No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Barnet, I. - Fojtíková, I. - Zítová, E. (2003): Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 neuveden, podzim, 187-190. ISSN 0514-8057

Fiferna, P. – Froňková, K. – Breiterová, H. – Budil, P. – Táborský, Z. – Zítová, E. (2014p): Den otevřených dveří v České geologické službě. Praha, Klárov

Hradecký, P. - Šebesta, J. - Havlíček, P. - Hrubeš, M. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Opletal, M. - Rapprich, V. - Ševčík, J. - Tomas, R. - Vorel, T. - Zemková, M. - Zítová, E. - Krejčí, Z. - van Wyk de Vries, B. - Staník, E. - Novák, Z. - Baratoux, L. (2006): Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000.

© Eva Zitova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top