RNDr. Antonín Seifert, CSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
fax: +420257531376
antonin.seifert@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

1958 - 61: General Certificate of Education

1962 - 67: Charles University, Prague - Economic Geology

1974       : Charles University, Prague - Mineralogy, Dr. Rerum Naturalium

1982       : Charles University, Prague – Mineralogy – Geochemistry, CSc. (PhD)

1992       : Law appraiser in the field of Precious Stones

1995       : Certificate of Professional Competence for the E. I. A.

1998       : Certificate of Professional Competence to project and evaluate the geological

                  research and mineral deposits

1998       :  Authorization for mining activities in the Czech Republic

1999       :  Certification of EOQ Quality Systems Manager by the European Organization for

                  Quality 

1999       :  Law appraiser - mining of mineral resources

1999       :  Law appraiser - nature protection

 

Professional Experience

1969-70 : Separation of ores and rock forming minerals

1971-72 : Exploration program for gold, tin and tungsten deposits in the Khentay Mts.,

                Upper Kumyr area, Northern Mongolia

1973-74 : Head of the Mineralogical - Petrological Labs

1975-78 : Regional mapping and geochemical prospection in the Mwombezhi Dome and

                 Hook Granite Massif areas in Zambia

1979-81 : Verification of tin and tungsten mineral potential in the Northern Bohemia

1982       : Head of the UNIDO project RP/URT/81/003 „ Pilot Study for Mineral

                 Resources” in Tanzania (coal, iron, nickel, gold, gypsum and gemstones)

1983       : Assistant Deputy for research, long-term planning of GS activities

1984       : Exploitation of gold and calculation of reserves for BRPM at the Tiouite mine in

                 Morocco

1985-88 : Head of the Foreign Department

1986      : Mineral assessment of selected parts of Palmyrides and Antilebanon in Syria

                for GEGMR, with respect to base-metal mineralization and diamond potential

1987      :  Exploration of black sands and calculation of reserves for STAMICO,

                 along the coast of Tanzania

1988      :  Exploration and evaluation of gold placers in the Lupa Goldfield for

                 STAMICO, Tanzania

1989-90 : General Manager with the Gramack Ltd. in Tanzania – exploration and mining

                of precious stones: Umba River-Kalalani area, Northeastern Province

                (sapphire, rhodolite, Cr-tourmaline); Central Province - Uluguru Mts. Mahenge,

                 Matombo (ruby)

1991-93 :  Head of Environmental Geological Projects in the Czech Republic

1994      :  General Manager with the Mayotte Ltd. in Tanzania - exploration and mining

                 of precious stones: Umba River-Kalalani area, Northeastern Province

                 (sapphire, Cr-tourmaline, tsavorite and rhodolite garnets)

1995-98 :  Environmental Geological Projects in the Czech Republic

1999-2004 :  Head of the Czech geological expeditions:

                   Zambia: - regional geological mapping and assessment of mineral potential in

                   the Muyombe area, Northeastern province; research and evaluation of the

                   “Kafubu Emerald Field” in Copperbelt (at the request of Zambian Government)

                   Namibia (2001-2003): evaluation of local glassmaking raw materials for the

                   Namibian Government

2005-07 :   Head of the Regional Mapping Program 1:25000 in the Czech Republic;

                  Quality Manager

2008-12 :   Regional mapping in the Czech Republic, Quality Manager

                  Assessment of exploration licences of mineral resources for the private

                  companies in Mongolia (NW part; Gobi Desert) and Iran 

2013      :   Assessment of exploration licences and occurrences of mineral resources for the

                  private companies in Brasilia and Bosnia

2014      :   Assessment of exploration licences in Brasilia and Ethiopia.   

Research Interests

1. Prospection and exploration for minerals and precious stones

2. Small scale mining

3. Regional geological mapping

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Mulela D., Seifert A. V. (1998): The Geology of the Mwombezhi Dome and Jiwundu swamp areas. Explanation of degree sheet 1225, NE quarter and 1125 SE quarter. Report GS of Zambia 83, 1-26.

Seifert A. V., Hyršl J. (1999): Sapphire and Garnet from Kalalani, Tanga Province, Tanzania. Gems&Gemology, Volume 35, No. 2, 108-120.

Seifert A. V. (2000): The Geology of the Chungwa area. Explanation of degree sheet 1525, NE quarter. Report GS of Zambia 96, 1-22.

Seifert A.V., Vrána S., Kříbek B. eds. (2001): Geology of Muyombe and Luwumbu River areas. Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, 1-47, Appendices 1-9.

Seifert A. V., Vrána S. (2003): Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. Bulletin of Geosciences, Czech Geological Survey, Vol. 78, No.1, 3-8.

Seifert A., V., Žáček V., Vrána S., Pecina V., Zachariáš J., Zwaan J. C. (2004): Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences, Czech Geological Survey, Vol. 79, No. 1, 1-40.

Vrána S., Kachlík V., Kröner A., Marheine D., Seifert A. V., Žáček V., Babůrek J. (2004): Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia. Journal of African Earth Sciences, Elsevier, Vol. 38, 1-21.

Seifert A. V., Vrána S. (2005): Bohemian garnet. Bulletin of Geosciences, CGS, Vol. 80, No.2, 113-124.

Zwaan J. C. (Hanko), Seifert A. V., Vrána S., Laurs B. M., Anckar B., Simmons W. (Skip) B., Falster A. U., Lustenhouwer W., Muhlmeister J. L., Koivula J. L., Garcia-Guillerminet H. (2005): Emeralds from the Kafubu area, Zambia. Gems & Gemology, Volume 41, No. 2, 116-148.

Seifert A. V., Vrána S., Anckar B., Hyršl J. (2005): Emerald from the Musakashi area, North-Western Province, Zambia. Gems & Gemology, Volume 41, No. 2, Box A, 120-121.

1972:Seifert A., Hepnar P. Pulec M. eds.: Poiskovaja ocenka mestoroždenij rudnovo uzla

          Verchnevo Kumyra. Archiv Ministerstva geologii, MoLR, 1-72.

1976: Magnetic cassiterite from Horní Krupka in the Krušné hory Mountains. Věstník

          ÚÚG, 51, 99-106.

1979: Nerostné suroviny Zambie. Sborník ČSAV, VI, 134-142.

1985: Detailní šlichová prospekce cínové mineralizace v západních Krušných horách.

          Sborník II. konf. „Akcesorické minerály“, GÚDŠ, 159-170.

1987: Mrňa F., Seifert A.: Geochemická prospekce v pouštních oblastech.

          Metodická příručka ÚÚG, 1-117.

1990: Výskyty zlata v Zambii. Sborník ČSAV, XIV, 55-60.

1990: Zlato v Tanzanii. Sborník ČSAV, XIV, 66-74.

1991: Garnets from Tanzania. Abstracts of the „International Symposium - Intergems“, Prague,

          119-123.

1991: Ruby from Matombo Area, Tanzania. Abstracts of the „International

          Symposium - Intergems“, Prague, 117-118.

1993: Minerální přírodní pigmenty v České republice. Geol. pr. 1, roč.35, 11-13.

2003: Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii. Uhlí, Rudy, Geologický průzkum,

           6, 24-28.

2004: Seifert A.V., Vrána S., Lombe D.K., Mwale M. : Impact assessment of mining of beryl mineralization

          on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions. Final Report for the year

          2003. Archiv CGS, 1-63.

2005: Seifert A. (2005) : Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie. Uhlí, Rudy, Geologický průzkum, 4,

          35-39.

2007: Geologická mapa 32-123 Lenora 1:25000.

2007: Geologická mapa 32-114 Žďárecká hora 1:25000.

2007: Vysvětlivky ke geologickým mapám 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora. Archiv ČGS, Praha,

          1-74.

Recent papers

Břízová, E. - Burda, J. - Ďuriš, M. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Poňavič, M. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. - Seifert, A. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora. 72 s. MS Archiv ČGS

Drábková, J. - Fürych, V. - Hrazdíra, P. - Manová, M. - Mašek, J. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Pašava, J. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Šimůnek, Z. - Vlčková, L. - Stárková, M. (2000): Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222. Výzkumná zpráva, 88 s

Godány, J. – Bohdálek, P. – Seifert, A. (2010): Odborné stanovisko ČGS ke zprávě „Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín“ a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka. 12 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Godány, J. – Seifert, A. (2010): Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové. 21 s. MS Česká geologická služba-Správa oblastních geologů

Gürtlerová, P. - Čoupek, P. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Žáček, V. - Žáčková, E. - Lojka, R. - Seifert, A. - Štěpánek, P. - Štědrá, V. (2010): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva, 85 s. MS Archiv ČGS

Müller, V. - Hrazdíra, P. - Jinochová, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Sáňka, V. - Seifert, A. - Straka, J. - Šalanský, K. - Urban, J. - Vejlupek, M. - Zajíc, J. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany. Soubor geologických a ekologických účelových map. 71 s. – Český geologický ústav. Praha

Procházka, J. - Seifert, A. (2004): Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS. 54 s

Seifert, A. (2003): Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 10, 6, 24-28. ISSN 1210-7697

Seifert, A. (2005): Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 4, 4, 35-39. ISSN 1210-7697

Seifert, A. (2009): Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko. Zpráva ze zahraniční expedice, 21 s. MS MS Archiv ČGS

Seifert, A. (2009): Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 201-205. ISSN 0514-8057

Seifert, A. (2013): Field manual for geochemical exploration. neuveden. 59 s. – Česká geologická služba. Praha

Seifert, A. - Hyršl, J. (1999): Sapphire and Garnet from Kalalani, Tanga Province, Tanzania. – Gems & Gemology 35, 2, 108-120. ISSN 0016-626X

Seifert, A. - Vrána, S. (2003): Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. – Gems & Gemology 30, 3, 253. ISSN 0016-626X

Seifert, A. - Vrána, S. (2003): Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. Bulletin of the Czech Geological Survey. – Bulletin of Geosciences 78, 1, 3-8. ISSN 1214-1119

Seifert, A. - Vrána, S. (2005): Bohemian garnet. – Bulletin of Geosciences 80, 2, 113-124. ISSN 1214-1119

Seifert, A. - Vrána, S. - Hyršl, J. (2005): Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia. – Gems & Gemology 41, 2, Box A, 120-121. ISSN 0016-626X

Seifert, A. - Vrána, S. - Kříbek, B. - Pecina, V. (2000): Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie. In -: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999, s. 65. – Ministerstvo živ. prostředí, odbor geologie. Praha. ISBN 80-7212-149-9

Seifert, A. - Vrána, S. - Lombe, D. (2004): Impact assessment of mining of beryl mineralization on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions, 63pp. Final Report for the year 2003. Zpráva ze zahraniční expedice, 63 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. (2002): Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002. Zpráva ze zahraniční expedice, 56 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. (2002): Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002. Zpráva ze zahraniční expedice, 81 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. - Pecina, V. - Knésl, I. (2002): Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby. Výzkumná zpráva, 45 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. - Pecina, V. - Knésl, I. (2002): Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 200-202. ISSN 0514-8057

Seifert, A. - Zástěra, C. - Plemeník, J. (2002): Evaluation of selected glassmaking raw material resources in Namibia. Final Report for the year 2001, 25 pp. CGS, Record Office, File Report no. 1, 2002. Zpráva ze zahraniční expedice, 25 s

Seifert, A. - Šebesta, J. (2007b): Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 85 s. – ČGS. Praha

Seifert, A. - Šebesta, J. - Verner, K. (2007a): Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Seifert, A. - Žáček, V. - Vrána, S. (2002): Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey. Výzkumná zpráva, 100 s

Seifert, A. - Žáček, V. - Vrána, S. - Pecina, V. - Zachariáš, J. - Zwaan, J. C. (2004): Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences. – Bulletin of Geosciences Vol. 79, No. 1, 1-40. ISSN 1214-1119

Seifert, A. – Breiter, K. – Břízová, E. – Drábková, J. – Godány, J. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Knésl, I. – Lojka, R. – Malík, J. – Rapprich, V. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Smyčková, L. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Trubač, J. – Verner, K. – Pálenský, P. – Fediuk, F. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Jesenice 12-133. 183 s. MS Archiv ČGS Praha

Seifert, A. – Lojka, R. – Verner, K. – Šebesta, J. – Štěpánek, P. (v tiskua): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 12-133 Jesenice. geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 186 s. – ČGS. neuveden

Seifert, A. – Vrána, S. – Kříbek, B. (2001): Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47. – Explanations to the geological maps of the Zambia Republic, series of GDS 100, 113, 1-47

Skácelová, D. – Barnet, I. – Janderková, J. – Hrazdíra, P. – Knésl, I. – Sedláček, J. Mgr. – Seifert, A. – Smyčková, L. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Skácelová, Z. - Bláha, V. - Seifert, A. - Malec, J. (2009): Marketingové zhodnocení licence na železo, SZ Mongolsko. Zpráva ze zahraniční expedice, 6 s. MS Archív ČGS

Stárková, M. - Drábková, J. - Mašek, J. - Seifert, A. - Straka, J. (2000): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany. Základní geologické mapy ČR 1: 25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Vrána, S. - Kachlík, V. - Kroener, A. - Marheine, D. - Seifert, A. - Žáček, V. - Babůrek, J. (2004): Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia. – Journal of African Earth Sciences 38, 1, 1-21. ISSN 1464-343X. DOI 10.1016/j.jafrearsci.2003.09.001

Zwaan, H. J. - Seifert, A. - Vrána, S. - Laurs, B. M. - Anckar, B. - Simmons, W. B. - Falster, A. U. - Lustenhower, W. J. - Muhlmeister, S. - Koivula, J. I. - Garcia-Guillerminet, H. (2005): Emeralds from the Kafubu Area, Zambia. – Gems & Gemology 41, 2, 116-148. ISSN 0016-626X

Žáček, V. - Seifert, A. - Vrána, S. (2001): Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 8, 7, 14-19. ISSN 1210-7697

Čech, S. - Seifert, A. (2008g): Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace. Závěrečná zpráva, 7 s. MS ČGS - archiv

© Antonin Seifert, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top