Úvodní stránka > Rozsah dat > Nestabilita terénu

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Aktuální územní rozsah informační reportingové služby

Nestabilita terénu

Funkčnost informační reportingové služby je daná aktuální dostupností datových podkladů – viz  mapa.

V současné době je informační reportingová služba v testovacím provozu na datech modelového území vytvořených během studijního projektu ČGS. Datové podklady, a tedy i územní funkčnost informační služby, se budou postupně aktualizovat a rozšiřovat v průběhu dalších projektů ČGS, tak aby pokryly celé území České republiky. 

Pokud je Vaše zájmové území pokryto aktuálně dostupnými daty, pokračujte dále v aplikaci a vymezte toto zájmové území pomocí předpřipravených lokalizačních nástrojů.   Pokračovat v lokalizaci

 


Aktuální územní rozsah informační reportingové služby Nestabilita terénu

© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů