Omlouváme se, aplikace GeoReporty je mimo provoz

V roce 2014 je provoz aplikace zastaven - vyžaduje zásadní aktualizaci a převod na nový ArcGIS server 10.2. V současné době plánujeme vývoj nového georeportovacího systému.

Informace o geohazardech (radonu, svahových nestabilitách), inženýrských rajónech i hydrogeologii území získáte v jiné formě prostřednictvím mapových aplikací ČGS.

Aplikace GeoReporty byla vytvořena v roce 1997 jako testovací studie, její přechod na ostrou, udržitelnou verzi nebyl však z finančních důvodů uskutečněn. Původní obsah stránek webu GeoReporty byl ponechán pro dokumentační účely projektu.

Úvod

Aplikace GeoReporty je volně přístupná reportingová informační služba na Portálu Geohazardů, která Vám zprostředkuje interpretované informace o geologickém prostředí a vybraných rizikových geofaktorech (např. radon a nestabilita terénu) ve Vámi vybraném území. Kromě geovědních informací o vybraném území jsou součástí posudku také doporučení směřující k minimalizaci rizik plynoucích z přirozených geologických podmínek. Specialisté České geologické služby pro Vás za tímto účelem připravili a stále aktualizují několik informačních tematických Reportovacích služeb. Vyberte si typ Reportovací služby a lokalizujte Vaše zájmové území (pomocí adresy, souřadnic nebo mapy) a určete jeho rozsah. Automaticky vygenerovaný Report (*.pdf) si můžete prohlédnout na obrazovce, uložit nebo vytisknout.

Tato aplikace byla vytvořena v roce 2007 během studijního projektu ČGS financovaného MŹP ČR. V současné době je aplikace v testovacím provozu - dostupnost datových podkladů je celorepubliková pouze u reportovací služby Radon v podloží, ostatní služby pracují v této fázi pouze s daty z testovacích modelových území. V rámci dalších, nyní probíhajících projektů ČGS jsou datové zdroje služeb postupně rošiřovány a aktualizovány.

Přehledné informace o hlavních výsledcích ale i dostupnosti dat všech reportingovacích služeb získáte použitím služby Rizikové geofaktory - přehled. 

 

Reportovací služby

Inženýrsko- geologická rajonizace

Nestabilita terénu

Radon v podloží

Chemismus podzemní vody

Zranitelnost podzemní vody

Rizikové geofaktory - přehled


© Česká geologická služba, 2007    Home     Webmaster     Projekt     Portál geohazardů