Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Eva Hudečková
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429205
fax: +420543212370
eva.hudeckova@geologycz

Recent papers

Hladík, V. – Hudečková, E. – Berenblyum, R. (2016): CO2 Storage Pilot in Europe. Workshop-side event of the CO2GeoNet Open Forum. Benátky

Hudečková, E. (2012): Digitalizace a začleňování geofyzikálního archivu na pracovišti v Brně do informačního systému ČGS. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. (2013): Implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 4 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (2014): Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 4 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (2014): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. (2014): Implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 6 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Ambrozek, V. (2017): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 8 s. MS MS Archiv ČGS

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Krejčí, Z. – Ambrozek, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2014): Aplikace Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=10000

Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Inventory of geophysical data in CR. 22.11. 2017. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2018): Inventarizace geofyzikálních dat v České republice. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Hudečková, E. – Skácelová, Z. – Ambrozek, V. – Paleček, M. (2016): Dokončení implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází z nových měření ČGS. Závěrečná zpráva, 13 s. MS MS archiv ČGS

Kolejka, V. – Ambrozek, V. – Paleček, M. – Hudečková, E. (2017): Web map application to access seismic data. 22.11. 2017. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Kolejka, V. – Hudečková, E. – Ambrozek, V. (2018): Mapové aplikace geofyzikálních dat ČGS – seismika a VES. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Kondrová, L. – Kujal, R. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čápová, D. (2017): INSPIRing Geophysics. 6.9. 2017. INSPIRE conference 2017, Strasbourg

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. 18.9. 2018. INSPIRE conference 2018, Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2018 - Inspire users: Make it Work Together. Proceedings online, https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/view-psessions, – European Commission, DG Environment. Antwerpen

Kondrová, L. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Hudečková, E. (2017): INSPIRing Geophysics. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2017 - INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box. Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/conference2017/psessions, s. 272. – European Commission, DG Environment, Unit E.4 – Compliance and Better Regulation. Strasbourg

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Geofyzikální data v České geologické službě a projekt CzechGeo/EPOS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2018): Geofyzikální data v České geologické službě a INSPIRE - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2016): Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10000

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2018): Geofyzikální měření. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geofyzikalni_mereni/

Paleček, M. – Hudečková, E. – Kondrová, L. – Pospíšil, V. – Ambrozek, V. (2016): Webová mapová služba pro zpřístupnění Seismických profilů České republiky. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Čápová, D. – Hudečková, E. (2018): CzechGeo/EPOS, sekce Geologické a geofyzikální databáze. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

© EVA.HUDECKOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top