Úvodní stránka > Nápověda

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Nápověda

1. Vyberte si typ Reportovací služby

Celkový přehled o hlavních výsledcích, ale i o dostupnosti dat získáte při použití reportingové služby Rizikové geofaktory - přehled. Pokud se však chcete rovnou zaměřit na konkrétní rizikový fenomén užijte ostatní typy reportingových služeb, kde dostanete již detailnější informace. 

2. Lokalizujte zájmové území

Pokud se Vaše zájmové území  kryje s aktuální dostupností dat zobrazené u každé Reportingovací služby, lokalizujte pomocí předpřipravených výběrů, zadáním souřadnic nebo přímo vymezením území mapě s použitím tlačítek "upřesnit v mapě" nebo "Další".

V následujícím okně s mapou určete pomocí nástrojů v horní liště střed a rozsah (hranu čtverce) zájmového území.

3. Automaticky generujte Report (*.pdf)

Pokud jste spokojeni s lokalizací svého zájmového území, opět s pomocí tlačítka v horní liště potvrdíte výběr území a zárověň automaticky vygenerujete Report ve formát pdf. Tento Report si můžete prohlédnout na obrazovce, uložit nebo vytisknout.

Zvažte, prosím, zda opravdu potřebujete výsledný Report vytisknout. Šetřete naše životní prostředí.

 

 


© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů