Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Eva Šedinová
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
fax: +420257531376
eva.sedinova@geologycz

Recent papers

Fiferna, P. – Froňková, K. – Šedinová, E. (2014n): 95. výročí České geologické služby. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Šarič, R. – Šedinová, E. – Čechová, V. – Doležalová, Š. – Froňková, K. (2015): Sada praktických pokusů s geologickou tematikou. Česká geologická služba, MŠMT

Fiferna, P. – Čechová, V. – Šedinová, E. – Froňková, K. (2015): Sady pracovních materiálů pro výukové účely. Česká geologická služba, MŠMT

Fifernová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Vajskebrová, M. (2015): Geologické zajímavosti ČR. barevný informační materiál, A5

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Czech Geosites App - poster. 1 s. MS odbor 740

Fifernová, M. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Šedinová, E. (2015): Geologické zajímavosti ČR - poster. 1 s. MS Útvar informatiky D210

Froňková, K. – Fiferna, P. – Šedinová, E. (2015): Geologem bez (m)učení. brožura s kroužkovou vazbou

Froňková, K. – Fiferna, P. – Šedinová, E. (2016): Svět geologie. brožura s kroužkovou vazbou

Froňková, K. – Šarič, R. – Šedinová, E. – Čechová, V. – Fiferna, P. (2015): Geologie pro zvídavé 2. 144 s. – Česká geologická služba, MŠMT. Praha

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes Metadata catalogue. Praha. Dostupné z URL http://prosum.geology.cz/

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. (2014): The European Minerals Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/metadata/

Moravcová, O. – Svítil, R. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – – Karbušická, S. (v tisku): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje

Novák, M. – Krám, P. – Svítil, R. – Šedinová, E. (2013): Webové stránky 'Projekt SoilTrEC'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/soiltrec

Polechová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Budil, P. – Čejchanová, A. – Dvořák, I. – Šebesta, J. (2015): Webové stránky projektu 'Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/sekyra

Sidorinová, T. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Šedinová, E. – Němečková, H. (2014): 95. výročí založení České geologické služby. Praha, Klárov

Skarková, H. – Svítil, R. – Štrupl, V. – Šír, P. – Šedinová, E. – Neubertová, H. (2016): Oznámení starých důlních děl nebo jejich účinků na povrch. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/dud_ozn/

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015): Vkládací a editační aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz/sprava

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz

Svítil, R. – Havlín, A. – Šedinová, E. – Kycl, P. (2015): Webové stránky projektu 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

Svítil, R. – Hladík, V. – Šedinová, E. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. (2015): Webové stránky projektu 'Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/repp-co2

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Šedinová, E. (2015): Web applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://applications.geology.cz/

Svítil, R. – Oulehle, F. – Šedinová, E. (2014): Web pages 'SLAvONIC project'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/slavonic

Svítil, R. – Smyčková, L. – Šedinová, E. – Breiterová, H. – Störzerová, B. – Binko, R. – Erban, V. – Skarková, H. (2015): Intranet České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/interni

Svítil, R. – Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Paleček, M. – Fiferna, P. – Pospíšil, V. (2015): Mapová aplikace 'Geologické zajímavosti České republiky'. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/zajimavosti

Svítil, R. – Vajskebrová, M. – Fifernová, M. – Šedinová, E. – Paleček, M. – Fiferna, P. – Pospíšil, V. (2016): Map application 'Interesting geosites of the Czech Republic'. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geosites/

Svítil, R. – Šedinová, E. – Beck, A. – Čoupek, P. (2014): Webové stránky projektu 'Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vzdelavanipraha

© EVA.SEDINOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top