Úvodní stránka > Záruky dat

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Záruky dat

Reportingové informační služby poskytují signální informace o základním charakteru vybraného území z hlediska vybraného rizikového geologického fenoménu. Reporty v žádném případě nenahrazují řádný geologický, inženýrskogeologický nebo hydrogeologický posudek, který by měl být zhotoven pro každou aktivitu (např. stavbu) individuálně.

Pro sestavování reportů byly použity převážně vstupní podklady v měřítku 1 : 50 000. Proto i vypovídací schopnost reportů odpovídá tomuto rozlišení.

Inženýrskogeologické mapy objektů nestability (reportingová služba Nestabilita terénu) vycházejí z map v měřítku 1 : 10 000.

Všechny reportingové služby používají nejaktuálnější dostupné datové zdroje. Ty jsou průběžne editovány a rozšiřovány s ohledem na stav poznání a zpracování dat. Za externí datové zdroje zodpovídají jejich poskytovatelé (viz Licenční podmínky). Všechny použité datové zdroje jsou popsány v Metadatovém katalogu ČGS.

 


© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů