prosinec, 243-254. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2017.12.018

Ettler, V. – Chren, M. – Mihaljevič, M. – Drahota, P. – Kříbek, B. – Veselovský, F. – Šráček, O. – Vaněk, A. – Penížek, V. – Komárek, M. – Mapani, B. (2017d): Characterization of Fe-Mn concentric nodules from Luvisol irrigated by mine water in a semi-arid agricultural area. – Geoderma 299, August, 32-42. ISSN 0016-7061. DOI 10.1016/j.geoderma.2017.03.022

Ettler, V. – Johan, Z. – Kříbek, B. – Veselovský, F. – Mihaljevič, M. – Vaněk, A. – Penížek, V. – Majer, V. – Šráček, O. – Mapani, B. – Kamona, F. – Nyambe, I. (2016d): Composition and fate of mine- and smelter-derived particles in soils of humid subtropical and hot semi-arid areas. – Science of the Total Environment 563-564, September, 329-339. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2016.04.133

Ettler, V. – Konečný, L. – Kovářová, L. – Šebek, O. – Kříbek, B. – Majer, V. – Veselovský, F. – Penížek, V. – Vaněk, A. – Nyambe, I. (2014h): Surprisingly contrasting metal distribution and fractionation patterns in copper smelter-affected tropical soils in forested and grassland areas (Mufulira, Zambian Copperbelt). – Science of the Total Environment 473-474, March, 117-124. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2013.11.146

Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Šebek, O. – Kříbek, B. – Veselovský, F. – Veselovský, F. – Vaněk, A. – Šráček, O. – Nyambe, I. – Kamona, F. – Mapani, B. (2014f): Fate of smelter particulates in tropical soils. In Kříbek B., Davies T: Addressing environmental and health impacts of active and abandoned mines in Sub-Saharan Africa. Proceedings of the Closing Workshop of the IGCP/SIDA Projects 594 and 606,Prague, Czech Republic, May 26—28, 2014, s. 41-45. – Czech geological survey. Prague. ISBN 978-80-7075-858-8

Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Šebek, O. – Vítková, M. – Kříbek, B. – Veselovský, F. – Majer, V. – Vaněk, A. – Penížek, V. – Šráček, O. – Nyambe, I. – Kamona, F. – Mapani, B. (2014l): Dust from selected African metal smelters: mineralogy, contaminant bioaccessibility and exposure estimations. In Kříbek B., Davies T: Addressing environmental and health impacts of active and abandoned mines in Sub-Saharan Africa. Proceedings of the Closing Workshop of the IGCP/SIDA Projects 594 and 606,Prague, Czech Republic, May 26—28, 2014, s. 37-41. – Czech geological survey. Prague. ISBN 978-80-7075-858-8

Ettler, V. – Vítková, M. – Mihaljevič, M. – Šebek, O. – Klementová, M. – Veselovský, F. – Vybíral, P. – Kříbek, B. (2014a): Dust from Zambian smelters: mineralogy and contaminant bioacessibility. – Environmental Geochemistry and Health 36, 5, 919-933. ISSN 0269-4042. DOI 10.1007/s10653-014-9609-4

Haluzová, E. – Ackerman, L. – Pašava, J. – Jonášová, Š. – Svojtka, M. – Hrstka, T. – Veselovský, F. (2015): Geochronology and characteristics of Ni–Cu–(PGE) mineralization at Rožany, Lusatian Granitoid Complex, Czech Republic. – Journal of Geosciences 60, 4, 219-236. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.204

Holub, F. - Schmitz, M. D. - Verner, K. - Janoušek, V. - Veselovský, F. (2010): Geochemical and temporal relations of ultrapotassic plutons and dyke swarms in South Bohemia. In Kohút, M: Datovanie 2010. Zborník abstraktov, s. 13-14. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343

Hybler, J. - Ondruš, P. - Císařová, I. - Petříček, V. - Veselovský, F. (2003): Chemical analysis and crystal structure of lindackerite, [Cu4(Cu,Co,Ni)(H2O)6](AsO4)2 (AsO3OH)2/ 3 H2O from Jáchymov, Czech Republic. – European Journal of Mineralogy 15, 6, 1035-1042. ISSN 0935-1221

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Veselovský, F. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Táborský, Z. (2004): Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 neuveden, podzim, 112-114. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. - Žák, J. - Fediuk, F. - Bělohradský, V. - Žák, K. - Veselovský, F. - Táborský, Z. - Jarchovský, T. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Malý, K. (2003): Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 300 s. MS MS SÚRAO, PRAHA

Klomínský, J. – Veselovský, F. – Malec, J. (2013): Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách – příklad uvolňování uranu z jizerského granitu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 neuveden, zima, 214-219. ISSN 0514-8057

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Farkaš, J. – Novák, M. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Long-term integrated research at ultrabasic catchment (Pluhuv Bor, Czech Republic). In Holzheu S., Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2014. Book of Abstracts. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 119. s. 24. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Farkaš, J. – Novák, M. (2014): Integrated research at Pluhuv Bor, ultramafic critical zone observatory. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Oral Presentations, June 9-13, s. 44. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Novák, M. – Farkaš, J. – McDowell, W. H. (2015): Patterns of base cations and aluminum in three geochemically contrasting catchments. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 298. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Krám, P. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2015): Vliv smrkového porostu a kontrastních podložních hornin na atmosférickou depozici Slavkovského lesa. In neuveden: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Sborník abstraktů z konference, Ostravice, 21.-23.9.2015, s. 12. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Strnady, Jíloviště. ISBN 978-80-7417-096-6

Krám, P. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. (2014): Water chemistry in three Czech monolithologic and geochemically contrasting catchments. In Holzheu S., Kaufmann-Knoke R., Thies B: Groundwater meets Soil and Energy. Book of Abstracts. Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 118. s. 196-197. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Streamwater chemistry at Lysina (CZ07). In de Wit H., Bente M., Wathne B.M., Hruška J: ICP Waters Report 117/2014, Proceedings of the 29th Task Force meeting of the ICP Waters Programme. Report SNO 6643-2014, s. 7-10. – Norwegian Institute for Water Research. Oslo. ISBN 978-82-577-6378-7

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2017): Water and bedrock chemistry in three geochemically contrasting catchments. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: BIOGEOMON, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2017): Water and rock chemistry in geochemically contrasting catchments. In neuveden: Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change, International Conference, Book of Abstracts, – Global Change Research Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic. Brno. ISBN 978-80-87902-20-2

Krám, P. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments. In R. Stojanov, Z. Žalud, P. Cudlín, A. Farda, O. Urban, M. Trnka (eds.): Global change and resilience, from impacts to responses, s. 173-177. – Global Change Research Centre AS CR. Brno. ISBN 978-80-904351-9-3

Krám, P. – Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Hruška, J. (2018): Calcium isotopic signatures in three forest catchments with contrasting bedrocks in the Slavkov Forest Critical Zone Observatory. In Anonymous: Metal Stable Isotope Geochemistry Workshop. IsoNose Project (Isotopic Tools as Novel Sensors of Earth Surface Resources). 9-10 January 2018, Soreze, France, – German Research Centre for Geoscience, Holmholz Centre Potsdam. Potsdam, Germany

Krám, P. – Novák, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Štědrá, V. – Buss, H. L. – Štěpánová, M. – Chuman, T. – Oulehle, F. – Hruška, J. (2017): Chromium chemistry at Pluhuv Bor, an ultramafic Czech catchment. In Bani A. (ed.): 9th International Conference on Serpentine Ecology Guide, – Agricultural University of Tirana. Tirana, Albania

Krám, P. – Senoo, T. – Beneš, F. – Čuřík, J. – Veselovský, F. (2015): Limnologie potoka Na zeleném ve Slavkovském lese. In Rádková Vanda, Bojková Jindřiška: Voda - věc veřejná. Sborník příspěvků. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Mikulov, 29.6.-3.7.2015, s. 83-88. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-7874-1

Krám, P. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Myška, O. (2017): Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2017, s. 166-175. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Praha. ISBN 978-80-87117-15-6

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bláha, V. (2015): Base cation hydrogeochemistry at three geochemically contrasting monolithologic catchments. In Neuveden: Goldschmidt Conference 2015. Abstracts, s. 1687. – European Association of Geochemistry. Prague

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Hruška, J. – Štědrá, V. – Jarchovský, T. – Buss, H. L. – Chuman, T. (2017): Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. – Procedia Earth and Planetary Science 17, spring, 538-541. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.136

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Štědrá, V. (2014): Hydrologie and hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2014, svazek 1. s. 238-245. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Český Hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4. In Anonymous: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts, svazek 77(5). s. 1509. – Mineralogical Society, www.minersoc.org. Middlesex, England

Kříbek, B. - Majer, V. - Knésl, I. - Veselovský, F. - Nyambe, I. - Šráček, O. - Ettler, V. - Mihaljevič, M. (2011): Impacts of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia: An overview. In Kříbek B: Mining and the Environment in Africa. - Proceedings ot the inaugural Workshop of the IGCP/SIDA Project No. 594, Kitwe, Zambia, October 17th-18th, 2011, s. 24-35. – Czech geological survey. Prague. ISBN 978-80-7075-119-0

Kříbek, B. - Majer, V. - Veselovský, F. - Nyambe, I. (2009a): Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis. In Williams, P.J. et al: Smart Science for Exploration and Mining. Proceedings of the Tenth Biennial SGA Meeting, Townsville, 2009, s. 765-767. – Economic Geology Research Unit, James Cook University. Townsville. ISBN 9780980558685

Kříbek, B. - Majer, V. - Veselovský, F. - Nyambe, I. (2010c): Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulphur in soils of the central-northern part of the Zambian Copperbelt Mining District: A topsoil vs. subsurface soil concept. – Journal of Geochemical Exploration 104, červen, 69-86. ISSN 0375-6742

Kříbek, B. - Mihaljevič, M. - Šráček, O. - Majer, V. - Veselovský, F. - Šikl, J. (2009): Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 218-221. ISSN 0514-8057

Kříbek, B. - Veselovský, F. - Knésl, I. - Šráček, O. - Mihaljevič, M. - Ettler, V. (2011): Heavy minerals in the Kafue River sediments, Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. 1239. – The Mineralogical Society. Twickenham

Kříbek, B. - Veselovský, F. - Malec, J. - Knésl, I. - Majer, V. - Mihaljevič, M. - Ettler, V. (2011): The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination. In Kříbek B: Mining and the Environment in Africa. - Proceedings ot the inaugural Workshop of the IGCP/SIDA Project No. 594, Kitwe, Zambia, October 17th-18th, 2011, s. 38-41. – Czech geological survey. Prague. ISBN 978-80-7075-119-0

Kříbek, B. – Laufek, F. – Veselovský, F. – Drábek, M. – Klementová, M. (2017j): Experimental formation of Pb, Sn, Ge and Sb sulfides, selenides and chlorides in the presence of sal ammoniac: A contribution to the understanding of the mineral formation processes in coal wastes self-burning. In Rasnussen M: Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017, svazek 1. – Copernicus Gesellschaft mbH, Göttingen, Germany eISSN 1607-7962, http://www.geophys-res-abstr.net. Göttingen

Kříbek, B. – Sýkorová, I. – Veselovský, F. – Laufek, F. – Malec, J. – Knésl, I. – Majer, V. (2017b): Trace element geochemistry of self-burning and weathering of a mineralized coal waste dump: The Novátor mine, Czech Republic. – International Journal of Coal Geology 173, March, 158-175. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2017.03.002

Kříbek, B. – Veselovský, F. – Knésl, I. – Sýkorová, I. – Machovič, V. – Lapták, L. (2017e): Radiation induced alteration of Permian uraniferous coal (Rybnícek deposit, Czech Republic). In Mercier-Langevin P. et al: Mineral Resources to Discover. Proceedings of the 14th Biennial SGA Meeting, Quebéc, Canada, Volume 2, s. 767-770. – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. neuveden. ISBN 978-2-9816898-0-1

Kříbek, B. – Zachariáš, J. – Knésl, I. – Míková, J. – Mihaljevič, M. – Veselovský, F. – Bamba, O. (2016a): Geochemistry, mineralogy, and isotope composition of Pb, Zn, and Cu in primary ores, gossan and barren ferruginous crust from the Perkoa base metal deposit, Burkina Faso. – Journal of Geochemical Exploration 168, September, 49-64. ISSN 0375-6742. DOI 10.1016/j.gexplo.2016.05.007

Laufek, F. – Veselovský, F. – Drábek, M. – Kříbek, B. – Klementová, M. (2017b): Experimental formation of Pb, Sn, Ge and Sb sulfides, selenides and chlorides in the presence of sal ammoniac: A contribution to the understanding of the mineral formation processes in coal wastes self-ignition. – International Journal of Coal Geology 176-177, May, 1-7. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2017.04.008

Malec, J. - Veselovský, F. (2008): Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 173-175. ISSN 0514-8057

Malec, J. – Veselovský, F. – Böhmová, V. – Prouza, V. (2012): Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 189-192. ISSN 0514-8057

Malec, J. – Veselovský, F. – Táborský, Z. (2013a): Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 13-22. ISSN 1211-8796

Malec, J. – Veselovský, F. – Táborský, Z. (2013b): Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 33-40. ISSN 1211-8796

Malec, J. – Šrein, V. – Veselovský, F. – Škoda, R. (2013): Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 23-32. ISSN 1211-8796

Mihaljevič, M. - Ettler, V. - Šebek, O. - Kříbek, B. - Majer, V. - Veselovský, F. (2012f): Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia. In Mapani B., Kříbek B: Environmental and health impacts of mining in Africa, s. 34-35. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-781-9

Mihaljevič, M. - Ettler, V. - Šebek, O. - Šráček, O. - Kříbek, B. - Kyncl, T. - Majer, V. - Veselovský, F. (2011b): Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia. – Water, Air and Soil Pollution 216, 1-4, 657-668. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-010-0560-4

Novák, M. - Erbanová, L. - Fottová, D. - Voldřichová, P. - Přechová, E. - Bláha, V. - Veselovský, F. - Krachler, M. (2010b): Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls. – Science of the Total Environment 408, 17, 3614-3622. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2010.04.016

Novák, M. - Jačková, I. - Čuřík, J. - Štěpánová, M. - Veselovský, F. - Bůzek, F. - Vile, M. A. - Bufková, I. - Válková, I. - Adamová, M. - Bohdálková, L. - Komárek, A. (2016): Contrasting δ15N Values of Atmospheric Deposition and Sphagnum Peat Bogs: N Fixation as a Possible Cause. – Ecosystems 19, 6, 1037-1050. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-016-9985-y

Novák, M. H. - Johan, Z. - Škoda, R. - Černý, P. - Šrein, V. - Veselovský, F. (2008): Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -. – European Journal of Mineralogy 20, 4, 487-499. ISSN 0935-1221

Novák, M. – Chrastný, V. – Šebek, O. – Martínková, E. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štěpánová, M. – Doušová, B. – Bůzek, F. – Farkaš, J. – Andronikov, A. – Čimová, N. – Housková, M. (2017): Chromium isotope fractionations resulting from electroplating, chromating and anodizing: Implications for groundwater pollution studies. – Applied Geochemistry 80, May, 134-142. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2017.03.009

Novák, M. – Farkaš, J. – Holmden, C. – Krám, P. – Hruška, J. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Calcium isotope systematics in small upland catchments affected by spruce dieback in the period of extreme acid rain (1970-1990). In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on Ecosystem Behavior, Book of Abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Hellerich, L. A. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Pacherová, P. – Martínková, E. – Přechová, E. – Veselovský, F. (2017): Natural attenuation of Cr(VI) contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern USA: A chromium isotope study. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Jačková, I. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Nitrogen cycling in ombrotrophic peat bogs in the Czech Republic: Is microbial N-fixation occurring at atmospheric depositions of reactive N higher than 10 kg/ha/yr?. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Krám, P. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Chrastný, V. – Martinková, E. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Farkaš, J. (2017): Temporal changes in Cr fluxes and d53Cr values in runoff from a small serpentinite catchment (Slavkov Forest, Czech Republic). – Chemical Geology 472, November, 22-30. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2017.09.023

Novák, M. – Martínková, E. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Šebek, O. – Andronikov, A. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Housková, M. – Bůzek, F. – Farkaš, J. – Komárek, A. (2017): The fate of Cr(VI) in contaminated aquifers 65 years after the first spillage of plating solutions: A δ53Cr study at four Central European sites. – Catena 158, November, 371-380. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2017.07.004

Novák, M. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Fottová, D. – Přechová, E. – Myška, O. (2015): Nitrogen input into Sphagnum bogs via horizontal deposition: an estimate for N-polluted high-elevation sites. – Biogeochemistry 123, 1-2, 307-312. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-015-0076-5

Novák, M. – Šebek, O. – Chrastný, V. – Hellerich, L. A. – Andronikov, A. – Martinková, E. – Farkaš, J. – Pacherová, P. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Housková, M. – Zoulková, V. – Veselovský, F. – Svobodová, I. – Janotová, P. – Komárek, A. (2018): Comparison of δ53CrCr(VI) values of contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern U.S. with contrasting availability of reducing agents. – Chemical Geology 481, March, 74-84. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2018.01.033

Novák, M. – Štěpánová, M. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Antalová, E. – Brychnáčová, J. – Bufková, I. – Komárek, A. (2018): The Fate of 15N Tracer in Waterlogged Peat Cores from Two Central European Bogs with Different N Pollution History. – Water, Air and Soil Pollution, ISSN 0049-6979

Novák, M. – Šípková, A. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Voldřichová, P. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Farkaš, J. – Bohdálková, L. – Pašava, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Bláha, V. – Komárek, A. – Krachler, M. (2016): Cu-Zn isotope constraints on the provenance of air pollution in Central Europe: Using soluble and insoluble particles in snow and rime. – Environmental Pollution 218, November, 1135-1146. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2016.08.067

Ondruš, P. - Skála, R. - Císařová, I. - Veselovský, F. - Frýda, J. - Čejka, J. (2001): Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. – Materials structure in chemistry, biology, physics and technology 2001, 8, 65. ISSN 1211-5894

Ondruš, P. - Skála, R. - Plášil, J. - Sejkora, J. - Veselovský, F. - Čejka, J. - Kallistová, A. - Hloušek, J. - Fejfarová, K. - Škoda, R. - Gabašová, A. - Dušek, M. - Machovič, V. - Lapčák, L. (2013): Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. – Mineralogical Magazine 77, 6, 2111-2124. ISSN 0026-461X. DOI 10.1180/minmag.2013.077.6.02

Ondruš, P. - Skála, R. - Vavřín, I. - Veselovský, F. (2001): Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld. – Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte 2001, 4, 169-185. ISSN 0028-3649

Ondruš, P. - Skála, R. - Veselovský, F. - Frýda, J. - Císařová, I. - Čejka, J. - Hloušek, J. (1999): Check-list for new mineral proposals - vajdakite - (MoVIO2)2AsIII2O5 . 3H2O. Deposit Národního muzea, Praha

Ondruš, P. - Skála, R. - Veselovský, F. - Sejkora, J. - Vitti, C. (2003e): Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic. – The American Mineralogist 88, 4, 686-693. ISSN 0003-004X

Ondruš, P. - Skála, R. - Veselovský, F. - Čejka, J. - Hloušek, J. (1999): Check-list for new mineral proposals - švenekite - Ca(H2AsO4)2. Deposit Národního muzea, Praha

Ondruš, P. - Skála, R. - Vitti, C. - Veselovský, F. - Novák, F. - Jansa, J. (1999): Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic. – The American Mineralogist 84, 9, 1439. ISSN 0003-004X

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Frýda, J. - Sejkora, J. - Čejka, J. (1999): Check-list for new mineral proposals - pseudojohannite - Cu4(UO2)6(SO4)3(OH)14 . 16 H2O. Deposit Národního muzea, Praha

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Frýda, J. - Skála, R. - Císařová, I. - Čejka, J. (2002): Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. – The American Mineralogist 87, 7, 983-990. ISSN 0003-004X

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Frýda, J. - Vavřín, I. - Gabašová, A. - Skála, R. (1999): Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova. Výzkumná zpráva, 140 s

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Frýda, J. - Čejka, J. - Hloušek, J. (1999): Check-list for new mineral proposals - doubekite - Fe4(HAsO4)5(H2AsO4)2 . 20 H2O. Deposit Národního muzea, Praha

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Malý, K. - Hloušek, J. - Sejkora, J. (2003): Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 157-192. ISSN 1210-8197

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Gabašová, A. - Hloušek, J. - Šrein, V. (2003b): Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 149-155. ISSN 1210-8197

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Gabašová, A. - Hloušek, J. - Šrein, V. (2003c): Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 3-18. ISSN 1210-8197

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Gabašová, A. - Hloušek, J. - Šrein, V. - Vavřín, I. - Skála, R. - Sejkora, J. - Drábek, M. (2003d): Primary minerals of the Jáchymov ore district. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 19-147. ISSN 1210-8197

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Skála, R. - Sejkora, J. (1999): Check-list for new mineral proposals - chetlemanskiite - NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O. Deposit Národního muzea, Praha

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Skála, R. - Sejkora, J. - Pažout, R. - Frýda, J. - Gabašová, A. (2006): Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile. – Canadian Mineralogist 44, 2, 523-531. ISSN 0008-4476

Ondruš, P. - Veselovský, F. - Skála, R. - Vitti, C. - Sejkora, J. (1999): Check-list for new mineral proposals - čejkaite - Na4UO2(CO3)3. Deposit Národního muzea, Praha

Pauliš, P. – Toegel, V. – Veselovský, F. – Franc, J. (2009): Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 17, 2, 69-72. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Toegel, V. – Veselovský, F. – Hak, J. (2009): Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika). . – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 17, 2, 87-90. ISSN 1211-0329

Pauliš, P. – Veselovský, F. – Kadlec, T. – Franc, J. (2010): Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 1, 85-88. ISSN 1211-0329

Pašava, J. – Svojtka, M. – Veselovský, F. – Ďurišová, J. – Ackerman, L. – Pour, O. – Drábek, M. – Halodová, P. – Haluzová, E. (2016): Laser ablation ICP-MS study of trace element chemistry in molybdenite coupled with scanning electron microscopy (SEM) - an important tool for identification of different types of mineralization. – Ore Geology Reviews 72, 1, 874-895. ISSN 0169-1368. DOI 10.1016/j.oregeorev.2015.09.007

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Erban, V. – Pour, O. – Žák, K. – Ackerman, L. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Tásler, R. (2017): New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obrí důl, West Sudetes, Bohemian Massif. In Langevin P.M. et al: Proceedings of the 14th SGA Biennial Meeting, 20-23 August 2017, Québec City, Canada, – Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Quebec City, Kanada. ISBN 978-2-9816898-0-1

Pašava, J. – Veselovský, F. – Dobeš, P. – Haluzová, E. – Ackerman, L. – Tásler, R. (2016): Nové poznatky ze studia mineralogie, fluidních inkluzí a izotopů síry v rudách skarnového ložiska v Obřím dole. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 47-52. ISSN 0514-8057

Pašava, J. – Veselovský, F. – Drábek, M. – Svojtka, M. – Pour, O. – Klomínský, J. – Škoda, R. – Ďurišová, J. – Ackerman, L. – Halodová, P. – Haluzová, E. (2015): Molybdenite-tungstenite association in the tungsten-bearing topaz greisen at Vítkov (Krkonoše-Jizera Crystalline complex, Bohemian Massif): indication of changes in physico-chemical conditions in mineralizing system. – Journal of Geosciences 60, 3, 149-161. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.197

Pašava, J. – Veselovský, F. – Pour, O. – Drábek, M. – Halodová, P. – Svojtka, M. – Ackerman, L. – Ďurišová, J. – Žák, K. – Haluzová, E. (2015): Variation in trace element composition in molybdenite: results of LA-ICP-MS study from different types of mineralization. In André-Mayer, A.S., Cathelineau, M., Muchez, Ph., Pirard, E., Sindern, S: Proceedings of the 13th Biennial SGA Meeting, svazek 2. s. 615-618. – Lorraine University, Nancy, France. Nancy

Pačes, T. - Maryška, J. - Severýn, O. - Dobeš, P. - Breiter, K. - Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Skála, R. - Žák, K. - Rukavičková, L. - Pudilová, M. - Karous, M. - Lukeš, J. - Klepáč, L. - Záruba, J. - Štrof, P. - Eichler, F. - Krejčík, L. - Maros, G. (2001): Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím. Výzkumná zpráva, 160 s

Pačes, T. - Procházka, J. - Rukavičková, L. - Breiter, K. - Dobeš, P. - Budkovský, J. - Hanák, J. - Klomínský, J. - Mrázová, Š. - Veselovský, F. - Havlová, V. - Maryška, J. - Záruba, J. - Bárta, J. - Lukeš, J. (2007): Průběžná technická zpráva č. 1. Závěrečná zpráva, 245 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů

Pačes, T. – Rukavičková, L. – Holeček J. – Klomínský, J. – Dobeš, P. – Veselovský, F. – Mrázová, Š. (2013): Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif. Neuveden. 345 s. – Česká Geologická Služba a Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů. Praha

Pertoldová, J. – Košuličová, M. – Verner, K. – Žáčková, E. – Pertold, Z. – Konopásek, J. – Veselovský, F. – Košler, J. (2014): Geochronology and petrology of pyroxen–garnet skatns (eastern Bohemian Massif): implications for the source and evolution of the Variscan continental crust. – Journal of Geosciences 59, 4, 367-388. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.181

Plášil, J. - Sejkora, J. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Beran, P. - Goliáš, V. (2006): Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 51, 1-2, 149-158. ISSN 1210-8197

Plášil, J. - Sejkora, J. - Čejka, J. - Novák, M. - Viňalis, J. - Škácha, P. - Jehlička, J. - Goliáš, V. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Hloušek, J. (2010): Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group. – Canadian Mineralogist 48, 2, 335-350. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.48.2.335

Plášil, J. – Fejfarová, K. – Hloušek, J. – Škoda, R. – Novák, M.Hary – Sejkora, J. – Čejka, J. – Veselovský, F. – Ondruš, P. – Majzlan, J. – Mrázek, Z. (2013): Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium. – Mineralogical Magazine 77, 1, 137-152. ISSN 0026-461X. DOI 10.1180/minmag.2013.077.1.12

Plášil, J. – Fejfarová, K. – Skála, R. – Škoda, R. – Meisser, N. – Hloušek, J. – Císařová, I. – Dušek, M. – Veselovský, F. – Sejkora, J. – Čejka, J. – Ondruš, P. (2012): Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic. – Mineralogical Magazine 76, 3, 443-453. ISSN 0026-461X. DOI 10.1180/minmag.2012.076.3.01

Plášil, J. – Fejfarová, K. – Wallwork, K. – Dušek, M. – Škoda, R. – Sejkora, J. – Čejka, J. – Veselovský, F. – Hloušek, J. – Meisser, N. – Brugger, J. (2012): Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12. – American Mineralogist 97, 10, 1796-1803. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am.2012.4127

Plášil, J. – Hloušek, J. – Veselovský, F. – Fejfarová, K. – Dušek, M. – Škoda, R. – Novák, M.Hary – Čejka, J. – Sejkora, J. – Ondruš, P. (2012): Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic. – American Mineralogist 97, 2-3, 447-454. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am.2012.3976

Plášil, J. – Sejkora, J. – Škoda, R. – Novák, M. H. – Kasatkin, A. – Škácha, P. – Veselovský, F. – Fejfarová, K. – Ondruš, P. (2014): Hloušekite, (Ni,Co)Cu4 (AsO4)2(AsO3OH)2(H2O)9, a new member of the lindackerite supergroup from Jáchymov, Czech Republic. – Mineralogical Magazine 75, 5, 1341-1353. ISSN 0026-461X. DOI 10.1180/minmag.2014.078.5.16

Plášil, J. – Veselovský, F. – Hloušek, J. – Škoda, R. – Novák, M. H. – Sejkora, J. – Čejka, J. – Škácha, P. – Kasatkin, A. (2014): Mathesiusit, K5(UO2)4(SO4)4(VO5)(H2O)4, a new uranyl vanadate-sulfate from Jáchymov, Czech Republic. – American Mineralogist 99, 4, 625-632. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am.2014.4681

Plášil, J. – Škácha, P. – Sejkora, J. – Škoda, R. – Novák, M. – Veselovský, F. – Hloušek, J. (2017): Babánekite, Cu3(AsO4)2 ∙ 8H2O, from Jáchymov, Czech Republic – a new member of the vivianite group. – Journal of Geosciences 62, 4, 261-270. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.248

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Severýn, O. - Tondr, D. - Královcová, J. - Breiter, K. - Havíř, J. - Bláha, V. - Lukeš, J. - Weishauptová, Z. - Kovář, L. - Trčková, J. - Dobeš, P. - Richter, T. - Szongoth, G. - Gabašová, A. - Veselovský, F. - Štamberk, K. - Maryška, J. - Vohralík, M. - Hokr, M. - Tauchman, M. - Ehlerová, J. (2006): Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP. Závěrečná zpráva, 76 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Sejkora, J. - Ondruš, P. - Fikar, M. - Veselovský, F. - Mach, Z. - Gabašová, A. (2006a): New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 51, 1-2, 43-55. ISSN 1210-8197

Sejkora, J. - Ondruš, P. - Fikar, M. - Veselovský, F. - Mach, Z. - Gabašová, A. - Škoda, R. - Beran, P. (2006b): Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 51, 1-2, 57-102. ISSN 1210-8197

Sejkora, J. - Plášil, J. - Císařová, I. - Škoda, R. - Hloušek, J. - Veselovský, F. - Jebavá, I. (2011b): Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. – Journal of Geosciences, 56, 257-271. DOI: 10.31/geosci.100. – Journal of Geosciences 56, 3, 257-271. ISSN 1802-6222

Sejkora, J. - Plášil, J. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Císařová, I. - Hloušek, J. (2010): Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination. – Canadian Mineralogist 48, 5, 1157-1170. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.48.5.1157

Sejkora, J. - Plášil, J. - Veselovský, F. - Císařová, I. - Hloušek, J. (2011a): Ondrušite, CaCu4(AsO4)2 (AsO3OH)2 . 10 H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic:description and crystal-structure determination. – Canadian Mineralogist 49, 3, 885-897. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.49.3.885

Skála, R. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Císařová, I. - Hloušek, J. (2011): Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. – Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6. – Mineralogy and Petrology 103, jaro, 169-175. ISSN 0930-0708. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6

Skála, R. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Táborský, Z. - Ďuďa, R. (2007): Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia. – European Journal of Mineralogy 19, 2, 255-265. ISSN 0935-1221

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Hloušek, J. - Vlašimský, P. (2003): History of discovery and study of new minerals at Jáchymov. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 207-209. ISSN 1210-8197

Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Hloušek, J. - Vlašimský, P. (2003a): Who was who in Jáchymov mineralogy II. – Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II 48, 3-4, 193-206. ISSN 1210-8197

Veselovský, F. - Ondruš, P. - Gabašová, A. - Škoda, R. - Hloušek, J. - Bouše, P. - Malec, J. (2007): Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu. Závěrečná zpráva, 108 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Veselovský, F. – Ackerman, L. – Pašava, J. – Žák, K. – Haluzová, E. – Creaser, R. A. – Dobeš, P. – Erban, V. – Tásler, R. (2018): Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re–Os dating of sulfide mineralization. – Mineralium Deposita 53, 5, 665 -682. ISSN 0026-4598. DOI 10.1007/s00126-017-0766-0

Veselovský, F. – Ettler, V. – Jarošíková, A. – Mihaljevič, M. – Kříbek, B. – Penížek, v. – Vaněk, A. – Šráček, O. – Matoušek, T. (2017h): Fate of smelter particulates in soils. In neuveden: 2017 Goldschmidt Conference Abstracts, p. 1083, – neuveden. Vienna

Voldřichová, P. – Chrastný, V. – Šípková, A. – Farkaš, J. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Krachler, M. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Komárek, A. – Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Pacherová, P. (2014): Zinc isotope systematics in snow and ice accretions in Central European mountains. – Chemical Geology 388, November, 130-141. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2014.09.008

Vrána, S. - Žák, K. - Veselovský, F. - Jačková, I. (2010): Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 259-262. ISSN 0514-8057

Vítková, M. - Ettler, V. - Veselovský, F. - Kříbek, B. - Šebek, O. (2011): Dust from copper smelters in the Zambian Copperbelt. In Williams P., Mitchel R: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011, svazek 75. s. 2095. – Neuveden. Twickenhan

Škoda, R. – Cempírek, J. – Filip, J. – Novák, M.Hary – Veselovský, F. – Čtvrtlík, R. (2012): Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Åskagen, Sweden. – American Mineralogist 97, 5-6, 983-988. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am.2012.3936

Šráček, O. - Filip, J. - Mihaljevič, M. - Kříbek, B. - Majer, V. - Veselovský, F. (2011f): Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt. – Environmental Monitoring and Assessment 172, léto, 287-299. ISSN 0167-6369. DOI 10.1007/s10661-010-1334-6

Šráček, O. - Mihaljevič, M. - Kříbek, B. - Majer, V. - Veselovský, F. (2010e): Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia. – Journal of African Earth Sciences 57, 2, 14-30. ISSN 1464-343X

Šráček, O. - Veselovský, F. - Kříbek, B. - Malec, J. - Jehlička, J. (2010): Geochemistry, mineralogy and enviromental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia. – Applied Geochemistry 25, zima, 1815-1824. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2010.09.008

Šráček, O. - Veselovský, F. - Kříbek, B. - Malec, J. - Jehlička, J. (2010): Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia. – Applied Geochemistry 25, 12, 1815-1824. ISSN 0883-2927

Šráček, O. – Kříbek, B. – Mihaljevič, M. – Majer, V. – Veselovský, F. – Vencelides, Z. – Nyambe, I. (2012a): Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system. – Journal of Geochemical Exploration 112, January, 174-188. ISSN 0375-6742. DOI 10.1016/j.gexplo.2011.08.007

Štěpánová, M. – Novák, M. – Čimová, N. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Bohdálková, L. – Komárek, A. – Krachler, M. (2017): Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Šípková, A. – Novák, M. – Chrastný, V. – Štěpánová, M. – Veselovský, F. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Farkaš, J. – Komárek, A. – Krachler, M. (2017): Cu-Zn isotope constraints on the provenance of air pollution in Central Europe: Using soluble and insoluble particles in snow and rime. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Žák, J. - Verner, K. - Finger, F. - Faryad, S. W. - Chlupáčová, M. - Veselovský, F. (2011b): The generation of voluminous S-type granites in the Moldanubian unit, Bohemian Massif, by rapid isothermal exhumation of the metapelitic middle crust. – Lithos 121, 1-4, 25-40. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2010.10.002

Žák, K. - Štemprok, F. - Holub, F. - Jačková, I. - Novák, J. K. - Veselovský, F. (2001): Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 111-114. ISSN 0514-8057

Žák, K. – Svojtka, M. – Breiter, K. – Ackerman, L. – Zachariáš, J. – Pašava, J. – Veselovský, F. – Litochleb, J. – Ďurišová, J. – Haluzová, E. (2014): Padrt Stock (Teplá–Barrandian Unit, Bohemian Massif): petrology, geochemistry, U–Pb zircon dating of granodiorite, and Re–Os age and origin of related molybdenite mineralization. – Journal of Geosciences 59, 4, 351-366. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.177

Čimová, N. – Novák, M. – Chrastný, V. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Pašava, J. – Housková, M. – Bohdálková, L. – Štěpánová, M. – Míková, J. – Krachler, M. – Komárek, A. (2016): Lead fluxes and 206Pb/207Pb isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources. – Atmospheric Environment 143, 1, 51-59. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2016.07.057

© Frantisek Veselovsky, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top