Úvodní stránka > Licenční podmínky

Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Licenční podmínky

Reportingová informační služba i výsledné Reporty jsou dílo chráněné autorským právem podle autorského zákona, neboť zhotovitel je vlastníkem autorských práv k němu. Reporty jsou volně zpřístupněny na internetu a určeny výhradně k individuální potřebě fyzických nebo právnických osob. Jiné užití díla, např. pro komerční účely, je možné výhradně na základě písemného souhlasu České geologické služby. Neoprávněné užití nebo rozšiřování reportu je porušením autorského, popř. trestního zákona či projevem nekalé soutěže podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Každá kopie reportu bude opatřena doložkou © Česká geologická služba 2007.

Pro reportingovou službu byly užity převážně datové zdroje České geologické služby.

Další použité datové zdroje:
Topografický podklad © ČÚZK
Poddolovaná území © ČGS-Geofond
Hydrogeologické objekty (vrty) © ČGS-Geofond
Lokální měření radonového indexu © SÚJB
Geometrické průměry měření radonu v budovách pro jednotlivá katastrální území © SÚRO


© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů