Projekt Geofaktory - Krkonoše
Úvodní stránka > Průběh prací
Web České geologické služby
Přihlášení

Harmonogram a rozsah geologických prací

Podle plánu byly v roce 2008 zahájeny práce vedoucí k vypracování příslušných mapových schémat pro následující listy 1 : 25 000 - 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř, 03-424 Trutnov a 03-413 Semily.

Rešeršní práce se soustředily především na studium archivních materiálů týkajících se geochemických, hydrogeologických, geofyzikálních a ložiskových dat. Hlavní díl prací byl věnován vypracování analýzy a doposud neexistující metodiky pro sestavení mapových schémat týkajících se geofaktorů životního prostředí na studovaných územích.

Terénní práce byly zahájeny na všech výše uvedených mapových listech s potřebnými přesahy do jejich okolí. Jednalo se především o odběr geochemických vzorků, terénní hydrogeologické studium a geofyzikální měření.

Rok 2009 představoval druhý rok řešení projektu. Řešení probíhalo paralelně s interním projektem ČGS 390001 „Základní geologické mapování Krkonoš“ a s projektem MŽP „Evropský geopark UNESCO Český ráj, vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví“. V roce 2009 probíhaly geologické práce na všech mapových listech – z roku 2008 pokračovaly práce na listech 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř, 03-424 Trutnov a 03-413 Semily a nově byly zahájeny práce na listech 03-414 Vrchlabí a 03-411 Rokytnice nad Jizerou. Na základě změny v projektu provedené v roce 2009 byla započata kompilace strukturních dat na listech 03-412 Špindlerův Mlýn a 03-421 Horní Maršov.

Bylo provedeno shrnutí datových zdrojů nutných k sestavení mapových schémat geofaktorů životního prostředí tak, jak vyplynulo z prací na projektu v roce 2009.

V roce 2010 byly v rámci projektu ukončeny geologické práce na listech 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř, 03-424 Trutnov a 03-413 Semily. Zároveň pokračovaly práce na listech 03-414 Vrchlabí a 03-411 Rokytnice nad Jizerou zahájené v předchozím roce. Na listech 03-412 Špindlerův Mlýn a 03-421 Horní Maršov byla provedena kompilace strukturních dat, která existují z minulých etap geologického mapování v Krkonoších. Existující databáze byla pro některá místa doplněna.

Jako výstupy projektu byla v roce 2010 sestavena následující mapová schémata:

a) mapové schéma geofaktorů životního prostředí pro listy 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř a 03-424 Trutnov,
b) mapové schéma nerostných surovin pro listy 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř a 03-424 Trutnov,
c) hydrogeologické mapové schéma pro listy 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř, 03-424 Trutnov a 03-413 Semily,
d) mapová schémata geofyzikální pro listy 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř, 03-424 Trutnov a 03-413 Semily,
e) strukturní mapové schéma pro listy 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-422 Žacléř, 03-412 Špindlerův Mlýn a 03-421 Horní Maršov.

V průběho roku 2011 byly sestavena následující mapová schémata:

a) mapová schémata geofaktorů životního prostředí pro listy 03-411 Rokytnice nad Jizerou, 03-414 Vrchlabí, 03-421 Horní Maršov a 03-412 Špindlerův Mlýn,
b) mapová schémata nerostných surovin pro listy 03-411 Rokytnice nad Jizerou a 03-414 Vrchlabí,
c) hydrogeologická mapová schémata pro listy 03-411 Rokytnice nad Jizerou a 03-414 Vrchlabí,
d) geofyzikální mapová schémata pro listy 03-411 Rokytnice nad Jizerou a 03-414 Vrchlabí,
e) strukturní mapové schéma pro list 03-411 Rokytnice nad Jizerou.

Zmíněná mapová schémata jsou od ukončení projektu (prosinec 2011) umístěna na portálu ČGS ve formátu PDF a jsou tak volně přístupná široké veřejnosti.