Portál geohazardů

Portál geohazardů buduje Česká geologická služba v rámci projektů financovaných Odborem geologie MŽP ČR.

Geohazardy obecně představují živelné pohromy spojené s procesy probíhajícími v horninovém prostředí zemského tělesa. Na těchto stránkách je používáno slovo „geohazard“ (GH) pro přírodní a zčásti i lidskou činností vyvolané rizikové jevy a procesy týkající se horninového prostředí.

 

Aktuality

 
Nestabilita svahů - nová mapová aplikace

Nová mapová aplikace umožňuje zobrazit na podkladě Základní mapy ČR vymapované svahové nestability. Aplikace umožňuje uživateli vyhledávání podle čísla mapového listu nebo lze zadat přímo název konkrétní lokality (katastru). U každé svahové nestability si lze zobrazit všechny dostupné informace v jednoduché tabulce. Uživatel má také možnost si vybrané území vytisknout.

 

Konference "Svahovky" 2011

Ústav geotechniky VUT FAST v Brně a Svahovky, o.s., ve spolupráci s Českou geologickou službou, ÚGN AV ČR a ÚSMH AV ČR pořádají 7. ročník konference
SVAHOVÉ DEFORMACE A PSEUDOKRAS (25.-27. 5. 2011)
Hlavním cílem konference je navázání nových kontaktů, prezentace současných výzkumů a diskuse především o problematice svahových pohybů a pseudokrasu nejen v České republice. Vítány jsou ale i příspěvky z jiných příbuzných témat, týkajících se přírodních katastrof. Cílovou skupinou pořádané konference jsou specialisté z oborů geomorfologie, inženýrské, strukturní a kvartérní geologie, geotechniky a speleologie, studenti, pracovníci státní správy a samosprávy a další zájemci.

 

Nestabilita svahů - nové www stránky

15.7.2009 byly zveřejněny na Portále geohazardů stránky sdružující informace o svahových nestabilitách ("sesuvech"). Jsou zde dostupné informace o aktivitě a specialistech ČGS v tomto oboru a o relevantních událostech, projektech, akcích, publikacích a legislativě. Jsou zde vyjasněny základní pojmy a klasifikace jevů. Na těchto stránkách jsou také umístěny přístupy k datům ČGS, které se týkají svahových nestabilit. (om)

 


© Česká geologická služba, 2007    Home    Webmaster     Portál ČGS