Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Alan Donát
Česká geologická služba
Kostelní 26
170 06 Praha 7
tel: +420234742205
fax: +420234742290
alan.donat@geologycz

Recent papers

Donát, A. (2012): Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS . Závěrečná zpráva, 9 s. MS Archiv Klárov

Donát, A. (2013): Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné. Závěrečná zpráva, 9 s. MS archiv ČGS

Donát, A. (2015): Zpracování a přeuložení hmotné dokumentace předané Regionálním muzeem v Teplicích, I. etapa – realizace přípravných prací.

© ALAN.DONAT, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top