Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Výzkum stavby a vývoje zemské kůry > Plutonické horniny

Plutonické horniny

Plutonické horniny vznikají tuhnutím horninové taveniny (magmatu) hluboko pod zemským povrchem (minimálně 1 km). Tavenina obvykle představuje směs z korových a plášťových zdrojů v různém poměru. Zejména z jejího složení se pak odvíjí minerální skladba utuhnuté horniny.
Magmatické horniny na území ČR zastupují zejména rozsáhlé granitické plutony, výjimečné v celoevropském měřítku svým rozsahem. Nejstarší pochází z doby před 2.1 miliardou let, menší množství z nejstaršího paleozoika před 550-450 miliony let. Převážná většina je spjata s variskou orogenezí a vykrystalovala před 370-300 miliony let.

Studium horninových preparátů

Mikroskopické studium horninových preparátů

Strukturní a petrologická analýza magmatických komplexů probíhá napříč celou ČR. Zaměřena je na analýzu mechanismů vmístění a vývoje intruzivních těles, rekonstrukci kambro-ordovického geodynamického eventu a na syntézu geodynamického vývoje plutonických komplexů. Praktickou stránku studia plutonitů představuje v současné době např. kontinuální geologický monitoring vodárenských tunelů u Bedřichova v Jizerských horách, realizovaný ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Tento rozsáhlý výzkum kvantitativně vyhodnocuje dlouhodobou stabilitu zdejšího granitového masívu pro účely numerických modelů vývoje horninového prostředí, s aplikacemi pro zakládání podzemních staveb (např. úložiště radioaktivního odpadu, zásobníků plynu).

ikonka odkazů Odkazy
Geovědní mapy 1 : 500 000

Aplikace zobrazuje geovědní vrstvy na území České republiky.

Ikona aplikace Geologické mapy 1 : 25 000 Geovědní mapy

v měřítku 1 : 25 000 na portálu ČGS.

ikona Journal of Geosciences Journal of Geosciences

online fulltextové periodikum

Ikona Zpráv o geologických výzkumech Zprávy o geologických výzkumech

navštivte webové stránky sborníku.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089463
jaroslava.pertoldova@geologycz