Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Eva Hudečková
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz

Recent papers

Hejda, P. – Čápová, D. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2020): Analysis of the Czech magnetic anomaly data obtained by ground-based and airborne magnetic surveys. 7.5.2020. D1198/EGU2020-3314

Hladík, V. – Hudečková, E. – Berenblyum, R. (2016): CO2 Storage Pilot in Europe. Workshop-side event of the CO2GeoNet Open Forum. Benátky

Hladík, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Fiferna, P. – Simaite, A. (2021): Launch event of CCS-related research and innovation projects supported from the TAČR KAPPA programme. Praha

Hudečková, E. (2012): Digitalizace a začleňování geofyzikálního archivu na pracovišti v Brně do informačního systému ČGS. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. (2013): Implementace specializovaného geofyzikálního archivuv Brně do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 4 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (2014): Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 4 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (2014): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. (2014): Implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 6 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geophysical data consolidation in the CGS and web map application to access data. 5.12.2018. Geofyzikální ústav AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Kolejka, V. (2019): Geophysical Web Map Application: Progress 2016 – 2019. 4.12.2019. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Ambrozek, V. (2017): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 8 s. MS MS Archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Ambrozek, V. (2020a): Verifikace geofyzikálních datových zdrojů pro webovou mapovou aplikaci 'Geofyzikální měření'. 12 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Krejčí, Z. – Ambrozek, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2014): Aplikace Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=10000

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2018): Zpřístupnění geofyzikálních dat – webová mapová aplikace České geologické služby „Geofyzikální měření“. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XXV.1, 1, 61-71. ISSN 1803-1447. DOI 10.26345/EGRSE-061-18-105

Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Inventory of geophysical data in CR. 22.11. 2017. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2018): Inventarizace geofyzikálních dat v České republice. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Hudečková, E. – Otava, J. – Pospíšil, L. (2018): Utilization of the Archive Geophysical Data for Geodynamical Studies of the Sudetes: Example from Nízký Jeseník Mts. In FAST VUT Brno, Lubomil Pospíšil, Alena Berková: 19th Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of Central Europe. Abstracts. Hradec nad Moravicí, Czech Republic. October 25-27th, 2018, svazek 19. – FAST VUT Brno. Brno. ISBN 978-80-86433-70-7

Hudečková, E. – Skácelová, Z. – Ambrozek, V. – Paleček, M. (2016): Dokončení implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází z nových měření ČGS. Závěrečná zpráva, 13 s. MS MS archiv ČGS

Kolejka, V. – Ambrozek, V. – Paleček, M. – Hudečková, E. (2017): Web map application to access seismic data. 22.11. 2017. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Kolejka, V. – Hudečková, E. – Ambrozek, V. (2018): Mapové aplikace geofyzikálních dat ČGS – seismika a VES. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Kondrová, L. – Kujal, R. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čápová, D. (2017): INSPIRing Geophysics. 6.9. 2017. INSPIRE conference 2017, Strasbourg

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. 18.9. 2018. INSPIRE conference 2018, Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2018 - Inspire users: Make it Work Together. Proceedings online, https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/view-psessions, – European Commission, DG Environment. Antwerpen

Kondrová, L. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Hudečková, E. (2017): INSPIRing Geophysics. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2017 - INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box. Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/conference2017/psessions, s. 272. – European Commission, DG Environment, Unit E.4 – Compliance and Better Regulation. Strasbourg

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Geofyzikální data v České geologické službě a projekt CzechGeo/EPOS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2018): Geofyzikální data v České geologické službě a INSPIRE - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2016): Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10000

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geofyzikální měření. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni/

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geophysical measurements. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geophysical_measurements/?locale=en

Paleček, M. – Hudečková, E. – Kondrová, L. – Pospíšil, V. – Ambrozek, V. (2016): Webová mapová služba pro zpřístupnění Seismických profilů České republiky. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Pospíšil, L. – Otava, J. – Hudečková, E. (2019): UTILIZATION OF THE ARCHIVE GEOPHYSICAL DATA FOR GEODYNAMICAL STUDIES OF THE SUDETEN: EXAMPLE BĚLÁ FAULT ZONE (The Nízký Jeseník Mts.). – Acta Geodynamica et Geomaterialia 16, 3, 281-291. ISSN 1214-9705. DOI 10.13168/AGG.2019.0024

Čápová, D. – Hudečková, E. (2018): CzechGeo/EPOS, sekce Geologické a geofyzikální databáze. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Final Report on the Realization of the Large Research Infrastructure (LRI)2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 41 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Závěrečná zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury (VVI) 2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Čápová

Čápová, D. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Šedinová, E. – Binko, R. (2020): Web výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. 70 s. MS https://www.czechgeo.cz/

© EVA.HUDECKOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top