RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089554
barbora.dudikova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 5 s. – Ministerstvo životního prostředí, Praha. ČGS Praha

Budil, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Verner, K. - Čížková, B. - Fatka, O. - Buriánek, D. (2011): 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Monínec

Bukovská, Z. - Verner, K. - Buriánek, D. - Dobeš, P. - Dudíková Schulmannová, B. - Erban, V. - Franěk, J. - Halodová, P. - Holeček J. - Jačková, I. - Jelének, J. - Kopačková V. - Koucká, L. - Laufek, F. - Lněničková, Z. - Kočergina, J. - Myška, O. - Nahodilová, R. - Pertoldová, J. - Rukavičková, L. - Soejono, I. - Švagera, O. - Veselovský, F. (2017): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 349 s. MS ČGS, SÚRAO

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Koucká, L. – Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Svojsíková, J. – Müllerová, P. – Kryl, J. – Velímková, A. – Kadlecová, E. – Krejčíková, E. – Holeček J. – Králová, M. – Řihošek, J. – Kondrová, L. – Vajskebrová, M. – Tuhý, M. – Dostalík, M. – Paleček, M. – Štědrá, V. – Štrba, M. – Nohejlová, M. – Čurda, M. – Krejčí, Z. – Malík, J. – Soukup, J. – Karenová, A. – Roháč, J. – Aue, M. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Zemková, M. – Mixa, P. – Hradecký, P. – Verner, K. (2019): Uspořádání Dne Země - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. ČGS Praha Klárov

Bukovská, Z. – Švagera, O. – Třebínová, D. – Velímková, A. – Krejčí, Z. – Holeček J. – Koucká, L. – Kryl, J. – Kýhos, M. – Jelének, J. – Novotná, N. – Zelinková, T. – Řihošek, J. – Petáková, Z. – Peřestý, V. – Vajskebrová, M. – Nohejlová, M. – Kadlecová, E. – Froňková, K. – Pacherová, P. – Kondrová, L. – Krejčíková, E. – Štědrá, V. – Fifernová, M. – Zemková, M. – Fiferna, P. – Čurda, M. – Králová, M. – Malík, J. – Tuhý, M. – Polechová, M. – Aue, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Holečková, P. – Novotný, Z. – Štrba, M. – Sidorinová, T. – Němečková, H. – Kůrková, I. – Handl, M. – Soejono, I. – Dostalík, M. – Hájek, T. – Roháč, J. – Svítil, R. – Müllerová, P. – Svojsíková, J. – Soukup, J. – Šilhavý, L. (2022): Uspořádání Geologického dne pro veřejnost - dvoudenní akce seznamující s aktivitami ČGS pro školy a širokou veřejnost. Praha

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kolejka, V. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – René, M. – Rukavičková, L. – Verner, K. – Trubačová, A. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 23-323 Nová Včelnice. 125 s. MS ČGS

Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 23-323 Nová Včelnice. Neuvedeno. 1 s. – ČGS. Praha

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2009): Nový židovský hřbitov na Žižkově. 25.5.2009. Národní muzeum Praha

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2009): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (1). – Kámen 15, 3, 68-70. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2010): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (2).Hrobky a náhrobky Jana Kotěry. – Kámen 16, 1, 75-77. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2010): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově(3). Hrobky a náhrobky Paula Alberta Kopetzkého. – Kámen 16, 2, 96-98. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2010): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově(4). Hrobky a náhrobky Leopolda Ehrmanna. – Kámen 16, 3, 66-68. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2011): Jan Jiljí Jahn. – Kámen 17, 1, 70-71. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2011): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (6). Hrobky a náhrobky Josefa Zascheho. – Kámen 17, 2, 66-69. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2011): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově(5). Hrobky a náhrobky Adolfa Foehra. – Kámen 17, 1, 88-91. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2011): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově(7).Hrobky a náhrobky Maxe Spielmanna. – Kámen 17, 3, 74-76. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Enrique Stanko Vráz. – Kámen Neuveden, 3, 67. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Kurt Gebauer a jeho kamenná díla v Praze. – Kámen Neuveden, 1, 66-68. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (8) Hrobky Friedricha Lehmanna. – Kámen Neuveden, 1, 70-71. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (9). Secesní náhrobky z let 1899-1910. – Kámen Neuveden, 2, 66-69. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově.Náhrobky ve stylu kubismu. – Kámen Neuveden, 3, 71-73. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Růžičková, J. (2006): Barrandienské vulkanity na pražských památkách. – Kámen 3, 12, 63-68. ISSN 1210-9452

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Růžičková, J. (2009): Jan Kotěra a Olšanské hřbitovy. – Za starou Prahu. Věstník klubu za starou Prahu XXXIX.(X.), 3, ISSN 1213-4228

Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Růžičková, J. (2010): Dílo Jana Kotěry na pražských památkách. 24.5.2010. Národní muzeum. Praha

Březinová, D. - Schulmannová, B. - Růžičková, J. (2005): Žabák - neobvyklý kámen v architektuře Prahy. 29.11.2005. Praha, Národní muzeum

Březinová, D. – Dudíková Schulmannová, B. (2014): František Rous (1872 -1936) a jeho sochařské dílo na Olšanských hřbitovech. – Kámen 20, 1, 68-70. ISSN 1210-9452

Březinová, D. – Dudíková Schulmannová, B. (2014): Sochař Vilím Amort a jeho dílo na Olšanských hřbitovech. – Kámen 20, 3, 25-28. ISSN 1210-9452

Březinová, D. – Dudíková,. B. (2013): Karel Opatrný a jeho funerální tvorba na pražských hřbitovech. – Kámen Neuveden, 3, 80-82. ISSN 1210-9452

Březinová, D. – Dudíková,. B. (2013): Náhrobek J.O. Krannera a dva náhrobky Josefa Zasche na Olšanských hřbitovech. – Kámen Neuveden, 2, 30-31. ISSN 1210-9452

Březinová, D. – Dudíková,. B. – Růžičková, J. (2013): Rondokubistický náhrobek Josefa Gočára. – Kámen Neuveden, 1, 69-71. ISSN 1210-9452

Dudek, A. – Dudíková Schulmannová, B. (2014): Profesor J. J. Jahn a vranovská přehrada na Dyji. – Thayensia: sborník původních vědeckých prací z Podyjí Neuveden, 11, 123-130. ISSN 1212-3560

Dudíková Schulmannová, B. (2011): Český kámen a jeho využití. – ERA21, Speciál 2011 11, červenec, 38-42. ISSN 1801-089X

Dudíková Schulmannová, B. (2012): Přírodní kámen v díle předních architektů 1. poloviny 20. století. 22.3.2012. PřFMU Brno

Dudíková Schulmannová, B. (2015): Dekorační a stavební kameny středních Čech. 23.3.2015. Muzeum Jílové u Prahy

Dudíková Schulmannová, B. (2019): Z Barrandienu přes Šumavu do jižních Čech. Exkurze pro SGA - listopad 2019. 16 s. – neuveden. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. - Barnet, I. - Čížek, D. - Hejtmánková, P. - Hroch, T. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Košuličová, M. - Kotková, J. - Kryštofová, E. - Krupička, J. - Martínek, K. - Nahodilová, R. - Pacherová, P. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Trubačová, A. - Verner, K. - Žáčková, E. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Vlachovo Březí 22-344. 177 s. MS Archív ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Březinová, D. (2012): Díla významných umělců na pražských hřbitovech. 29.10.2012. Národní technické muzeum, Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Týcová, P. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada. 80 s. MS Česká geologická služba Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Hroch, T. - Paclíková, J. - Pertoldová, J. - Smyčková, L. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2011): Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Pálenský, P. - Verner, K. (2007a): Základní geologická mapa 32-112 Borová Lada. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. (2006): Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. – Kámen 3, 12, 60-61. ISSN 1210-9452

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. (2010): Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 297-299. ISSN 0514-8057

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. (2011): Dekorační a stavební kameny České republiky v internetové databázi České geologické služby. 8.6.2011. Praha, konference Kámen v architektuře

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. - Neubertová, H. (2009): Dekorační a stavební kameny České republiky (internetová databáze). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 54-55. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Dudíková Schulmannová, B. - Valečka, J. (2012): Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Verner, K. (2007): Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad. In K. Breiter, Česká geologická společnost: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 19. ISBN 978-80-87139-11-0

Dudíková Schulmannová, B. - Zelenka, P. - Vít, J. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř.

Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Buriánek, D. – Hošek, J. – Janderková, J. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Novotný, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 33-133 Horní Stropnice. 125 s. MS ČGS Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Budil, P. – Maděra, P. (2022): Za kameny Barrandienu a šumavského podhůří. Exkurze České geologické společnosti 48/ jaro 2022. 43 s. – Česká geologická společnost. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Březinová, D. (2014): Díla významných umělců na pražských hřbitovech. 21.10.2014. Stavební fakulta ČVUT Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Chalupníček, B. – Čapková, I. – Hájek, J. – Česal, D. – Hlaveš, M. – Kracík Štorkánová, M. – Kotalík, J. – Ledvinka, V. – Maletič, E. – Mohr, J. – Novák, J. – Ondráček, F. – Ondráček, M. – Šmíd, V. – Turková, H. – Vávra, J. – Vinglerová, M. – Volf, P. – Zavadil, J. (2018): REZIDENCE sídlo pražských primátorů. In Bohumil Chalupníček: REZIDENCE sídlo pražských primátorů, – Nakladetelství KANT. Praha. ISBN 978-80-7437-258-2

Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Kunceová, E. (2018): Účelová geologická mapa kandidátské lokality Čihadlo 1 : 50 000. neuveden. 19 s. – Česká Republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Verner, K. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-344 Vlachovo Březí. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Janoušek, V. – Navrátil, T. – Rybařík, V. – Vlašímský, P. (2016): Krajem kameníků na Říčansku. Exkurze České geologické společnosti 40/PODZIM 2016. 27 s. – Česká geologická společnost. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. (2017): Mapy stavebních a dekoračních kamenů České republiky. In L. Šimon, M. Kováčová, S. Ozdinová, J. Michalík, D. Pivko, V. Goliáš, P. Bo: Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 20. – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Mente et Malleo. Bratislava. ISBN 978-80-972667-7-6

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Mixa, P. – Skácelová, D. (2020): Geologická mapa odkrytá 1 : 25 000 lokality Čihadlo. mapy lokalit pro HÚ RAO. 1 s. – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Mixa, P. – Skácelová, Z. – Žáčková, E. (2019): Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Čihadlo se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení potenciálního území hlubinného úložiště RAO. Mapy potenciálních úložišť RAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-02 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-02AR s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-04A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-04B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-05A s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-05B s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-06 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-07 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-08 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-09 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-11 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-12 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-13 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Müllerová, P. (2020): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez 1 : 10 000 profilu CIH-14 s interpretací geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-geologických modelů potenciálních lokalit HÚ. mapy lokalit pro HÚ RAO. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Žáčková, E. (2019): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez profilu CIH-03 s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Dudíková Schulmannová, B. – Poňavič, M. – Verner, K. – Pertoldová, J. (2017): Stavební a dekorační kameny Jihočeského kraje. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Soejono, I. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Aue, M. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Rýda, K. – Rambousek, P. – Vít, J. – Larikova, T. – Racek, M. – Skácelová, D. – Janderková, J. – Tasáryová, Z. – Šebesta, J. – Žáčková, E. – Nahodilová, R. – Hanžl, P. – Žáček, V. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. 201 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Verner, K. (2014): Žilné horniny v západním okolí Vlachova Březí. – Kámen 20, 2, 75-78. ISSN 1210-9452

Dudíková Schulmannová, B. – Verner, K. – Hošek, J. – Hanžl, P. – Nahodilová, R. – Petyniak, O. – Radoměřský, T. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 33-133 Horní Stropnice. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Verner, K. – Petyniak, O. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 33-133 Horní Stropnice, odkrytá mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Vít, J. – Žáček, V. – Mrázová, Š. – Čech, S. – Gilíková, H. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Šedinová, E. (2019): Kámen v architektuře.

Dudíková Schulmannová, B. – Šrek, J. – Rapprich, V. – Klomínský, J. (2021): Stavební a dekorační kameny Libereckého kraje. Účelová geologická mapa s textovými vysvětlivkami. 2 s. – ČGS. Praha

Dudíková Schulmannová, B. – Žáček, V. (2015): Stavební a dekorační kameny na Šumavě a v jejím podhůří. – Zpravodaj WTAcz Neuveden, 1, 13-18

Dudíková Schulmannová, B. – Žáčková, E. (2019): Lokalita Čihadlo – geologická mapa a geologický řez profilu CIH-5B s interpretací terénních geofyzikálních map. Mapy lokalit pro HÚRAO. 1 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Klomínský, J. – Kryštofová, E. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Kůrková, I. – Nahodilová, R. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Peřestý, V. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Verner, K. – Žáček, V. (2018): Závěrečná zpráva 3D strukturně-geologické modely potenciálních lokalit HÚ. 595 s. MS SÚRAO Praha

Gürtlerová, P. - Čoupek, P. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Žáček, V. - Žáčková, E. - Lojka, R. - Seifert, A. - Štěpánek, P. - Štědrá, V. (2010): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva, 85 s. MS Archiv ČGS

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Polák, M. – Říha, J. – Červinka, R. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gondolli, J. – Gvoždík, L. – Hokr, M. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kaláb, Z. – Klajmon, M. – Klomínský, J. – Kolomá, K. – Kouřil, M. – Královcová, J. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Lednická, M. – Maryška, J. – Milický, M. – Nývlt, D. – Ondra, P. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Steinová, J. – Svoboda, J. – Šír, P. – Švagera, O. – Uhlík, J. – Vašíček, R. – Vavro, M. – Verner, K. – Vopálka, D. – Zeman, J. – Zeman, O. (2018a): Hodnocení vhodnosti lokality pro umístnění úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo. 124 s. MS SÚRAO Praha

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Milický, M. – Bukovská, Z. – Černý, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020g): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Hrádek. 63 s. MS SÚRAO, 453/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Uhlík, J. – Jankovec, J. – Milický, M. – Baier, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Grundloch, J. – Holeček J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Petyniak, O. – Polák, M. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Vojtěchová, H. (2020f): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Horka. 63 s. MS SÚRAO, TZ 452/2020

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Polák, M. – Černý, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Baier, J. – Dušek, K. – Franěk, J. – Hejtmánková, P. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Nývlt, D. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020c): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Čihadlo. 61 s. MS SÚRAO, TZ 449/220

Havlová, V. – Pertoldová, J. – Mixa, P. – Černý, M. – Polák, M. – Milický, M. – Hroch, T. – Štědrá, V. – Baier, J. – Bukovská, Z. – Dudíková Schulmannová, B. – Dudková, I. – Dušek, K. – Franěk, J. – Gvoždík, L. – Holeček J. – Jankovec, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Kachlíková, R. – Kučera, R. – Kunceová, E. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Rapprich, V. – Rukavičková, L. – Šír, P. – Švagera, O. – Urík, J. – Vojtěchová, H. – Žáčková, E. (2020i): Hodnocení potenciálních lokalit HÚ z hlediska klíčových kritérií dlouhodobé bezpečnosti. Lokalita Magdaléna. 61 s. MS SÚRAO, TZ 455/2020

Havlíček, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Kaplanová, L. – Polák, T. (2016): Vzpomínka na Vladimíra Vojíře. – Český kras Neuveden, XLII, 77-80. ISSN 1211-1643

Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. (2020): Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO Čihadlo. neuveden. 2 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. Neuveden

Jelének, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Pertoldová, J. – Franěk, J. (2019): 3D model zlomové sítě lokality Čihadlo. 1. 3 s. – Česká Republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů. neuveden

Klomínský, J. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Krupička, J. – Malík, J. – Petyniak, O. – Dostalík, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Dvořák, I. – Man, O. – Müllerová, P. – Pecina, V. – Burda, J. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. – Zemková, M. (2016): Urbanistická geologie města Liberce. Modelová územní studie. 154 s. MS Česká geologická služba

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rous, I. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2019): Studie urbanistické geologie města Jablonec nad Nisou. 185 s. MS Archiv České geologické služby

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Štor, T. – Rous, I. – Šrek, J. – Dostalík, M. – Krupička, J. – Malík, J. – Bělohradský, V. – Burda, J. – Dvořák, I. – Sedláček, J. Ing. (2016): Urbanistická geologie města Liberce – modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 165-170. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.29

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Rous, I. – Aue, M. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Holásek, O. – Pecina, V. – Rukavičková, L. – Šrek, J. – Sedlák, J. – Vajskebrová, M. (2020): Urbanistická geologie správního území Jablonce nad Nisou (severní Čechy). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 38, 2020, 235-250. ISSN 0375-1686

Kondrová, L. - Tomas, R. - Dudíková Schulmannová, B. (2010): Natural resources - Building stones. In Ian Jackson: One Europe One Geology - applying geoscience for society, s. 30-31. – OneGeology-Europe Consortium. Trento. ISBN 978-0-85272-668-6

Kukal, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Valečka, J. - Čechová, V. - Pošmourný, K. (2010): Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí. Neuveden. 304 s. – Grada Publishing, a.s., Česká geologická služba. Praha

Kycl, P. – Žáček, V. – Huapaya, S. – Čech, S. – Grygar, R. – Hrazdíra, P. – Metelka, V. – Mixa, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Mendoza, E. Q. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Hradecká, L. – Rejchrt, M. – Švábenická, L. (2009): ESTUDIO GEOLÓGICO Hojas: Miramar, Chapernal, Juntas, COSTARICA, Informe final 2006-2009. 263 s. MS Praha

Kycl, P. – Žáček, V. – Čech, S. – Grygar, R. – Hrazdíra, P. – Huapaya, S. – Metelka, V. – Mixa, P. – Ševčík, J. – Vorel, T. – Dudíková Schulmannová, B. – Mendoza, E. Q. – Kondrová, L. – Karenová, J. – Hradecká, L. – Rejchrt, M. – Švábenická, L. (2009): GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚST MIRAMAR, CHAPERNAL A JUNTAS, KOSTARIKA. Závěrečná zpráva za dobu řešení v letech 2007, 2008 a 2009. 240 s. MS Praha

Metelka, V. - Skácelová, D. - Smyčková, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Poňavič, M. - Rukavičková, L. - Sedláček, J. Ing. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Mixa, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Kolejka, V. – Zemková, M. – Kučera, R. (2017): Technická zpráva číslo TZ 174/2017 Lokalita Čihadlo - geologická stavba a technická specifikace geofyzikálních prací. Závěrečná zpráva, 23 s. MS SÚRAO Praha

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Švagera, O. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Müllerová, P. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Zemková, M. – Karenová, J. – Fifernová, M. – Ambrozek, V. – Hájek, T. – Žáčková, E. – Zelinková, T. – Kučera, R. (2020): Aktualizace 3D strukturně geologických modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Verze 1.2. Výzkumná zpráva, 932 s

Mixa, P. – Skácelová, Z. – Pertoldová, J. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Jelínek, J. – Petyniak, O. – Rukavičková, L. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Holeček J. – Řihošek, J. – Grundloch, J. – Pacherová, P. – Kolejka, V. – Švagera, O. – Hudečková, E. – Jelének, J. – Pecina, V. – Kryl, J. – Gilíková, H. – Lojka, R. – Peřestý, V. – Vorel, T. – Knotek, J. – Hejtmánková, P. – Kunceová, E. – Müllerová, P. – Kučera, R. – Zemková, M. (2019): Shrnutí výsledků geologických a geofyzikálních výzkumných prací provedených v období 9/2017–6/2019 pro aktualizaci hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště RAO. 427 s. MS archiv SURAO Praha, archiv ČGS Praha - o přístup nutno zažádat na SURAO

Mlčoch, B. - Adamovič, J. - Breiter, K. - Hanák, J. - Holub, F. V. - Chlupáčová, M. - Konopásek, J. - Kobr, I. - Kotková, J. - Král, J. - Kučera, M. - Martínek, K. - Mašek, J. - Opluštil, S. - Opletal, M. - Pertoldová, J. - Pešek, J. - Pudilová, M. - Rajchl, M. - Schulmannová, B. - Šrámek, J. - Štědrá, V. - Tomas, R. - Žáček, V. (2001): Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00. Výzkumná zpráva, 121 s

Mlčoch, B. - Breiter, K. - Hrubeš, M. - Schulmannová, B. - Procházka, J. - Mikšová, J. (2000): Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000. Výzkumná zpráva, 60 s

Mlčoch, B. - Breiter, K. - Schulmannová, B. (2000): Výzkum melechovského granitového masívu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 91. ISSN 0514-8057

Moravcová, O. - Dudíková Schulmannová, B. - Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Bokr, P. (2007): Významné geologické lokality, dekorační a stavební kameny - systém evidence a budování on-line přístupných registrů (Česká geologická služba). 27.3.07. seminář Českého spolku pro péči o žp a MŽP ČR, ČSVTS Novotného Lávka, Praha

Mrázová, Š. – Holub, F. V. – Dudíková Schulmannová, B. (2016): Geochemická variabilita a původ gabroidů až dioritoidů železnohorského plutonického komplexu. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 233-238. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.43

Paclíková, J. - Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. (2011): Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu). In Verner, K. - Budil, P. - Buriánek, D: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 69. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 978-80-87487-00-6

Paclíková, J. - Verner, K. - Trubač, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Vondrovic, L. (2010): Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif). In Miroslav Ludwiniak, Andrzej Konon, Anna Zylinska: 8 th meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETEG), s. 110. – University of Warsaw. Warsaw

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Krejčí, Z. (2012): Aplikace Dekorační kameny. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/

Paleček, M. - Pospíšil, V. - Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Krejčí, Z. (2013): Application Decorative stones. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/index_EN.html?config=config_EN.xml

Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Rýda, K. - Kryštofová, E. - Vondrovic, L. - Verner, K. (2011e): Aplikovaná geologie v Geoparku vysočina.

Pertoldová, J. - Verner, K. - Břízová, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Klomínský, J. - Košuličová, M. (2011i): Význam geologie pro společnost. In Pásková M., Dolejský V: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity, s. 29-39. – Geopark Vysočina. Pardubice. ISBN 978-80-903496-4-3

Pertoldová, J. - Verner, K. - Břízová, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Kryštofová, E. (2011f): Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina. Neuveden. 6 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. - Kryštofová, E. - Rýda, K. - Vondrovic, L. (2011d): Horniny a geologický vývoj na území Geoparku Vysočina.

Pertoldová, J. - Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. - Paclíková, J. - Břízová, E. (2011c): Geologická expozice Geopark Vysočina. Telč

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Hájek, T. – Holásek, O. – Janderková, J. – Janoušek, V. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Nečas, J. – Pacherová, P. – Petyniak, O. – Racek, M. – Radoměřský, T. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Trubačová, A. – Žáčková, E. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Pohorská Ves 32-422. 148 s. MS ČGS Praha

Pertoldová, J. – Mixa, P. – Bukovská, Z. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Hrdličková, K. – Nahodilová, R. – Soejono, I. – Verner, K. – Žáček, V. – Petyniak, O. – Kučera, R. – Žáčková, E. – Fifernová, M. – Zemková, M. (2019): Aktualizace lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a perspektivních území pro projektové práce HÚ - důvodová zpráva pro účely hodnocení potenciálních lokalit HÚ. 28 s. MS SÚRAO Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Verner, K. – Hroch, T. – Holásek, O. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hanžl, P. – Žák, J. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Petáková, Z. – Dudíková Schulmannová, B. (2019): Hrobka rodiny Kubinzky na Novém židovském hřbitově v Praze na Olšanech z petrografického pohledu. – Zpravodaj WTA CZ 2019, 3-4, 20–23

Petáková, Z. – Dudíková Schulmannová, B. (2019): Mapa stavebních a dekoračních kamenů Jihočeského kraje. – Zpravodaj WTA CZ neuveden, 1-2, 13-15. ISSN 1213-7308

Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Buda, J. (2011): Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-344 Vlachovo Březí. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 32-422 Pohorská Ves. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Dudíková Schulmannová, B. – Buda, J. – Krejčí, Z. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa nerostných surovin - 33-133 Horní Stropnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Rukavičková, L. – Dudíková Schulmannová, B. – Řihošek, J. (2020): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-441 Nasavrky - Hydrogeologická mapa. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rýda, K. – Rambousek, P. – Buda, J. – Dudíková Schulmannová, B. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, Mapa ložisek nerostných surovin 13-441 Nasavrky. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Schulmannová, B. - Březinová, D. - Skarková, H. (2004): Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 152-153. ISSN 0514-8057

Schulmannová, B. - Skarková, H. (2004): Internet database of decorative and building stone. In -: Dimension Stone, s. 153-156. – A.A.Balkema Publishers. Velká Británie. ISBN 9058096750

Schulmannová, B. - Skarková, H. (2005): Dekorační a stavební kameny České republiky na 7. mezinárodním veletrhu kamene MAGMA. Praha

Schulmannová, B. - Skácelová, Z. - Pertoldová, J. - Schovánek, P. (2005): Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 42-45. ISSN 0514-8057

Schulmannová, B. - Verner, K. (2005): Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 45-47. ISSN 0514-8057

Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. (2008): Webové stránky Dekoračních kamenů na portále ČGS. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/geodata/databaze/dekoracni-kameny

Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Neubertová, H. (2009): Internet Database of Decoration Stones. Prague. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/eurolithos/index_eng.pl

Skarková, H. - Fifernová, M. - Čoupek, P. - Krejčí, Z. - Pospíšil, V. - Schulmannová, B. (2004): www aplikace - Dekorační kameny. Dostupné z URL http://nts5.cgu.cz/website/dekor_kamen/

Skácelová, D. – Barnet, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Smutek, D. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-441 Nasavrky - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Skácelová, D. – Barnet, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Smutek, D. (2022): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-432 Vilémov - Mapa geofaktorů životního prostředí. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Skácelová, Z. - Mrázová, Š. - Dudíková Schulmannová, B. - Goliáš, V. (2009): Geofyzikální měření uranových zátěží na území KRNAP. 9.4.2009. Ostrava

Trubačová, A. – Barnet, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Hejtmánková, P. – Kryštofová, E. – Hroch, T. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí 22-344 Vlachovo Březí. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Cajz, V. - Hrubeš, M. - Nývlt, D. - Rudolský, J. - Schulmannová, B. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000. neuveden. 3 s. – Český geologický ústav Praha. Praha

Verner, K. - Buda, J. - Břízová, E. - Buriánek, D. - Dudíková Schulmannová, B. - Fürychová, P. - Holub, F. V. - Hroch, T. - Johnson, K. - Klomínský, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Paclíková, J. - Poul, I. - Přechová, E. - Racek, M. - René, M. - Rýda, K. - Šrámek, J. - Skácelová, D. - Smyčková, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. - Trubač, J. - Paclíková, J. - Kryštofová, E. - Pertoldová, J. - Janoušek, V. (2010): Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 81-83. ISSN 0514-8057

Verner, K. - Hroch, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Johnson, K. - Buriánek, D. - Paclíková, J. - Racek, M. - Vondrovic, L. (2012): Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Kryštofová, E. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Hroch, T. (2011e): Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina. In Pásková M., Dolejský V: Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011, s. 55-64. – Geopark Vysočina. Pardubice. ISBN 978-80-903496-4-3

Verner, K. - Vondrovic, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011e): Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Buriánek, D. (2011c): Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. (2011b): Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba. 541008/Rožná. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Holásek, O. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Franěk, J. - Kociánová, L. (2012): Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Verner, K. – Babůrek, J. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Šebesta, J. (2021): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. Sada geologických map ČR v měřítku 1 : 25 000. 1 s. – Česká geologická služba. neuveden

Verner, K. – Babůrek, J. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Dvořák, I. – Havlín, A. – Hrazdíra, P. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Sedláčková, I. – Trubač, J. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. 96 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Bukovská, Z. – Souček, K. – Vavro, M. – Staš, L. – Kaláb, Z. – Havlová, V. – Kučera, P. – Buriánek, D. – Dobeš, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Franěk, J. – Halodová, P. – Hejtmánková, P. – Holeček J. – Jačková, I. – Jelének, J. – Kopačková V. – Laufek, F. – Lněničková, Z. – Müllerová, P. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Soejono, I. – Švagera, O. – Tomek, F. – Veselovský, F. – Georgiovská, L. – Hanák, J. – Konečný, P. – Koníček, P. – Králová, L. – Kubina, L. – Lednická, M. – Malík, J. – Martinec, P. – Ptáček, J. – Vavro, L. – Večerník, P. – Waclawik, P. – Zajícová, V. – Zuna, M. (2016): Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - Roční etapová zpráva 2015. Závěrečná zpráva, 245 s. MS SURAO

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hroch, T. – Kryštofová, E. – Krupička, J. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-414 STUDÁNKY a 32-423 MLÝNEC. 97 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Verner, K. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková,. B. – Hejtmánková, P. – Holub, F. V. – Janderková, J. – Knésl, I. – Kryštofová, E. – Šrámek, J. – Franěk, J. – Krupička, J. – Nývlt, D. – Poňavič, M. – Pacherová, P. – Pertoldová, J. – Martínek, K. – Dvořák, I. – René, M. (2013g): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš. 132 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Holásek, O. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Žáčková, E. - Soejono, I. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu:Geologické mapování. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011): Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat). Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologikcá služba

Šebesta, J. - Burda, J. - Cajz, V. - Hroch, Z. - Hrubeš, M. - Janušková, M. - Kadlec, J. - Knoppová, E. - Kycl, P. - Nývlt, D. - Moravcová, O. - Novotný, Z. - Rybář, J. - Rudolský, J. - Schleiden, E. - Schulmannová, B. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Šarič, R. - Valečka, J. - Valigurský, L. - Vršťala, K. - Zvelebil, J. (2000): Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín. Výzkumná zpráva, 163 s

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Štědrá, V. - Schulmannová, B. - Skarková, H. (2004): Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database. In Ryan, W.B.F., Malinverno, A: The Mediterranean Tethys and the development of new concepts of top-down tectonics: 32nd Int. Geol. Congr.,Abs. Vol., pt.1, CD,, – 32IGC Florencie. Florencie

Štědrá, V. – Fišera, M. – Vít, J. – Rukavičková, L. – Čáp, P. – Stárková, M. – Sidorinová, T. – Dudíková Schulmannová, B. (2022d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 13-432 Vilémov - mapa dokumentačních bodů. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, oblast Železné hory. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žák, J. – Verner, K. – Zulauf, G. – Röhling, H. – Maierová, P. – Budil, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Buriánek, D. – Opluštil, S. – Fatka, O. – Pšenička, J. – Lojka, R. – Stárková, M. (2013b): Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. The Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 16 - 19, 2013. Plzeň

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010c): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Dudíková Schulmannová, B. - Vorel, T. - Kycl, P. - Huypaya, S. (2009g): Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2009f): Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Žáček, V. - Čech, S. - Havlíček, P. - Vorel, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Kycl, P. - Huapaya, S. (2010b): Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Žáčková, E. – Žáček, V. – Soejono, I. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Švagera, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Vrána, S. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

© Barbora Schulmannova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top