RNDr. Dana Čápová
Czech Geological Survey
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742166
dana.capova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Vzdělání

RNDr. - užitá geofyzika PřFUK

 PGS GIS a geoinformatika (VŠB Ostrava)

FCE

Odborná praxe

Česká geologická služba-Geofond (dříve Geofond České republiky):

1984-1991 –   programátor, analytik

1991-2008 – vedoucí Odboru informatiky

Česká geologická služba:

2008 - 2009- Manažer datových zdrojů, pověřena vedením Útvaru informatiky

2010 - současnost - Náměstek ředitele ČGS pro informatiku, vedoucí útvaru informatiky ČGS

Členství v odborných společnostech

GIC - Geoscience Information Consortium (6 let člen Steering Committee)

ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s., (člen Rady ČAAG)

Služba vědecké komunitě

  • Koncepční řešení IS Geofondu ČR

  • Dlouholetá aktivní praxe s řešením projektů, vedením týmu, koordinací prací, kontrolou kvality, jednání s externími dodavateli informačních technologií i s uživateli a zákazníky

Recent papers

Binko, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Pospíšil, V. (2014): Konsolidace infrastruktury ČGS. – ARC Revue 3, září, 18-20. ISSN 1211-2135

Fiferna, P. – Čápová, D. – Venera, Z. – Čurda, J. – Kadlecová, R. – Froňková, K. (2013): Prezentační film České geologické služby. Česká geologická služba

Hejda, P. – Čápová, D. – Hudečková, E. – Kolejka, V. (2020): Analysis of the Czech magnetic anomaly data obtained by ground-based and airborne magnetic surveys. 7.5.2020. D1198/EGU2020-3314

Hudečková, E. – Kolejka, V. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2018): Zpřístupnění geofyzikálních dat – webová mapová aplikace České geologické služby „Geofyzikální měření“. – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XXV.1, 1, 61-71. ISSN 1803-1447. DOI 10.26345/EGRSE-061-18-105

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019a): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). In AUAG: Conference Proceedings, 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, 13-16 May 2019. http://geoinformatics.org.ua/eng/conferences/Ggeoinformatics-2019/, svazek No. 15738. s. 1-5. – European Association of Geoscientists & Engineers(EAGE) and the All Ukrainian Association of Geoinformatics (AUAG), https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902057. Kyiv, Ukraine. ISBN 15738

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019b): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). 13.5.2019. GEOINFORMATICS 2019 (EAGE), Kiev, Ukraine, http://geoinformatics.org.ua/

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019c): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). 28.5.2019. Konference OVA´19 (CAAG), Rožnov pod Radhoštěm

Kaláb, Z. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2019d): Metadata of the geophysical data sources in the Czech Republic: Case study in the IGN (Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, Ostrava, Czech Republic). In Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences: Proceedings of abstracts 37th Czech - Polish - Slovak Symposium on 'Mining and Environmental Geophysics' and 28th Conference 'OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering', May 28 – 31, 2019, s. 11. – CAAG – Czech Association of Geophysicists, https://www.caag.cz/. Ostrava, Czech Republic. ISBN 978-80-86407-76-0

Kondrová, L. - Čápová, D. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2009): Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Čápová, D. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Tomas, R. (2010): Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. – Kujal, R. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čápová, D. (2017): INSPIRing Geophysics. 6.9. 2017. INSPIRE conference 2017, Strasbourg

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. 18.9. 2018. INSPIRE conference 2018, Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Čoupek, P. – Kolejka, V. – Čápová, D. (2018): Growing up with INSPIRE - Implementation of INSPIRE at the Czech Geological Survey. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2018 - Inspire users: Make it Work Together. Proceedings online, https://inspire.ec.europa.eu/conference2018/view-psessions, s. 32. – European Commission, DG Environment. Antwerpen

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014): INSPIRE helps to share EU geological data and metadata - Case Study from European projects OneGeology-Europe and Minerals4EU. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014a): INSPIRE - cesta ke sdílení geologických dat v Evropě; Případová studie z evropských projektů OneGeology-Europe a Minerals4EU. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Čoupek, P. (2014a): INSPIRE helps to share EU geological data and metadata - Case Study from European projects OneGeology-Europe and Minerals4EU. In Joint Research Centre: INSPIRE Conference 2014, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/, s. 1. – European Commission. Aalborg

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Kujal, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Paleček, M. (2013): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2017): Metadata for 3D geological models - technical workshop. Geofyzikální ústav AV ČR

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Faugnerová, J. – Rejentová, L. – Kujal, R. (2017): Metadata geologických a geofyzikálních datových zdrojů ČR a směrnice INSPIRE - technický workshop projektu CzechGeo/ EPOS. Česká geologická služba

Kondrová, L. – Petyniak, O. – Čápová, D. – Fiferna, P. (2018): CE-GIC Zagreb 2018 – National Introduction. 19. 4. 2018. CE-GIC Zagreb

Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): OneGeology-Europe Plus Initiative. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): OneGeology-Europe Plus Initiative. 29.4.2014. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2014, Vídeň

Kondrová, L. – Čápová, D. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Hudečková, E. (2017): INSPIRing Geophysics. In Joint Research Centre, JRC of the European Commission: INSPIRE conference 2017 - INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box. Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/conference2017/psessions, s. 272. – European Commission, DG Environment, Unit E.4 – Compliance and Better Regulation. Strasbourg

Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Petyniak, O. – Kafka, Š. (2014): Cookbook for creating multilingual metadata records using the Minerals Intelligence Network for Europe Metadata Catalogue. Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Šedinová, E. (2016): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes Metadata catalogue. Praha. Dostupné z URL http://prosum.geology.cz/

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Kafka, Š. (2020): Cookbook for creating metadata records using the EGDI Metadata catalogue (MIcKA, version 6.0). Neuveden

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. (2021): FAQ, Frequently asked questions for metadata of GeoERA projects in the EGDI Metadata Catalogue. 8 s. MS Česká geologická služba, Praha

Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016b): Cookbook for creating multilingual metadata records using the ProSUM Metadata Catalogue (MicKA). Neuveden

Kramolišová, P. – Čápová, D. (2015): Metadata System for Minerals4EU. 17.3.2015. Bled, Slovinsko

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. (2014): Metadata System for Minerals4EU training. 1.10.2014. Dublin, Irsko

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2017): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM): Creation of the Metadata System, Deliverable 5.6. Závěrečná zpráva, 31 s. MS EC - H2020 (ProSUM)

Kramolišová, P. – Čápová, D. – Moravcová, O. (2016): ProSUM Metadata Catalogue. 28.1. 2016. Uppsala, Švédsko

Kujal, R. – Hudečková, E. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012g): Aplikace Geofyzikální prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=18

Kujal, R. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2017): INSPIRE geophysical data specification - technical workshop. Česká geologická služba

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012a): Aplikace Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=1

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012b): Aplikace Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=2

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012c): Aplikace Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=3

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012d): Aplikace Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=4

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012e): GIS aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=5

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012f): Aplikace Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=6

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012h): Aplikace Geochemická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=19

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012i): Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/Default.aspx?mapProjectId=20

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012j): Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012k): Webová mapová služba Báňské mapy. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012l): Webová mapová služba Oznámená důlní díla. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012m): Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012n): Webová mapová služba Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2012o): Webová mapová služba Údaje o území. Praha. Dostupné z URL http://wms.geology.cz

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013a): Map Application Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=15&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013b): Map Application Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=13&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013c): Map Application Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=14&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013d): Map Application Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013e): Map Application Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=11&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013f): Map Application Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=12&cultureInfo=en

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013g): Web map service for the Map of Reported Mine Workings. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013h): Web map service for the Map of Historical Mining Maps. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013i): Web map service for the Map of Mining Impacts. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013j): Web map service for the Map of Territory Data. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013k): Web map service for the Map of Mineral Information System. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Sedláček, J. Ing. – Binko, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Paleček, M. (2013l): Web map service for the Map of Borehole Surveys. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/online/wms

Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. – Kramolišová, P. – Kachlíková, R. – Binko, R. – Jelenová, M. – Krejčí, Z. – Svítil, R. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Kondrová, L. (2013): GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací. Závěrečná zpráva, 5 s. MS Česká geologická služba, Praha

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Kramolišová, P. – Čápová, D. (2016): The European Geological Data Infrastructure (EGDI) Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://egdi.geology.cz/

Moravcová, O. – Kafka, Š. – Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. (2014): The European Minerals Metadata Catalogue. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/metadata/

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Kondrová, L. – Ambrozek, V. – Čápová, D. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. (2017): Geofyzikální data v České geologické službě a projekt CzechGeo/EPOS - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Hudečková, E. – Paleček, M. – Ambrozek, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2018): Geofyzikální data v České geologické službě a INSPIRE - poster. 1 s. MS Česká geologická služba Praha, odbor informačních systémů

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2013): New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Čápová, D. (2014): Map Server of the Czech Geological Survey - poster. 1 s. MS Česká geologická služba, odbor 740

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Štrupl, V. (2017): Mapová aplikace Surovinový informační systém. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/suris

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Štrupl, V. – Čápová, D. – Horáková, A. – Skarková, H. (2017): Aplikace Důlní díla a poddolování. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

Petyniak, O. – Kondrová, L. – Čápová, D. – Fiferna, P. (2017): CE-GIC Ljubljana 2017 – National Introduction. 11. 4. 2017. CE-GIC Ljubljana

Rambousek, P. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Buda, J. – Rýda, K. (2012e): REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archív ČGS, Archív KÚ Libereckého kraje

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kujal, R. – Paleček, M. – Čápová, D. (2013b): Prezentace přístupů k webovým aplikacím a službám na portále České geologické služby. 28. května 2013 v 15:00. ČGS, Praha Klárov

Tomas, R. - Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Gürtlerová, P. - Petrová, A. - Aichler, J. - Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. (2009): Směrnice ředitele č. 6/2009 o sběru, správě a poskytování dat ČGS. Praha. 17 s. – ČGS

Čoupek, P. – Skarková, H. – Pospíšil, V. – Čápová, D. – Sedláček, J. Ing. (2015a): Minerals Intelligence Network for Europe (Minerals4EU) – web service providing data on mineral resources of the Czech Republic. Praha. Dostupné z URL http://m4eu.geology.cz/m4eu/services/m4eu?service=WFS&request=GetCapabilities

Čápová, D. (2009): AEGOS Workshop 2a: Technical Architecture Specifications - Analysing of the functionality and technical infrastructure of existing geoinformation systems in African countries. JRC - Ispra

Čápová, D. (2009): AEGOS – Africal-European collaborative project. 25.5.2009. International Geoinformatics Symp., Akihabara Convention Hall, Tokyo, Japan

Čápová, D. (2009): AEGOS – Technical Architecture. 28.5.2009. 24 meeting of the Geoscience Information Consortium, AIST, Tsukuba, Japan

Čápová, D. (2009): AFRICKO-EVROPSKÝ GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM AEGOS. – Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební 9, 2, 43-48. ISSN 1213-1962

Čápová, D. (2009): Z Čech až na roh Afriky: přednáška v rámci Týdne vědy a techniky. 5.11.2009. Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Čápová, D. (2010): AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku – Informace o existující technické infrastruktuře. – Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební 10, 2, 19-24. ISSN 1213-1962

Čápová, D. (2010): AEGOS – African-European Georesources Observation System – progress and results. 11.5.2010. GIC-25, Ljubljana, Slovenia

Čápová, D. (2010): D2.1 Proceedings of Workshop 2a ‘Existing initiatives, infrastructure, technical standards’. Závěrečná zpráva, 31 s. MS EC, archiv ČGS

Čápová, D. (2010): D2.2 ‘Dataflow and infrastructure of the partners‘ activities and of some existing relevant projects‘. Závěrečná zpráva, 38 s. MS EC, archiv ČGS

Čápová, D. (2010): Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic 2009-2010. In Jasna Šinigoj: Proceedings of the GIC-25: Geoscience Information Consortium 25th annual conference, – Geološki zavod Slovenije. Ljubljana, Slovenia

Čápová, D. (2011): BoreholeML and borehole data in INSPIRE-DS. Praha 1, Klárov 3, budova ČGS

Čápová, D. (2011): D2.3 Hardware and software components and data flow specification related to required system functionality. Závěrečná zpráva, 85 s. MS archiv ČGS, EC

Čápová, D. (2011): Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic 2010-2011. In Anna Karen Nguno: GIC 26 Annual Meeting - Proceedings 2011, s. 15-18. – Geological Survey of Namibia. Windhoek, Namibia

Čápová, D. (2011): The Spatial Data Infrastructure for Georesources in Africa. 2.6.2011. Windhoek, Namibia

Čápová, D. (2012): Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic 2011-2012. In Laszlo Orosz: GIC 27 Annual Meeting - Proceedings 2012, s. 8-11. – Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. Budapešť

Čápová, D. (2012): Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic 2012-2013. 28 Geoscience Information Consortium Conference Proceedings, – BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES. Orleans, France

Čápová, D. (2012): Technical architecture for multilingual web access to georesources information in Africa. 7.8.2012. IGC 34, Brisbane, Australia

Čápová, D. (2013): OneGeology-Europe Plus Initiative. – EuroGeoSurveys Newsletter Neuveden, 11, 4-6

Čápová, D. (2014): Geological information management and dissemination for the Czech Republic and Europe. 5 September 2014. Malakoff Theatre, GNS, Wellington, New Zealand

Čápová, D. (2017): CzechGeo/EPOS - Section of Geological and Geophysical Databases: the main activities in 2017. 22. 11. 2017. Ústav fyziky atmosféry, Workshop CzechGeo/EPOS

Čápová, D. (2022): 37th Geoscience Information Consortium (GIC) conference. Prague (Kunice-Vidovice)

Čápová, D. (2022a): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 1/2022. webmeeting

Čápová, D. (2022b): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 2/2022. GÚDŠ Bratislava + webmeeting

Čápová, D. (2022c): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 3/2022. Webmeeting

Čápová, D. - Boamah, K. - Lyonnais, F. - Serrano, J. - Torchala, B. - Duffy, T. - Toloczyki, M. - Urvois, M. (2012): AEGOS — spatial data infrastructure reference model, metadata and data specifications. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 1564. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Čápová, D. - Hrdlovicsová, M. - Kramolišová, P. (2012): Integration of the Digital Archive into the Geological Information System of the Czech Geological Survey. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2213. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Čápová, D. - Kaláb, Z. - Lednická, M. (2010): Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev). – Geotechnika 13, 3-4, 20-25. ISSN 1211-913X

Čápová, D. - Krejčí, Z. - Kondrová, L. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Sedláček, J. Ing. (2009): Informační služby ČGS – podpora JISŽP a INSPIRE, rozvoj a plány do budoucna. 4.6.2009. Výjezdní zasedání resortních informatiků MŽP - VÚKOZ Průhonice

Čápová, D. - Krejčí, Z. - Čoupek, P. (2010): AEGOS Workshop 2b: 'Hardware and software components and data flow specification related to required system functionality'. SSNIT Guest House, Accra

Čápová, D. - Nyambe, I. - Teerilahti, R. - Barth, A. - Ploch, I. - Graniczny, M. - Samba-Diene, R. - Gogolek, W. - Urvois, M. (2012): AEGOS - data, products, services and examples of innovative spin-off projects based on AEGOS SDI. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 589. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Javůrková, M. (2008): Uživatelská příručka k eEarth aplikaci. Neuveden. 17 s. – Česká geologická služba. Praha

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Javůrková, M. (2008): Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice. Neuveden. 12 s. – Česká geologická služba. Praha

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Javůrková, M. (2008): Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondupro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu. Neuveden. 9 s. – Česká geologická služba. Praha

Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. - Kujal, R. - Hudečková, E. - Škuta, S. - Krejčí, Z. (2009): Vytvoření technologie pro zajištění přístupu k datům pro mapovací projekty. Závěrečná zpráva, 35 s. MS OOHPP MŽP, archiv ČGS

Čápová, D. - Tomas, R. (2009): Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic 2008-9. In Keiichi Sakaguchi: Proceedings of the GIC-24: Geoscience Information Consortium 24th annual conference, s. 23-27. – Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). Tsukuba

Čápová, D. - Čoupek, P. (2011): D2.4 Protocol defining the functional design of the system, including dataflow concept and conceptual data model. Závěrečná zpráva, 58 s. MS EC, archiv ČGS

Čápová, D. - Čoupek, P. - Ayele, S. - Urvois, M. - Tellez-Arenas, A. - Lyonnais, F. - Torchala, B. - Toloczyki, M. - Duffy, T. (2012): AEGOS — technical architecture for multilingual web access to georesources information in Africa. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 588. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Čápová, D. – Bahar, B. – Vihtelič, A. – Roquencourt, J. – Grellet, S. – Sanabria Pabón, M. – Sőrés, L. – Passmore, J. – Cipolloni, C. – Hansen, M. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 5.3: EGDI Platform - Architecture assessment and perspectives. Závěrečná zpráva, 12 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Binko, R. – Sedláček, J. Ing. – Čoupek, P. – Krejčí, Z. (2015): Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení informací registru starých důlních děl a podkladů pro šetření starých důlních děl. Závěrečná zpráva, 134 s. MS archiv ČGS

Čápová, D. – Budil, P. – Steinová, M. (2012): The Virtual Museum of the Czech Geological Survey. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, s. 2214. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-646-57800-2

Čápová, D. – Cassard, D. – Šinigoj, J. – Bertrand, G. – Tertre, F. – Tellez-Arenas, A. – Schjoth, F. – Tulstrup, J. – Heijboer, T. – Vuollo, J. – Gruijters, S. – Schubert, C. – Tomas, R. (2015): Minerals4EU - WP5: The EU-MKDP: specification of the system. Deliverable 5.2. Závěrečná zpráva, 32 s. MS https://vyvi-some2.vy-verkko.fi/gtk/Minerals4EU/Deliverables

Čápová, D. – Hinsby, K. – Negrel, P. – Oliveira, D. – Barros, R. – Venvik, G. – Ladenberger, A. – Griffioen, J. – Piessens, K. – Calcagno, P. – Götzl, G. – Gourcy, L. – Heteren, S. – Hollis, J. – Krenmayr, H. – Poyiadji, E. – Tulstrup, J. (v tisku): Digital geodata and models of Europe’s subsurface support the green transition and UN Sustainable Development Goals. – Nature Sustainability, ISSN 2398-9629 (on line)

Čápová, D. – Hollis, J. – Bricker, S. – Hinsby, K. – Krenmayr, H. – Negrel, P. – Oliveira, D. – Poyiadji, E. – Gessel, S. – Heteren, S. – Venvik, G. (2022): Pan-European geological data, information, and knowledge for a resilient, sustainable, and collaborative future. – European Geologist 53, July 2022, 6-19. ISSN 1028-267X. DOI 10.5281/zenodo.6883282

Čápová, D. – Hudečková, E. (2018): CzechGeo/EPOS, sekce Geologické a geofyzikální databáze. 11.4. 2018. Ústav geoniky AV ČR, konference OVA ´18, Ostrava

Čápová, D. – Kondrová, L. (2021a): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 1/2021. webmeeting

Čápová, D. – Kondrová, L. (2021b): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 2/2021. webmeeting

Čápová, D. – Kondrová, L. (2021c): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 3/2021. webmeeting

Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. (2019a): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016a): EGDI Metadata Catalogue – the European Geological Data Hub. In Joint Research Centre: INSPIRE Geospatial World Forum 2016 Proceedings online, http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/schedule/submissions/351.html, s. 1. – European Commission; Exhibition Committee - Institut Cartogràfic (Barcelona). Barcelona

Čápová, D. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. (2019d): CzechGeo/EPOS: Geological and Geophysical Databases, Summary 2016-2019. 4.12.2019. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Workshop CzechGeo/EPOS

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. (2015): OneGeology - OneGeology-Europe Plus Workshop. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. – Kramolišová, P. (2012): OneGeology-Europe Plus – Technical Support Coordination Meeting. Praha

Čápová, D. – Kondrová, L. – Čoupek, P. – Kramolišová, P. (2013): OneGeology-Europe Plus Workshop. Ljubljana

Čápová, D. – Kramolišová, P. (2017): Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM): Note accompanying the delivery of the EU-UMKDP, Deliverable 5.7. Závěrečná zpráva, 51 s. MS EC - H2020 (ProSUM)

Čápová, D. – Kramolišová, P. (2019c): EPOS Thematic Core Service (TCS) Geological Information and Modelling Consortium Meeting. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Bahar, B. – Bavdek, J. – Vihtelič, A. – Schjoth, F. – Thyregod, J. – Ramussen, V. – Molinero, H. S. – Martín, Á. P. – Roquencourt, J. – Feliachi, A. – Hegen, D. – Huisman, E. – Hansen, M. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 7.3: Final version of Central database / harvesting. Závěrečná zpráva, 12 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Bell, P. – Lewis, E. – Passmore, J. – Sen, M. – Hansen, M. – Schjødt, F. – Ede van, R. – Vihtelič, A. – Šinigoj, J. – Urvois, M. – Roquencourt, J. – Cipolloni, C. – Khloussy, E. – Grøtan, B. O. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 8.3.1: A support network incorporating buddy system, email-based helpdesk and issue triage system [final version month 35]. Závěrečná zpráva, 11 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Hansen, M. – Moravcová, O. – Bell, P. – Trench, J. – Alcorn, T. – Lewis, E. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 8.3.2: A series of webinars and help videos for GIP data delivery. Závěrečná zpráva, 11 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/; https://geoera.eu/wp-content/uploads/2021/08/D8.3.2-A-series-of-webinars-and-help-videos-for-GIP-data-delivery.pdf

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2019b): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 2/2019. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020): GeoERA Information Platform - Deliverable 7.2: Finished testing the system and identifying problems. Závěrečná zpráva, 84 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020a): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 1/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020b): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 2/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020c): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 3/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020d): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 4/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. (2020e): Spatial Information Expert Group (SIEG) Meeting 5/2020. webmeeting

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kafka, Š. (2016c): EGDI Metadata Catalogue - the European Geological Data Hub. 29.9. 2016. Barcelona, Španělsko

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. (2021): GeoERA metadata webinar I. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Final Report on the Realization of the Large Research Infrastructure (LRI)2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 41 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Kujal, R. – Kondrová, L. (2019): Závěrečná zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury (VVI) 2016-2019 CzechGeo/EPOS. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Čápová

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. (2021): GeoERA metadata webinar II. Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. (2016d): European Geological Data Infrastructure ´EGDI´ Metadata Catalogue - Step to the Pan-European EPOS project. 16.11. 2016. Workshop CzechGeo/EPOS, Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha

Čápová, D. – Kramolišová, P. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Binko, R. (2021): GeoERA Inforation Platform - Deliverable 7.5: Final version of metadata catalogue and populated Metadatabase. Závěrečná zpráva, 23 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/gip-p-deliverables/; https://geoera.eu/wp-content/uploads/2021/10/D7.5-Final-version-of-metadata-catalogue-and-populated-Metadatabase.pdf

Čápová, D. – Krejčí, Z. – Čížek, D. – Jančová, K. (2010): Geoinformatics in the Czech Geological Survey - presentation for International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherands. 15.7.2010 10:00 - 13:00. Praha 1, Klárov 3 - zasedací místnost ČGS

Čápová, D. – Mišurec, J. (2012): ITC study tour GFM4 2012. Praha

Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. (2019): GeoERA Inforation Platform - Deliverable 7.1: Working version Metadatabase. Závěrečná zpráva, 14 s. MS Čápová

Čápová, D. – Moravcová, O. – Kondrová, L. – Svítil, R. (2019): GeoERA GIP – Meeting about EGDI and metadata. Praha

Čápová, D. – Petyniak, O. – Kondrová, L. – Fiferna, P. (2019): CE-GIC Prague 2019 – National Introduction. 11. 4. 2019. CE-GIC Praha

Čápová, D. – Rapprich, V. – Šíma, J. (2014): The Ethiopian-Czech Cooperative Development Activities. – GIRAF - Geoscience InfoRmation in AFrica Newsletter Issue 3 - July 2014

Čápová, D. – Serrano, J. – Cassard, D. – Šinigoj, J. – Bertrand, G. – Tertre, F. (2015): Minerals4EU - WP5: Overview of data possibly served by the EU-MKDP and the metadata system. Deliverable D5.1. Závěrečná zpráva, 24 s. MS https://vyvi-some2.vy-verkko.fi/gtk/Minerals4EU/Deliverables

Čápová, D. – Svítil, R. (2021): Website of the Geoscience Information Consortium (GIC). Praha. Dostupné z URL https://www.g-i-c.org/

Čápová, D. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Karbušická, S. – Čoupek, P. (2013): Website OneGeology-Europe Plus. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/1geplus

Čápová, D. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Hudečková, E. – Šedinová, E. – Binko, R. (2020): Web výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. 70 s. MS https://www.czechgeo.cz/

Čápová, D. – Svítil, R. – Kujal, R. – Paleček, M. (2020): Interaktivní mapové aplikace, zobrazující geofyzikální observatoře a stanice výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS. Praha. Dostupné z URL https://www.czechgeo.cz/cs/odborne-sekce-infrastruktury-czechgeo

Čápová, D. – Tulstrup, J. – Urvois, M. – Šinigoj, J. – Sanabria Pabón, M. – Bell, P. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 9.3: Report on governance models. Závěrečná zpráva, 5 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Tulstrup, J. – Urvois, M. – Šinigoj, J. – Sanabria Pabón, M. – Bell, P. – Cipolloni, C. (2021): GeoERA Information Platform - Deliverable 9.2: Report on financial models. Závěrečná zpráva, 4 s. MS https://geoera.eu/projects/gip-p/

Čápová, D. – Šinigoj, J. – Urvois, M. – Harrison, M. – Bell, P. – Sanabria Pabón, M. – Manchabo, R. H. – Tulstrup, J. – Pedersen, M. (2021): Geodata management in a European perspective – The European Geological Data Infrastructure (EGDI). 21.9.2021. GeoKarlsruhe 2021 Sustainable Earth - from processes to resources

© DANA.CAPOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top