Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Anna Lamačová
Česká geologická služba
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085348
anna.lamacova@geologycz

Recent papers

Banwart, S. - Menon, M. - Bernasconi, S. - Bloem, J. - Blum, W. - Maia de Souza, D. - Davidsdottir, B. - Duffy, C. - Lair, G. J. - Krám, P. - Lamačová, A. - Lundin, L. - Nikolaidis, N. - Novák, M. - Panagos, P. - Ragnarsdottir, K. V. - Reynolds, B. - Robinson, D. - Rousseva, S. - de Ruiter, P. - van Gaans, P. - Weng, L. - White, T. - Zhang, B. (2012): Soil processes and functions across an international network of Critical Zone Observarvatories: introduction to experimental methods and initial results. – Comptes Rendus Geoscience 344, 11-12, 758-772. ISSN 1631-0713. DOI 10.1016/j.crte.2012.10.007

Benčoková, A. (2010): Impact of deforestation on flow pattern in the Bohemian Forest. In Pavel Šustr: Aktuality šumavského výzkumu IV, s. 9-11. – Správa NP a CHKO Šumava. Vimperk

Benčoková, A. - Hruška, J. - Krám, P. (2011): Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cyclesof an acidified headwater catchment. – Applied Geochemistry 26, S, 6-8. ISSN 0883-2927. DOI 10.1016/j.apgeochem.2011.03.015

Benčoková, A. - Hruška, J. - Krám, P. - Stuchlík, E. (2011): Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments. – Die Bodenkultur 62, 1-4, 17-22. ISSN 0006-5471

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. (2010): The impact of climate change on hydrological patterns in Czech headwater catchments. – Hydrology and Earth System Sciences Discussions 7, 1, 1245-1278. ISSN 1812-2108

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. (2010): The impact of climate change on hydrological patterns in headwater catchments of Czech GEOMON network. In Zuber A., Kania J., Kmiecik E: XXXVIII IAH Congress, Groundwater Quality Sustainability, svazek 2. s. 947-950. – University of Silesia Press. Krakov. ISBN 978-83-226-1979-7

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. (2011): Future climate and changes in flow patterns in Czech headwater catchments. – Climate Research 49, 1, 1-15. ISSN 0936-577X. DOI 10.3354/cr01011

Benčoková, A. - Krám, P. - Hruška, J. - Stuchlík, E. (2010): Future and recent changes in flow patterns in the Czech headwater catchments. In Holzmann H., Godina R., Müller G: Hydrological responses of small basins to a changing environment, s. 5-8. – The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management. Vídeň. ISBN 978-3-900962-90-6

Fottová, D. - Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Chuman, T. - Bůzek, F. - Skořepová, I. - Oulehle, F. - Novák, M. - Navrátil, T. - Majer, V. - Zemanová, L. - Tesař, M. - Šír, M. - Hejnák, J. - Branžovský, A. - Štěpánová, M. (2011): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 254 s. MS Ministerstvo životního prostředí ČR

Fottová, D. - Oulehle, F. - Tesař, M. - Benčoková, A. - Erbanová, L. - Hruška, J. - Krám, P. - Bůzek, F. - Hejnák, J. (2008): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Archiv ĆGS a MŹP

Fottová, D. - Tesař, M. - Krám, P. - Oulehle, F. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Benčoková, A. (2009): Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Archiv MŽP, archiv ČGS

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrhpraktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Goutanis, G. – Nikolaidis, N. P. – Krám, P. – Lamačová, A. (2014): Modeling the hydrologic response of Lysina catchment (Czech Republic) using the SWAT model. In Liakopoulos A., Kungolos A., Christodoulatos C., Koutsopsyros A: Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, s. 16-22. – Grafima Publ. Thessaloniki. ISBN 978-960-88490-6-8

Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Oulehle, F. - Blum, W. - Lair, G. J. - Regelink, I. - Kercheva, M. - Shishkov, T. - Rousseva, S. - Myška, O. (2012): Modeling of soil transformations in the Czech Critical Zone Observatory. In Senesi N: Eurosoil 2012 - 4th International Congress Abstracts, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment, s. 2657. – European Confederation of Soil Science Societies, Univesita of Bari. Bari

Krám, P. - Lamačová, A. - Hruška, J. - Oulehle, F. - Lair, G. J. - Blum, W. - Regelink, I. - Kercheva, M. - Rousseva, S. (2012): Modeling of long-term water and soil changes in three geochemically contrasting monolithological Czech catchments. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 143. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Farkaš, J. – Novák, M. – Navrátil, T. – Rohovec, J. (2014): Long-term integrated research at ultrabasic catchment (Pluhuv Bor, Czech Republic). In Holzheu S., Thies B: 8th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2014. Book of Abstracts. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 119. s. 24. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Farkaš, J. – Novák, M. (2014): Integrated research at Pluhuv Bor, ultramafic critical zone observatory. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Oral Presentations, June 9-13, s. 44. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. (2014): Water chemistry in three Czech monolithologic and geochemically contrasting catchments. In Holzheu S., Kaufmann-Knoke R., Thies B: Groundwater meets Soil and Energy. Book of Abstracts. Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften. Bayreuther Forum Oekologie, svazek 118. s. 196-197. – University of Bayreuth. Bayreuth, Germany

Krám, P. – Myška, O. – Hruška, J. – Majer, V. – Lamačová, A. – Oulehle, F. (2013): Long-term changes in aluminium concentrations and fluxes in Czech streams recovering from acidification. In Anonymous: 10th Keele Meeting on Aluminium. Book of Abstracts. Illuminating and Elucidating Aluminium's Exposome: From Geochemistry to Neurochemistry, s. 37. – Keele University. Winchester, England

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Lamačová, A. – Hruška, J. – Štědrá, V. (2014): Hydrologie and hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor. In Brych K., Tesař M: Hydrologie malého povodí 2014, svazek 1. s. 238-245. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Český Hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Lamačová, A. (2012): Lysina – CZO, long-term monitoring in acidified catchment. 3.2.2012. Pennsylvania State University, University Park, USA

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Fottová, D. (2012): Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 149. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Stuchlík, E. – Farda, A. – Chuman, T. – Fottová, D. (2014): Runoff trends analysis and future projections of hydrologic patterns in small forested catchments. – Soil & Water Research 9, 4, 169-181. ISSN 1801-5395

Lamačová, A. – Hruška, J. – Trnka, M. – Štěpánek, P. – Zahradníček, P. – Meitner, J. – Farda, A. (2018): Modelling future hydrological pattern in a Bohemian Forest headwater catchment. – Silva Gabreta 24, 1, 47-67. ISSN 1211-7420

Lamačová, A. – Krám, P. – Hruška, J. (2015): Vliv očekávané klimatické změny na hydrologický režim povodí Červík. In neuveden: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Sborník abstraktů z konference, Ostravice, 21.-23.9.2015, s. 15. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Strnady, Jíloviště. ISBN 978-80-7417-096-6

Lamačová, A. – Yu, X. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – Farda, A. (2013): Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic. In R. Stojanov, Z. Žalud, P. Cudlín, A. Farda, O. Urban, M. Trnka (eds.): Global change and resilience, from impacts to responses, s. 182-185. – Global Change Research Centre AS CR. Brno. ISBN 978-80-904351-9-3

Lamačová, A. – Yu, X. – Krám, P. – Duffy, C. – Hruška, J. (2012): Distributed modeling of hydrologic patterns at small forested catchment. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior. Conference Program and Book of Abstracts, s. 148. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Yu, X. – Lamačová, A. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. (2016): Hydrological model uncertainty due to spatial evapotranspiration estimation methods. – Computers & geosciences 90, part B, May, 90-101. ISSN 0098-3004. DOI 10.1016/j.cageo.2015.05.006

Yu, X. – Lamačová, A. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – White, T. – Bhatt, G. (2015): Modeling long term water yield effects of forest management in a Norway spruce forest. – Hydrological sciences journal 60, 2, 174-191. ISSN 0262-6667. DOI 10.1080/02626667.2014.897406

Yu, X. – Lamačová, A. – Shu, L. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – White, T. – Lin, K. (2019): Data rescue in manuscripts: a hydrologic modelling study example. In neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 21. – European Geophysical Union General Assembly. Vienna

Yu, X. – Lamačová, A. – Shu, L. – Duffy, C. – Krám, P. – Hruška, J. – White, T. – Lin, K. (2020): Data rescue in manuscripts: a hydrological modelling study example. – Hydrological sciences journal 65, 5, 763-769. ISSN 0262-6667. DOI 10.1080/02626667.2019.1614593

Zheng, W. – Lamačová, A. – Yu, X. – Krám, P. – Hruška, J. – Zahradníček, P. – Štěpánek, P. – Farda, A. (2021): Assess hydrological responses to a warming climate at the Lysina Critical Zone Observatory in Central Europe. – Hydrological Processes 35, 9, e14281, 1-17. ISSN 0885-6087. DOI 10.1002/hyp.14281

van Gaans, P. - Andrianaki, M. - Kobierska, F. - Krám, P. - Lamačová, A. - Lair, G. J. - Nikolaidis, N. - Duffy, C. - Regelink, I. - van Leeuwen, J. - de Ruiter, P. (2014): Soil process modelling in CZO research: gains in data harmonisation and model validation. In Neuveden: European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. 7958. – European Geosciences Union. Vienna

van Gaans, P. - Nikolaidis, N. - Rousseva, S. - Lamačová, A. - Duffy, C. - Moraetis, D. - Rowe, E. - Kobierska, F. - Stamati, F. - Lair, G. J. - Bhatt, G. - Rampazzo Todorovic, G. - Regelink, I. - Hruška, J. - van Leeuwen, J. - Valstar, J. - Weng, L. - Menon, M. - Andrianaki, M. - Krám, P. - de Ruiter, P. - Panakoulia, S. - Bernasconi, S. - Banwart, S. - White, T. - Shishkov, T. - Blum, W. - Yu, X. (2013): Report on model application testing with the field data and Final report on validation of process models and results (Deliverables D2.6 and D2.7), 1-80. SoilTrEC Project. Grant Agreement no. 244118. 80 s. MS European Commission, Brussels, Belgium

Šantrůčková, H. - Vrba, J. - Křenová, Z. - Svoboda, M. - Benčoková, A. - Edwards, M. - Fuchs, R. - Hruška, J. - Kopáček, J. - Matějka, K. - Rusek, J. (2010): Co vyprávějí šumavské smrčiny - Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Neuveden. 157 s. – Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Vimperk

© ANNA.LAMACOVA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top