Můj kousek Země
Česká geologická služba

Starší ročníky

Můj kousek Země 2012

Námětem soutěže byla diskutovaná problematika ochrany ozonové vrstvy. Důvodem k volbě tohoto tématu byl fakt, že v roce 2012 uplynulo 25 let od podpisu Montrealského protokolu o látkách, které ozonovou vrstvu poškozují.

Můj kousek Země 2011

Tentokrát byla soutěž věnována významu vody pro život na Zemi a důležitosti ochrany vodních zásob. A jak si vlastně účastníci soutěže takové zásobárny vody – obzvláště podzemní - představují, to už bylo soutěžním zadáním. Soutěžící měli za úkol vydat se do království vodní víly, která nad vodními toky drží ochrannou ruku, objevit jeho různá zákoutí, skryté prostory a komnaty a pak je nakreslit...

Můj kousek Země 2010

Námětem tohoto ročníku soutěže byla hojně diskutovaná problematika klimatických změn ve spojení s biodiverzitou (přírodní rozmanitostí), kterou jako hlavní téma pro rok 2010 vyhlásila Organizace spojených národů. Biodiverzita byla proto hlavním tématem v oblasti životního prostředí pro všechny státy EU. Zadáním letošního ročníku soutěže pro výtvarné práce dětí bylo ztvárnění představy o tom, jak bude vypadat svět lidí, zvířat a rostlin, pokud nastanou velké změny podnebí. A jestli opravdu takové změny nastanou? Absolutní shody v této otázce nedosáhli ani odborníci, proto byly názory vybraných specialistů, kteří se zabývají z různých pohledů zkoumáním planety Země, nabídnuty také soutěžícím. Na internetových stránkách soutěže si tak mohli přečíst názory odborníků z oblasti geologie, ochrany přírody, změn podnebí a přírodní rozmanitosti, botaniky a dalších.

Můj kousek Země 2009

Ve 3. ročníku soutěže tvořily inspiraci pro dětské výtvarné práce exempláře z paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí České geologické služby, která si připomněla významné jubileum 90 let od svého založení. Děti si vybíraly z několika fotografií dochovaných částí živočicha (nebo rostliny) a dokreslily svoji představu, jak asi takový živočich (rostlina) vypadal. Hodnotila se nikoliv správnost odhadu, ale především míra fantazie a estetická kvalita díla. Námětem výtvarných prací starších dětí bylo ztvárnění představy, kde a v jakém stavu se nacházely („čím byly“) v daleké minulosti horniny či minerály. Prostřednictvím internetových stránek pak doprovodné texty dětem nabídly srozumitelné pojednání o tom, jak postupují profesionální experti při své práci a k čemu získané poznatky slouží celé společnosti.

Můj kousek Země 2008

Druhý ročník výtvarné soutěže Můj kousek Země pro děti z mateřských, základních a středních škol z celé republiky pořádala Česká geologická služba společně s Ministerstvem životního prostředí. Námětem soutěžních prací byl kreslený příběh s tematikou ochrany životního prostředí a děti měly možnost ztvárnit příběh pojednávající o ochraně nebo naopak ničení životního prostředí na naší planetě. Mohla to být skutečná událost, která se odehrála v okolí školy, u sousedů, ve městě, ve kterém děti žijí, nebo třeba i fiktivní příběh obsahující představy, jak by měly být problémy týkající se našeho životního prostoru řešeny. Do soutěže Můj kousek Země 2008 zaslalo své práce bezmála 1500 dětí ze 149 škol z celé České republiky.

Můj kousek Země 2007

V prvním ročníku soutěže Můj kousek Země se tématem výtvarných prací stala modrá planeta, vnímaná svými nejmenšími obyvateli jako živý tvor – Gaia, a samozřejmě i každá její součást – od krajin a zamilovaných míst až po jednotlivá zvířata, rostliny či kameny. Do soutěže se přihlásilo více než tisíc dětí od 3 do 18 let z mateřských, základních i středních škol z celé republiky. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v květnu na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2007 a do května 2008 bylo možno zhlédnout výstavu Můj kousek Země s vybranými pracemi v přírodovědném klubu Café Barrande v Praze 3.