Ing. Bohuslava Čejková
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085346
fax: +420251818748
bohuslava.cejkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Ackerman, L. – Magna, T. – Rapprich, V. – Upadhyay, D. – Krátký, O. – Čejková, B. – Erban, V. – Kočergina, J. – Hrstka, T. (2017): Contrasting petrogenesis of spatially related carbonatites from Samalpatti and Sevattur, Tamil Nadu, India. – Lithos 284-285, July, 257-275. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.03.029

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. (2006): Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. - Válková, I. - Čurda, S. - Milický, M. - Herrman, Z. (2006): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. In Blažková, Š: Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005, s. 147-158. – VUV TGM Praha. Praha. ISBN 80-02-01875-3

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Čejková, B. - Herrmann, Z. - Válková, I. (2006a): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. Projekt Labe IV. 8 s. – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Praha

Bůzek, F. – Čejková, B. – Doušová, B. – Jačková, I. – Kadlecová, R. – Lněničková, Z. (2013): Mobilization of arsenic from acid deposition – The Elbe River catchment, Czech Republic. – Applied Geochemistry 33, 6, 281-293. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2013.02.022

Bůzek, F. – Čejková, B. – Geršl, M. – Jačková, I. – Lněničková, Z. – Geršlová, E. (2017): Carbon Isotope Study of Soil Amendment with Maize Fermentation Digestate. – International Journal of Plant & Soil Science 14, 3, Article n. 30299. ISSN 2320-7035. DOI 10.9734/IJPSS/2017/30299

Bůzek, F. – Čejková, B. – Hellebrandová, L. – Jačková, I. – Lollek, V. – Lněničková, Z. – Matoláková, R. – Veselovský, F. (2017): Isotope composition of NH3, NOx and SO2 air pollution in the Moravia-Silesian region, Czech Republic. – Atmospheric Pollution Research 8, 2, 221-232. ISSN 1309-1042. DOI 10.1016/j.apr.2016.08.011

Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2017): The 18O/16O Ratio of Retail Moravian Wines from the Czech Republic in Comparison with European Wines. – Czech Journal of Food Sciences 35, 3, 200-207. ISSN 1212-1800. DOI 10.17221/205/2016-CJFS

Dobeš, P. - Jačková, I. - Čejková, B. - Klomínský, J. (2006): Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study. Mineralogia Polonica - Special Papers, svazek 28

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2018): Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů. – Geoscience Research Reports 51, 2, 141-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.22

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. (2013): Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic). In Žák J., Zulauf G., Rohling H.G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 38. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. – Filip, J. – Veselovský, F. – Drahota, J. (2015): Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 165-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.24

Dousova, B. – Lhotka, M. – Duchkova, E. – Machovic, V. – Bůzek, F. – Čejková, B. (2016): Effect of organic matter and colloid partricle size on arsenic and antimony stability in soils. In P. Bhattacharya, M. Vahter, J. Jarsjo, J. Kumpiene, A .Ahmad, Ch. Sparrenbo: Arsenic research and Global Sustainability. Proceedings of the Sixth International Congress on Arsenic in the Environment (As2016), June 19-23, 2016,Stockholm, s. 147-148. – CRC Press, Taylor & Francis Group. London. ISBN 9781138029415

Erbanová, L. - Pacherová, P. - Novák, M. - Veron, A. - Pačes, T. - Čejková, B. - Jačková, I. - Bůzek, F. (2006): Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic. In -: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 76. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Novák, M. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Čejková, B. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Adamová, M. (2019): Isotope composition of dissolved organic carbon in runoff and peat leachates from a Central European wetland: Temporal and spatial variability in DOC sources. – Catena 173, February, 217-225. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2018.10.011

Novák, M. – Jačková, I. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Nitrogen cycling in ombrotrophic peat bogs in the Czech Republic: Is microbial N-fixation occurring at atmospheric depositions of reactive N higher than 10 kg/ha/yr?. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Parra Suarez, S. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Válková, I. – Bláha, V. – Fottová, D. – Komárek, A. (2018): Relationship between nitrogen isotope ratios of NO3- and N2O in vertical porewater profiles through a polluted rain-fed peat bog. – Soil Biology & Biochemistry 123, August, 7-9. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2018.04.022

Novák, M. – Vile, M. A. – Čuřík, J. – Čejková, B. – Bárta, J. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Bohdálková, L. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Adamová, M. – Válková, I. – Komárek, A. (v tisku): Comparison of nitrogen inputs and accumulation in 210Pb-dated peat cores: Evidence for biological N2-fixation in Central European peatlands despite decades of atmospheric N pollution. – Global Change Biology, ISSN 1354-1013. DOI 10.1111/gcb.14505

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Erban, V. – Halodová, P. – Čejková, B. (2018): Integrovaná stratigrafie a sedimentologie coniaku v sz. části české křídové pánve a jejich význam pro interpretaci coniackých tektonosedimentárních procesů v západosudetské oblasti. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Erban, V. – Halodová, P. – Čejková, B. (v tisku): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Cretaceous Research neuveden, leden, nestrankovano. ISSN 0195-6671

Nádaskay, R. – Kočergina, J. – Čech, S. – Švábenická, L. – Valečka, J. – Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Penna, D. – Stenni, B. – Šanda, M. – Wrede, S. – Bogaard, T. – Michelini, M. – Fischer, B. – Gobbi, A. – Mantese, N. – Zuecco, G. – Borga, M. – Bonazza, M. – Sobotková, M. – Čejková, B. – Wassenaar, L. (2012): Technical Note: Evaluation of between-sample memory effects in the analysis of δ2H and δ18O of water samples measured by laser spectroscopes. – Hydrology and Earth System Sciences 16, 10, 3925-3933. ISSN 1027-5606. DOI 10.5194/hess-16-3925-2012

© Bohuslava Cejkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top