Mgr. David Buriánek, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429245
david.burianek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 


Recent papers

Abraham, M. - Buriánek, D. - Hanák, J. - Müllerová, H. - Žáček, M. (2007): The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic). – Mineralia Slovaca 39, 4, 293-302. ISSN 0369-2086

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Adámek, J. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Novák, Z. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pálenský, P. - Stráník, Z. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín. Neuvedeno. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Aichler, J. - Malec, J. - Večeřa, J. - Hanžl, P. - Buriánek, D. - Sidorinová, T. - Táborský, Z. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. (2008): Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay. – Journal of Geosciences 53, 2, 123-138. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.025

Bajer, A. – Buriánek, D. – Gregor, M. – Lisá, L. – Milek, K. – Mroczek, P. – Poch, R. (2014): Soil Micromorphology in General and Archaeological Context. Neuveden. 86 s. – Mendelova univerzita v Brně. Brno

Baldík, V. - Baroň, I. - Havlíček, P. - Buriánek, D. - Novotný, R. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Geomorfologická mapa Jalapa. neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2020): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 202 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Faktorová, K. – Faimon, J. – Hornová, H. – Janderková, J. – Knozová, G. – Kotyzová, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Kycl, P. – Lejska, S. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2019): Aktuální negativní vlivy/procesy v CHKO Moravský kras. 113 s. MS MS Praha

Baldík, V. – Balák, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Dostalík, M. – Faimon, J. – Hadacz, R. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kycl, P. – Malík, J. – Müller, P. – Nečas, J. – Novotná, J. – Novotný, R. – Rez, J. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Tůma, A. (2021): CHKO Moravský kras - šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti. 129 s. MS Česká geologická služba, Praha

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Buriánek, D. – Dostalík, M. – Janderková, J. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Sedláček, J. Mgr. (2018): Vymezení pozice a zhodnocení rizikovosti struskové depozice v NPP Rudické propadání. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Baldík, V. – Buriánek, D. – Novotný, R. – Otava, J. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-233 Ostrov u Macochy - Odkrytá geologická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Baldík, V. – Buriánek, D. – Novotný, R. – Otava, J. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Vít, J. (2017): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-233 Ostrov u Macochy. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Baldík, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kolejka, V. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Otava, J. – Pecina, V. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Večeřa, J. – Vít, J. (2017): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Ostrov u Macochy 24-233. 200 s. MS archív ČGS

Baldík, V. – Dostalík, M. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Buriánek, D. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Faktorová, K. (2020): Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 1, 3-10. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.01

Baldík, V. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška - Tektonická a strukturní mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Baldík, V. – Krumlová, H. – Buriánek, D. – Kryštofová, E. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Novotný, R. – Dostalík, M. (2018): Mobilizace chemických složek struskové deponie v Národní přírodní rezervaci Rudické propadání. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 108–112. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-108

Baroň, I. - Baldík, V. - Novotný, R. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. (2009): San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológicodel área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009. Závěrečná zpráva, 23 s. MS INETER Managua, Nikaragua, ČGS Praha

Baroň, I. - Novotný, R. - Kernstocková, M. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hradecký, P. - Melichar, R. (2008): Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Jaboyedoff M: Collection of Abstracts from the Congress Slope Tectonics 2008, 15th-16th February 2008, – University of Lausanne. Lausanne

Baroň, I. - Novotný, R. - Kernstocková, M. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Melichar, R. (2011): Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Jaboyedoff M: Slope tectonics, s. 133-145. – Geological Society London. London. ISBN 1-86239-324-9

Bolormaa, K. - Hanžl, P. - Burianková, K. - Buriánek, D. (2006a): Khan Khairkhan kompleksiin metamorf chuluulgijn petrographiin ontslog. In C. Ariunbileg, Ts. Narantsetseg: Erdem shinjilgeenii buteel No 16, s. 192-199. – Mongolian Academy of Science. Ulaanbaatar

Bolormaa, K. - Hanžl, P. - Burianková, K. - Buriánek, D. (2006b): Khan Khairkhan Crystalline complex. In O. Gerel: Mineralnye resurcy Mongolii v XXI veke, s. 105-107. – Admon. Ulaanbaatar

Breiter, K. - Beran, A. - Buriánek, D. - Cempírek, J. - Dutrow, B. - Henry, D. - Novák, M. - Povondra, P. - Raimbault, L. (2003): Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav. 13 s. – Masarykova Universita Brno. Brno

Broussolle, A. – Štípská, P. – Lehmann, J. – Schulmann, K. – Hacker, B. – Holder, R. – Kylander-Clark, A. – Hanžl, P. – Racek, M. – Hasalová, P. – Lexa, O. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. (2015): P−T−t−D record of crustal-scale horizontal flow and magma assisted doming in the SW Mongolian Altai. – Journal of Metamorphic Geology 33, 4, 359-383. ISSN 0263-4929. DOI 10.1111/jmg.12124

Brádlová, A. – Ivanov, M. – Buriánek, D. (2015): Vývoj půd na opuštěných haldách po těžbě polymetalických rud na Havlíčkobrodsku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 22, 1-2, 34-43. ISSN 1212-6209

Bubík, M. – Adámek, J. – Buriánek, D. – Geršl, M. – Janderková, J. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Novotný, R. – Otava, J. – Pálenský, P. – Pecina, V. – Stráník, Z. – Uhrová, L. (2022): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín - Mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Bubík, M. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Sedláček, J. Ing. – Sedláčková, I. – Švábenická, L. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2018): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lipník nad Bečvou 25-132. 185 s. MS Archiv ČGS

Budil, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Verner, K. - Čížková, B. - Fatka, O. - Buriánek, D. (2011): 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Monínec

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Soejono, I. – Vondrovic, L. – Vavro, M. – Souček, K. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Švagera, O. – Waclawik, P. – Řihošek, J. – Verner, K. – Sláma, J. – Vavro, L. – Koníček, P. – Staš, L. – Pécskay, Z. – Veselovský, F. (2019): Characterization and 3D visualization of underground research facility for deep geological repository experiments: A case study of undergroundresearch facility Bukov, Czech Republic. – Engineering Geology 259, September :105186, nestránkováno. ISSN 0013-7952. DOI 10.1016/j.enggeo.2019.105186

Bukovská, Z. – Verner, K. – Soejono, I. – Dobeš, P. – Buriánek, D. – Nahodilová, R. – Švagera, O. – Tomek, F. – Vondrovic, L. – Pecskay, Z. (2017): Initial research on geological conditions in the UndergroundResearch Facility Bukov, Bohemian Massif, Czech Republic. In E. Gomez-Rivas: Deformation mechanisms, Rheology, and Tectonics 2017 Abstract Book, – University of Aberdeen. University of Aberdeen

Buriánek, D. (2002): Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 9, 9, 72-74. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. (2005): Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 90, 2005, 121-146. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2006a): Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 91, 10, 191-206. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2006b): Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika. In Krmíček L., Přichystal A., Halavínová M: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, s. 7. Brno

Buriánek, D. (2006c): Metamorphic rocks in thin section I.,II. 14.9.2006. Mongolian University of Science and Technology

Buriánek, D. (2006d): High Pressure Metamorphism. 29.5.2006. Mongolian University of Science and Technology

Buriánek, D. (2007): Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum. In BRGM: Geologie de la France, s. 70. – Unité Prépresse BRGM. Orléans. ISBN 9782715924321

Buriánek, D. (2007): Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Buriánek, D. (2008a): Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 137-150. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2008b): Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 151-167. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2008c): The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, podzim, 66-71. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. (2009): Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 17, 1, 95-100. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. (2009): Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 94, srpen, 111-128. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2009): Petrografie poličského krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 94, srpen, 3-46. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2010): Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 14-18. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. (2010): Spinelidy v brněnském masivu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 1, 2010, 45-49. ISSN 1213-0710

Buriánek, D. (2010): Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 146-150. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. (2010): Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 22-26. ISSN 0514-8057

Buriánek, D. (2010a): Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 95, 2, 153-172. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2010b): Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 117-123. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. (2010b): Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 95, 2, 133-152. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2010d): Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 2, 112-118. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. (2011): Chemické složení titanitu v horninách západní granitové zóně brněnského masivu. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 19, 1, 56-63. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. (2011a): Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 96, 2, 33-46. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2011b): Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 141-145. ISSN 0514-8057

Buriánek, D. (2011c): Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika – příklad vývoje peraluminické granitické taveniny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 96, 2, 69-82. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2012): Nový nález restitu na východním okraji moldanubického plutonu. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 303, 2012, 68-71

Buriánek, D. (2012): Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 20, 1, 52-58. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. (2013): Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 21, 1, 29-36. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. (2013): Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 65-78. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. (2013): Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 120-125. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. (2013): Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě. In Tomáš Kumpan, Martin Hanáček: Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů, s. 4. – PřF MU Brno. Brno. ISBN 978-80-210-6161-3

Buriánek, D. (2014): Titanit v horninách brněnského masivu. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 22, 3, 229-234. ISSN 1213-0710

Buriánek, D. (2020): Dobré ráno na ČT2, 5. 2. 2020, Reportáž: Sopky. 5. 2. 2020 04:59. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/32029131002

Buriánek, D. - Baldík, V. - Novotný, R. (2010c): Limonitová mineralizace v Němčickém krasu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 17, zima, 19-24. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. - Bubík, M. - Krejčí, O. (2011c): Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 13-18. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Verner, K. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová. Neuvedeno. 76 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. - Břízová, E. - Čech, S. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová. 89 s. MS MŽP, Archiv ČGS

Buriánek, D. - Dolníček, Z. (2011): Metamorphic evolution of the contact aureole of the DipiltoBatholith, Eastern Chortis Terrane, Nicaragua. – Journal of Geosciences 56, 2011, 9-26. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.084

Buriánek, D. - Filip, J. - Novák, M. (2002): Tourmalins of the Metabasite Zone, Brno Batholith. In Svojtka M: Geolines, svazek 16. s. 19. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Buriánek, D. - Gadas, P. (2010): Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 18, 1, 97-105. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. - Gilíková, H. (2011): Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 18, 2, 118-124. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kunceová, E. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2007): Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 46-51. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Gilíková, H. - Nehyba, S. - Otava, J. (2008): Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 169-184. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Hanžl, P. (2006): Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova. In Masarykova univerzita Brno: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, s. 8. – Masarykova univerzita. Brno

Buriánek, D. - Hanžl, P. (2007): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90G. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Buriánek, D. - Hanžl, P. (2007): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90V. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Buriánek, D. - Hanžl, P. - Erban, V. - Gilíková, H. - Bolormaa, K. (2008): The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia). – Journal of Geosciences 53, září, 167-180. ISSN 1802-6222

Buriánek, D. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. (2011d): Pegmatite dykes and quartz veins with tourmaline: an exampleof partial melting in the contact aureole of the Chandman Massifintrusion, SW Mongolia. – Journal of Geosciences 56, 2011, 201-213. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.091

Buriánek, D. - Hanžl, P. - Melichar, R. - Zavřelová, A. (2006): Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 84-88. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Hradecký, P. (2009): Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 38-39. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Buriánek, D. - Hradecký, P. (2011): The volcano-tectonic evolution of the Miocene Santa LucíaVolcano, Boaco district, Nicaragua. – Journal of Geosciences 56, 2011, 27-41. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.085

Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. - Čáp, P. - Novotný, R. - Baldík, V. (2010): Geologická mapa Jalapa 1:50 000. Neuvedeno. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Hanžl, P. (2007): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90A. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Hanžl, P. (2009): Geological position and origin of augen gneisses from the PoličkaUnit, eastern Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 54, 2, 201-219. ISSN 1802-6222

Buriánek, D. - Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Valenta, J. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Assefa, G. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Explanatory notes to the thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50 000, Map Sheet 0638-C2 Dila. neuveden. 103 s. – Czech Geological Survey. Prague

Buriánek, D. - Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet Map Sheet 0638-C2 Dila. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Buriánek, D. - Kropáč, K. (2009): Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 100-108. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Müller, P. - Abrahám, M. - Hanák, J. (2008): Limitations in drainage area determination by analysis of chemicalcomposition of heavy minerals in stream sediments: Provenanceof sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic. – Mineralia Slovaca 40, 3-4, 103-112. ISSN 0369-2086

Buriánek, D. - Nehyba, S. (2004): Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 89, 10, 149-159. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Novák, M. (2002): Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 87, 2002, 145-152. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Novák, M. (2003): Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractition of late solidus to early subsolidus magmatic fluids. – Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume 48, 1-2, 30. ISSN 1210-8197

Buriánek, D. - Novák, M. (2004): Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 49, 1-2, 81-90. ISSN 1210-8197

Buriánek, D. - Novák, M. (2007): Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic. – Lithos 95, 1-2, 148-164. ISSN 0024-4937

Buriánek, D. - Němečková, M. - Hanžl, P. (2002): Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif). In Svojtka M: Geolines, s. 18. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Buriánek, D. - Němečková, M. - Hanžl, P. (2003): Petrology and Geochemistry of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif). – Bulletin of Geosciences 78, 1, 9-22. ISSN 1214-1119

Buriánek, D. - Němečková, M. - Hanžl, P. (2003): Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif). – Bulletin of Geosciences 78, 1, 9-22. ISSN 1214-1119

Buriánek, D. - Otava, J. (2007): Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu. In Faměra, M.,Kropáč, K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Buriánek, D. - Otava, J. (2007): Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae LXXXXII, červen, 143-150. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Pertoldová, J. (2009): Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone. – Journal of Geosciences 54, 3, 245-268. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.051

Buriánek, D. - Skácelová, Z. (2007): Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 62-65. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. - Verner, K. - Hanžl, P. - Müllerová, H. (2009): Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka andOrlice–Sněžník units, northeastern Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 54, 2, 181-200. ISSN 1802-6222

Buriánek, D. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Melichar, R. (2011): Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika. 27/2011. 28 s. – Česká geologická společnost. Praha

Buriánek, D. - Čech, S. - Abrahám, M. (2009): Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 94, srpen, 83-96. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. - Čech, S. - Vít, J. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami

Buriánek, D. - Čopjaková, R. (2008): Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 61-79. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Bubík, M. (2012): Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 97, 1, 89-111. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Pecina, V. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. 249 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Gilíková, H. (2014): Petrografie a Geochemie Jílovců a slínovců godulského vývoje slezské jednotky západních karpat. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 99, 1, 77-89. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Bubík, M. – Kryštofová, E. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. – Bubík, M. – Kryštofová, E. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Buriánek, D. – Bubík, M. – Všianský, D. (2019): Nový pohled na genezi ordovické oolitické rudy z ložiska Skalka u Mníšku pod Brdy (pražská pánev, Barrandien). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 26, 1-2, 80-89. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2019-1-2-80

Buriánek, D. – Buřivalová, L. – Houzar, S. – Losos, Z. – Míková, J. (2020): Geochronology and petrogenesis of orthogneisses from the Pacov body: implications for the subdivision of the Cambro-Ordovician peraluminous magmatism and related mineralizations in the Monotonous and Varied units of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). – Mineralogy and Petrology 114, 3, 175–197. ISSN 0930-0708. DOI 10.1007/s00710-020-00699-8

Buriánek, D. – Damborský, Š. – Dušek, V. – Dzvinčuková, D. – Hradílková, K. – Hrdý, M. – Ivanov, M. – Janíček, O. – Karmazin, J. – Kolenčík, J. – Melichar, R. – Müller, D. – Orság, M. – Oselková, K. – Pořádek, P. – Provazník, J. – Rajnoch, A. – Rüsterová, N. – Sedláčková, J. – Sevilla, C. – Sypták, E. – Urban, T. – Kunceová, E. (2020r): Prognózní přehodnocení širší oblasti Lásenice, Účelová geologická mapa 1:25 000. Účelová geologická mapa. 1 s. – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. neuvedeno

Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Novák, M. H. (2016): Textural and compositional evidence for a polyphase saturation of tourmaline in granitic rocks from the Třebíč Pluton (Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 61, 4, 309-334. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.220

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – René, M. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Trubačová, A. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 23-323 Nová Včelnice. 125 s. MS ČGS

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 23-323 Nová Včelnice. Neuvedeno. 1 s. – ČGS. Praha

Buriánek, D. – Dvořáková, K. – Faměra, M. – Fišnar, K. – Franková, T. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Janků, K. – Kapusta, J. – Khazikova, D. – Kropáč, K. – Krusberská, K. – Kudriavtsev, I. – Lenďáková, Z. – Mikolanda, J. – Pořádek, P. – Šimíček, D. – Tóthová, P. – Vítámvásová, V. – Kunceová, E. (2020p): Prognózní přehodnocení širší oblasti mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem na W, In, U. Oblast Vysoká-jih, Účelová geologická mapa 1:10 000. Účelová geologická mapa. 1 s. – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. neuvedeno

Buriánek, D. – Gilíková, H. (2015): Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.–17. 10. 2015 - Exkurzní průvodce. neuveden. 47 s. – Masarykova univerzita a Česká geologická společnost. Brno

Buriánek, D. – Gilíková, H. (2020a): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-12 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Gilíková, H. (2020b): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. (2013): Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 1, 79-90. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Grundloch, J. – Mixa, P. – Skácelová, Z. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Horka se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. neuveden. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Buriánek, D. – Grundloch, J. – Mixa, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. (2021): Geologická mapa zakrytá 1:25 000 lokality Horka. Neuvedeno. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Buriánek, D. – Grundloch, J. – Mixa, P. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. (v tisku): Geologická mapa zakrytá 1:25 000 lokality Horka. Neuvedeno. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Buriánek, D. – Hanžl, P. – Budil, P. – Gerdes, A. (2012): Evolution of the Early Permian volcanic–plutonic complex in the western part of the Permian Gobi–Altay Rift (Khar Argalant Mts., SW Mongolia). – Journal of Geosciences 57, léto, 105-126. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.116

Buriánek, D. – Hanžl, P. – Večeřa, J. – Krejčí, Z. (2012c): Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Houzar, S. (2013): Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 21, 1, 67-73. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. – Houzar, S. (2022): Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 107, 1, 41–51. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Houzar, S. – Buřivalová, L. (2019): Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 104, 2, 169–178. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Houzar, S. – Hrazdil, V. – Koníčková, Š. (2015): Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, západní Morava. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae C/2015, 1, 17-28. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Houzar, S. – Krmíček, L. – Šmerda, J. (2017): Origin of the pegmatite veins within the skarn body at Vevčice near Znojmo (Gföhl Unit, Moldanubian Zone). – Journal of Geosciences 62, 1, 1-23. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.234

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Grundloch, J. – Franěk, J. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Horka 1 : 50 000. neuveden. 21 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020a): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-1 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020b): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-2 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020h): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-4 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020j): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-6 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020k): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-7A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020l): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-7B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020n): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-8 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Hubatka, F. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Navrátil, A. (2022): Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 107, 2, 241–254. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Ivanov, M. – Janderková, J. – Patzel, M. (2022): Importance of accessory minerals for the vertical distribution of uranium and thorium in soil profiles: A case study of durbachite from the Třebíč Pluton (Czech Republic). – Catena 213, June : 106166, nestránkováno. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2022.106166

Buriánek, D. – Janoušek, V. – Hanžl, P. – Jiang, Y. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Altanbaatar, B. (2015): Petrogenesis and emplacement of the Carboniferous Sag-say Massif in the SE Mongolian Altai. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract Volume, s. 7. – Neuvedeno. Praha

Buriánek, D. – Janoušek, V. – Hanžl, P. – Jiang, Y. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Altanbaatar, B. (2016): Petrogenesis of the Late Carboniferous Sagsai Pluton in the SE Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, 1 special issue, 65-90. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.207

Buriánek, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Tomanová Petrová, P. (2021): Mineralogická charakteristika sekundárních změn miocenních vulkanoklastických hornin z jižní a střední Moravy (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 93–104. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-15621

Buriánek, D. – Kropáč, K. (2019): Petrogenesis of Miocene subvolcanic rocks in the Western Outer Carpathians (southeastern Moravia, Czech Republic). – Journal of Geosciences 64, 2, 105–125. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.286

Buriánek, D. – Kropáč, K. – Dolníček, Z. (2013): Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 79-84. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. – Mareček, L. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020m): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-7C s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Martínek, K. – Šíma, J. – Janderková, J. – Verner, K. – Megerssa, L. – Hroch, T. – Pacherová, P. – Balke, G. – Getaneh, S. – Abuye, M. – Jelének, J. – Arefayne, T. – Berhanu, N. – Dure, T. – Hejtmánková, P. – Laštovička, J. – Melka, B. – Dvořák, Š. – Štych, P. – Tute, M. – Valenta, J. – Čermáková, D. – Zelenková, K. – Hrabalíková, M. – Ureš, J. – Valchářová, D. – Spálovský, V. – Amare, T. – Abdella, M. – Wubishet, Y. – Nol, O. – Vaverka, L. (2022): Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Gedeo Zone, Ethiopia. Explanatory notes to the thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale. 104 s. – Czech Development Agency, Czech Republic. Praha

Buriánek, D. – Mlčoch, B. (2014): Petrologie hornin v severní části mariánskolázeňského metaofiolitového komplexu a přilehlé oblasti tepelského krystalinika. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 22, 2, 346-355. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. – Otava, J. – Baldík, V. (2016): Karbonátové konkrece „koblížky“ z lokality Nové Dvory u Suchdola v Moravském krasu (Česká republika). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku Vol. 23, 1-2, 52-58. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2016-1-2-52

Buriánek, D. – Pecina, V. – Ivanov, M. (2013): Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae XCVIII, 2, 69-82. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Pořádek, P. – Kunceová, E. – Bohdálek, P. (2021): Prognózní přehodnocení širší oblasti Aš. Účelová geologická mapa 1:25 000. Účelová geologická mapa. 1 s. – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. neuvedeno

Buriánek, D. – Provazník, J. – Hršelová, P. – Houzar, S. (2021): Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 106, 2, 145–160. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hrdličková, K. – Hanžl, P. – Janoušek, V. – Gerdes, A. – Lexa, O. (2017): Geochemical and geochronological constraints on distinct Early-Neoproterozoic and Cambrian accretionary events along southern margin of the Baydrag Continent in western Mongolia. – Gondwana research 47, July, 200-227. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2016.09.008

Buriánek, D. – Soejono, I. – Schulmann, K. – Janoušek, V. – Hanžl, P. – Čáp, P. – Bold, U. – Svojtka, M. – Collett, S. – Žáček, V. (2022): Subduction-controlled temporal and spatial variations in early Palaeozoic sedimentary and volcanic record of the Mongol-Altai Domain. – Journal of Asian Earth Sciences 230, June : 105182, nestránkováno. ISSN 1367-9120. DOI 10.1016/j.jseaes.2022.105182

Buriánek, D. – Soukup, M. – Ivanov, M. (2020): Migrace alkalických kovů ve zvětralinových profilech migmatitů ze svrateckého krystalinika a moldanubika. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 27, 1-2, 88-97. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2020-13710

Buriánek, D. – Streit, R. (2021): Geneze fosfátu v jeseneckých vápencích konicko-mladečského pruhu (drahanský faciální vývoj moravskoslezského paleozoika na Moravě). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1–2, 13–19. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-14508

Buriánek, D. – Svatuška, J. (2020): Těžké minerály rozsypových ložisek zlata vázaných na khantaishirský ofiolitový komplex poblíž měst Altaj a Khaliun (jihozápadní Mongolsko). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 27, 1-2, 27–35. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2020-13215

Buriánek, D. – Svatuška, J. (2022): Chemické složení amfibolů v polétavém prachu z vybraných lokalit Brněnska. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 29, 1-2, 25–35. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2022-20874

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. (2013): Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 7-12. ISSN 1212-6209

Buriánek, D. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. (2012): Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 97, 1, 153-166. ISSN 1211-8796

Buriánek, D. – Verner, K. – Mrázová, Š. (2013): Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda). – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 21, 2, 179-190. ISSN 1211-0329

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020c): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-3A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020d): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-3B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020e): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-3C s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020g): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-5A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020i): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-5B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuvedeno

Buriánek, D. – Zavřelová, A. – Pecka, T. – Gilíková, H. (2020o): Lokalita Horka – geologická mapa a geologický řez 1: 10 000 profilu HOR-9 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. není uvedeno

Buriánek, D. – Žáček, V. (2015): Compositional variations in tourmalines from peraluminousrocks of the Dipilto Granitic Batholith, Eastern Chortis Terrane,Nicaragua: tracers of magmatic to hydrothermal evolution. – Journal of Geosciences 60, 2015, 73-94. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.189

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Buriánek, D. – Čáp, P. – Havlíček, P. – Vorel, T. – Soejono, I. – Hošek, J. – Žáček, V. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Cempírek, J. - Buriánek, D. - Beran, A. - Novák, M. (2003): Locality No. 9 Starkoč near Čáslav. 9 s. – Masarykova Universita Brno. Brno

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dvořák, I. – Barnet, I. – Buda, J. – Buriánek, D. – Kunceová, E. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Mgr. – Trubačová, A. (2015a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Economos, R. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Buriánek, D. - Said, L. - Gerdes, A. (2008): Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia. – Journal of Geosciences 53, 3-4, 335 - 352. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.034

Faimon, J. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Rez, J. – Štelcl, J. – Všianský, D. – Sedláček, J. Mgr. – Dostalík, M. – Nečas, J. – Novotný, R. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Novotná, J. – Müller, P. – Krumlová, H. – Čáp, P. – Faktorová, K. – Malík, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Janderková, J. (2022): Historical ferrous slag induces modern environmental problems in the Moravian Karst (Czech Republic). – Science of the Total Environment 847, November : 157433, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.157433

Filip, J. - Buriánek, D. - Novák, M. (2003): Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2. LERM 2003 International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Book of Abstracts, s. 20-21. – Masarykova Universita Brno. Brno. ISBN 80-7028-199-5

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Franěk, J. – Verner, K. – Buriánek, D. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Kraví hora 1 : 50 000. neuveden. 16 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Gadas, P. – Novák, M. – Buriánek, D. – Cempírek, J. – Čopjaková, R. – Haifler, J. – Houzar, S. – Herus, S. – Loun, J. – Kocáb, J. – Krmíček, L. – Škoda, R. – Toman, J. – Trumbull, R. – Vašinová Galiová, M. – Zachař, A. (2017): Tourmalines of the eastern part of the Bohemian Massif. neuvedeno. 78 s. – Ústav geologických věd Masarykovy univerzity v Brně. Zlín

Gadas, P. – Novák, M. – Čopjaková, R. – Buriánek, D. – Pertoldová, J. – Losos, Z. – Loun, J. – Škoda, R. – Cempírek, J. – Houzar, S. – Hrazdil, V. – Víšková, E. – Sejkora, J. – Drahota, P. – Filip, J. – Šráček, O. – Selway, J. B. – Pauliš, P. (2014): Field trip guidebook: CEMC 2014 international symposium : [Skalský Dvůr, Czech Republic, April 23-26, 2014. 1st ed. 101 s. – Masaryk University in cooperation with Czech Geological Society. Brno

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Filipiak, P. - Hanžl, P. - Hladil, J. - Otava, J. (2007): Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří). In Faměra, M., Kropáč, K: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů, – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Leichmann, J. (2006d): Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu. In Přírodovědecká fakulta MU Brno: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, – PřF MU Brno. Brno

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Otava, J. - Leichmann, J. (2005): Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 34. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Gilíková, H. - Buriánek, D. - Otava, J. - Leichmann, J. (2006a): Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic). In PIG Krakov: Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów, s. 119. – Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii UW. Krakow. ISBN 83-922218-4-2

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Buriánek, D. - Leichmann, J. - Otava, J. - Nehyba, S. (2009): Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 70-71. – Štátný geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Gilíková, H. - Leichmann, J. - Buriánek, D. (2006c): Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 72-74. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. 05. 02. 2015. Brno

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Otava, J. – Šimůnek, Z. (2015): Nové poznatky z geologického mapování boskovické brázdy. In Weiner T., Poukarová H., Kumpan T: Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů, s. 8-9. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-7731-7

Gilíková, H. – Buriánek, D. – Otava, J. – Míková, J. – Hladil, J. (2019): Kambrium či devon, toť otázka. In Knížek M., Golíáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologická společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Gilíková, H. – Hladil, J. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Černý, J. – Dvořák, I. J. – Faměra, M. – Havíř, J. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Kalvoda, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Kováčik, M. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Maštera, L. – Melichar, R. – Müller, P. – Nehyba, S. – Otava, J. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Poulová, D. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Weiner, T. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. Geologická mapa 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 214 s. – ČGS Praha. Praha

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Bolormaa, K. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Erban, V. - Gerdes, A. - Gilíková, H. - Holák, J. - Janoušek, V. - Kosmák, V. - Krejčí, Z. - Malec, J. - Mašek, D. - Maštera, L. - Metelka, V. - Novotný, Z. - Otava, J. - Rejchrt, M. - Rukavičková, L. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tsend-Ayush, D. - Valtr, V. - Večeřa, J. - Vít, J. (2007f): Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50). Zpráva ze zahraniční expedice, 376 s. MS Geological Information Centre, MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 61 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar, Mongolia

Hanžl, P. - Aichler, J. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Gilíková, H. - Mašek, D. - Rukavičková, L. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Holák, J. - Novotný, Z. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report. Zpráva ze zahraniční expedice, 54 s. MS Geological Information Centre, Ulaanbaatar, Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, ČGS

Hanžl, P. - Aichler, J. - Byambasuren, D. - Budil, P. - Buriánek, D. - Burianková, K. - Holák, J. - Mašek, D. - Novotný, Z. - Rukavičková, L. - Večeřa, J. (2006): Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report. Zpráva ze zahraniční expedice, 12 s. MS MRPAM, Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Hanžl, P. - Buriánek, D. - Aichler, J. - Gerdes, A. - Byambasuren, D. (2007e): Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko. In Karel Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, – České geologická společnost. Praha. ISBN 978-80-87139-11-0

Hanžl, P. - Buriánek, D. - Otava, J. (2007c): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Hanžl, P. - Buriánek, D. - Rejchrt, M. (2007b): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89V. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Hanžl, P. - Buriánek, D. - Rejchrt, M. (2007d): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101A. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2005): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Hanžl, P. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rýda, K. - Roštínský, K. - Skácelová, Z. - Zelenka, P. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka. neuveden. 72 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Buriánek, D. - Aichler, J. - Gerdes, A. - Byambasuren, D. (2008): Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay. In Kuzmin, Mironov: Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay, – geologicheskij institut SO RAN. Ulan Ude. ISBN 9785792502680

Hanžl, P. - Lexa, O. - Schulmann, K. - Aguilar, C. - Broussolle, A. - Budil, P. - Buriánek, D. - Chimedtseren, A. - Gerel, O. - Janoušek, V. - Javkhlan, O. - Jiang, Y. - Lehmann, J. - Naranbaatar, T. - Otgonbator, D. - Peřestý, V. - Sanchir, D. - Soejono, I. - Štípská, P. - Turbold, S. (2019): IGCP - 662 Project: Field Guide Gobi-Altai Accretionary Orogeny. Neuveden. 81 s. – MUST. Ulaanbaatar

Hanžl, P. - Melichar, R. - Buriánek, D. - Krejčí, Z. - Hrdličková, K. (2011): Geologická stavba Žďárských vrchů. In K. Verner, P. Budil, D. Buriánek: Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, s. 37. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 9788087487006

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2020a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 152 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Pecka, T. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2020b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, geologická mapa 24-324 Brno-sever. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Battushig, A. – Guy, A. – Buriánek, D. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Krejčí, Z. – Yiang, J. (2018): Geological map at a scale 1:500 000 along contacts of the Lake, Gobi-Altai and and Trans Altai Zones, map sheet L-47-V, SW Mongolia. In annonymous: Journal of Geological Issues, – National University of Mongolia, School of Arts and Sciences. Ulaanbaatar

Hanžl, P. – Battushig, A. – Hrdličková, K. – Guy, A. – Buriánek, D. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Janoušek, V. – Krejčí, Z. – Yiang, J. (2018): Geological map on the contact of the Lake, Gobi-Altai and Trans-Altai Zones at a scale 1 : 500,000. In Ondrej Lexa: Thermal and Mechanical Evolution of Collisional and Accretionary Orogens : international conference in honour of Karel Schulmann's 60th anniversary : CRUSTAMAN 2018 : conference abstracts volume : 31.8.-2.9.2018 Třešť, Czech Republic, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-939-4

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Bukovská, Z. – Daňková, L. – Hošek, J. – Hrdličková, K. – Paleček, M. – Soejono, I. – Vít, J. (2016): Účelová geologická mapa užší lokality Jaderné elektrárny Dukovany 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Státní úřad pro jadernou bezpečnost České republiky. Praha

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Gerdes, A. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Schulmann, K. (2014a): The Cambrian magmatic activity in the Zamtyn Nuruu range, Mongolian Altai. In Zelazniewicz, A., Jastrzebski, M., Twyrdy, M: The 2014 CETEG Conference “Ladek”, Proceedings and Excursion Guide, Geologia Sudetica, svazek 42. s. 25. – Geologia Sudetica, Polish Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences, Wroclaw. Wroclaw

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Gerdes, A. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Schulmann, K. – Battushig, A. – Ganchuluun, T. (2014): THE CAMBRIAN MAGMATIC ACTIVITY IN THE ZAMTYN NURUU RANGE, LAKE ZONE, MONGOLIA. In Kruk N. N: Granites and Earth´s evolution: granites and continental crust. Proceedings of the 2nd International geological conference, 17-20 August 2014, Novosibirsk, s. 218. – Publishing House SB RAS. Novosibirsk. ISBN 978-5-7692-1386-1

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Hrdličková, K. (2014b): The equivalent of the Polička augen gneisses inside the Moldanubicum north of Žďár nad Sázavou. In Zelazniewicz, A., Jastrzebski, M., Twyrdy, M: The 2014 CETEG Conference “Ladek”, Proceedings and Excursion Guide, Geologia Sudetica, svazek 42. s. 26. – Geologia Sudetica, Polish Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences, Wroclaw. Wroclaw

Hanžl, P. – Buriánek, D. – Krejčí, Z. (2012b): Khundiin Gol area – Geological map. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Hanžl, P. – Guy, A. – Battushig, A. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Krejčí, Z. – Jiang, Y. – Otgonbator, D. (2019): Geology of the Gobi and Mongol Altai junction enhanced by gravity analysis: a key for understanding of the Mongolian Altaides. – Journal of Maps 16, 2, 98-107. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2019.1700835

Hanžl, P. – Guy, A. – Battushig, A. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Kunceová, E. – Hrdličková, K. – Janoušek, V. – Buriánek, D. – Krejčí, Z. – Jiang, Y. – Otgonbator, D. (2020): Geology of the Gobi and Mongol Altai junction enhanced by gravity analysis: a key for understanding of the Mongolian Altaides. – Journal of Maps 16, 2, 98-107. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2019.1700835

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Aue, M. – Bárta, F. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Karous, M. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Mareček, L. – Novotná, J. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pertoldová, J. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Sedláčková, I. – Skoršepa, M. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Švagera, O. – Vít, J. (2017): Zpráva o provedení geologicko-výzkumných prací na lokalitě EDU – západ. Závěrečná zpráva, 299 s. MS SÚRAO

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Daňková, L. – Dostalík, M. – Soejono, I. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kopačková V. – Kunceová, E. – Mišurec, J. – Paleček, M. – Pecka, T. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Pořádek, P. – Grygar, R. (2016): Závěrečná zpráva úkolu Nezávislé zhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany. Závěrečná zpráva, 145 s. MS ČGS-Geofond

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Hlávka, D. – Mareček, L. – Soejono, I. – Vít, J. (2021): Geologická mapa zakrytá 1:25 000 lokality EDU. neuveden. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Praha

Hanžl, P. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Erban, V. (2013): Kyselé vulkanity metabazitové zóny brněnského masivu. In T. Kumpán: Moravskoslezské paleozoikum 2013, XVI. ročník. Sborník abstraktů, s. 5. – PřF MU Brno. Brno

Hanžl, P. – Janoušek, V. – Battushig, A. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hrdličková, K. – Bat-Ulzii, D. (2019): Intrusive rocks of SW Mongolia: a review. In M. Ochirbat: Khaiguulchin mongolyn geologiin albany 80 jiliin oid zoriylcan tusgain dugaar, – Selengepress. Ulaanbaatar. ISBN 976-99978-0-497-6

Hanžl, P. – Janoušek, V. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Gerel, O. – Altanbaatar, B. – Hora, J. – Čoupek, P. (2023): From magmatic arc to a post-accretionary setting: Late Palaeozoic granitoid plutons in the northwestern Trans-Altai Zone, Mongolia. – Journal of Geosciences 68, 25-66. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.366

Hanžl, P. – Janoušek, V. – Soejono, I. – Buriánek, D. – Svojtka, M. – Erban, V. – Hrdličková, K. (2018): Neoproterozoic history of the Brno Massif: geology, age and geochemistry of the magmatic rocks of the Central Basic Belt. In Swierczewska Anna: Geology, Geophysics and Environment, svazek 44. – AGH University of Science and Technology Press. Kraków

Hanžl, P. – Janoušek, V. – Soejono, I. – Buriánek, D. – Svojtka, M. – Hrdličková, K. – Erban, V. – Pin, C. (2019): The rise of the Brunovistulicum: age, geological, petrological and geochemical character of the Neoproterozoic magmatic rocks of the Central Basic Belt of the Brno Massif. – International Journal of Earth Sciences 4, 108, 1165–1199. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-019-01700-2

Hanžl, P. – Jiang, Y. – Hrdličková, K. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Lexa, O. – Schulmann, K. – Battushig, A. – Ganchuluun, T. (2015): Orthogneisss of the Devonian protolith age along the eastern wedge of the Tseel Metamorphic complex, the Mongolian Altai. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 27. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-881-6

Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Battushig, A. – Lexa, O. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Schulmann, K. (2016): Geological map of the Sagsai Pluton at the scale 1:50,000 in the SE Mongolian Altai. In Rastislav Vojtko: CETEeG 2016, Predná Hora, Slovakia, April 28 – May 1, 2016, abstract volume, s. 34. – Comenius University in Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-4071-7

Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Battushig, A. – Lexa, O. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Schulmann, K. – Jiang, Y. – Hrdličková, K. (2017): Geology of the Gobi Altai and Tseel terranes in the central part of the Sagsai River Watershed, SE Mongolian Altai. – Journal of Maps 13, 2, 270-275. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2017.1297260

Hanžl, P. – Schulmann, K. – Janoušek, V. – Lexa, O. – Hrdličková, K. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Altanbaatar, B. – Ganchuluun, T. – Erban, V. (2016): Making continental crust: origin of Devonian orthogneisses from SE Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, 1, 25-50. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.206

Hanžl, P. – Verner, K. – Buriánek, D. – Šíma, J. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Hroch, T. – Martínek, K. – Megerssa, L. – Hrdličková, K. – Metelka, V. (2018): Basic principles of geological and thematic mapping. neuveden. 107 s. – Czech Geological Survey. Prague

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Horka. 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Verner, K. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Vašíček, R. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018g): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Kraví hora. 130 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Baier, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020f): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Horka. 63 s. MS SÚRAO, TZ 452/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Verner, K. – Buriánek, D. – Bukovská, Z. – Dušek, K. – Franěk, J. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020h): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Kraví hora. 65 s. MS SÚRAO, TZ 454/2020

Houzar, S. - Buriánek, D. (2007): Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, Listopad, 73-75. ISSN 1212-6209

Houzar, S. – Buriánek, D. (2012): Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 1-2, 145-149. ISSN 1212-6209

Houzar, S. – Hršelová, P. – Gilíková, H. – Buriánek, D. – Nehyba, S. (2017): Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 2. Geologie a petrografie). – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae CII, 1-2, 3-65. ISSN 1211-8796

Houzar, S. – Šmerda, J. – Buriánek, D. (2014): Nový výskyt skarnu v gföhlské jednotce u Vevčic u Jevišovic: minerální asociace skarnu a kontaminovaných amfibolických pegmatitů. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 21, 1-2, 62-70. ISSN 1212-6209

Hradecký, P. - Baldík, V. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Alvarez, A. - Obando, T. - Echaverry, M. (2008): Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 68 s. MS INETER Managua, Ministerstvo životního prostředí, Česká geologická služba

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Fifernová, M. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archív INETER, Managua

Hradecký, P. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Fifernová, M. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. (2009): Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua. Zpráva ze zahraniční expedice, 90 s. MS Archív Ministerstvo životního prostředí, Praha. Archív ČGS, Praha

Hradecký, P. - Buriánek, D. (2008b): Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 202-204. ISSN 0514-8057

Hradecký, P. - Buriánek, D. - Havlíček, P. - Baroň, I. - Hrazdíra, P. - Novotný, R. - Ševčík, J. - Echaverry, M. - Obando, T. - Fifernová, M. - Kunceová, E. (2008b): Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua. neuveden. 109 s. – objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR. Managua, Nicaragua

Hradecký, P. – Baldík, V. – Baroň, I. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Čech, S. – Havlíček, P. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Kycl, P. – Mixa, P. – Mlčoch, B. – Mrázová, Š. – Novotný, R. – Přichystal, A. – Rapprich, V. – Stárková, M. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Žáček, V. (2021): Čeští geologové ve Střední Americe. 03/9 566-416-21. 264 s. – Česká geologická služba. Praha

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Hrdličková, K. - Buriánek, D. - Gerdes, A. - Bolormaa, K. (2008): Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay. In Zoltán Németh, Dušan Plašienka: Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay, – State Geological Institute of Dionyz Stur. Bratislava. ISBN 9788089343010

Hrdličková, K. - Buriánek, D. - Gerdes, A. - Bolormaa, K. - Hanžl, P. (2007): METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE. In Karel Breiter: METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE, – Česká geologická společnost. Praha. ISBN 9788087139110

Hrdličková, K. - Khasbazaar, B. - Buriánek, D. - Hanžl, P. - Gerdes, A. - Janoušek, V. (2008b): Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia. – Journal of Geosciences 53, 2, 139-165. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.027

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Šimůnek, Z. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-323 Veverská Bítýška. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 190 s. – Česká geologická služba. Praha

Hrdličková, K. – Baldík, V. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Janderková, J. – Kryštofová, E. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-323 Veverská Bítýška, mapa dokumentačních bodů. Neuveden. 1 s. – ČGS. Neuveden

Hrdličková, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Vít, J. – Tomanová Petrová, P. – Pecina, V. – Buriánek, D. – Večeřa, J. – Kryštofová, E. – Fürychová, P. – Sedláčková, I. – Baldík, V. – Franců, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Šimůnek, Z. – Dolníček, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Veverská Bítýška 24-323. 265 s. MS archív ČGS

Hrdličková, K. – Pertoldová, J. – Aue, M. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Čoupek, P. – Franěk, J. – Hanžl, P. – Hroch, T. – Janoušek, V. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kopačková V. – Koucká, L. – Kryštofová, E. – Pacherová, P. – Paleček, M. – Pořádek, P. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Vít, J. – Gnojek, I. – Karous, M. – Nikl, P. – Novotná, J. – Prachař, I. – Řezníček, P. – Sedláček, Z. – Zabadal, S. – Mareček, L. (2016): Zpráva o shromáždění, utřídění a vyhodnocení relevantních geovědních informací na lokalitě HÚ EDU – západ. Závěrečná zpráva, 195 s. MS SURAO

Hroch, T. - Buriánek, D. - Verner, K. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-C2 Dila. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Mihret, Y. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Valenta, J. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. (2018): Explanatory notes to thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50,000, Map sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 106 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Valenta, J. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Valenta, J. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Valenta, J. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geohazard map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Hrouda, F. - Verner, K. - Kubínová, Š. - Buriánek, D. - Faryad, S. W. - Chlupáčová, M. - Holub, F. V. (2016): Magnetic fabric and emplacement of dykes of lamprophyres and related rocks of the Central Bohemian Dyke Swarm (Central European Variscides). – Journal of Geosciences 61, 4, 335-354. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.222

Hrouda, F. – Buriánek, D. – Krejčí, O. (2020): Effect of post-magmatic processes on magnetic fabric of tescheniteassociation rocks of the Outer Western Carpathians. – Journal of Structural Geology 133, April : 104003, nestránkováno. ISSN 0191-8141. DOI 10.1016/j.jsg.2020.104003

Hrouda, F. – Buriánek, D. – Krejčí, O. – Chadima, M. (2015): Magnetic fabric in Miocene sub-volcanic sills and dykes emplaced into the SW Flysch Belt of the West Carpathians (S Moravia, Czech Republic) and its volcanological and tectonic implications. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 290, January, 23-38. ISSN 0377-0273. DOI 10.1016/j.jvolgeores.2014.12.001

Janderková, J. - Buriánek, D. - Verner, K. - Hroch, T. - Megerssa, L. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Tadesse, E. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, 0638-C2 Dila. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janderková, J. - Hroch, T. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Verner, K. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janderková, J. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janderková, J. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Soil map at a scale of 1 : 50,000, 0638-D2 Mejo. Set of Geoscience Maps of Ethiopia at Scale 1 : 50,000. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Janoušek, V. - Hanžl, P. - Svojtka, M. - Hora, J. - Kočergina, J. - Gadas, P. - Holub, F. V. - Gerdes, A. - Verner, K. - Hrdličková, K. - Daly, J. - Buriánek, D. (2020): Ultrapotassic magmatism in the heyday of the Variscan Orogeny: the story of the Třebíč Pluton, the largest durbachitic body in the Bohemian Massif. – International Journal of Earth Sciences 109, May, 1767-1810. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-020-01872-2

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hanžl, P. – Altanbaatar, B. – Ganchuluun, T. – Lexa, O. – Erban, V. (2015): The Cambrian Khantaishir Arc - a conspicuous and geotectonically important structure in the Lake Zone of the Mongolian Altai (Central Asian Orogenic Belt). In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 32. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Hanžl, P. – Soejono, I. – Kröner, A. – Altanbaatar, B. – Erban, V. – Lexa, O. – Ganchuluun, T. (2018): Cambrian–Ordovician magmatism of the Ikh-Mongol Arc System exemplified by the Khantaishir Magmatic Complex (Lake Zone, south-central Mongolia). – Gondwana research 54, February, 122-149. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2017.10.003

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Schulmann, K. – Soejono, I. – Hanžl, P. – Kröner, A. – Lexa, O. (2017): Cambro-Ordovician magmatism of the Ikh Mongol arc and its relation to a massive crustal growth in the Tuva-Mongolian tract of the Central Asian Orogenic Belt. In Šimon,L.; Kováčová,M.; Ozdínová,S.; Michalík,J.; Pivko,D.; Goliáš,V.; Bokr,: Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti Vysoké Tatry 2017, Abstract Volume, s. 31-31. – Slovenská geologická spoločnosť. Bratislava. ISBN 978-80-972667-7-6

Janoušek, V. – Jiang, Y. – Schulmann, K. – Buriánek, D. – Hanžl, P. – Lexa, O. – Ganchuluun, T. (2014): The age, nature and likely genesis of the Cambrian Khantaishir arc, Lake Zone, Mongolia. In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. EGU2014-6108. – Copernicus Publications. Vídeň

Janoušek, V. – Schulmann, K. – Soejono, I. – Jiang, Y. – Buriánek, D. – Hanžl, P. – Lexa, O. (2018): Cambro--Ordovician'Ikh Mongol Arc System'--a key structure governing the crustal growth and Early Palaeozoic geodynamic evolution of the Mongolian Altai. In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 20. – Copernicus Publications. Vienna

Jiang, S. - Buriánek, D. - Novák, M. (2003): Locality No. 7 Lavičky near Velké Meziříčí. 7 s. – MZM, Brno. Brno

Jiang, Y. – Schulmann, K. – Kröner, A. – Sun, M. – Lexa, O. – Janoušek, V. – Buriánek, D. – Yuan, C. – Hanžl, P. (2017): Neoproterozoic-early Paleozoic peri-Pacific accretionary evolution of the Mongolian collage system: Insights from geochemical and U–Pb zircon data from the Ordovician sedimentary wedge in the Mongolian Altai. – Tectonics 36, 11, 2305-2331. ISSN 0278-7407. DOI 10.1002/2017TC004533

Kapustka, K. – Lisá, L. – Bajer, A. – Buriánek, D. – Varadzin, L. – Varadzinová, L. (2019): Gouges: Iconic Artifacts of the Early Neolithic Period in Central Sudan. – African Archaeological Review 36, 4, 505-534. ISSN 0263-0338. DOI 10.1007/s10437-019-09352-y

Kašperáková, D. – Buriánek, D. – Fürychová, P. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. – Kociánová, L. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Kociánová, L. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kryštofová, E. - Pecina, V. - Skácelová, Z. - Tomanová Petrová, P. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016g): Hydrogeologický rajon 2242 - Kuřimská kotlina. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/19. 110 s. MS Geofond, internet

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Doláková, N. – Krejčí, V. – Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. (2021): Kenozoické sedimenty v lomu Předklášteří u Tišnova. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 1-2, 20-33. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2021-14408

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Kropáč, K. – Buriánek, D. – Zimák, J. (2012): Origin and metamorphic evolution of Fe–Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). – Chemie der Erde-Geochemistry 72, 3, 219-236. ISSN 0009-2819. DOI 10.1016/j.chemer.2011.11.002

Kropáč, K. – Dolníček, Z. – Buriánek, D. – Urubek, T. – Mašek, V. (2015): Carbonate inclusions in Lower Cretaceous picrites from the Hončova hůrka Hill (Czech Republic, Outer Western Carpathians): Evidence for primary magmatic carbonates?. – International Journal of Earth Sciences 104, 5, 1299-1315. ISSN 1437-3254. DOI 10.1007/s00531-015-1152-8

Kropáč, K. – Dolníček, Z. – Uher, P. – Buriánek, D. – Safi, A. – Urubek, T. (2020): Zirconian–niobian titanite and associated Zr-, Nb-, REE-rich accessory minerals: Products of hydrothermal overprint of leucocratic teschenites (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic). – Geologica Carpathica 71, 4, 343–360. ISSN 1335-0552. DOI 10.31577/GeolCarp.71.4.4

Kryl, J. – Švagera, O. – Buriánek, D. (2020): Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO Horka. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Buriánek, D. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016f): Hydrogeologický rajon 2241 - Dyjsko-svratecký úval. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/18. 103 s. MS Geofond

Kubeš, M. – Leichmann, J. – Buriánek, D. – Holá, M. – Navrátil, P. – Scaillet, S. – Sullivan, P. (2022b): Highly evolved miaskitic syenites deciphering the origin and nature of enriched mantle source of ultrapotassic magmatism in the Variscan orogenic root (Bohemian Massif, Moldanubian Zone). – Lithos 432–433, December : 106890, nestránkováno. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2022.106890

Kycl, P. - Svojtková, I. - Hradecký, P. - Mixa, P. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Buriánek, D. (2010a): Transfer of know-how to secure efficient exploitation of results of geological studies aimed at prediction of natural geohazards (undertaken within the projects of foreign development co-operation) by governmental organisations of a beneficiary. ČGS Praha

Leichmann, J. - Novák, M. - Buriánek, D. - Burger, D. (2007): High-temperature to ultrahigh-temperature metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). – Geologica Carpathica 58, 5, 415-425. ISSN 1335-0552

Lisá, L. - Buriánek, D. - Uher, P. (2009): New approach to garnet redistribution during aeolian transport. – Geological Quarterly 53, 3, 333-340. ISSN 1641-7291

Martínek, K. – Verner, K. – Buriánek, D. – Žáček, V. (2013): Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 neuveden, zima, 45-50. ISSN 0514-8057

Martínek, K. – Verner, K. – Hroch, T. – Megerssa, L. – Kopačková V. – Buriánek, D. – Muluneh, A. – Kalinová, R. – Yakob, M. – Kassa, M. (2021): Main Ethiopian Rift landslides formed in contrasting geological settings and climatic conditions. – Natural Hazards and Earth System Sciences 21, 11, 3465–3487. ISSN 1561-8633. DOI 10.5194/nhess-21-3465-2021

Megerssa, L. – Verner, K. – Buriánek, D. – Sláma, J. (2020): Emplacement and thermal effect of post-collisional Chewo Pluton (Arabian-Nubian Shield); implication for late East-African Orogeny. – Journal of African Earth Sciences 162, February : 103695, nestránkováno. ISSN 1464-343X. DOI 10.1016/j.jafrearsci.2019.103695

Melichar, R. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné. neuveden. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Melichar, R. – Buriánek, D. – Kumpan, T. – Hrdličková, K. – Bárta, F. – Skoršepa, M. (2019): Dřínová Hill, thrust tectonic modified by subsequent extensional faulting. In Hanžl P., Melichar R., Janoušek V: 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETEG 2019, 24-27 April, 2019, Excursion Guide, – ČGS. Praha. ISBN 978-80-7075-956-1

Mixa, P. – Buriánek, D. – Skácelová, Z. – Hrdličková, K. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 176/2017 Lokalita Horká - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 25 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Mixa, P. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Buriánek, D. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva TZ 178/2017 Lokalita Kraví hora - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Mlčoch, B. – Rapprich, V. – Šebesta, J. – Verner, K. – Skácelová, Z. – Knésl, I. – Hrazdíra, P. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Kycl, P. – Martínek, K. – Godány, J. – Kramolišová, P. – Breiter, K. – Břízová, E. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Buriánek, D. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Bochov 11-241. 150 s. MS Archiv ČGS, Geofond

Mokrá, I. – Losertová, L. – Buriánek, D. – Štelcl, j. (2015): Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae C/2015, 1, 31-42. ISSN 1211-8796

Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Fürych, V. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Otava, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vít, J. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Müller, P. - Hanák, J. - Buriánek, D. - Müllerová, H. - Žáček, M. - Abraham, M. (2008): Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce. In RNDr. Lubomír Jurkovič, Ph.D: Cambelové dni 2008, s. 51-54. – Katedra Geochémie PrF KU Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-223-2573-8

Müller, P. - Hanák, J. - Kašparec, I. - Müllerová, H. - Buriánek, D. - Hanžl, P. - Novotný, R. - Baldík, V. - Abraham, M. - Veleba, B. (2006): Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky. In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 57-60. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Müller, P. - Paleček, M. - Buriánek, D. - Krumlová, H. - Konečný, F. - Vít, J. - Večeřa, J. - Janderková, J. - Kryštofová, E. - Barnet, I. - Sedláček, J. Mgr. - Poul, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Havlín, A. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Müllerová, H. - Hanák, J. - Buriánek, D. - Abraham, M. - Žáček, M. (2006): Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika). In Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov, s. 87-91. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-88-7

Nahodilová, R. – Buriánek, D. (2015): VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍHO VÝZKUMNÉHO PRACOVIŠTĚ BUKOV - Petrologická charakteristika hlavních litologických typů vrtných jader S1 až S4a experimentální štoly PVP Bukov. Závěrečná zpráva, 29 s. MS Praha

Nahodilová, R. – Havlová, V. – Polák, M. – Pospíšková, I. – Franěk, J. – Aue, M. – Buriánek, D. – Holeček J. – Hroch, T. – Kryl, J. – Mysliveček, J. – Nývlt, D. – Švagera, O. – Štědrá, V. – Vacek, F. – Žáček, V. – Večerník, P. – Zuna, M. – Gvoždík, L. – Milický, M. – Jankovec, J. – Černý, M. – Vozár, M. (2022): Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště – Analýza FEPs horninového prostředí. Výzkumná zpráva, 217 s

Nehyba, S. - Buriánek, D. (2004): Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study. In Inst. fur Geologie Uni Innsbruck: Geo.Alp, s. 70. – Inst. fur Geologie Uni Innsbruck. Innsbruck. ISBN 1824-7741

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Buriánek, D. - Baroň, I. - Čáp, P. - Hradecký, P. (2010): Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Praha

Novotný, R. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Havlíček, P. (2007c): Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí. Brno

Novotný, R. - Baroň, I. - Buriánek, D. - Hradecký, P. - Žáčková, E. (2008a): Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua. Neuveden. 1 s. – Projekt mezinárodní spolupráce: Ministerstvo životního prostředí, MS archiv Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Janderková, J. – Faimon, J. – Buriánek, D. – Rez, J. – Otava, J. – Sedláček, J. Mgr. – Čáp, P. – Sedláčková, I. – Grygar, R. – Hornová, H. – Knozová, G. – Lejska, S. – Musilová, A. – Brzezina, J. (2021): Podzemní voda v krasových oblastech, cíl 2.1. 178 s. MS Česká geologická služba, Praha, TAČR

Novák, M. - Buriánek, D. (2003): Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F. LERM 2003 International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Book of Abstracts, s. 55-56. – Masarykova Universita Brno. Brno. ISBN 80-7028-199-5

Novák, M. - Henry, D. - Buriánek, D. (2003): Locality No. 3 Nedvědice. 7 s. – Masarykova Universita Brno. Brno

Otava, J. - Audy, I. - Audy, M. M. - Buriánek, D. - Baldík, V. - Gilíková, H. - Hanžl, P. - Havíř, J. - Novotný, R. - Vít, J. (2007a): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. Speleofórum 2007. Ročník 26, svazek 26. s. 90-95

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Buriánek, D. - Hanžl, P. (2007): Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G. 1 s. – Czech Geological Survey. Brno

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Otava, J. – Buriánek, D. – Gilíková, H. (2014): 'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu. 6.2.2014. Olomouc PřF UPAL, Moravskoslezské paleozoikum 2014

Otava, J. – Bábek, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25 - 141 Kelč. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. ČGS Praha.(soubor mapy a vysvětlivek). Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 116 s. – ČGS. Praha

Otava, J. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2014): 'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu. In Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc, svazek XVII. s. 9-10. – Přírodovědecká fakulta UPAL Olomouc. Olomouc

Pertoldová, J. - Verner, K. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Vondrovic, L. - Vrána, S. (2011g): Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika. In Kryštof Verner, Petr Budil, David Buriánek: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 73. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 9788087487006

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Nahodilová, R. - Vondrovic, L. (2011h): Lithological and tectonometamorphic evolution of units at the northen margin of the Moldanubian Zone. Monínec 24.9.2011. Monínec

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Vondrovic, L. (2010a): Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 55, 4, 299-319. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.083

Pertoldová, J. – Mixa, P. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Petyniak, O. – Kučera, R. – Žáčková, E. – Fifernová, M. – Zemková, M. (2019): Aktualizace lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a perspektivních území pro projektové práce HÚ - důvodová zpráva pro účely hodnocení potenciálních lokalit HÚ. 28 s. MS SÚRAO Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Verner, K. – Hroch, T. – Holásek, O. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hanžl, P. – Žák, J. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pour, O. – Verner, K. – Buriánek, D. (2015): Fabric pattern and metamorphic evolution of southwestern Moldanubian Zone (Central European Variscides). In Ondrej Lexa, Pavlína Hasalová, Petr Jeřábek: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 71. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Poňavič, M. – Buda, J. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Buriánek, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 23-323 Nová Včelnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pořádek, P. – Božičevičová, A. – Buriánek, D. – Fojt, Z. – Fojtík, V. – Gilíková, H. – Hrdličková, K. – Chlubná, L. – Ivanov, M. – Kopečný, T. – Kuťák, D. – Landsmannová, P. – Melichar, R. – Mosočiová, T. – Navrátilová, P. – Plachý, Š. – Slabý, M. – Studenovská, E. – Kunceová, E. (2020): Prognózní přehodnocení širší oblasti mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem na W, In, U. Oblast Vysoká-sever, Účelová geologická mapa 1:10 000. Účelová geologická mapa. 1 s. – DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. neuvedeno

Pořádek, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. (2019): Fluidní inkluze z ložiska Li-Sn rud Vernéřov. In Knížek M., Goliáš V., Bokr P: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, sborník abstrakt, – Česká geologická společnost. Beroun. ISBN 978-80-87487-24-2

Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Verner, K. – Alemayehu, L. – Buriánek, D. (2017): Systematic K-Ar Geochronological Survey in the Southern part of the Main Ethiopian Rift: Implications for Rift Evolution. In Tomáš Magna, Vladislav Rapprich: Basalt 2017 Kadaň - Abstracts and Excurison Guides, – Czech Geological Society and Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-87487-20-4

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Skácelová, Z. - Buriánek, D. (2006): Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 Neuveden, podzim, 138-141. ISSN 0514-8057

Soejono, I. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Svojtka, M. – Čáp, P. – Erban, V. – Ganpurev, N. (2017b): A reworked Lake Zone margin: chronological and geochemical constraints from the Ordovician arc-related basement of the Hovd Zone (western Mongolia). – Lithos 294-295, zima, 112-132. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.08.014

Soejono, I. – Buriánek, D. – Svojtka, M. – Žáček, V. – Čáp, P. – Janoušek, V. (2016a): Mid-Ordovician and Late Devonian magmatism in the Togtokhinshil Complex: new insight into the formation and accretionary evolution of the Lake Zone (western Mongolia). – Journal of Geosciences 61, 1, 5-23. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.208

Soejono, I. – Buriánek, D. – Svojtka, M. – Čáp, P. – Janoušek, V. – Ganpurev, N. (2016b): The basement of the Hovd Domain in western Mongolia: An Altai Domain derived sliver or a reworked Lake Zone margin?. In Vojtko R., Gregáňová M., Králiková S, Vojtková S: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 21th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, s. 79. – Comenius University. Bratislava. ISBN 978-80-223-4071-7

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016c): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Havlíček, P. – Čáp, P. – Verner, K. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Peřestý, V. – Schulmann, K. – Čopjaková, R. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Svojtka, M. – Lexa, O. (2019b): Early Palaeozoic multi-stage deformational and metamorphic history of the Altai accretionary wedge system (Hovd Zone, western Mongolia). In Hrdličková, Daňková: CETEG 2019, 17th meeting of the Central European Tectonic Group, Rozdrojovice 24-27 April 2019, abstract volume, – Česká Geologická Služba. Praha. ISBN 978-80-7075-955-4

Soejono, I. – Peřestý, V. – Schulmann, K. – Čopjaková, R. – Svojtka, M. – Štípská, P. – Buriánek, D. – Janoušek, V. – Lexa, O. (2021a): Structural, metamorphic and geochronological constraints on Palaeozoic multi-stage geodynamic evolution of the Altai accretionary wedge system (Hovd Zone, western Mongolia). – Lithos 396-397, September : 106204, nestránkováno. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2021.106204

Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Vorel, T. (2016e): Structural Map of the West Mongol Altai L-46-28V, L-46-28G, L-46-29V, L-46-29G, L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Soejono, I. – Čopjaková, R. – Čáp, P. – Buriánek, D. – Verner, K. (2015): Lower Palaeozoic tectonometamorphic evolution of the Bij formation, Hovd Zone, western Mongolia. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Abstract volume, s. 82. – Czech Geological Survey. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Soejono, I. – Čáp, P. – Míková, J. – Janoušek, V. – Buriánek, D. (2017b): Detrital zircon geochronology and sedimentology of the Lower Palaeozoic flysch sequences in the Hovd Zone: Implications for the tectonic evolution of west Mongolian part of the Central Asian Orogenic Belt. In Šimon L: Newsletter of the Slovak Geological Society OKG Vysoké Tatry 2017, s. 68. – Slovak Geological Society. Neuveden

Soejono, I. – Čáp, P. – Míková, J. – Janoušek, V. – Buriánek, D. – Schulmann, K. (2018): Early Palaeozoic sedimentary record and provenance of flysch sequencesin the Hovd Zone (western Mongolia): Implications for the geodynamic evolution of the Altai accretionary wedge system. – Gondwana research 64, December, 163-183. ISSN 1342-937X. DOI 10.1016/j.gr.2018.07.005

Soejono, I. – Čáp, P. – Míková, J. – Janoušek, V. – Buriánek, D. – Schulmann, K. (2018): Sedimentary record and provenance of the Lower Palaeozoic sequences in the Hovd Zone (western Mongolia): formation to thinning of the accretionary wedge in the Altai Domain. In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 20. – Copernicus Publications. Vienna

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tomanová Petrová, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Otava, J. – Procházka, M. – Starý, J. – Vít, J. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 2241_B Brno-Černá Pole. Závěrečná zpráva, 55 s. MS Archiv ČGS

Tomanová Petrová, P. – Buriánek, D. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Laufek, F. – Nehyba, S. – Otava, J. (2018a): Pestré sedimenty ottnangu v Brně-Kohoutovicích. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25, 1-2, 73-79. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2018-1-2-73

Urban, T. – Buriánek, D. (2022): Vývoj metamorfních fluid pozdního stádia regionální metamorfózy v keprnické klenbě silezika. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 29, 1-2, 59-68. ISSN 1212-6209. DOI 10.5817/GVMS2022-32965

Valenta, J. – Verner, K. – Martínek, K. – Hroch, T. – Buriánek, D. – Megerssa, L. – Boháč, J. – Muluken, K. – Ferdawok, L. – Meheret, Y. – Bisrat, K. – Málek, J. (2021): Ground fissures within the Main Ethiopian Rift: Tectonic, lithological and piping controls. – Earth Surface Processes and Landforms 46, 15, 3158 - 3174. ISSN 0197-9337. DOI 10.1002/esp.5227

Verner, K. - Buda, J. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Fürychová, P. - Holub, F. V. - Hroch, T. - Johnson, K. - Klomínský, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Paclíková, J. - Poul, I. - Přechová, E. - Racek, M. - René, M. - Rýda, K. - Šrámek, J. - Skácelová, D. - Smyčková, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Verner, K. - Budil, P. - Buriánek, D. (2011): 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt. Neuveden. 104 s. – Česká geologická společnost. Brno

Verner, K. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Kunceová, E. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany – Tektonická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Verner, K. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Vondrovic, L. - Žavřelová, A. - Melichar, R. - Kachlík, V. (2007a): Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 115-116. ISBN 978-80-87139-11-0

Verner, K. - Buriánek, D. - Vrána, S. - Vondrovic, L. - Pertoldová, J. - Hanžl, P. - Nahodilová, R. (2009a): Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 54, 2, 87-100. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.046

Verner, K. - Hroch, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Johnson, K. - Buriánek, D. - Paclíková, J. - Racek, M. - Vondrovic, L. (2012): Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Geological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey,. Prague

Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Nisra, E. - Abateneh, B. - Assefa, G. - Valenta, J. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Explanatory notes to the thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. neuveden. 137 s. – Czech Geological Survey. Prague

Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Yakob, M. - Haregot, A. - Janderková, J. - Šíma, J. - Kryštofová, E. - Valenta, J. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Assefa, G. - Pécskay, Z. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Explanatory notes to the thematic geoscientific maps of Ethiopia at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. neuveden. 131 s. – Czech Geological Survey. Prague

Verner, K. - Mrázová, Š. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Holub, F. V. - Klomínský, J. - Malík, J. - Martínek, K. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rukavičková, L. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Štor, T. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011e): Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Buriánek, D. (2011c): Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. (2011b): Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba. 541008/Rožná. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Babůrek, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Šebesta, J. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. Sada geologických map ČR v měřítku 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Verner, K. – Babůrek, J. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Dvořák, I. – Havlín, A. – Hrazdíra, P. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Sedláčková, I. – Trubač, J. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. 96 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Verner, K. – Buriánek, D. – Franěk, J. – Kryštofová, E. – Nývlt, D. – Čížek, D. (2013e): Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Verner, K. – Buriánek, D. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Pour, O. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 32-414 Studánky. Geologická mapa ČR. 1 s. – Česká geologická služba. Česká geologická služba

Verner, K. – Buriánek, D. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Pour, O. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 0000, list 32-423 Mlýnec. 111. 1 s. – Česká geologická služba. Česká geologická služba

Verner, K. – Buriánek, D. – Svojtka, M. – Peřestý, V. – Megerssa, L. – Tarekegn, T. – Kussita, A. – Alemayehu, D. – Hroch, T. (2021): Tectonometamorphic evolution and U–Pb dating of the high-grade Hammar Domain (Southern Ethiopian Shield); implications for the East-African Orogeny. – Precambrian Research 361, August : 106270, nestránkováno. ISSN 0301-9268. DOI 10.1016/j.precamres.2021.106270

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Krupička, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-414 STUDÁNKY a 32-423 MLÝNEC. 97 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Kunceová, E. – Buriánek, D. (2013d): Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 03-142 Hejnice - Tektonická mapa. Základní geologické mapy - odvozené 1:25.000, tektonická mapa. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Megerssa, L. – Šíma, J. – Janderkova, J. – Buriánek, D. – Hroch, T. – Dvořák, Š. – Martínek, K. – Pacherová, P. – Basalifew, Z. – Negessa, G. – Bezuneh, M. – Getie, B. – Samuel, G. – Valenta, J. – Jelének, J. – Hejtmánková, P. – Štych, P. – Lastovička, J. – Valchářová, D. – Čermáková, D. – Tsehay, A. – Muhuddin, A. – Yonas, W. – Abebe, M. – Melese, T. – Belay, M. – Niguse, B. – Adualem, T. – Tarekegn, D. – Tadege, A. – Abadi, H. – Spálovský, V. – Nol, O. – Vaverka, L. – Zelenková, K. – Hrabalíková, M. – Ureš, J. (2022): Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Geoscience maps. 136 s. – Czech Geological Survey. Praha

Verner, K. – Mrázová, Š. – Štor, T. – Buriánek, D. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka. Základní geologické mapy 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Mrázová, Š. – Štor, T. – Buriánek, D. (2013c): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice. Základní geologické mapy 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Večeřa, J. - Buriánek, D. - Krejčí, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Večeřa, J. – Buriánek, D. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. (2009): Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivníchhornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východníhookraje Českého masivu. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 198-199. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. (2009): Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif. In Rohling H. G., Linnemann U., Lange J. M: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, s. 64. – Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Hannover. ISBN 978-3-510-49210-7

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. (2010): Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif). In Miroslav Ludwiniak, Andrzej Konon, Anna Zylinska: 8 th meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETEG), s. 122. – University of Warsaw. Warsaw

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Halodová, P. - Kachlík, V. - Míková, J. (2011): Emplacement, structural and P-T evolution of the ˜346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics. – Journal of Geosciences 56, 4, 343-357. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.109

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Holásek, O. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Žáčková, E. - Soejono, I. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu:Geologické mapování. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011): Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat). Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologikcá služba

Vondrovic, L. – Augusta, J. – Vokál, A. – Havlová, V. – Konopáčová, K. – Lahodová, Z. – Popelová, E. – Urík, J. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Bureš, P. – Buriánek, D. – Butovič, A. – Černý, M. – Dušek, K. – Franěk, J. – Grünwald, L. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Hubáček, O. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kobylka, D. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Jankovec, J. – Krajíček, L. – Martinčík, J. – Marek, P. – Milický, M. – Mixa, P. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Skořepa, Z. – Soejono, I. – Šír, P. – Špinka, O. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Verner, K. – Vojtěchová, H. – Zahradník, O. – Žáček, V. – Žáčková, E. (2020): Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020. 361 s. MS SÚRAO, TZ 465/2020

Vondrovic, L. – Verner, K. – Buriánek, D. – Kachlík, V. (2012): Reply to the discussion on “Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics”. – Journal of Geosciences 57, 3, 193-195. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.122

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Vorel, T. – Čáp, P. – Žáček, V. – Buriánek, D. – Soejono, I. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-28G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Wojewoda, J. – Nehyba, S. – Gilíková, H. – Buriánek, D. (2015): Devonian siliciclastic rocks of the Babí lom locality (southern Moravia, Czech Republic): sedimentary environment reconstruction and provenance study. – Geological Quarterly 59, 1, 229-238. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1205

Štědrá, V. – Hagos, M. – Tadesse, T. – Megerssa, L. – Verner, K. – Martínek, K. – Buriánek, D. – Muleta, B. (2019c): Field guide to the Danakil Depression, and Adwa and Axum areas, Tigray. PanAfGeo WP1-E5 excursion guide, Field Geological Mapping course. PanAfGeo WP1-E5 excursion guide. 28 s. – ČGS, GSE. Mekelle

Štědrá, V. – Melka Yadette, H. – Megerssa, L. – Hagos, M. – Tadesse, T. – Martínek, K. – Buriánek, D. – Jelének, J. – Muleta, B. – Valenta, J. – Verner, K. (2019a): PanAfGeo-WP1b Training in Geoscientific Mapping: E5, Field Geological Mapping. Mekelle-Adwa-Axum, Tigray, Ethiopia. Mekelle/ Adwa/Axum, Tigray

Štědrá, V. – Melka Yadette, H. – Verner, K. – Megerssa, L. – Martínek, K. – Tadesse, T. – Hagos, M. – Buriánek, D. – Jelének, J. (2018g): PanAfGeo-WP1b Training: Field Geological Mapping. Axum

Štědrá, V. – Tadesse, T. – Hagos, M. – Verner, K. – Buriánek, D. – Megerssa, L. – Valenta, J. – Muleta, B. (2018b): A field guide, Geological excursions 1–5 andGeophysics. „PanAfGeo“ training WP1, „Field Geological Mapping“Axum – Adwa area, northern Ethiopia, 2018. PanAfGeo WP1-E2,guide. 23 s. – EU, DG DEVCO, PanAfGeo project. Axum, Etiopie

Švagera, O. – Buriánek, D. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Horka. 1. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Šíma, J. - Kryštofová, E. - Hroch, T. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Yakob, M. - Ali, Y. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-A2 Leku. neuveden. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Šíma, J. - Kryštofová, E. - Verner, K. - Megerssa, L. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Hroch, T. - Yakob, M. - Haregot, A. - Bewketu, H. - Mosisa, A. - Dalke, G. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018a): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-D2 Mejo. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Czech Geological Survey, Prague, CZ

Šíma, J. - Kryštofová, E. - Verner, K. - Megerssa, L. - Hroch, T. - Buriánek, D. - Martínek, K. - Gebremariyam, H. - Tadesse, E. - Legesse, F. - Hejtmánková, P. - Krejčí, Z. (2018b): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0637-D3 Arba Minch. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Šíma, J. – Kryštofová, E. – Buriánek, D. – Verner, K. – Megerssa, L. – Hroch, T. – Martínek, K. – Yakob, M. – Haregot, A. – Hejtmánková, P. – Krejčí, Z. (2018c): Hydrogeological map at a scale of 1 : 50,000, Map Sheet 0638-C2 Dila. Geological and thematic maps at a scale 1 : 50,000 for Mejo, Leku, Arba Minch and Dila areas, SNNPR, Ethiopia. 1 s. – Czech Geological Survey. Prague

Žák, J. – Verner, K. – Zulauf, G. – Röhling, H. – Maierová, P. – Budil, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Buriánek, D. – Opluštil, S. – Fatka, O. – Pšenička, J. – Lojka, R. – Stárková, M. (2013b): Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. The Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 16 - 19, 2013. Plzeň

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2015f): Astrophyllite – alkali amphibole rhyolite, evidence for Lower Permian A-type Alkaline Volcanism in the Western Mongolian Altai, '2015 TOKAJ” INTERNATIONAL GEOLOGICAL WORKSHOP01-04. OCTOBER 2015 . 3.10. 2015. Hotel Millenium, Tokaj, Hungary

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2016a): Astrophyllite–alkali amphibole rhyolite, an evidence of early Permian A-type alkaline volcanism in the western Mongolian Altai. – Journal of Geosciences 61, jaro, 93-103. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.205

Žáček, V. – Buriánek, D. – Pécskay, Z. – Škoda, R. (2019a): Anorogenic Early Permian dykes in the western Mongolian Altai – petrography, geochemistry and K–Ar geochronology. – Journal of Geosciences 64, 1, 37-58. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.280

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016d): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Verner, K. – Čáp, P. – Vorel, T. – Hošek, J. – Soejono, I. – Havlíček, P. – Kotková, J. (2016e): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-30V. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha, Česká rozvojová agentura, Praha. Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Žáček, V. – Buriánek, D. – Škoda, R. – Pecskay, Z. (2020a): Permské postorogenní žíly v moldanubiku jižních Čech: K-Ar geochronologie pro porfyry z okolí Vimperku a felsický mikrogranit od Milevska. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 53, 2, 137-148. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2020.16

Žáček, V. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Soejono, I. – Vorel, T. – Havlíček, P. (2017b): New geological maps 1:50,000 of the Mongolian Altai. In Šimon L. et al: Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry 14.6.- 17.16. 2017. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, – Slovenská geologická spoločnost. Bratislava. ISBN 978-90-972667-7-6

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Čech, S. - Buriánek, D. - Vít, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Rýda, K. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička. 68 s

Čech, S. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Vít, J. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička. neuveden. 78 s. – Česká geologická služba. Praha

Čopjaková, R. - Buriánek, D. - Škoda, R. - Houzar, S. (2007): Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 92, červenec, 111-130. ISSN 1211-8796

Čopjaková, R. - Buriánek, D. - Škoda, R. - Houzar, S. (2009): Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit(Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmalineand genetic relations. – Journal of Geosciences 54, 2, 221-243. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.048

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016a): Geological Map of the West Mongol Altai L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

Čáp, P. – Buriánek, D. – Žáček, V. – Verner, K. – Soejono, I. – Vorel, T. – Hošek, J. – Havlíček, P. (2016b): Geological Map of the West Mongol Altai, Map of Documentation Points L-46-29G. Mongol Altai 50. 1 s. – Česká geologická služba, Praha; Česká rozvojová agentura, Praha; Mineral Resources Authority of Mongolia, Ulaanbaatar. Česká geologická služba, Praha

© David Burianek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top