Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Eva Hudečková
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429205
fax: +420543212370
eva.hudeckova@geologycz

Recent papers

Hladík, V. – Hudečková, E. – Berenblyum, R. (2016): CO2 Storage Pilot in Europe. Workshop-side event of the CO2GeoNet Open Forum. Benátky

Hudečková, E. (2012): Digitalizace a začleňování geofyzikálního archivu na pracovišti v Brně do informačního systému ČGS. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. (2013): Implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 4 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (2014): Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 4 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (2014): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 7 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. (2014): Implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází ČGS. Závěrečná zpráva, 6 s. MS MS archiv ČGS

Hudečková, E. (v tisku): Doplnění databáze seismických profilů, propojení primárních a sekundárních dat. Závěrečná zpráva, 8 s. MS Archiv Klárov

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Krejčí, Z. – Ambrozek, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2014): Aplikace Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=10000

Hudečková, E. – Skácelová, Z. – Ambrozek, V. – Paleček, M. (2016): Dokončení implementace dat vertikálního geoelektrického sondování do centrálních databází z nových měření ČGS. Závěrečná zpráva, 13 s. MS MS archiv ČGS

Kondrová, L. – Kujal, R. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čápová, D. (2017): INSPIRing Geophysics. 6.9. 2017. INSPIRE conference 2017, Strasbourg

Kondrová, L. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Hudečková, E. (2017): INSPIRing Geophysics. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2017 - INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box. Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/conference2017/psessions, s. 272. – European Commission, DG Environment, Unit E.4 – Compliance and Better Regulation. Strasbourg

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. – Kujal, R. (2017a): Geofyzikální data v České geologické službě a projekt CzechGeo/EPOS. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Ambrozek, V. – Sedláček, J. Ing. – Kujal, R. (2017b): Geophysical data of the Czech Geological Survey and the project CzechGeo/EPOS. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2018a): Geofyzikální data v České geologické službě a INSPIRE. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Paleček, M. – Ambrozek, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2016): Seismické profily. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10000

Paleček, M. – Hudečková, E. – Kondrová, L. – Pospíšil, V. – Ambrozek, V. (2016): Webová mapová služba pro zpřístupnění Seismických profilů České republiky. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

© EVA.HUDECKOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top