Úvodní stránka > Rozsah dat > Radon

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Aktuální územní rozsah informační reportingové služby

Radon v podloží

Datovými podklady o radonovém riziku (mapami radonového indexu 1 : 50 000) je v současné době pokryto celé území České republiky.

Omlouváme se, tento georeport je dočasně nedostupný.


Aktuální územní rozsah informační reportingové služby Radon v geologickém podloží

© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů