Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > Sedimentární formace

Sedimentární formace

Studium sedimentárních hornin se zabývají především stratigrafové, paleontologové, litologové, geologové-mapéři a někteří specializovaní technici. Ti rozšiřují znalosti o geologickém složení sedimentárních formací na území České republiky od kenozoika přes mesozoikum až po paleozoikum.

Lokalita Brtník

Křídové sedimenty na lokalitě Brník - slepence, pískovce, prachovce, jílovce, uhelné jílovce a uhlí - perucké vrstvy. (Autor: Pavel Bokr)

Sedimentární formace u nás tvoří převážně klastické, méně karbonátové a vyjímečně evaporitové horniny. Jejich souvrství, obvykle subhorizontálně uložené, dosahují mocností až vyšších stovek metrů. Jednotlivé sedimentární pánve zaznamenaly dynamiku soudobého geologického prostředí a jsou pro nás tedy důležitým analogem současného geotektonického vývoje. Výzkum společenstev fosilních organizmů rozšiřuje naše znalosti o vzniku a vývoji vyhynulých i současných rodů a druhů.

Fragment vějíře pteridospermy Dicksoniites plukenetii

Fragment vějíře pteridospermy Dicksoniites plukenetii, Lokalita: Klobuky, za cukrovarem, líňské souvrství, klobucký obzor, Karbon, Stephan C. (Autor: Z. Šimůnek)

K nejdůležitějším výstupům oboru patří regionální studie vývoje, stavby a složení sedimentárních pánví od staršího paleozoika do současnosti. Sedimentologové současně přispívají ke zjišťování inženýrskogeologických poměrů území pro potřeby státní správy, podílejí se na zjišťování zásob podzemní vody, zdrojů nerostných surovin a hodnocení přírodních rizik (sesuvy a regionální kontaminace horninového prostředí).
Sedimentologové ČGS jsou členy mezinárodních stratigrafických subkomisí (IUGS) a dalších mezinárodních pracovních skupin (v rámci INQUA aj.)

ikonka odkazů Odkazy
Ikona aplikace GeoINFO Mapový server

volný přístup k mapám a informacím ČGS.

Ikona aplikace Geologické mapy 1 : 25 000 Geovědní mapy

v měřítku 1 : 25 000 na portálu ČGS.

Ikona Bulletin of Geosciences Bulletin of Geosciences

volný přístup k plným článkům.

Ikona Zprávy o geologických výzkumech Zprávy o geol. výzkumech

navštivte webové stránky sborníku.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089528
lilian.svabenicka@geologycz