Úvodní stránka >> Radon v podloží

Radon v podloží

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Hlavním zdrojem radonu je však geologické podloží.

Blížší informace o radonovém riziku a jeho výzkumu a mapování naleznete na radonových stránkách Informačního portálu ČGS.

Vstup do aplikace Radon v podloží na stránkách GeoReportů.


© Česká geologická služba, 2007    Home    Webmaster     Portál ČGS