Ing. Bohuslava Čejková
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085346
bohuslava.cejkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Ackerman, L. - Magna, T. - Rapprich, V. - Upadhyay, D. - Krátký, O. - Čejková, B. - Erban, V. - Kočergina, J. - Hrstka, T. (2017): Contrasting petrogenesis of spatially related carbonatites from Samalpatti and Sevattur, Tamil Nadu, India. – Lithos 284-285, July, 257-275. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2017.03.029

Ackerman, L. – Rapprich, V. – Polák, L. – Magna, T. – McLemore, V. – Pour, O. – Čejková, B. (2021): Petrogenesis of silica-rich carbonatites from continental rift settings: a missing link between carbonatites and carbonated silicate melts?. – Journal of Geosciences 66, 2, 71-87. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.320

Benkó, Z. – Molnár, K. – Magna, T. – Rapprich, V. – Palcsu, L. – Pour, O. – Čejková, B. – Futó, I. – Czuppon, G. (2021): Combined petrography, noble gas (He, Ne, Ar), stable (O, C) isotope compositions and fluid inclusion chemistry of carbonatites from Uganda: Implications for the origin of the carbonatite melt in continental rift setting. – Chemical Geology 578, September : 120213, nestránkováno. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2021.120213

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. (2006): Recontruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data-case studies. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Jačková, I. - Čejková, B. - Válková, I. - Čurda, S. - Milický, M. - Herrman, Z. (2006): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. In Blažková, Š: Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005, s. 147-158. – VUV TGM Praha. Praha. ISBN 80-02-01875-3

Bůzek, F. - Kadlecová, R. - Čejková, B. - Herrmann, Z. - Válková, I. (2006a): Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe. Projekt Labe IV. 8 s. – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Praha

Bůzek, F. – Geršlová, E. – Geršl, M. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2019): Evaluation of the Gas Content in Archived ShaleSamples: A Carbon Isotope Study. – Geosciences (Switzerland) 9, 11:481, nestránkováno. ISSN 2076-3263 (on line). DOI 10.3390/geosciences9110481

Bůzek, F. – Novák, M. – Čejková, B. – Jačková, I. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Bohdálková, L. (2019a): Assesing DOC export from a Sphagnum-dominated peatland using d13C and d18O-H2O stable isotopes. – Hydrological Processes 33, 21, 2792-2803. ISSN 0885-6087. DOI 10.1002/hyp.13528

Bůzek, F. – Čejková, B. – Doušová, B. – Jačková, I. – Kadlecová, R. – Lněničková, Z. (2013): Mobilization of arsenic from acid deposition – The Elbe River catchment,Czech Republic. – Applied Geochemistry 33, 6, 281-293. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2013.02.022

Bůzek, F. – Čejková, B. – Geršl, M. – Jačková, I. – Lněničková, Z. – Geršlová, E. (2017): Carbon Isotope Study of Soil Amendment with Maize Fermentation Digestate. – International Journal of Plant & Soil Science 14, 3, Article n. 30299. ISSN 2320-7035. DOI 10.9734/IJPSS/2017/30299

Bůzek, F. – Čejková, B. – Hellebrandová, L. – Jačková, I. – Lollek, V. – Lněničková, Z. – Matoláková, R. – Veselovský, F. (2017): Isotope composition of NH3, NOx and SO2 air pollution in the Moravia-Silesian region, Czech Republic. – Atmospheric Pollution Research 8, 2, 221-232. ISSN 1309-1042. DOI 10.1016/j.apr.2016.08.011

Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Gerslova, E. – Mach, K. – Lhotka, M. – Veselovský, F. – Čuřík, J. (2022): Secondary processes on coal deposits change the emission of greenhouse gases. – International Journal of Coal Geology 262, October : 104102, nestránkováno. ISSN 0166-5162. DOI 10.1016/j.coal.2022.104102

Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Krám, P. – Oulehle, F. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Novák, M. (2020): 15N study of the reactivity of atmospheric nitrogen in four mountain forest catchments(Czech Republic, central Europe). – Applied Geochemistry 116, May : 104567, nestránkováno. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2020.104567

Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2017): The 18O/16O Ratio of Retail Moravian Wines from the Czech Republic in Comparison with European Wines. – Czech Journal of Food Sciences 35, 3, 200-207. ISSN 1212-1800. DOI 10.17221/205/2016-CJFS

Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Seibert, R. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Petrash, D. A. (2023): Tracking sources of PM10 emissions and deposition in the industrial city of Ostrava, Czech Republic:A carbonaceous d13C - based approach. – Atmospheric Environment 295, Feb : 119556, nestránkováno. ISSN 1352-2310. DOI 10.1016/j.atmosenv.2022.119556

Dobeš, P. - Jačková, I. - Čejková, B. - Klomínský, J. (2006): Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study. Mineralogia Polonica - Special Papers, svazek 28

Dobeš, P. – Klomínský, J. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2018): Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 51, 2, 141-147. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2018.22

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. (2013): Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic). In Žák J., Zulauf G., Rohling H.G: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften, svazek 82. s. 38. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Dobeš, P. – Žáček, V. – Jačková, I. – Čejková, B. – Lněničková, Z. – Filip, J. – Veselovský, F. – Drahota, J. (2015): Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 165-169. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2014.24

Doušová, B. - Lhotka, M. - Bůzek, F. - Čejková, B. - Jačková, I. - Bednar, V. (2020): Environmental interaction of antimony and arsenic near busy traffic nodes. – Science of the Total Environment 702, February : 134642, nestránkováno. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.134642

Doušová, B. - Lhotka, M. - Duchková, E. - Machovic, V. - Bůzek, F. - Čejková, B. (2016): Effect of organic matter and colloid partricle size on arsenic and antimony stability in soils. In P. Bhattacharya, M. Vahter, J. Jarsjo, J. Kumpiene, A .Ahmad, Ch. Sparrenbo: Arsenic research and Global Sustainability. Proceedings of the Sixth International Congress on Arsenic in the Environment (As2016), June 19-23, 2016,Stockholm, s. 147-148. – CRC Press, Taylor & Francis Group. London. ISBN 9781138029415

Doušová, B. – Bednar, V. – Bůzek, F. – Lhotka, M. – Čejková, B. – Bedrnová, E. (2021): Soil indicators of antimony pollution from automotive braking. – Environmental Technology & Innovation 24, November : 102056, nestránkováno. ISSN 2352-1864. DOI 10.1016/j.eti.2021.102056

Doušová, B. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Lněničková, Z. (2021): Thermal stability of arsenic complexes in soils. – Journal of Hazardous Materials 416, August : 125715, nestránkováno. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2021.125715

Erbanová, L. - Pacherová, P. - Novák, M. - Veron, A. - Pačes, T. - Čejková, B. - Jačková, I. - Bůzek, F. (2006): Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic. In -: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 76. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrhpraktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Franců, J. – Jirman, P. – Pereszlényi, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Janíková, B. – Pařízek, P. – Jurenka, L. (2019): Měření metanu v místě zlikvidované těžební sondy ŽU-108. 53 s. MS OG MŽP

Franců, J. – Jirman, P. – Pereszlényi, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Janíková, B. – Pařízek, P. – Jurenka, L. – Hanušová, H. – Aulehlová, M. (2019): Nekontrolovaný výstup metanu v místě zlikvidované těžební sondy Žu-108. 145 s. MS Archiv ČGS a MŽP

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Magna, T. – Viladkar, S. – Rapprich, V. – Pour, O. – Hopp, J. – Čejková, B. (2020): Nb–V-enriched sövites of the northeastern and eastern part of the Amba Dongar carbonatite ring dike, India – A reflection of post-emplacement hydrothermal overprint?. – Chemie der Erde-Geochemistry 80, 1 : 125534, nestránkováno. ISSN 0009-2819. DOI 10.1016/j.chemer.2019.125534

Mahmmud, R. – Šráček, O. – Mustafa, O. – Čejková, B. – Jačková, I. – Vondrovicová, L. (2022): Groundwater geochemistry evolution and geogenic contaminants in the Sulaimani‑Warmawa Sub‑basin, Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq. – Environmental Monitoring and Assessment 194, 5 : 352, nestránkováno. ISSN 0167-6369. DOI 10.1007/s10661-022-09933-6

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kůrková, I. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Havlín, A. – Hroch, T. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Mixa, P. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Koucká, L. – Králová, M. – Krejčí, Z. – Lamačová, A. – Nahodilová, R. – Paleček, M. – Rukavičková, L. – Štědrá, V. – Vodrážka, R. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum - etapová zpráva, II. etapa. 155 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Rukavičková, L. – Žáčková, E. – Řihošek, J. – Králová, M. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Vacek, F. – Pertoldová, J. – Kůrková, I. – Kryštofová, E. – Hadacz, R. – Havlín, A. – Vít, J. – Lamačová, A. – Lojka, R. – Šebesta, J. – Radoměřský, T. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Paleček, M. – Mixa, P. – Krejčí, Z. – Grundloch, J. – Hrazdíra, P. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, II. etapa. 122 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Novák, M. - Bůzek, F. - Jačková, I. - Čejková, B. - Štěpánová, M. - Čuřík, J. - Veselovský, F. - Bohdálková, L. - Přechová, E. - Adamová, M. (2019): Isotope composition of dissolved organic carbon in runoff and peat leachates from a Central European wetland: Temporal and spatial variability in DOC sources. – Catena 173, February, 217-225. ISSN 0341-8162. DOI 10.1016/j.catena.2018.10.011

Novák, M. – Jačková, I. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Veselovský, F. – Komárek, A. (2017): Nitrogen cycling in ombrotrophic peat bogs in the Czech Republic: Is microbial N-fixation occurring at atmospheric depositions of reactive N higher than 10 kg/ha/yr?. In Novák M., Krám P., Štěpánová M: Biogeomon 2017, 9th International Symposium on ekosystém Behavior, Book of abstracts, – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-926-4

Novák, M. – Pacherová, P. – Elliott, E. M. – Jačková, I. – Štěpánová, M. – Čuřík, J. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Přechová, E. – Válková, I. (2019): Del15N systematics in two minerotrophic peatlands in the eastern U.S.: Insights into nitrogen cycling under moderate pollution. – Global Ecology and Conservation 17, January : e00571, nestránkováno. ISSN 2351-9894. DOI 10.1016/j.gecco.2019.e00571

Novák, M. – Parra Suarez, S. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Válková, I. – Bláha, V. – Fottová, D. – Komárek, A. (2018): Relationship between nitrogen isotope ratios of NO3- and N2O in vertical porewater profiles through a polluted rain-fed peat bog. – Soil Biology & Biochemistry 123, August, 7-9. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2018.04.022

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2018): Integrovaná stratigrafie a sedimentologie coniaku v sz. části české křídové pánve a jejich význam pro interpretaci coniackých tektonosedimentárních procesů v západosudetské oblasti. 19. 9. 2018. 9. Křídový seminář, Praha

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Erban, V. - Halodová, P. - Čejková, B. (2019): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Cretaceous Research 102, OCT, 127-159. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2019.06.005

Nádaskay, R. - Kočergina, J. - Čech, S. - Švábenická, L. - Valečka, J. - Čejková, B. (2018): Integrated stratigraphy of an offshore environment influenced by intense siliciclastic supply: implications for Coniacian tectonosedimentary evolution of the West Sudetic area (NW Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). In neuveden: Book of Abstracts. GeoBonn 2018, Living Earth. 2-6 September 2018, Bonn, – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie

Penna, D. – Stenni, B. – Šanda, M. – Wrede, S. – Bogaard, T. – Michelini, M. – Fischer, B. – Gobbi, A. – Mantese, N. – Zuecco, G. – Borga, M. – Bonazza, M. – Sobotková, M. – Čejková, B. – Wassenaar, L. (2012): Technical Note: Evaluation of between-sample memory effects in the analysis of δ2H and δ18O of water samples measured by laser spectroscopes. – Hydrology and Earth System Sciences 16, 10, 3925-3933. ISSN 1027-5606. DOI 10.5194/hess-16-3925-2012

Petrash, D. A. - Bůzek, F. - Novák, M. - Čejková, B. - Krám, P. - Chuman, T. - Čuřík, J. - Veselovský, F. - Štěpánová, M. - Myška, O. - Holečková, P. - Bohdálková, L. (2019): Spatially resolved soil solution chemistry in a central European atmospherically polluted high-elevation catchment. – SOIL (EGU) 5, 2, 205–221. ISSN 2199-3971. DOI 10.5194/soil-5-205-2019

Trubač, J. – Magna, T. – Čejková, B. – Vondrovicová, L. – Rapprich, V. (2019): Rapid determination of carbon isotope composition in carbonatites using isotope ratio mass spectrometry – comparison of Dual-Inlet, Elemental-Analysis and Continuous-Flow techniques. – Rapid Communications in Mass Spectrometry 33, 16, 1355-1362. ISSN 0951-4198. DOI 10.1002/rcm.8482

© Bohuslava Cejkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top