Úvodní stránka > Rozsah dat

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Rozsah dat

Funkčnost informačních služeb je dána územním rozsahem datových zdrojů, se kterými ta která informační služba pracuje. V současné době je dostupnost datových zdrojů celorepubliková pouze u reportovací služby Radon v podloží, ostatní služby pracují v této fázi pouze s daty z testovacích modelových území (Ústecko, Vsetínsko).  Informační služba Rizikové geofaktory - přehled vzhledem k své podstatě podává informace o výsledcích a dostupnosti ostatních informačních služeb z celého území České republiky.

V rámci dalších, nyní probíhajících projektů ČGS jsou datové zdroje jednotlivých služeb postupně rošiřovány a aktualizovány. Aktuální územní rozsah jednotlivých služeb je detailně specifikován níže pro každý typ informační služby zvlášť.

 

Aktuální územní rozsah jednotlivých služeb

Inženýrskogeologická rajonizace
Nestabilita terénu
Radon v podloží
Chemismus podzemní vody
Zranitelnost podzemní vody

© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů