Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
frantisek.stanek@geologycz

Recent papers

Grygar, R. – Staněk, F. – Jelínek, J. – Staňková, J. (2019): Methodology for creating and visualization of 3D models for mineral deposits of critical EU commodities. In Hrdličková K., Daňková L: 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETEG 2019, 24-27 April, 2019, Abstract, – ČGS. Praha. ISBN 978-80-7075-955-4

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Franěk, J. – Poňavič, M. (2019e): Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 52, 1, 17-20. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2019.03

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Franěk, J. – Staňková, J. (2019c): 3D ložiskově geologický model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch. 3D modely. 32 s. – neuveden. Praha

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Staňková, J. (2019a): 3D ložiskově geologický model ložiska uranu Brzkov. 3D modely. 25 s. – neuveden. Praha

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Staňková, J. (2019b): 3D ložiskově geologický model Li-Sn-W ložiska Cínovec - východ. 3D modely. 28 s. – neuveden. Praha

Jelínek, J. – Staněk, F. – Grygar, R. – Staňková, J. – Jarošová, M. (2019d): 3D ložiskově geologický model ložiska kaolinu Jimlíkov - východ. 3D modely. 24 s. – neuveden. Praha

Paleček, M. – Franěk, J. – Kondrová, L. – Staněk, F. (2019): Webová 3D scéna pro zpřístupnění 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch. Praha. Dostupné z URL http://geology.maps.arcgis.com/home/item.html?id=23b36152b9fa44a59afb78677a92e110

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Štrupl, V. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. (2021): Průběžná zpráva projektu 2020 Horninové prostředí a suroviny SS02030023. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Staněk, F. – Franěk, J. – Jelínek, J. (2019): Evaluation of uncertainty in geologically complex areas with heterogeneous data inputs. In Roland Baumberger: Abstract volume of 5th European Meeting on 3D Geological Modelling, Bern, May 22nd – 24th 2019, – Švýcarská geologická služba SwissTopo, Seftigenstrasse 264, P.O. Box 3084 Wabern. Bern, Švýcarsko

Staněk, F. – Jelínek, J. – Grygar, R. – Staňková, J. – Jarošová, M. (2019): Dynamické modelování ložisek kaolinu na příkladu ložiskaJimlíkov-východ. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 109-115. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-109

Štrupl, V. – Staněk, F. (2019): Distribution of Antimony and Gold in Old Tailings and Heaps at the Milešov Locality (Příbram District). – Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2019, 1, 131-134. ISSN 1640-4920. DOI 10.29227/IM-2019-01-24

© FRANTISEK.STANEK, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top