Mgr. František Laufek, Ph.D.
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085210
fax: +420251818748
frantisek.laufek@geologycz
Change language to Czech English Selected

Education

1999 - 2004:  Mgr. (M.Sc.) in Mineralogy-Crystallography, Charles University, Faculty of   

                                            Science, Prague

Since 2004: Ph.D. in Mineralogy, Charles University, Faculty of Science, Prague  

2008: RNDr.

                                           

Research Interests

  • mineralogy and crystallography of tellurides
  • powder X-ray diffraction (Rietveld refinement, solution of crystal structures from powder diffraction data)
  • experimental mineralogy (sillica glass tube technique)
  • phase relations of systems containing Te
  • materials science (thermoelectric materials)
  • polyhedra modelling

 

Membership in Professional Societies

member of Czech and Slovak Crystallographic Association

 

Service to Scientific Community

  • course  "Structural Crystallography (2/1), Faculty of Science, Charles University, Prague

 

Selected Papers

2009

Vymazalová, A., Laufek, F., Drábek, M.,  Haloda, J., Sidorinová, T., Plášil, J. (2009): Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new mineral from Norilsk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia. Canadian Mineralogist, 47 (1), 53-62.    

Kamba, S., Savinov, M, Laufek, F.,  Tkac, O., Kadlec, C., Veljko, S., John, E. J., Suzbodh, G., Sebastian, M.T., Klementova, M., Bovtun, V., Pokorny, j., Goian, V., Petzelt, J. (2009): Ferroelectric and incipient ferroelectric properties of a novel Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9) ceramic system. Chemistry of Materials, 21, 811-819.

He, Q., Chen, W., Mukerjee, S., Laufek, F. (2009): Carbon-supported PdM (M = Au and Sn) nanocatalyst for the electrooxidation of ethanol in the high pH media. Journal of Power Sources, 187, 298-304. 

Laufek, F.,Navrátil, j., Plášil, J., Plecháček, T., Drašar, Č (2009): Synthesis, crystal structure and transport properties of skutterudite-related CoSn1.5Se1.5.Journal of Alloys and Compounds, 479, 120-106.  

Laufek, F.; Vymazalová, A., Navrátil, J., Drábek, M.,Plášil, J., Plecháček, T.  (2009): Synthesis and crystal structure of PdSnTe. Journal of Alloys and Compounds. 468., 69-72.

 

2008

Laufek, F., Navrátil, J., Goliáš, V. (2008): Synthesis and rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn1.5Te1.5. Powder Diffraction, 23, 15-19.

Kříbek, B., Sýkorova, I., Machovič, V., Laufek, F. (2008): Graphitization of organic matter and fluid deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birmian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa). Journal of Metamorphic Geology, 26, 937-958. 

 

2007

Laufek, F.; Pažout, R.; Makovicky, E. (2007): Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction. European Journal of Mineralogy. 19., 557-566.

Buixaderas, E.: Kamba, S.; Petzelt, J.; Drahokoupil, J.; Laufek, F.; Kosec, M. (2007): Dialectric anisotropy in relaxor ferroelectric Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3. Applied Physics Letters. 91..112909-1,112909-3.

Laufek, F.; Drábek, M. ;Skála, R.; Haloda, J.; Táborský, Z.; Císařová, I. (2007): Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic.. Canadian Mineralogist. 45, 1213-1219. 

Laufek, F.; Navrátil, J.;Plášil, J.; Plecháček, T. (2007): Crystal structure determination of CoGeTe from powder diffraction data. Journal of Alloys and Compounds. 460, 155-159.

Laufek, F.; Vymazalová, A.;Plášil, J. (2007): Crystal structure and powder diffraction pattern of Pd73Sn14Te13. Powder Diffraction. 22., 334-339.

Laufek, F.; Sejkora, J.; Fejfarová, K.; Dušek, M.; Ozdín, D. (2007): The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46. Acta crystallographice E - Structure Reports Online. E63, I190-U55.

 

2006

Laufek, F.;Vymazalová, A.; Plášil, J. (2006): Powder X-ray diffraction study of synthetic   
PdSn. Powder Diffraction. 21., 307-309.

Laufek, F.; Skála, R.; Haloda, J.; Císařová, I. (2006): Crystal structure of vanadinite:Refinement of anisotropic displacement parameters. Journal of the Czech Geological Society. 51. 3-4. .271-275.test

Recent papers

Babůrek, J. - Pecina, V. - Aichler, J. - Ambrozek, V. - Břízová, E. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Rambousek, P. - Metelka, V. - Martínek, K. - Kopačková, V. - Franců, E. - Baroň, I. - Mašek, D. - Opletal, M. - Novák, M. - Bubík, M. - Otava, J. - Kadlecová, R. - Abraham, K. - Guest, B. - Mikuš, T. - Milovský, R. - Pécskay, Z. - Sulovský, P. - Šíma, J. - Barnet, I. - Domas, J. - Franců, J. - Laufek, F. - Maňour, J. - Skácelová, Z. - Škoda, R. - Tomas, R. - Žáček, V. (2011): Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction. Závěrečná zpráva, 134 s. MS ČGS Praha.

Buixaderas, E. - Kamba, S. - Petzelt, J. - Drahokoupil, J. - Laufek, F. - Kosec, M. (2007): Dialectric anisotropy in relaxor ferroelectric Pb0.775La0.15Zr0.4Ti0.6O3. – Applied Physics Letters 91, September, 112909-1-112909-3. ISSN 0003-6951. DOI 10.1063/1.2783962.

Cabral, A. R. - Vymazalová, A. - Lehmann, B. - Tupinambá, M. - Haloda, J. - Laufek, F. - Vlček, V. - Kwitko-Ribeiro, R. (2009a): Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil. – European Journal of Mineralogy 21, 4, 811-816. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/0935-1221/2009/0021-1943.

Chlupáčová, M. – Hrouda, F. – Nižňanský, D. – Procházka, V. – Petáková, Z. – Laufek, F. (2012): Frequency-dependent susceptibility and other magnetic properties of Celtic and Mediaeval graphitic pottery from Bohemia: an introductory study. – Studia geophysica et geodaetica 56, 3, 803-825. ISSN 0039-3169. DOI 10.1007/s11200-011-9011-y.

Goian, V. - Kamba, S. - Pacherová, O. - Drahokoupil, J. - Palatinus, L. - Dušek, M. - Rohlíček, J. - Savinov, M. - Laufek, F. - Schranz, W. - Fuith, A. - Kachlik, M. - Maca, K. - Shkabko, A. - Sagarna, L. - Weidenkaff, A. - Belik, A. A. (2012): Antiferrodistortive phase transition in EuTiO3. – Physical Review B 86, 5, "054112/1"-"054112/9". ISSN 1098-0121. DOI 10.1103/PhysRevB.86.054112.

He, Q. - Chen, W. - Mukerjee, S. - Chen, S. - Laufek, F. (2009): Carbon-supported PdM (M=Au and Sn) nanocatalysts for the electrooxidation of ethanol in high pH media. – Journal of Power Sources 187, 2, 298-304. ISSN 0378-7753.

Janoušek, V. – Navrátil, T. – Trubač, J. – Strnad, L. – Laufek, F. (2012): Residence of elements in minerals of a single granite sample (Říčany granite, Variscan Central Bohemian Plutonic Complex). In Németh Z: Mineralia Slovaca, svazek 44. s. 84. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava.

Kamba, S. - Savinov, M. - Laufek, F. - Tkáč, O. - Kadlec, C. - Veliko, S. - John, E. - Subodh, G. - Sebastian, M. - Klementova, M. - Bovtun, V. - Pokorný, J. - Goian, V. - Petzelt, J. (2009): FERROELECTRIC AND INCIPIENT FERROELECTRIC PROPERTIES OF A NOVEL Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9) CERAMIC SYSTEM. – Chemistry of Materials 21, 5, 811-819. ISSN 0897-4756. DOI 10.1021/cm803058q.

Kopačková, V. - Rajchl, M. - Harbula, J. - Laufek, F. - Nývlt, D. - Hroch, T. - Hanuš, J. (2010): DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU. – PHOTO-INTERPRÉTATION EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING neuveden, 2, 64-78, 95-101. ISSN 0031-8523.

Kopeček, J. - Yokaichiya, F. - Laufek, F. - Jarošová, M. - Jurek, K. - Drahokoupil, J. - Sedláková-Ignácová, S. - Molnár, P. - Heczko, O. (2012): Martensitic Transformation in Co-Based Ferromagnetic Shape Memory Alloy. – Acta Physica Polonica A 122, 3, 475-477. ISSN 0587-4246.

Kříbek, B. - Sýkorová, I. - Laufek, F. (2008c): Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Paleoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa). – Journal of Metamorphic Geology 26, 9, 937-958. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/j.1525-1314.2008.0079.x.

Laufek, F. (2004): Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace. Diplomová práce, 56 s. MS Praha.

Laufek, F. (2005): přednáška Chemická a strukturní krystalografie (Přírodovědecká fakulta UK, Praha). 2/2. Praha.

Laufek, F. (2006): Chemická a strukturní krystalografie. 2/2. PřF UK Praha.

Laufek, F. (2007g): přednáška Chemická a strukturní krystalografie (2/2hod týdně), Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, UK. 2/2. Praha.

Laufek, F. (2008): přednáška Strukturní krystalografie. 2/1. Přírodovědecká fakulta UK Praha.

Laufek, F. (2009): přednáška Strukturní krystalografie. 2/1. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Laufek, F. (2009c): Structure types in the inorganic crystal structure database ICSD. In Radomír Kužel: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, svazek 16. s. k7. – Czech and Slovak Crystallographic Association. Praha.

Laufek, F. (2010): Applications of experimental mineralogy to Te containing systems: Crystal structures, phase relations. Disertační práce, 92 s. MS Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, knihovna geologie, Albertov 6,.

Laufek, F. (2011): přednáška Strukturní krystalografie. 2/1. Přírodovědecká fakulta UK Praha.

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. (2004): Crystal structure determination of new phase Ni2SbTe2 from Kunratice near Šluknov (Czech Republic). Materials structure in chemistry, biology, physics and technology, svazek neuveden. s. 173. ISBN 1211-5894.

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. (2004): Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace. Studentská geologická konference 2004 - sborník abstraktů, s. 34-35. – Ústav geologických věd PřF Masarykovy Univerzity, Brno. Brno.

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. (2010b): The system Ni-Sb-Te at 400°C. – Canadian Mineralogist 48, 5, 1069-1079. ISSN 0008-4476.

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. - Císařová, I. (2005): Crystallography of the Sb-Te-Ni system. Materials structure in chemistry, biology, physics and technology, svazek 12. s. 153-154. ISBN 1211-5894.

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. - Haloda, J. - Táborský, Z. - Císařová, I. (2006d): Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic. In Puziewicz, J: Mineralogia Polonia, s. 127-129. – Wydawnitcwo Naukowe Akapit. Krakow. ISBN 1896-2203.

Laufek, F. - Drábek, M. - Skála, R. - Haloda, J. - Táborský, Z. - Císařová, I. (2007b): Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic. – Canadian Mineralogist 45, 5, 1213-1219. ISSN 0008-4476.

Laufek, F. - Navrátil, J. (2010c): Crystallographic study of ternary ordered skutterudite IrGe1.5Se1.5. – Powder Diffraction 25, 3, 247-252. ISSN 0885-7156.

Laufek, F. - Navrátil, J. (2011b): Synthesis and Rietveld refinement of the ternary skutterudite RuSb2Te. – Powder Diffraction 26, 4, 331-334. ISSN 0885-7156. DOI 10.1154/1.3660324.

Laufek, F. - Navrátil, J. - Goliáš, V. (2008a): Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn1.5Te1.5. – Powder Diffraction 23, 1, 15-19. ISSN 0885-7156.

Laufek, F. - Navrátil, J. - Plášil, J. (2007f): Synthesis and crystal structure of CoGeTe and CoSn1.5Te1.5. In Kužel R: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, s. 143-144. – Czech and Slovak Crystallographic Association. Praha. ISBN 1211-5894.

Laufek, F. - Navrátil, J. - Plášil, J. - Plecháček, T. (2008c): Crystal structure determination of CoGeTe from powder diffraction data. – Journal of Alloys and Compounds 460, 1-2, 155-159. ISSN 0925-8388. DOI 10.1016/k.jallcom.2007.06.048.

Laufek, F. - Navrátil, J. - Plášil, J. - Plecháček, T. - Drašar, Č. (2009b): Synthesis, crystal structure and transport properties of skutterudite-related CoSn1.5Se1.5. – Journal of Alloys and Compounds 479, 1-2, 102-106. ISSN 0925-8388. DOI 10.1016/j.jallcom.2009.01.067.

Laufek, F. - Pažout, R. (2006a): Contribution to the crystallography of owyheeite. In Kužel R: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, s. 141. – Czech and Slovak Crystallographic Association. Praha. ISBN 1211-5894. ISSN 1211-5894.

Laufek, F. - Pažout, R. (2006c): Refinement of crystal structure of owyheeite Ag2Pb5Sb5S14 from powder diffraction data. In Černý R: 10th European Powder Diffraction Conference - Book of Abstracts, s. 232. – Swiss Society for Crystallography. Geneva.

Laufek, F. - Pažout, R. - Makovicky, E. (2007a): Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction. – European Journal of Mineralogy 19, 4, 557-566. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/0935-1221/2007/0019-1740.

Laufek, F. - Plášil, J. (2008b): Crystallographic study of pyrite related phases PtSnS, PtSnSe and PtSnTe. In Kužel R: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Techology, – Czech and Slovak Crystallographic Association. Praha. ISBN 1211 5894.

Laufek, F. - Sejkora, J. - Dušek, M. (2010a): The role of silver in the crystal structure of pyrargyrite:single crystal X-ray diffraction study. – Journal of Geosciences 55, 2, 161-167. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.067.

Laufek, F. - Sejkora, J. - Fejfarová, K. - Dušek, M. - Ozdín, D. (2007e): The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46. – Acta Crystallographica. Section E: Structure Reports Online E63, 11, I190-U55. ISSN 1600-5368. DOI 10.1107/S1600536806040980.

Laufek, F. - Skála, R. - Haloda, J. - Císařová, I. (2005): Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu. In Jan Filip: Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu, – Masarykova Univerzita. Brno.

Laufek, F. - Skála, R. - Haloda, J. - Císařová, I. (2006): Crystal structure of vanadinite:Refinement of anisotropic displacement parameters. – Journal of the Czech Geological Society 51, 3-4, 271-275. ISSN 1210-8197.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Chareev, D. A. - Kristavchuk, A. V. - Lin, Q. - Drahokoupil, J. - Vasilchikova, T. M. (2011): Crystal and electronic structure study of AgPd3Se. – Journal of Solid State Chemistry 184, 10, 2794-2798. ISSN 0022-4596. DOI 10.1016/j.jssc.2011.08.019.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Drábek, M. - Drahokoupil, J. (2011b): Crystallographic study of Pd(Pt)-Hg-Se ternary systems. In Radomír Kužel: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, svazek 18. s. 124-125. – Czech and Slovak Crystallographic Association. Praha. ISBN 1211 5894.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Drábek, M. - Drahokoupil, J. - Chareev, D. A. - Kristavchuk, A. V. (2010b): Synthesis and crystal structures of Pd3Pb2Te2 and Pd3AgSe. In Radomír Kužel: Materials Structure in Chemistry, Biology and Technology, svazek 17. s. 76-77. – Czech and Slovak Crystallographic Association. Praha.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Drábek, M. - Haloda, J. - Sidorinová, T. - Plášil, J. - Navrátil, J. - Plecháček, T. (2008c): Crystal structure and physical properties of a new platinum-group mineral pašavaite, Pd3Pb2Te2. In Kasina M., Zych-Habel B., Michalik M: Mineralogia - Special Papers, vol. 32, s. 103. – Wydawnictwo Naukowe Akapit. Kraków.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Navrátil, J. - Drábek, M. - Plášil, J. - Plecháček, T. (2009a): Synthesis and crystal structure of PdSnTe. – Journal of Alloys and Compounds 468, 1-2, 69-72. ISSN 0925-8388. DOI 10:1016/j.jallcom.2008.01.065.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Plášil, J. (2006b): Powder X-ray diffraction study of synthetic PdSn. – Powder Diffraction 21, 4, 1-3. ISSN 0885-7156.

Laufek, F. - Vymazalová, A. - Plášil, J. (2007c): Crystal structure and powder diffraction pattern of Pd73Sn14Te13. – Powder Diffraction 22, 4, 334-339. ISSN 0885-7156.

Laufek, F. – Vymazalová, A. – Chareev, D. – Kristavchuk, A. – Drahokoupil, J. – Voronin, M. (2013): Synthesis and crystal structure of (Ag,Pd)22Se6. – Powder Diffraction 28, 1, 13-17. ISSN 0885-7156. DOI 10.1017/S0885715612000929.

Laufek, F. – Vymazalová, A. – Drábek, M. – Navrátil, J. – Plecháček, T. – Drahokoupil, J. (2012a): Crystal structure and transport properties of Pd5HgSe. – Solid State Sciences 14, 10, 1476-1479. ISSN 1293-2558. DOI 10.1016/j.solidstatesciences.2012.08.019.

Navrátil, J. - Laufek, F. - Plecháček, T. - Plášil, J. (2010a): Synthesis, crystal structure and thermoelectric properties of the ternary skutterudite Fe2Pd2Sb12. – Journal of Alloys and Compounds 493, březen, 50-54. ISSN 0925-8388.

Navrátil, J. - Plecháček, T. - Beneš, L. - Drašar, Č. - Laufek, F. (2010): Thermoelectric properties of Co4Sn6Se6 ternary skutterudites. – Journal of Electronic Materials 39, 9, 1880-1884. ISSN 0361-5235. DOI 10.1007/s11664-009-1067-x.

Navrátil, J. – Laufek, F. – Plecháček, T. – Drašar, Č. (2012): Thermoelectric properties of the Ru2Ni2Sb12 ternary skutterudite. – Journal of Solid State Chemistry 193, September, 2-7. ISSN 0022-4596. DOI 10.1016/j.jssc.2012.03.028.

Navrátil, J. – Plecháček, T. – Drašar, Č. – Laufek, F. (2012): Thermoelectric properties of Ru2Ni2Sb12 ternary skutterudite (conference paper). In K. M. Paraskevopoulos, E. Hatzikraniotis : AIP Conference Proceedings, s. 243-246. – American Institute of Physics . Thessaloniki. ISBN 978-0-7354-1048-0.

Navrátil, J. – Plecháček, T. – Drašar, Č. – Laufek, F. (2013): Thermoelectric Properties of RuSb2Te Ternary Skutterudites. – Journal of Electronic Materials 42, 7, 1864-1869. ISSN 0361-5235. DOI 10.1007/s11664-012-2451-5.

Plášil, J. - Čejka, J. - Sejkora, J. - Škácha, P. - Goliáš, V. - Jarka, P. - Laufek, F. - Jehlička, J. - Němec, I. - Strnad, L. (2010): Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization. – Mineralogical Magazine 74, 1, 97-110. ISSN 0026-461X.

Procházka, V. - Petáková, Z. - Thomová, Z. - Laufek, F. (2011): Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích. – Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, prosinec, 299-315. ISSN 0231-8237.

Rushchanskii, K. Z. - Kamba, S. - Goian, V. - Vaněk, P. - Savinov, M. - Prokleška, J. - Nuzhnyy, D. - Knížek, K. - Laufek, F. - Eckel, S. - Lamoreaux, S. K. - Sushkov, A. O. - Ležaič, M. - Spaldin, N. A. (2010): A multiferroic material to search for the permanent electric dipole moment of the electron. – Nature Materials 9, 8, 649-654. ISSN 1476-1122.

Sejkora, J. - Ozdín, D. - Laufek, F. - Plášil, J. - Litochleb, J. (2011): Marruccite, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy). – Journal of Geosciences 56, 4, 399-408. ISSN 1802-6222.

Vrána, S. - Laufek, F. (2009): Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 1, 40-42. ISSN 1211-0329.

Vymazalová, A. - Drábek, M. - Laufek, F. (2008a): A new Pd3Pb2Te2 phase and its stable assemblages - Experimental approach. In A.Bjorlykke: 33. International Geological Congress, Abstract CD-ROM, s. MPM-04. – X-CD Technologies. Oslo.

Vymazalová, A. - Drábek, M. - Laufek, F. (2011a): Mineralogical significance of the system Pd-Se at 350°C. In E.Campos: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011, s. 660-662. – Ediciones Universidad Catolica del Norte, Antofagasta, Chile. Antofagasta. ISBN 978-956-287-329-1.

Vymazalová, A. - Laufek, F. - Drábek, M. - Haloda, J. - Sidorinová, T. - Plášil, J. (2009a): PAŠAVAITE, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from Noril`sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia. – Canadian Mineralogist 47, 1, 53-62. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.47.1.00.

Vymazalová, A. – Chareev, D. – Kristavchuk, A. – Laufek, F. – Drábek, M. – Voronin, M. – Osadchii, E. (2012): Experimental study of silver-palladium sellenides. In Irina A. Vishnevskaya: The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference: Proceedings of the Conference, s. 25. – Novosibirsk State University. Novosibirsk. ISBN 978-5-98180-946-0.

Vymazalová, A. – Laufek, F. – Drábek, M. – Cabral, A.Raphael – Haloda, J. – Sidorinová, T. – Lehmann, B. – Galbiatti, H.F. – Drahokoupil, J. (2012a): Jacutingaite, Pt HgSe , a new platinum-group mineral from the Cauê iron-ore deposit, Itabira District, Minas Gerais, Brazil. – Canadian Mineralogist 50, 2, 431-440. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.50.2.431.

Vymazalová, A. – Laufek, F. – Drábek, M. – Chareev, D. – Kristavchuk, A. (2012): The Ag-Pd-Te system - experimental study and mineralogy. In emc: European Mineralogical Conference 2012, s. EMC201-135-1. – neuveden. Frankfurt.

Vymazalová, A. – Laufek, F. – Drábek, M. – Stanley, C. J. – Baker, R. J. – Bermejo, R. – Garuti, G. – Thalhammer, O. – Proenza, J. A. – Longo, F. (2012): Application of synthetic material for characterization of new PGM: Zaccariniite. In I.Uysal, F.Zaccarini, A. Vymazalová: Workshop Abstract book, s. 15. – Karadeniz Technical University. Trabzon. ISBN 978-975-6983-67-6.

Vymazalová, A. – Laufek, F. – Drábek, M. – Stanley, C.J. – Baker, R.J. – Bermejo, R. – Garuti, G. – Thalhammer, O. – Proenza, J.A. – Longo, F. (2012): ZACCARINIITE, RhNiAs, A NEW PLATINUM-GROUP MINERAL SPECIES FROM LOMA PEGUERA, DOMINICAN REPUBLIC. – Canadian Mineralogist 50, 5, 1321-1329. ISSN 0008-4476. DOI 10.3749/canmin.50.5.1321.

Štemprok, M. - Laufek, F. (v tisku): průvodce k exkurzi studentské skupiny SGA student chapter Praha-Freiberg,Sb-W deposit Cínovec/Altenberg,SRN.

Žáček, V. - Dvořák, Z. - Škoda, R. - Laufek, F. - Mráz, J. (2008g): Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 2, 208-211. ISSN 1211-0329.

Žáček, V. - Rapprich, V. - Škoda, R. - Laufek, F. (2010i): Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 2, 79-86. ISSN 1211-0329.

Žáček, V. - Škoda, R. - Laufek, F. (2008f): Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 2, 190-192. ISSN 1211-0329.

© Frantisek Laufek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top