Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. Doc.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429265
fax: +420543212370
daniel.nyvlt@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adámek, H. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Šulc, J. (2010): Jak změní globus tání ledovců?. 20.49 minut. ČT24

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Adámek, J. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Novák, Z. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pálenský, P. - Stráník, Z. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín. Neuvedeno. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Altunkaynak, S. – Aldanmaz, E. – Güraslan, I. – Caliskanoglu, A. – Ünal, A. – Nývlt, D. (2018): Lithostratigraphy and petrology of Lachman Crags and Cape Lachman lava-fed deltas, Ulu Peninsula, James Ross Island, north-eastern Antarctic Peninsula: Preliminary results. – Czech Polar Reports, ISSN 1805-0689 (on line)

Altunkaynak, S. – Ünal, A. – Howarth, G. – Aldanmaz, E. – Nývlt, D. (2019): The origin of low-Ca olivine from ultramafic xenoliths and host basaltic lavas in a back-arc setting, James Ross Island, Antarctic Peninsula. – Lithos, ISSN 0024-4937 (on line)

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Žák, J. - Bufková, I. - Manová, M. - Mentlík, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda. 64 s. MS Ministerstvo životního prostředí, ČGS

Babůrek, J. - Fürych, V. - Goliáš, V. - Hanžl, P. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Osterrothová, K. - Pertoldová, J. - Strnad, L. - Šebesta, J. - Kadlecová, R. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2001): Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory. Výzkumná zpráva, 67 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Kadlecová, R. - Nývlt, D. - Pertoldová, J. - Šebesta, J. - Fuerich, V. - Goliáš, V. - Lhotský, P. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Strnad, L. - Vlčková, L. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332. 52 s. MS MŽP, ČGS

Babůrek, J. - Nývlt, D. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda. Neuveden. 5 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. - Adamová, M. - Baroň, I. - Bubík, M. - Gilíková, H. - Nováková, D. - Kašperáková, D. - Kolejka, V. - Krejčí, O. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Šikula, J. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota. 86 s. MS Praha

Baldík, V. - Novotný, R. - Gilíková, H. - Bubík, M. - Kryštofová, E. - Buriánek, D. - Krejčí, O. - Kolejka, V. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Janderková, J. - Kociánová, L. - Müller, P. - Krumlová, H. - Geršlová, E. - Kašpárek, M. - Kašperáková, D. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Kunceová, E. - Havlín Nováková, D. - Otava, J. - Paleček, M. - Sedláček, J. Ing. - Švábenická, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. 169 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Nývlt, D. - Novotný, R. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Kociánová, L. – Krejčí, Z. – Kunceová, E. – Novotný, R. – Nývlt, D. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-892-2

Baroň, I. - Kirchner, K. - Nehyba, S. - Jankovská, V. - Nývlt, D. (2008): Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně. In Roszková Alena, Vlačiky Martin, Ivanov Martin: Fluvial deposits of Bečva River in Vsetín, – Masarykova univerzita v Brně. Brno. ISBN Neuveden

Barták, M. - Bohuslavová, O. - Láska, K. - Nedbalová, L. - Nývlt, D. - Prošek, P. - Uličný, B. (2008): Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]. – Rozrazil Neuveden, 3, 4-19. ISSN 1801–4755

Ber, A. - Zelčs, V. - Jakobsen, P. - Kalm, V. - Matoshko, A. - Karabanov, A. - Nývlt, D. - Zagorodnykh, V. - Bitinas, A. - Stephan, H. (2003): The National Glaciotectonic Maps of Central Europe. XVI INQUA Congress Programs with Abstracts, s. 143. – Neuveden. Reno. ISBN 0-945920-51-2

Berger, H. - Zitzmann, A. - Opletal, M. - Nývlt, D. - Valečka, J. - Prouza, V. - Baďura, J. - Przybylski, B. (2003): Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz. Geologische Übersichtskarte von Deutschland. 20 s. – Bundesanstalt für Geowiessenschaften und Rohstoffe, Hannover. Hannover

Boháčová, I. - Břízová, E. - Nývlt, D. - Růžičková, E. (2000): Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development. 20 s. – ČGÚ Praha, Geologický ústav Praha AV ČR. Praha

Braucher, R. - Del Castillo, P. - Siame, L. - Merchel, S. - Benedetti, L. - Finkel, R. C. - Nývlt, D. - Bourlés, D. L. (2008): Simultaneous determination of both exposure time and denudation rate from in situ-produced cosmogenic nuclides profile: Model sensitivity and applications to natural cases. In AMS-11: 11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-11), September 14-19, 2008, Rome, – Neuveden. Rome

Břízová, E. - Havlíček, P. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Valigurský, L. (2003): Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 56 s

Carrivick, J.L. – Davies, B.J. – Glasser, N.F. – Nývlt, D. – Hambrey, M.J. (2012): Late-Holocene changes in character and behaviour of land-terminating glaciers on James Ross Island, Antarctica. – Journal of Glaciology 58, 212, 1176-1190. ISSN 0022-1430. DOI 10.3189/2012JoG11J148

Catto, N. - Rutter, M. - Evans, T. - Chlachula, J. - Nývlt, D. (2003): Late Quaternary Loess-palaosol succesion and atmospheric circulation, Central Siberia. XVI INQUA Congress Programs with Abstracts, s. 217. – Neuveden. Reno. ISBN 0-945920-51-2

Cháb, J. - Opletal, M. - Žáček, V. - Nývlt, D. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 76 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-621-7

Cháb, J. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Manová, M. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník. 80 s

Crummenerl, R. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Popelka, M. (2010): Doby ledové. Edice Co-Jak-Proč. 48 s. – Nakladatelství Fraus. Plzeň

Davies, B. J. – Glasser, N. F. – Carrivick, J. L. – Hambrey, M. J. – Smellie, J. L. – Nývlt, D. (2013): Landscape evolution and ice-sheet behaviour in a semi-arid polar environment: James Ross Island, NE Antarctic Peninsula. In Hambrey, M. J., et al. (eds.): Antarctic Palaeoenvironments and Earth-Surface Processes, s. 353-395. – Geological Society, London. London. ISBN 978-1-86239-363-9. DOI 10.1144/SP381.1

Dohnal, J. - Jáně, Z. - Kněz, J. - Nývlt, D. - Vilhelm, J. - Zima, L. - Dvořák, I. J. (2002): The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka. – Opera Corcontica 38, jaro, 249-259. ISSN 0139-925X

Engel, Z. - Křížek, M. - Nývlt, D. - Traczyk, A. - Treml, V. (2007): Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice. In Roszková, A., Ivanov, M: 13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 – Sborník abstrakt, – ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost. Brno

Engel, Z. - Křížek, M. - Treml, V. - Nývlt, D. - Traczyk, A. (2008): Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy. In Florek W., Kaczmarzyk J: Wspólczesne problemy geomorfologii. Landform Analysis v. 9, s. 111-114. – The Association of Polish Geomorphologists. Poznań

Engel, Z. - Nývlt, D. - Křížek, M. - Treml, V. - Jankovská, V. (2009): Sedimentary evidence of landscape and climate history for the last 30 ka in the Krkonoše Mountains, Czech republic. In Mentlík, P., Hartvich, F: Geomorfologický sborník 8. Book of abstracts, s. 12-13. – Tribun EU. Neuveden. ISBN 978-80-7399-746-5

Engel, Z. - Nývlt, D. - Křížek, M. - Treml, V. - Jankovská, V. - Lisá, L. (2010): Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. – Quaternary Science Reviews 29, 7-8, 913-927. ISSN 0277-3791. DOI 10.1016/j.quascirev.2009.12.008

Engel, Z. - Skrzypek, G. - Paul, D. - Drzewicki, W. - Nývlt, D. (2010): Sediment lithology and stable isotope composition of organic matter in a core from a cirque in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. – Journal of Paleolimnology 43, 4, 609-624. ISSN 0921-2728. DOI 10.1007/s10933-009-9356-1

Engel, Z. – Nývlt, D. – Láska, K. (2012): Ice thickness, areal and volumetric changes of Davies Dome and Whisky Glacier (James Ross Island, Antarctic Peninsula) in 1979–2006. – Journal of Glaciology 58, 211, 904-914. ISSN 0022-1430. DOI 10.3189/2012JoG11J156

Evans, M. - Rutter, N. - Catto, N. - Chlachula, J. - Nývlt, D. (2003): Magnetoclimatology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events. – Geology 31, 6, 537-540. ISSN 0091-7613

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček jun., M. - Žáček, V. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 68 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Fediuková, E. - Aichler, J. - Čurda, J. - Fišera, M. - Cháb, J. - Kočandrle, J. - Mixa, P. - Novotný, P. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Sekyra, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vaněček, J. - Žáček, V. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem. 96 s

Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Venera, Z. – Mixa, P. – Pašava, J. – Budil, P. – Hradecký, P. – Nývlt, D. – Rapprich, V. – Kříbek, B. – Hanžl, P. – Babůrek, J. – Havlín, A. (2017): Česká geologická služba v zahraničí. Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Franců, E. - Schwarzbauer, J. - Lána, R. - Nývlt, D. - Nehyba, S. (2010): Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic. – Water, Air and Soil Pollution 209, 1-4, 81-91. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-009-182-x

Fárová, K. – Jelének, J. – Nývlt, D. – Kopačková V. (2018): Monitorování pohybu ledovců s využitím dat Sentinel-1. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Geršlová, E. - Geršl, M. - Zelenková, K. - Nývlt, D. (2011): Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje. Závěrečná zpráva, 213 s. MS Archiv ČGS Praha

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Nývlt, D. - Pálenský, P. - Petrová, P. - Maštera, L. (2006b): Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 68-71. ISSN 1212-6209

Gilíková, H. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Otava, J. - Nývlt, D. - Šikula, J. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou. Neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Hanáček, M. - Flašar, J. - Nývlt, D. (2011): Sedimentary petrological characteristics of lateral and frontal moraine and proglacial glaciofluvial sediments of Bertilbreen, Central Svalbard. – Czech Polar Reports 1, 1, 11-33. ISSN 1805-0689

Hanáček, M. - Gába, Z. - Nývlt, D. (2005): Zahrádky bludných balvanů na Jesenicku. 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt, s. 7-8. – Př. Fak. MU. Brno. ISBN 80-210-3885-3

Hanáček, M. - Gába, Z. - Nývlt, D. (2007): Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien). – Geschiebekunde aktuell 23, 3, 69-77. ISSN 0178-1731

Hanáček, M. - Nývlt, D. (2009): Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku. – Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní 58, 3, 193-214. ISSN 1211-3026

Hanáček, M. – Nývlt, D. – Nehyba, S. (2013): Písečník u Javorníku – drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20, 1-2, 18-25. ISSN 1212-6209

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Baier, J. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. (2018b): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Hrádek. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Polák, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vavro, M. – Vašíček, R. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018c): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Březový potok. 116 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Jankovec, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hanžl, P. – Hokr, M. – Holeček J. – Hrdličková, K. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Královcová, J. – Kouřil, M. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Sedláčková, I. – Soejono, I. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018h): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Dukovany-západ (EDU-Z). 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018e): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Horka. 117 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018f): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Magdaléna. 122 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Černý, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Hokr, M. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Pacherová, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Žáček, V. (2018d): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čertovka. 123 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Verner, K. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Říha, J. – Červinka, R. – Baier, J. – Buriánek, D. – Černý, M. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Vavro, M. – Vopálka, D. – Vašíček, R. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018g): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Kraví hora. 130 s. MS SÚRAO Praha

Havlíček, P. - Nývlt, D. - Tyráček, J. (2003): Conluence of the March and Thaya Rivers. Development of the floodplain. Říční krajina.Sborník příspěvků z konference Olomouc 2003, s. 205. – Universita Palackého v Olomouci. Olomouc. ISBN 80-244-0751-5

Havlíček, P. - Nývlt, D. - Tyráček, J. - Riedlová, E. (2001): IGCP 449 Global correlation of late Cenozoic fluvial deposits - Inaugural meeting. Praha

Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012). 36 s. MS ČGS Praha

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Hradecká, L. – Vodrážka, R. – Nývlt, D. (2012): Foraminifera from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island (Antarctica): a preliminary report. – Czech Polar Reports 2, 2, 88-95. ISSN 1805-0689

Hrbáček, F. – Nývlt, D. – Láska, K. (2017): Active layer thermal dynamics at two lithologically different sites on James Ross Island, Eastern Antarctic Peninsula. – Catena 149, 1-4, 592-602. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2016.06.020

Hroch, T. - Kopačková, V. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Vít, J. - Šebesta, J. (2010): Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura. Zahraniční spolupráce v rámci rozvojové pomoci. 1 s. – Servicio Geológico Checo, Gobierno Región Piura. Piura, Praha

Jankovská, V. - Krejčí, O. - Baroň, I. - Nývlt, D. (2007): Týn n. Bečvou – „přírodní archiv“ vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu. In Roszková, A., Ivanov, M: 3. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 – Sborník abstrakt, – ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost. Brno

Jankovská, V. – Baroň, I. – Nývlt, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. (2018): Last Glacial to Holocene vegetation succession recorded in polyphase slope-failure deposits on the Maleník Ridge, Outer Western Carpathians. – Quaternary International 470, A, 38-52. ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2017.10.048

Janoušek, V. – Nývlt, D. – Mlčoch, B. – Vodrážka, R. (2012): Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě. – Vesmír 91, 7-8, 426-431. ISSN 0042-4544

Kadlec, J. - Růžičková, E. - Nývlt, D. (2000): International Conference on Past Global Changes - PAGES. Upper Pleistocene and Holocene Climatic Variations. Praha

Kavan, J. – Ondruch, J. – Nývlt, D. – Hrbáček, F. – Carrivick, J. L. – Láska, K. (2017): Seasonal hydrological and suspended sediment transport dynamics in proglacial streams, James Ross Island, Antarctica. – Geografiska Annaler: Series A-Physical geography 99, 1, 38-55. ISSN 0435-3676. DOI 10.1080/04353676.2016.1257914

Klomínský, J. - Adamová, M. - Bělohradský, V. - Burda, J. - Kachlík, V. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec. neuveden. 68 s. – Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1. Praha

Konečný, F. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Gilíková, H. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Otava, J. – Skácelová, Z. – Tomanová Petrová, P. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016d): Hydrogeologický rajon 1510 - Kvartér Odry. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/4. 118 s. MS Geofond, internet

Kopalová, K. – Nedbalová, L. – Nývlt, D. – Elster, J. – Van de Vijver, B. (2013): Diversity, ecology and biogeography of the freshwater diatom communities from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula). – Polar Biology 36, 7, 933-948. ISSN 0722-4060. DOI 10.1007/s00300-013-1317-5

Kopačková, V. - Nývlt, D. - Šebesta, J. (2006a): Building the Information System of Geohazards in Peru. In ESRI, Redlands: ESRI Map Book, s. 76. – ESRI PRESS. USA, California. ISBN 1-58948-133-X

Kopačková, V. - Rajchl, M. - Harbula, J. - Laufek, F. - Nývlt, D. - Hroch, T. - Hanuš, J. (2010): DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU. – Photo-interprétation European journal of applied remote sensing neuveden, 2, 64-78, 95-101. ISSN 0031-8523

Kopačková, V. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Vít, J. (2008): Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data. GTR-02 Geological mapping using satellite techniques, 33rd International Geological Congress Oslo 2008, CD-ROM, Oslo

Košler, J. - Magna, T. - Mlčoch, B. - Mixa, P. - Hendriks, B. - Holub, F. V. - Nývlt, D. (2009): Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation. In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 11. s. #EGU2009-9969. – Neuveden

Košler, J. - Magna, T. - Mlčoch, B. - Mixa, P. - Nývlt, D. - Holub, F. V. (2009): Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation. – Chemical Geology 258, 3-4, 207-218. ISSN 0009-2541

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Baroň, I. - Hubatka, F. - Kašperáková, D. - Nývlt, D. (2008): Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif. In Jaboyedoff M: Congress Slope-Tectonics 2008, Lausanne, February 15th-16th, 2008, – Université de Lausanne, Institut de géomatique et d´analyse risque. Lausanne

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Baroň, I. – Hubatka, F. – Nývlt, D. – Petrová, V. (2009): Tectonics of slopes with large block landslides on the border of Bohemian Massif. In Bosy Jaroslaw: The 10th Czech-Polish Workshop On Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts. Sklarska Poreba, Karkonosze Mts. area, Poland, November 5-7, 2009, svazek 10. s. 18-19. – Institute of Geodesy and Geomatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Wroclaw

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016c): Hydrogeologický rajon 1651 - Kvartér Dolnomoravského úvalu. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/11. 86 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Havlíček, P. – Hošek, J. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Patzelt, Z. (2016d): Hydrogeologický rajon 1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/12. 80 s. MS Geofond

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Nývlt, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Burda, P. – Slavík, J. – Hartlová, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. (2016e): Hydrogeologický rajon 1520 - Kvartér Opavy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/5. 83 s. MS Geofond, internet

Kryštofová, E. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Konečný, F. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nývlt, D. – Růžička, M. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Novotná, J. – Hartlová, L. – Kučera, J. – Michna, J. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Peláková, M. – Hrdinka, T. – Datel, J. V. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. (2016b): Hydrogeologický rajon 1610 - Kvartér Horní Moravy. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/6. 135 s. MS Geofond, internet

Křelina, J. - Nývlt, D. - Valečka, J. (2002): Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 59-61. ISSN 0514-8057

Lirio, J. M. - Concheyro, A. - Chaparro, M. A. - Nývlt, D. - Mlčoch, B. (2007): Diamictita Cabo Lamb, un nuevo depósito fosilífero marino Cenozoico en la Isla Vega, Península Antártica. Actas del VI Simposio Argentino y III Latinoamericano sobre Investigaciones Antárticas, s. N° GEORE818. – Instituto Antártico Argentino. Buenos Aires. ISBN 1851-555X

Manda, Š. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Stehlík, F. - Vodrážka, R. (2006a): Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 1 s

Mixa, P. - Mlčoch, B. - Nývlt, D. (2005): Geologický výzkum Antarktidy na ostrově James Ross. Praha ZOO Troja

Mixa, P. - Nývlt, D. (2003): Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic. Antarctic Contributions to Global Earth Science, Programme & Abstracts, Terra Nostra, s. 234-235. – Terra Nostra. Berlin

Mixa, P. - Nývlt, D. - Mlčoch, B. - Košler, J. - Klán, P. - Lexa, O. - Žák, J. - Jeřábek, P. - Máčka, Z. - Svojtka, M. - Kadlec, J. - Holub, F. V. (2006c): Program výzkumu Antarktidy. Závěrečná zpráva, 156 s. MS archiv ČGS

Mixa, P. - Žáček, V. - Večeřa, J. - Aichler, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, Z. (2003): The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products. In Svojtka M: Geolines, svazek neuveden. s. 74. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Mlčoch, B. - Nývlt, D. (2008): Geologové v Antarktidě. Neuveden. 12 s. – Česká geologická služba. Praha

Mlčoch, B. - Nývlt, D. - Mixa, P. (2005): Geologická mapa James Ross Island.

Motyková, K. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Kuželka, V. - Kovačíková, L. - Šamata, J. (2006): Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli. – Archeologie ve středních Čechách 10, 1, 501-526. ISSN 1214-3553

Mrázová, Š. - Adamová, M. - Burda, J. - Knésl, I. - Klomínský, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald. Geologické mapy 1:25000 s textovými vysvětlivkami. 34 s. – Česká geologická služba. Praha

Müller, P. - Franců, E. - Geršl, M. - Krumlová, H. - Nývlt, D. - Ivanov, M. - Elsnerová, V. (2011): Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy. Závěrečná zpráva, 121 s. MS Archiv ČGS Praha

Müller, P. - Paleček, M. - Baldík, V. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Nývlt, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Havlín, A. - Nývlt, D. - Petrová, V. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Novotný, R. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Nováková, D. - Nývlt, D. - Konečný, F. - Havlín, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Nedbalová, L. – Elster, J. – Komárek, J. – Nývlt, D. (2009): Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics. In Barták, M., Hájek, J., Váczi, P: Structure and function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Oct. 22–23, Book of Abstracts and Contributed Papers, s. 33-34. – Masarykova Univerzita, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-4987-1

Nedbalová, L. – Nývlt, D. – Elster, J. (2012): Jezera ostrova Jamese Rosse – zranitelná centra antarktické biodiverzity. – Vesmír 91, 7-8, 432-436. ISSN 0042-4544

Nedbalová, L. – Nývlt, D. – Kopáček, J. – Šobr, M. – Elster, J. (2013): Freshwater lakes of Ulu Peninsula, James Ross Island, north-east Antarctic Peninsula: origin, geomorphology and physical and chemical limnology. – Antarctic Science 25, 3, 358-372. ISSN 0954-1020. DOI 10.1017/S0954102012000934

Nehyba, S. - Nývlt, D. - Schkade, U. - Kirchner, G. - Franců, E. (2011): Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years. – Journal of Paleolimnology 45, 1, 41-55. ISSN 0921-2728. DOI 10.1007/s10933-010-9478-5

Nehyba, S. – Nývlt, D. (2014): Deposits of pyroclastic mass flows at Bibby Hill (Pliocene, James Ross Island, Antarctica). – Czech Polar Reports 4, 2, 103-122. ISSN 1805-0689. DOI 10.5817/CPR2014-2-11

Nehyba, S. – Nývlt, D. (2015): “Bottomsets“ of the lava-fed delta of James Ross Island Volcanic Group, Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctica. – Polish polar research 36, 1, 1-24. ISSN 0138-0338

Novotný, R. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršlová, E. - Janderková, J. - Sedláček, J. Mgr. - Kolejka, V. - Krumlová, H. - Müller, P. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Švábenická, L. - Gilíková, H. - Barák, P. - Kociánová, L. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí. 187 s. MS Česká geologická služba Praha

Novotný, R. - Nývlt, D. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Gilíková, H. - Krejčí, Z. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Baldík, V. – Barák, P. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, E. – Gilíková, H. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. 147 s. – Česká geologická služba. Praha

Novotný, R. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Krejčí, Z. – Nývlt, D. – Kunceová, E. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-142 Valašské Meziříčí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-890-8

Nývlt, D. (2001): Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia. – Slovak Geological Magazine 7, 3, 231-235. ISSN 1335-096X

Nývlt, D. (2002): Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku. 8. Kvartér 2002 = 8. Quaternary 2002, s. 10. – Katedra geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Brno

Nývlt, D. (2003): Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia. – Acta Universitatis Carolinae, Geographica 35, Supplement, 171-183. ISSN 0300-5402

Nývlt, D. (2003): Leitgeschiebestatistik glazifluvialer Sande und Kiese von Mníšek, Nordböhmen. – Archiv für Geschiebekunde 4, 1, 49-60. ISSN 0936-2967

Nývlt, D. (2003): Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland: co-operation of geomorphology and other research methods. In -: Geomorfologický sborník 2, s. 171-175. – Západočeská Univerzita, Plzeň. Plzeň. ISBN 80-7082-946-X

Nývlt, D. (2003): Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b. Závěrečná zpráva, 10 s

Nývlt, D. (2003): Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 93-97. ISSN 0514-8057

Nývlt, D. (2005): Dvě sezóny na ostrově James Ross. – Geografické rozhledy 15, 2, 30-31. ISSN 1210-3004

Nývlt, D. (2006): Magazín o české polární stanici na ostrově Jamese Rosse. 19.12. 2006, 18:00. Rádio Petrov

Nývlt, D. (2006): Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovska. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Nývlt, D. (2006): Terestrické ledovcové procesy, sedimenty a tvary reliéfu. 2 + 1 hodiny. Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Nývlt, D. (2006): Tisíc příběhů. 9.6.2006, 17:30. Český rozhlas 2 - Praha

Nývlt, D. (2006): Základy kvartérní geologie a geomorfologie pro archeology. 2 hodiny. Filosofická fakulta UK, Praha

Nývlt, D. (2006): Základy kvartérní geologie a geomorfologie pro archeology. 2 hodiny. Západočeská univerzita, Plzeň

Nývlt, D. (2008): Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny. Disertační práce, 103 s. MS Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Nývlt, D. - Břízová, E. - Mrázová, Š. (2001): Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 Neuveden, podzim, 88-89. ISSN 0514-8057

Nývlt, D. - Chlachula, J. - Evans, T. (2004): Paleoclimatic significance of Loess-Paleosol successions in Southern Siberia. In -: Geomorfologický sborník, s. 52-53. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Praha

Nývlt, D. - Dudek, A. (2003): Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 97-98. ISSN 0514-8057

Nývlt, D. - Engel, Z. - Tyráček, J. (2011): Pleistocene Glaciations of Czechia. In Ehlers J., Gibbard P.L., Hughes P.D., editors: Quaternary Glaciations – Extent and Chronology, A closer look, s. 37-46. – Elsevier. Amsterdam. ISBN 978-0-444-53447-7

Nývlt, D. - Evans, T. - Catto, N. - Rutter, N. - Chlachula, J. - Kovanda, J. - Nývltová Fišáková, M. (2003): Late Quaternary Loess-Paleosol succesion in southern Siberia: Implications for Northern Hemispheric climatic teleconnections. 9. Kvartér 2003, s. 14-15. – Neuveden. Brno

Nývlt, D. - Hoare, P. G. (2000): Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 2, 121. ISSN 1210-3527

Nývlt, D. - Hoare, P. G. (2011): Petrology, provenance and shape of clasts in the glaciofluvial sediments of the Mníšek member, northern Bohemia, Czechia. – Sborník geologických věd. Antropozoikum 27, podzim, 5-22. ISSN 0036-5270

Nývlt, D. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Baroň, I. (2009): Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu. In Baroň, I., Klimeš, J: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-16. – ČGS & ÚSMH AV ČR. Vsetín

Nývlt, D. - Jankovská, V. - Víšek, J. - Franců, E. - Franců, J. (2008): Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně. In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 – Sborník abstrakt, s. 14-15. – Přírodovědecká fakulta MU, Brno. Brno

Nývlt, D. - Jarošová, L. - Sikorová, J. (2005): Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic. 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt, s. 19-20. – Př. Fak. MU. Brno. ISBN 80-210-3885-3

Nývlt, D. - Košler, J. - Mlčoch, B. - Mixa, P. - Lisá, L. - Bubík, M. - Hendriks, B. W. (2011): The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 299, 1-2, 363-384. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2010.11.017

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006a): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006b): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006c): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006d): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006e): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Vít, J. (2006f): Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Nývlt, D. - Kycl, P. - Valigurský, L. (2002): Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace.

Nývlt, D. - Mixa, P. (2003): Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika. – Geografie: sborník České geografické společnosti 108, 4, 245-260. ISSN 1212-0014

Nývlt, D. - Mixa, P. - Košler, J. (2004): Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika. 10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt, s. 26. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno. Brno

Nývlt, D. - Opletal, M. (2002): Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 139-142. ISSN 0514-8057

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Valigurský, L. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2007): Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru). In Baroň I: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference, – Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. Brno

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 101 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. (2005b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 104 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006a): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 178 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Valigurský, L. - Kopačková, V. - Schovánek, P. - Vít, J. - Štědrá, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. (2006b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006. Zpráva ze zahraniční expedice, 183 s. MS Gobierno Regional Piura a ČGS

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Kolář, V. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Zbořil, A. - Kopačková, V. - Aimová, I. (2004): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Zpráva ze zahraniční expedice, 79 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Schovánek, P. - Šebesta, J. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Štědrá, V. - Mlčoch, B. - Kopačková, V. (2004b): Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005. Zpráva ze zahraniční expedice, 64 s. MS ČGS a Gobierno Regional Piura

Nývlt, D. - Sikorova, J. - Víšek, J. - Hanáček, M. - Braucher, R. - Jarošová, L. - Merchel, S. - Gába, Z. (2005): Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005. Závěrečná zpráva, 67 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Vít, J. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Hroch, T. (2007): Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru). In Roszková, A., Ivanov, M: 13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 – Sborník abstrakt, – ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost. Brno

Nývlt, D. - Víšek, J. - Janásková, B. - Tyráček, J. - Sikorova, J. - Jarošová, L. - Hanáček, M. - Hoare, P. G. - Braucher, R. - Vídeňský, A. - Lisá, L. - Jankovská, V. - Koubová, M. - Gába, Z. - Franců, E. - Štěpančíková, P. - Růžička, M. (2007): Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Závěrečná zpráva, 366 s. MS ČGS a MŽP

Nývlt, D. - Víšek, J. - Tyráček, J. - Růžička, M. - Hoare, P. G. - Braucher, R. - Janásková, B. - Jarošová, L. - Hanáček, M. - Vídeňský, A. (2006): Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006. Závěrečná zpráva, 90 s. MS Archiv ČGS a MŽP ČR

Nývlt, D. - Šerák, L. (2009): James Ross Island – Northern Part. Topographic map 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-734-5

Nývlt, D. - Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Novák, M. (2006): Geoarcheologické výzkumy na Uherskohradišťsku. In Ábelová, M., Ivanov, M: 12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt, s. 18-19. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno. Brno

Nývlt, D. – Braucher, R. – Engel, Z. – Mlčoch, B. – ASTER, T. (2014): Timing of the Northern Prince Gustav Ice Stream retreat and the deglaciation of northern James Ross Island, Antarctic Peninsula during the last glacial-interglacial transition. – Quaternary Research 82, 2, 441-449. ISSN 0033-5894. DOI 10.1016/j.yqres.2014.05.003

Nývlt, D. – Láska, K. – Kopačková, V. – Engel, Z. (2009): Glacio-meteorological measurements on two glaciers at the northern part of James Ross Island, Antarctica. In Barták, M., Hájek, J., Váczi, P: Structure and function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Oct. 22–23, Book of Abstracts and Contributed Papers, s. 7-8. – Masarykova Univerzita, Brno. Brno. ISBN 978-80-210-4987-1

Nývlt, D. – Nývltová Fišáková, M. – Barták, M. – Stachoň, Z. – Pavel, V. – Mlčoch, B. – Láska, K. (2015): Death age, seasonality, taphonomy and colonization of seal carcasses from Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctic Peninsula. – Antarctic Science 28, 1, 3-16. ISSN 0954-1020. DOI 10.1017/S095410201500036X

Nývlt, D. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Nývlt, D. – Čurda, J. – Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Škrdla, P. (2006): Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 82-84. ISSN 0514-8057

Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Škrdla, P. (2007): Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 85-89. ISSN 0514-8057

Opletal, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Chlupáčová, M. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2002): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02-212 Horní Poustevna a 02-221 Šluknov. Dostupné z URL www.geology.cz

Opletal, M. - Domečka, K. - Eckhard, P. - Nývlt, D. - Fediuk, F. - Křelina, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 53 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-637-3

Opletal, M. - Nývlt, D. (2000): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-224 a 03-113. Geologické mapy 1:25 000. – Český geologický ústav. Praha

Opletal, M. - Nývlt, D. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov.

Opletal, M. - Nývlt, D. - Adamová, M. - Rambousek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Fediuk, F. - Manová, M. - Dušek, K. - Čurda, J. - Kořán, J. (2006): Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Opletal, M. - Nývlt, D. - Fediuk, F. (2006a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna.

Opletal, M. - Nývlt, D. - Fediuk, F. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami

Opletal, M. - Nývlt, D. - Fediuk, F. (2006e): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf.

Opletal, M. - Nývlt, D. - Valečka, J. - Fediuk, F. (2006c): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami

Pačes, T. – Dobrovolný, P. – Holeček J. – Nývlt, D. – Rukavičková, L. (2017): Future water-rock interaction in deep repository of spent nuclear fuel. – Procedia Earth and Planetary Science 17, neuveden, 100-103. ISSN 1878-5220. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.013

Pecina, V. - Nývlt, D. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-221 Žulová. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Pecina, V. - Čurda, J. - Hanáček, M. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová. 108 s. MS Archiv ČGS Praha

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Burda, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nahodilová, R. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Tajčmanová, L. - Týcová, P. - Verner, K. - Žáčková, E. - Žák, J. - Trubač, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí. 79 s. MS Česká geologická služba

Pertoldová, J. - Nývlt, D. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí.

Pertoldová, J. - Nývlt, D. - Verner, K. (2006a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec.

Pertoldová, J. - Verner, K. - Nývlt, D. (2005): Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 79. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Pertoldová, J. - Verner, K. - Nývlt, D. (2005): Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce. Stožec

Pertoldová, J. - Verner, K. - Nývlt, D. - Týcová, P. - Šrámek, J. (2007b): Geologický vývoj jižní části Šumavy. In Karel Breiter: Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce, s. 59. – Česká geologická společnost. ISBN 9788087139110

Pertoldová, J. - Verner, K. - Nývlt, D. - Vrána, S. (2007a): Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy. Neuveden. 11 s. – Česká geologická společnost. Praha

Pálenský, P. - Dudek, A. - Nývlt, D. (2002): Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska. In Mackovčin P.,Sedláček M: Chráněná území ČR, svazek VII, s. 22-24. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-45-X

Pálenský, P. - Dudek, A. - Nývlt, D. (2002): Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka. In Mackovčin P.,Sedláček M. : Chráněná území ČR, svazek V, s. 14-17. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-45-X

Pálenský, P. - Dudek, A. - Nývlt, D. (2002): Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka. In Mackovčin P.,Sedláček M. : Chráněná území ČR, svazek III, s. 14-18. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-43-3

Rajchl, M. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nol, O. - Nývlt, D. - Ptáčková, H. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vancl, J. - Vít, J. (2010b): Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones . Závěrečná zpráva, 172 s. MS archiv ČGS, archiv Gobierno Regional Piura (Peru)

Rajchl, M. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nol, O. - Nývlt, D. - Ptáčková, H. - Šebesta, J. - Vancl, J. - Vít, J. (2010a): Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu. Závěrečná zpráva, 152 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Rajchl, M. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Vít, J. - Kopačková, V. (2011): Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 218-222. ISSN 0514-8057

Rajchl, M. - Nývlt, D. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Hroch, T. - Vít, J. (2008): GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU. In Alena Roszková, Martin Vlačiky, Martin Ivanov: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt, – Neuveden. Brno

Rajchl, M. - Nývlt, D. - Kopačková, V. - Šebesta, J. - Vít, J. - Hroch, T. (2008): GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY. Abstract Volume, XIIIth Latin-American Geological Congress, XIVth Peruvian Geological Congress, s. H40-6pp. – Sociedad Geologica del Perú. Lima

Schovánek, P. - Nývlt, D. - Kolář, V. - Bouček, J. - Fediuk, F. - Adamová, M. (2003): Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Zpráva ze zahraniční expedice, 93 s. MS ČGS a MŽP

Sikorova, J. - Nývlt, D. (2007): Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů. Praha. Archiv ČGS a MŽP

Sikorová, J. - Víšek, J. - Nývlt, D. (2005): Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka. 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt, s. 23. – Př. Fak. MU. Brno. ISBN 80-210-3885-3

Sikorová, J. - Víšek, J. - Nývlt, D. (2006): Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia. – Geological Quarterly 50, 3, 345-352. ISSN 1641-7291

Skácelová, Z. – Nývlt, D. – Hanáček, M. – Nehyba, S. – Procházková, B. – Engel, Z. (2018): Sedimentary evidence for an ice-sheet dammed lake in a mountain valley of the Eastern Sudetes, Czechia. – Acta Geologica Polonica 68, 1, 107-134. ISSN 0001-5709. DOI 10.1515/agp-2017-0032

Stacke, V. – Mida, P. – Lehejček, J. – Tóthová, G. – Nývlt, D. (2013): Recent landscape changes in terminoglacial area of the Nordenskiöldbreen, central Spitsbergen, Svalbard. – Czech Polar Reports 3, 1, 3-6. ISSN 1805-0689. DOI 10.5817/CPR2013-1-2

Svoboda, J. - Králík, M. - Čulíková, V. - Hladilová, Š. - Novák, M. - Nývltová Fišáková, M. - Zelinková, M. - Nývlt, D. (2009): Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. – Antiquity 83, 320, 282-295. ISSN 0003-598X

Svoboda, J. - Čulíková, V. - Hladilová, Š. - Novák, M. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Zelinková, M. (2008): Pavlov (okr. Břeclav). – Přehled výzkumů 49, podzim, 248-253. ISSN 1211-7250

Svojtka, M. - Murakami, M. - Nývlt, D. - Macáková, J. - Filip, J. - Mixa, P. (2007): Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis. In neuv: Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15): Suppl. S, – Elsevier. Oxford. ISBN 0016-7037

Svojtka, M. - Nývlt, D. - Murakami, M. - Macáková, J. - Filip, J. - Mixa, P. (2007): Zircon and Apatite Fission-Track Dating of the James Ross Basin Sediments (Antarctic Peninsula). In Venera Z: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-695-9

Svojtka, M. - Nývlt, D. - Murakami, M. - Vávrová, J. - Filip, J. - Mixa, P. (2009): Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis. – Antarctic Science 21, 6, 593-607. ISSN 0954-1020. DOI 10.1017/S0954102009990241

Tomanová Petrová, P. - Gilíková, H. - Čurda, J. - Petrová, V. - Krejčí, O. - Nývlt, D. (2009): DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 48-52. ISSN 1212-6209

Traczyk, A. - Křížek, M. - Engel, Z. - Nývlt, D. (2008): Glacjalna i peryglacjalna Przeszlość Sudetów. In Traczyk, A: Geomorfologia Sudetów. Stan badaň I perspektywy. I. Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne, Sokolowko, 16.-17.10.2008, – Uniwersytet Wroclawski. Wroclaw

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 57 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-640-3

Valečka, J. - Adamová, M. - Burda, J. - Dušek, K. - Fediuk, F. - Kořán, V. - Manová, M. - Nývlt, D. - Nekovařík, Č. - Opletal, M. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží. Výzkumná zpráva, 70 s

Valečka, J. - Cajz, V. - Hrubeš, M. - Nývlt, D. - Rudolský, J. - Schulmannová, B. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000. neuveden. 3 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Verner, K. – Buriánek, D. – Franěk, J. – Kryštofová, E. – Nývlt, D. – Čížek, D. (2013e): Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Neuveden

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Vlačiky, M. - Michalík, T. - Nývlt, D. (2008): Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008. In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 – Sborník abstrakt, s. 25-27. – Přírodovědecká fakulta MU, Brno. Brno

Vlačiky, M. – Michalík, T. – Nývltová Fišáková, M. – Nývlt, D. – Moravcová, M. – Králík, M. – Kovanda, J. – Péková, K. – Přichystal, A. – Dohnalová, A. (2013): Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site. – Quaternary International 294, April, 41-60. ISSN 1040-6182. DOI 10.1016/j.quaint.2011.09.004

Vodrážka, R. – Hradecká, L. – Kvaček, J. – Nývlt, D. – Sakala, J. – Švábenická, L. (2013): Some results of palaeontological studies in the Cretaceous of the northern James Ross Island (Antarctica). In Bak, M., Kowal-Kasprzyk, J., Waskowska, A., Kaminski, M.A: 14th Czech - Slovak - polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstract Volume. Grzybowski Foundation Special Publication, 19, svazek 19. s. 60-61. – The Grzybowski Foundation. Krakow. ISBN 139788388927348

Vrána, S. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Kadlecová, R. - Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Přechová, E. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví. 110 s. MS ČGS

Vrána, S. - Verner, K. - Nývlt, D. - Holásek, O. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví. Neuveden. 1 s. – ČGS. Česká geologická služba

Vídeňský, A. - Nývlt, D. - Štěpančíková, P. (2007): Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 35-39. ISSN 1212-6209

Vít, J. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010a): Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010b): Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010c): Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Hroch, T. - Rajchl, M. - Nývlt, D. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2010d): Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo). neuveden. 1 s. – Servicio Geologico Checo, Praha. Praha

Vít, J. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Šebesta, J. - Kopačková, V. (2006): Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru). In Ábelová, M., Ivanov, M: 12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt, s. 30-31. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno. Brno

Víšek, J. - Nývlt, D. (2005): Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka. 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt, s. 26-27. – Př. Fak. MU. Brno. ISBN 80-210-3885-3

Víšek, J. - Nývlt, D. (2006): Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens. – Archiv für Geschiebekunde 5, 1-5, 229-236. ISSN 0936-2967

Vöröš, D. – Geršlová, E. – Nývlt, D. – Geršl, M. – Kuta, J. (2019): Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). – Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 0167-6369 (on line)

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Šebesta, J. - Hroch, T. - Kopačková, V. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Vít, J. (2010): Geomorfologická mapa - poušť Sečura. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha, Piura

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Havlíček, P. - Rajchl, M. - Valigurský, L. - Břízová, E. (2003): Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002. 89 s

Šebesta, J. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Kopačková, V. (2006): Vulnerabilidad Geológica. Procesos Geológicos Externos. 3 dny přednášek + 2 dny terénních cvičení. Universidad de Piura

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalových srážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Novák, M. - Nývlt, D. (2005): Spytihněv (okr. Zlín). – Přehled výzkumů 46, zima, 208-211. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Novák, M. - Nývlt, D. (2006): Uherské Hradiště (k. ú. Jarošov u Uh. Hradiště, okr. Uh. Hradiště). – Přehled výzkumů 47, podzim, 98-100. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Novák, M. - Nývlt, D. (2007): Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště). – Přehled výzkumů 48, zima, 303-309. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Novák, M. - Nývlt, D. (2007): Spytihněv (okr. Zlín). – Přehled výzkumů 48, zima, 331-332. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2005): Napajedla (okr. Zlín). – Přehled výzkumů 46, podzim, 198-201. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2005): Revizní výzkumy gravettských lokalit na Uherskohradišťsku. 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt, s. 25. – Př. Fak. MU. Brno. ISBN 80-210-3885-3

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2006): Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště). – Přehled výzkumů 47, podzim, 79-81. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2006): Napajedla (okr. Zlín). – Přehled výzkumů 47, podzim, 90-93. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2006): Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005. – Archeologické rozhledy LVIII, 2, 207-236. ISSN 0323-1267

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2008): Gravettské osídlení Napajedelské brány. – Přehled výzkumů 49, podzim, 47-82. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. (2008): The Gravettian occupation on the middle course of the Morava river. In Naturhistorisches Museum, Wien: Venus08. Art and Lifestyle, s. 12. – Naturhistorisches Museum, Wien. Wien

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Novák, M. (2007): Geoarcheologický výzkum gravettských lokalit ve Spytihněvi a v Boršicích. In Roszková, A., Ivanov, M: 13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 – Sborník abstrakt, – ÚGV Přír. fak. MU a Česká geologická společnost. Brno

Škrdla, P. - Nývltová Fišáková, M. - Nývlt, D. - Vlačiky, M. - Roszková, A. - Hladilová, Š. (2008): Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště). – Přehled výzkumů 49, podzim, 219-225. ISSN 1211-7250

Škrdla, P. - Tostevin, G. - Nývlt, D. (2008): Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny. In Roszková, A., Vlačiky, M., Ivanov, M: 14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 – Sborník abstrakt, s. 23-23. – Přírodovědecká fakulta MU, Brno. Brno

Škrdla, P. - Tostevin, G. - Nývlt, D. - Lisá, L. - Mlejnek, O. - Přichystal, A. (2009): Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season. – Přehled výzkumů 50, 1-2, 13-26. ISSN 1211-7250

Štěpančíková, P. - Hók, J. - Nývlt, D. - Dohnal, J. (2009): Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site. In Mentlík, P., Hartvich, F. (eds.): Geomorfologický sborník 8. Book of abstracts, s. 60-61. – Tribun EU. Neuveden. ISBN 978-80-7399-746-5

Štěpančíková, P. - Hók, J. - Nývlt, D. - Dohnal, J. - Sýkorová, I. - Stemberk, J. (2009): Active tectonics within Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif). In HUNTEK 2009: 7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), HUNTEK 2009, 13-16 May 2009, s. 31. – Neuveden. Pécs

Štěpančíková, P. - Hók, J. - Nývlt, D. - Dohnal, J. - Sýkorová, I. - Stemberk, J. (2010): Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe). – Tectonophysics 485, 1-4, 269-282. ISSN 0040-1951. DOI 10.1016/j.tecto.2010.01.004

Štěpančíková, P. - Hók, J. - Stemberk, J. - Nývlt, D. (2008): Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka. In Schenková, Z: 9th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Náchod, November 12-15, 2008, s. 25-26. – Neuveden. Praha

Štěpančíková, P. – Hók, J. – Nývlt, D. (2009): Trenching survey on the South-Eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, Intraplate Region of Central Europe). In Pérez-López, R., Grützner, C., Lario, J., Reicherter, K., Silva, P. G: Archaeoseismology and Palaeoseismology in the Alpine-Himalayan Collisional Zone. Abstract Volume, s. 149-151. – INQUA, IGCP-567. Baelo Claudia. ISBN 978-84-7484-217-3

Švábenická, L. - Kukal, Z. - Nývlt, D. (2005): Eighty years of the Bulletin of Geosciences. – Bulletin of Geosciences 80, 4, 239-243. ISSN 1214-1119

Švábenická, L. – Vodrážka, R. – Nývlt, D. (2012): Calcareous nannofossils from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island, Antarctica. – Geological Quarterly 56, 4, 765-772. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1053

Žáček, V. - Nývlt, D. - Mixa, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava. Vysvětlivky 1:25 000. 46 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 80-7075-619-5

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Nekovařík, Č. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čurda, J. - Kočandrle, J. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Sulovský, P. - Večeřa, J. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně. 106 s

Žáček, V. - Čurda, J. - Večeřa, J. - Kočandrle, J. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Pecina, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava. Výzkumná zpráva, 57 s

Černá, B. – Nývlt, D. – Engel, Z. (2012): A buried glaciofluvial channel in the Anděl Col, Northern Bohemia: new evidence for the Middle Pleistocene ice sheets extent in Western Sudetes. – Geografie-Prague 117, 2, 127-151. ISSN 1212-0014

© Daniel Nyvlt, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top