Úvodní stránka > Ukázky posudků

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Ukázky reportů

Zde jsou k dispozici příklady vygenerovaných reportů (formát pdf) ze všech nabízených informačních služeb.

Inženýrskogeologická rajonizace
Ukázka reportu k 6_2008
Nestabilita terénu
Ukázka k 12_2008
Radon v podloží
Ukázka reportu k 6_2008
Chemismus podzemní vody
Ukázka reportu k 5_2008
Zranitelnost podzemní vody
Ukázka reportu k 5_2008
Rizikové geofaktory - přehled
Ukázka reportu k 5_2008

© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů