Můj kousek Země
Česká geologická služba

Pravidla

Soutěžní kategorie

I. Kategorie: do 6 let;
II. Kategorie: 7–12 let;
III. kategorie: od 13 let (horní věková hranice vymezena tím, že je účastník soutěže žákem/ studentem jakékoliv školy v rámci středního školství).

Pravidla

 • Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji o autorovi a jeho práci:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • název práce
  • soutěžní kategorie
  • kontakt (poštovní, e-mailový, telefonický) na účastníka soutěže či zákonného zástupce! (práce bez těchto údajů mohou být ze soutěže vyřazeny)
 • Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu výtvarnou práci. Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou na papír (maximální velikost papíru – formát A3).
 • Do soutěže je možno zařadit pouze návrhy, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži.
 • Výtvarná díla je nutno zaslat na adresu České geologické služby (Klárov 3, 118 21 Praha 1) nejpozději do 30. 6. 2013.
 • Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašující organizace – Česká geologická služba – si vyhrazuje právo se zaslanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.
 • Zásilku označenou slovem "Soutěž" s přesnou zpáteční adresou posílejte na adresu: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1. Kontaktní osoba: Klára Froňková, e-mail: klara.fronkova(zavináč) geology (tečka) cz, tel.: 257089443.
Prostřednictvím internetových stránek Vás budeme včas informovat o místě a termínu vyhlášení vítězů i o dalších důležitých událostech.